28.8.17

EDUin: Ministerstvo nedodrželo slib, data z přijímaček a maturit stále ještě nejsou dostupná

Zástupci Ministerstva školství a Cermatu opakovaně uvedli, že anonymizovaná data z jednotných zkoušek budou zveřejněna na konci července. Nejsou ale k dispozici dodnes.


Ministryně Kateřina Valachová i ředitel Cermatu Jiří Zíka uvedli, že data z jednotných přijímaček i z jarního kola státní maturity budou v anonymizované podobě zveřejněna na portálu novamaturita.cz. Tento slib není splněn, i když mu v cestě nestojí žádné právní ani technické překážky.

Ministerstvo školství uvedlo, že pokud jde o maturitní data, počítá s jejich zveřejňováním v anonymizované podobě k 31. červenci pro jarní kolo a k 1. listopadu pro podzimní kolo maturit. Přestože je již konec srpna, na stránkách novamaturita.cz nejsou tato data k dispozici. Navíc z ní nezákonně zmizela již zveřejněná data z maturitního testu z češtiny a z maturitních slohů (viz § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím). Na tento termín, 31. červenec, také MŠMT nezákonně odkázalo žadatele o anonymizovaná data z jednotných přijímacích zkoušek (viz § 14 odst. 5 Infozákona).

Smyslem zveřejňování maturitních dat je umožnit veřejnosti posouzení, nakolik státní maturita opravdu ověřuje důležité znalosti a dovednosti, zda opravdu pomáhá zkvalitňovat vzdělávání. Případně kde a co by bylo možné v konstrukci státní maturity zlepšit. Tento nástroj se opakovaně osvědčil, jak dokázala veřejná debata okolo maturit v loňském i letošním roce.

Přesto letos Cermat nejen nezveřejnil slíbená anonymizovaná maturitní data, ale nezveřejnil ani výsledky všech testových úloh, aby bylo možné posoudit, co konkrétně žáci umějí a neumějí. Ministerstvo školství i sám ministr Stanislav Štech na toto pochybení nijak nereagovali a nezjednali nápravu.

Oldřich Botlík, iniciativa Maturitní data – odtajněno, řekl: „I v případě, že by byla data ve zmíněném termínu zveřejněna, je to pozdě pro ty, kteří je potřebují, aby mohli kvalifikovaně podat případné odvolání proti svým výsledkům. Ale vzhledem k tomu, že MŠMT nedodrželo ani tento termín, zdá se opravdu i pro příští léta nejrozumnější cestou žádat o všechny tyto informace cestou zákona o svobodném přístupu k informacím. A to opět hromadně jako v roce 2016. Věřit ministerským slibům se totiž nevyplácí – ministerstvo řízené politiky ČSSD včas reaguje hlavně na akce, které hrozí velkou veřejnou ostudou. Jinak nemá ani zábrany porušovat zákon.“

1 komentář:

Miloslav Novotný řekl(a)...

„Smyslem zveřejňování maturitních dat je umožnit veřejnosti posouzení, nakolik státní maturita opravdu ověřuje důležité znalosti a dovednosti, zda opravdu pomáhá zkvalitňovat vzdělávání. Případně kde a co by bylo možné v konstrukci státní maturity zlepšit. Tento nástroj se opakovaně osvědčil, jak dokázala veřejná debata okolo maturit v loňském i letošním roce.“
Odkdy se veřejnost v původním smyslu toho slova čili občané republiky jmenují Botlík, jinými slovy kdo dává samozvaným právo vystupovat jménem veřejnosti.
Ptám se: je vůbec někdo v EDUIn a okolí schopen pochopit, co je to odpovědnost jako nedílná součást pravomoci?
Opakuji posté, v „datech“ o státní zkoušce maturita, jakkoliv anonymizovaných, se nikdo nemá právo hrabat, a už vůbec ne na jejich základě „… posuzovat, nakolik…“. Až ponese Botlík odpovědnost za kvalitu vzdělávání, pak týž Botlík bude mít skutečnou kompetenci (česky pravomoc) vzdělání zkvalitňovat. Jedná se totiž o pravomoc (potažmo odpovědnost) ze zákona. Botlík se opakovaně pokouší prosadit protiprávní stav paralelní exekutivy. Jeho právo vznášet podněty nebo stížnosti tím dotčeno není.
Až tuto samozřejmost pan Botlík pochopí, sezná, že po libosti může posuzovat kvalitu piva nad každým SVÝM půllitrem, popřípadě nade všemi, které toho dne, týdne, měsíce, roku vypil, ale nemůže totéž činit jménem hostů od vedlejšího stolu, pokud ho k tomu nezmocnili. Bez toho s nimi o tom může vést jen tu omílanou veřejnou debatu, jak EDUIn přezdívá svým kázáním shůry.
Shrnuto: Kdekoliv, nejen „U Černého vola“, se nemůže kdosi „rozhodnout“, že sládek jim má poskytnout příslušná „data“, by mohli „… posuzovat, nakolik…“.
Ani odpovědnost sládka za kvalitu moku, ač není ze zákona, totiž není delegována „veřejnou debatou“ v hospodách. Až se roznese, že sládkovo pivo nikdo nechce pít, je to zase jen problém pivovaru, ne hospody.
Pochopí to konečně někdo i v nálevně „EDUIn“?

Okomentovat