22.8.17

EDUin: Ministerstvo kultury potvrdilo, že test není autorské, ale úřední dílo

Argument Cermatu, že testy nelze zveřejňovat, protože jsou chráněny autorským zákonem, je mylný. Týká se to jak testů přijímacích zkoušek, tak maturitních testů.


Spor Cermatu a Oldřicha Botlíka z iniciativy Maturitní data – odtajněno, zda jsou testová zadání chráněna autorským zákonem, vyřešil posudek, který si objednalo ministerstvo školství od Ministerstva kultury. Ten konstatuje, že testy jsou jako tzv. úřední dílo vyloučeny z ochrany podle autorského zákona. Cermat bude proto muset odstranit ze svých stránek nepravdivé tvrzení o autorskoprávní ochraně a v dalším ročníku přijímacích zkoušek na střední školy nic nebrání tomu, aby byly úlohy zveřejněny vždy hned po vyplnění testů, podobně jako je to už běžné u maturity.

Spor o to, zda test je, či není autorským dílem, vedl Oldřich Botlík s Cermatem od poloviny dubna, kdy na stránkách iniciativy Maturitní data – odtajněno zveřejnil testová zadání prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy. Podal v té věci i podnět k ministerstvu školství, které si vyžádalo odborný posudek od Ministerstva kultury. Nejde o závazné rozhodnutí, takové by mohl vydat jen soud, ale ministerstvo školství konstatuje, že se tímto stanoviskem bude řídit.

V dopisu ministerstva školství stojí, že s Cermatem bude projednáno, aby i v případě přijímacích zkoušek zajistil „v následujícím období zveřejňování zadání jednotlivých souborů testů bez zbytečného odkladu po jejich zadání uchazečům ve školách v jednotlivých termínech stanovených MŠMT pro jednotnou zkoušku“.

Optimálním řešením by bylo – podobně jako v případě maturitních testů – zveřejnění do 17.00 dne, kdy byl test zadán. Okamžikem, kdy je testové zadání rozdáno žákům v učebně, totiž ztrácí charakter veřejně nepřístupné informace. Originál zadání však nelze žákovi vydat ve škole, kde zkoušku konal – musí zůstat součástí spisu kvůli případným reklamacím (například nečitelná místa). Žák, resp. jeho rodič, má právo do spisu kdykoli nahlížet, a dokonce má právo na pořízení kopie testu – to je však složitá procedura. Proto je důležité, aby testová zadání byla co nejdříve dostupná jak žákům, rodičům i odborné veřejnosti.

Oldřich Botlík, iniciativa Maturitní data – odtajněno, řekl: „Z hlediska veřejného zájmu je rozhodující, že Cermatu nesmí být ponechána ani teoretická možnost, aby případným neudělením souhlasu k užití mohl účinně bránit veřejné diskusi o pojetí libovolného testu, testové úlohy či o pojetí a správnosti klíčů správných řešení. Taková diskuse musí být naopak možná počínaje okamžikem, kdy byl test u zkoušky použit.“

5 komentářů:

Unknown řekl(a)...

Je zajímavé, že dokud se testovalo na školách, byly O. Botlíkovi a EDUinu testy ukradené. To asi nešlo o veřejný zájem... stejně jako o něj vůbec nejde teď, pokud tedy za veřejný zájem nepovažujeme zájem ukázat Cermat jako nejhorší instituci na světě.

Vít Tomis řekl(a)...

ukázat Cermat jako nejhorší instituci na světě.
No, pouziju MIRNOU nadsazku a reknu, ze k tomu moc namahy netreba. Cermat o tento titul svou neschopnosti bojuje hodne uspesne...

Unknown řekl(a)...

Myslím, že byste své tvrzení těžko dokazoval, jako každý paušální povrchní soud. Ale v tomhle případě o to ani tak nejde.

Vít Tomis řekl(a)...

S Cermatem se potýkám od roku 2010. Čili povrchní soud to určitě není.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici se po celý život setkávali spíše s úředním šimlem. Na kategorii úřední dílo si budou muset teprve zvyknout. Sice v nich vzbuzuje do budoucna určité naděje, ale přesto budou cermatovské testy vnímat spíš jako dílo autorské ve smyslu umělecký počin, který má za úkol svojí kontroverzností burcovat a probouzet občany z otupělosti způsovené konzumním způsobem života. Něco jako Výměna manželek nebo Prostřeno. Třeba odborníci na vzdělání, konzultanti i auditoři jsou po té cermatovské terapii čilí až běda!

Okomentovat