28.8.17

Ivan Gabal: Zásadní změna ve způsobu učení?

Předposlední červencový The Economist věnuje velký text expanzi IT do personalizace učení žáků v řadě experimentálních programů, organizací škol a zemí (USA, Indie, Brazilie atd.). Podle obsáhlé debaty, studií a dat dávají praktické poznatky z většího počtu škol první (statisticky) významné pozitivní a lepší výsledky "personalisovaného učení" pomocí interaktivních učících IT programů oproti klasické učitelské "tovární výuce" celých tříd, a to nejvíce u žáků s nižšími studijními předpoklady.

Shoda o takovém výsledku začíná převládat jak na straně teoretiků učení (cognitive science), tak studií ze shromážděných velkých souborů dat a jejich analýzy (Rand a další). Doporučuji text i vývoj k pozornosti zejména MŠMT, abychom nezaspali další možnou změnu, kterou nenahradí "karierní řád". Jde zřejmě o robustní inovační vzdělávací a nejen technologický trend, který způsob učení pravděpodobně opravdu bude měnit. Do této změny míří nejen velké investice ze strany technologických firem a jejich neziskových vzdělávacích programů, ale také celé oblasti experimentálního školství v masivním měřítku v různých zemích.

Jedním z významných efektů je uvolnění kapacity pedagogů k motivaci a individualizaci práce s dětmi, tedy nejen učení, ale interaktivní zapojení technologií a datových aplikací o práci samotných dětí. Druhým je individualizovaná i skupinová výuka dětí odpovídající jejich tempu práce, motivaci a dispozicím. Rozjezd podobného experimentálního programu u nás bude vyžadovat jazykovou adaptaci a značnou cílenou a vědomou podporu. Neměli bychom zaspat a na vývoji se účastnit. Pokud budeme čekat "jak to dopadne jinde", zaostaneme o další dekádu a přijde další odliv dětí z motivovaných rodin na zahraniční školy a zaostání dětí z rodin bez dostatku informací.

Samostatnou kapitolou je příprava pedagogů. Nepůjde to naráz, na povel a všade, což bývá u nás nejsilnější bariera a výmluva, musíme do experimentů a podpořit je. Krok bude vyžadovat v našem školství dost nepopulární práci s daty a zpětnou vazbu o práci dětí i pedagogů. Cílem tohoto statusu není vyvolat názorový střet, ale upozornit, co třeba sledovat a také dělat.

Stručná bezplatně dostupná verze textu v The Economist.

2 komentáře:

Eva Adamová řekl(a)...

Tak to chce ještě někoho, kdo ty interaktivní IT programy zaplatí a didakticky dobře zpracuje. Ale protože se vývoj těchto věcí u nás spíše zastavil než že by se něco hýbalo kupředu, jsem poněkud skeptická. Různých jednotlivých blbůstek se dá na internetu najít spousta, ale obsáhlejší IT výukové systémy se dají spočítat na prstech jedné ruky, a ne že by byly zrovna levné.

Nicka Pytlik řekl(a)...

oproti klasické učitelské "tovární výuce" celých tříd

Pytlici to říkají pořád. Každý žák si zaslouží mít svoji vlastní sadu učitelů.
Pokud se žák do školy nedostaví, jeho učitel pobírá plat, jako kdyby se učilo, protože žákova nepřítomnost je učitelem nezaviněná překážka v práci.

Okomentovat