31.8.17

Andrea Gričová: Situace ve školství je čím dál horší. Může za to nedostatek učitelů

Nedostatek kvalifikovaných učitelů je evergreenem konce prázdnin již několik let, ale situace se bohužel stále zhoršuje. Z mnoha škol jsou slyšet hlasy, že personální problémy jim neumožní zajistit kvalitní výuku. Také stále více pokračuje odliv učitelů do soukromého sektoru.

Český rozhlas Plus: Za zvýšení platů učitelů budeme tvrdě bojovat. Ve hře je i stávka, říká odborářka

Školské odbory zatím stávku za zvýšení platů neplánují, požadují ale, aby do roku 2020 platy učitelů vzrostly na 130 procent průměrné mzdy v Česku. Hostem pořadu Interview Plus byla místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová. Moderuje Michael Rozsypal.


Rozstřel iDNES.cz: Problém je chování dětí, ne inkluze, řekla v Rozstřelu Valachová

Hojně diskutovaná pravidla pro inkluzi platí právě rok. Podle bývalé ministryně školství Kateřiny Valachové, která je prosadila, pomohly zlepšit situaci. „Učitele ale čím dál víc zaměstnávají výchovné problémy dětí,“ řekla ve čtvrtek v pořadu Rozstřel na iDNES.cz.

Český rozhlas Plus: Je dobrý nápad přesunout letní prázdniny na červen a červenec?

Od konce 18. století si školáci v českých zemích užívají v červenci a v srpnu prázdniny. Středoškolský profesor Milan Kůtek přišel ale s nápadem přesunout volno na červen a červenec. Zatímco cestovní kanceláře i někteří rodiče změnu doporučují a vítají, ředitelé škol a učitelé jsou vesměs proti. „Diskuzi se nebráním, ale naše školství má daleko důležitější problémy než posun prázdnin,“ upozornil v pořadu Pro a proti poslanec a pedagog Petr Kořenek (ČSSD). Hosty Petra Dudka byli poslanci a pedagogové Jiří Mihola (KDU-ČSL) a Petr Kořenek (ČSSD).


EDUin: Ministr školství nesouhlasí s ombudsmankou ve sporu o maturitní test

Veřejná ochránkyně práv ve stanovisku pro Ministerstvo školství konstatuje, že podle názoru jejího úřadu byla v loňském maturitním testu logaritmická rovnice neoprávněně.

Ministerstvo školství přistoupilo k autorským právům v souladu s moderními trendy

Pro roky 2007 – 2013 rozdělilo MŠMT mezi příjemce dotací a grantů přes padesát miliard korun. Část těchto prostředků byla vynaložena na tvorbu různých vzdělávacích materiálů, jako jsou metodiky, učebnice, brožury apod. Ty byly zveřejňovány pod licencí, která již neodpovídala současnému trendu, kdy se materiály šíří prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí či sdílených souborů. Nově vzniklé vzdělávací podklady budou zveřejňovány pod veřejnou licencí Creative Commons, čímž se v oblasti autorských práv zařadilo české ministerstvo školství mezi podobně smýšlející úřady evropských zemí.

MŠMT: Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků a k povinnému vyloučení žáka nebo studenta

Do zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), došlo k doplnění § 22a a 22b upravující práva a povinnosti pedagogických pracovníků a dále k doplnění § 31 školského zákona o postup v případě zvláště závažných porušení povinností stanovených zákonem.

Cílem nové právní úpravy je mimo jiné reagovat na některé situace spojené s násilím a šikanou ve školách. Nová právní úprava by tak měla zajistit lepší ochranu nejen žáků samotných před fyzickými a psychickými útoky, ale i zlepšit ochranu pedagogických pracovníků.

MŠMT: Od září budou učitelé lépe chráněni před šikanou

MŠMT připravilo novelu školského zákona, díky níž budou učitelé lépe chráněni před šikanou. Novela upravuje od 1. září práva a povinnosti pedagogických pracovníků. Mezi právy se nově objevuje právo na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem, kterou má zajistit zejména zaměstnavatel.

Duel: Plat 60 tisíc měsíčně. Co by musel takový učitel umět? Stát se chystá přidat ve školství

Ministerstvo školství chce učitelům zvednout platy o 15 procent, ministr financí Ivan Pilný ale tvrdí, že bez navýšení schodku rozpočtu peníze nenajde. Neslibuje tak vláda něco, co nemůže splnit? A kdy budou učitelé vědět, o kolik a kdy se jim zvednout platy? A kolik by učitelé měli brát, aby byli špičkoví - stačilo by 60 tisíc měsíčně? Podívejte se na odpovědi na tyto otázky v Duelu Seznam Zprávy, kam pozvali náměstka ministra školství Petra Pavlíka a Jiřího Nekudu z Unie školských asociací CZESHA.

Jiří Mach: Ministr Štech: Biflování nemusí být na škodu

Profesor psychologie a ministr školství Stanislav Štech (za ČSSD) v rozhovoru pro Právo popsal, proč se zavádí povinná matematika u maturity a u přijímaček na střední školy. Zdůvodňuje také, proč zcela neodepisovat dril a biflování látky ve třídách.

Šimon Heller: Kde vzít na platy učitelů?

Je už folklórním zvykem, že se před volbami všichni předhánějí v tom, kdo přidá více peněz učitelům. Jeden slibuje kantorům 45 000 korun, druhý zase jinou sumu na míle vzdálenou od dnešní reality. Státní rozpočet ale není nafukovací a nikdo už neříká, kde se peníze mají vzít.

Ze sociálních sítí: Vysvětlujeme dětem 80. léta...

Neuvěřitelná zvůle a arogance ministerstva školství v komunikaci se soukromou školou EDUCAnet Brno

Na sociální síti Facebook se objevil snímek odpovědi MŠMT z 28. srpna 2017 na žádost soukromé školy EDUCAnet, která se domáhá řešení rozkladu proti rozhodnutí MŠMT, který byl podán 15. února 2017.

Ze sociálních sítí: Víte, co jsou štulec, arkýř, kandelábr, rapír, antoušek, cidlina, souchotě, mantl, libela...?

Bez použití internetu měli v rámci jedné dizertační práce o čtenářských dovednostech vysvětlit čerství absolventi následující slova.

Standardy ISTE 2017 pro učitele

Překlad dokumentu známé americké společnosti ISTE (International Society for Technology in Education), který popisuje současnou potřebnou úroveň kompetencí učitelů v oblasti digitálních technologií.

Čítárny.cz: Komenský a Orbis pictus. První dětská obrazová kniha na světě má spoustu prvenství

Komenského kniha Orbis Pictus nebo Orbis Sensualium Pictus je podle podle Encyklopedie Britannica "první dětská obrazová kniha." Původně vyšla v Norimberku v roce 1658 v latině a němčině, italsky a francouzsky. V roce 1685 byla vydána v Levoči v latině, němčině, maďarštině a češtině.

Jana Bendová: Učitelé berou málo. Neplatíme za byrokracii ve školství víc než za vzdělávání?

Čeští učitelé mají nejnižší platy v Evropské unii v poměru k průměrné mzdě. Budou 1. září vcelku pochopitelně protestovat. Kdy budeme protestovat my ostatní? České školství totiž na výbornou bohužel nedosáhne. Čest a chvála výjimkám.

30.8.17

Reakce MŠMT na otevřený dopis Asociace speciálních pedagogů ČR

Z odpovědi ministra školství Stanislava Štecha vybíráme: "Lze tedy konstatovat, že ani jedna z vašich tezí není korektně vyargumentovaná a podložená relevantními daty. Jinými slovy, vaše výhrady jsou čistě ideologické povahy, což je obzvlášť pikantní ve světle toho, že z ideologičnosti obviňujete ty, kdo prosadili myšlenku společného vzdělávání do školského zákona, mimo jiné tedy i poslance, senátory a pana prezidenta. Vaše ideologické předsudky podtrhává démonizace neziskového sektoru a unavená figura všech ideologů ve vzdělávání – Jen my víme, co je pro děti a žáky to nejlepší."

Začleňování Romů: je třeba zlepšit přístup ke vzdělávání a zaměstnanosti

Evropská komise dnes zveřejnila výsledky posouzení, které se zabývá tím, jak členské státy provádějí své vnitrostátní strategie integrace Romů.

Posouzení se zaměřuje na vývoj postavení Romů od roku 2011: je možné konstatovat, že situace se celkově pomalu zlepšuje, například romské děti se více účastní předškolního vzdělávání a klesá podíl osob předčasně ukončujících školní docházku. Na druhé straně z posouzení také vyplynulo, že až 80 % Romů je stále ohroženo chudobou, ačkoliv i toto číslo je nižší než v roce 2011.

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2016: Diskriminace na základě rasy či etnického původu

Ze Zprávy o stavu lidských práv v České republice v roce 2016, kterou by měla v pondělí projednávat vláda, vybíráme kapitolu Diskriminace na základě rasy či etnického původu.

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2016: Právo na vzdělání

Ze Zprávy o stavu lidských práv v České republice v roce 2016, kterou by měla v pondělí projednávat vláda vybíráme kapitolu Právo na vzdělání.

Lenka Vrtišková Nejezchlebová: Volný jako pták aneb České školství… Marný boj s hydrou

Slyšeli jste někdy kukačku? Určitě. A viděli? Vsaďme se, že ne. Nejznámějšího parazita ptačí říše je těžké v přírodě pozorovat, i proto je obestřen pověrami. Proč a jak klade vejce do cizích hnízd? Vyvražďuje mláďata nedobrovolných hostitelů? A proč kuká? Přední český ornitolog profesor Tomáš Grim zasvětil kukačce část svého vědeckého života. Lehké povídání o opeřencích se zapáleným expertem se však v půli změní v nečekaně otevřenou osobní zpověď. Vyhořelý pedagog, přepracovaný vědec a muž, který se srovnává s traumatem dětství v „toxickém“ domově.

Lucie Zormanová: Učitel na vesnické škole v 17.–19. století

Učitelé na vesnické škole měli v dané obci významné postavení a sehrávali v životě lidu významnou roli. Článek pojednává o jejich postavení, kvalifikovanosti, vzdělanosti, osobnostních i mravních kvalitách v období od 17. do konce 19. století.

MŠMT zveřejňuje informace o datových schránkách pro školy

Školy a školská zařízení jsou od 1. července 2017 považovány za orgány veřejné moci (OVM). V souvislosti s tím jim byly zřízeny datové schránky (DS) typu OVM nebo byly jejich stávající datové schránky povýšeny na DS OVM.

Jiří Hlavenka: Co je Průmysl 4.0 - a co není

I u nás se začíná hovořit o věci nazvané Průmysl 4.0. Sice příznačně s tříletým zpožděním za světem, ale aspoň že tak. K fenoménu se vyjadřuje vláda a přes média se začíná vysvětlovat, co to je zač a co my s tím. Akorát ale způsobem trochu podivným, a proto vzniká tato stať. (Pozor, je to trochu nudnější čtení, žádná zábava).

Vzdělávací programy paměťových institucí do škol… na start!

S příchodem září si dovoluje MŠMT a Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského srdečně pozdravit všechny učitele i žáky a popřát jim úspěšné vkročení do nového školního roku 2017/2018. Zahájení tohoto školního období se totiž kromě jiného odehrává také ve znamení započetí praktické realizace „Pokusného ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“. Jeho cílem je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na základních školách.

1. 9.: Protest proti podfinancování (vysokého) školství Nechceme už čekat, chceme stávku!

Odbory, rektoři, školské asociace a ministři budou v pátek v Betlémské kapli upozorňovat na neutěšenou situaci v českém školství. Pokolikáté už? Co se stalo, že platy učitelů, odborných asistentů a stipendia doktorandů jsou najednou nízké? Přetekl pod dojmem mzdových nabídek supermarketů už pohár trpělivosti? Nebo zatím nebudeme stávkou radši strašit? Protože my, učitelé, si sami sebe vážíme méně než lékaři? Proč spolu nyní ve shodě protestují učitelé, rektoři a ministři, tedy zaměstnanci a zaměstnavatelé? Nestáli učitelé, ta věčná politická priorita, stranám dříve za to, aby z jejich důstojných platů učinily podmínku koaličního vládnutí? Proč až teď, před volbami?


Výdaje na vzdělávání: Češi jsou na chvostu OECD

Další školní rok je tady. Do českých škol se vydá přes 900 tisíc žáků základních škol, 400 tisíc středoškoláků, 300 tisíc studentů vysokých škol a dalších více než 40 tisíc studentů ze zahraničí. Přesto dáváme na školství jednu z nejmenších částek v rámci všech zemí OECD. Jaká část HDP míří do vzdělávání? Jaké známky mají čeští školáci, jaké vybavení školy a kolik je u nás učitelů? Školní analýza je tu!

Úřad pro ochranu osobních údajů k přístupovým účtům žáků

V diskuzi členů Jednoty školských informatiků se objevila informace o kontrole Úřadu pro ochranu osobních údajů, kdy byla za nezákonnou označeno označení účtu skládající se ze jména a příjmení žáka.

Daniel Münich: K diskusi o platech učitelů

V postupně gradující diskusi o platech učitelů se to hemží různými procenty a dalšími setsakrametsky důležitými detaily. Pro většinu laiků nebude snadné se v tom vyznat.

29.8.17

MŠMT: Náměstek Fidrmuc podepsal Memorandum o digitálním vzdělávání

Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Fidrmuc 28. srpna 2017 spolu se zástupci hlavního města Praha a Czech ICT Alliance podepsal Memorandum o spolupráci v oblasti rozvoje digitálního vzdělávání.

Studio 6 ČT1: Učitelé lépe chráněni před šikanou

Ředitel Odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT Petr Bannert byl dnes hostem Studia 6 ČT24 na téma šikany a ochrany před ní. „Je třeba, aby škola vytvářela bezpečné prostředí, ve kterém učitel ví, na koho se obrátit. Školy by měly mít preventivní programy, kde by měly být popsány postupy jak pro pedagogické pracovníky, tak pro vedení školy. Seznámeni by s tím měli být učitelé i žáci a rodiče,“ prohlásil ředitel Bannert.


Asociace speciálních pedagogů ČR: Otevřený dopis poslancům, senátorům a dalším ústavní činitelům

Z otevřeného dopisu vybíráme: "To, co je u nás označováno a propagováno jako "společné vzdělávání", vychází ze souboru čistě ideologických tezí, hrubě mocensky prosazených lidmi vlivnými, kteří v dětství nikdy nepatřili k těm neúspěšným – ať už jde o vysoké představitele politiky, exekutivy či neziskového sektoru.

Předstírání, že si právě takto musíme počínat, protože nás k tomu údajně zavazují mezinárodní smlouvy, zejména Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, se ve skutečnosti opírá o účelové a manipulativní výklady zásadních dokumentů, týkajících se práv osob se zdravotním postižením."

Maturitní data nalezena. EDUin se omlouvá Cermatu

Pokud mají data z plošných zkoušek sloužit ke kvalitnější veřejné debatě, bylo by vhodné, kdyby Cermat jasněji informoval o tom, která data a kde publikoval.

Tajný učitel: Vedení pracuje pro učitele, ne naopak

Pojďme se blíže podívat na školní hierarchii. Často se totiž zdá, že učitelský sbor existuje proto, aby plnil příkazy ředitele a jeho zástupce, protože se ví, že pozice vedení je pro fungování školy klíčová a nenahraditelná, tudíž ze své podstaty nějak důležitější, než práce učitele. Vedení školy adoptuje háv formální autority a neomylnosti, což jej, zároveň s přetěžkým, často zmiňovaným bříměm odpovědnosti vůči zřizovateli a možností značně znepříjemnit život učitele, činí učiteli nadřazeným.

7. 9.: Šteffl, Kania, Veselý: Vzdělávání pro naše děti

Čtvrtá debata prezidentského kandidáta Michala Horáčka se bude týkat vzdělávání. Pozvání přijali Ondřej Šteffl, Ondřej Kania a Arnošt Veselý. Debata se uskuteční 7. září od 20 hodin v kině Atlas, Sokolovská 371/1, Praha 8.

MŠMT trvá na navýšení platů učitelů o 15 %

MŠMT trvá na navýšení platů pedagogických pracovníků o 15 % v roce 2018, tento požadavek bude prosazovat na vládě. Toto navýšení platů představuje částku 11,2 mld. korun. Cílem je, aby výše průměrného platu učitele v roce 2020 dosáhla 130 % průměrné mzdy v České republice. Z toho důvodu je nutné, aby platy učitelů rostly každoročně o 15 procent.

Renáta Bohuslavová: Jiří Zajíček: „Situace ve školství je kritická a potřebuje radikální řešení“

Učitelé na základních, středních i vysokých školách požadují více peněz na platy, někteří už od listopadu. Ministr financí Ivan Pilný (ANO) i premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) zatím však jen slibují. Kdy a zda vůbec se peníze na platy ve školství skutečně navýší, není jasné. Předseda Unie školských asociací Jiří Zajíček v rozhovoru pro Echo24 řekl, že situace je kritická a pokud školství peníze nedostane, nebude dostatek učitelů na výuku.

Bohumil Kartous: Přidat učitelům, stojí na nich společnost

Bez vyšší míry investic do vzdělávání, a samozřejmě bez výrazně vyšších platů, nelze očekávat žádný pokrok. Lídři stran by to měli pochopit a vtělit konkrétní závazek do svých programů. A pokud politické strany zůstanou netečné, nezbývá zřejmě než jim dát ve vhodný okamžik na srozuměnou, na kom stojí společnost.

Markéta Hronová: Bez zvýšení schodku rozpočtu na lepší platy učitelů nebude, tvrdí Pilný. Učitelé a akademici chystají protest

Učitelé chtějí v pátek upozornit na kritickou situaci ve školství a přimět vládu, aby schválila navýšení učitelských platů a rozpočtu vysokých škol. Podle ministra financí Ivana Pilného (ANO) ale není možné těmto požadavkům vyhovět, pokud vláda zároveň neodsouhlasí zvýšení rozpočtového schodku. Rozhodnout by se mělo na jednání koaliční rady v pondělí 4. září.

1. 9.: Společné protestní setkání v aule Betlémské kaple

Společné protestní setkání, na kterém budou profesní asociace, reprezentace vysokých škol a odbory demonstrovat svoji nespokojenost se současným stavem českého školství.


28.8.17

90′ ČT24: Peníze pro učitele

Interaktivní zpravodajský pořad ČT24 dnes na téma "Peníze pro učitele" s bývalou ministryní školství Kateřinou Valachovou.

Videopozvánka na protestní setkání v Betlémské kapli

Jste zváni na protestní akci, která se uskuteční 1. září 2017 v Betlémské kapli v Praze. Představitelé Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, Vysokoškolského odborového svazu, České konference rektorů, Rady vysokých škol a Unie školských asociací ČR se spojili ke společnému protestu kvůli současném stavu českého školství, zejména kvůli jeho nedostatečnému financování. Příznivci našeho školství, připojte se.

Zvou vás: Předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík, místopředsedkyně svazu Markéta Seidlová a předseda Vysokoškolského odborového svazu Petr Baierl .

ČT24: Odbory nechtějí kvůli platům učitelů vyhrožovat stávkou, když se o nich ještě jedná

Školské odbory zatím nechtějí vyhrožovat stávkou za zvýšení platů, dokud se o nich ještě vyjednává. Své požadavky zopakují na protestním setkání 1. září v Betlémské kapli zástupcům vlády. Odbory chtějí docílit zvýšení mezd v regionálním školství tak, aby do roku 2020 vzrostly na 130 procent průměrné mzdy v Česku.

EDUin: Ministerstvo nedodrželo slib, data z přijímaček a maturit stále ještě nejsou dostupná

Zástupci Ministerstva školství a Cermatu opakovaně uvedli, že anonymizovaná data z jednotných zkoušek budou zveřejněna na konci července. Nejsou ale k dispozici dodnes.

ČT24: Konec levných učitelů a akademiků (přímý přenos brífinku)

Michaela Bůnová: Akademici a odbory naplánovali páteční protest kvůli platům

V pondělí dopoledne se sešli zástupci školských odborů, akademici a zástupci profesních asociací ve vzdělávání i vysokých škol, aby domluvili průběh a podobu pátečního protestu v Betlémské kapli. Ten chystají kvůli platům učitelů. Jestli bude stávka, zatím není jasné.

Ze sociálních sítí: Takto žlté odbory zavádzajú svojich členov

Prečítajte si, ako sa Ondekov zväz školstva zamotal vo vlastných klamstvách.

Bořivoj Brdička: Popovičův Mozak aneb dokážeme zmapovat myšlenky?

Popis činnosti profesora Washingtonské univerzity Zorana Popoviče, který se kromě vývoje systému technologické podpory výuky věnuje vědeckému poznávání funkce mozku na úrovni jednotlivých neuronů a za tím účelem využívá počítačové hry a crowdsourcing.

Markéta Hronová: Pokud nám vláda nepřidá slíbených 15 procent k platu, budeme stávkovat, hrozí učitelé

Odboráři společně s učiteli chystají protest, aby přiměli vládu přidat učitelům 15 procent k platům a navýšit rozpočet vysokých škol o 4,5 miliardy. Pokud to vláda neudělá, nevylučují stávku. Ta by nebyla první den školního roku, 4. září, ale po řádném ohlášení později. Ministr financí Ivan Pilný (ANO) říká, že peníze na požadované navýšení platů státních zaměstnanců v rozpočtu nejsou.

Markéta Zemánková: Do školy už v srpnu, prázdniny by začaly v červnu. Změna pomůže dětem i rodičům, říká její zastánce

Posuňme letní prázdniny v Česku o měsíc tak, aby začínaly už v červnu, kdy jsou mimo jiné delší dny. Lidé by se dostali co ciziny levněji a bez stresu v dopravě, změna by se projevila také na konci pololetí kolem Vánoc. Navrhuje to gymnaziální profesor Milan Kůtek. Asociace cestovních kanceláří pak navrhuje zavedení takzvaných klouzavých prázdnin, což by prodloužilo letní sezonu. Ministerstvo školství ale změny odmítá.

Ivan Gabal: Zásadní změna ve způsobu učení?

Předposlední červencový The Economist věnuje velký text expanzi IT do personalizace učení žáků v řadě experimentálních programů, organizací škol a zemí (USA, Indie, Brazilie atd.). Podle obsáhlé debaty, studií a dat dávají praktické poznatky z většího počtu škol první (statisticky) významné pozitivní a lepší výsledky "personalisovaného učení" pomocí interaktivních učících IT programů oproti klasické učitelské "tovární výuce" celých tříd, a to nejvíce u žáků s nižšími studijními předpoklady.

Ze sociálních sítí: Nedostatek praxe na pedagogické fakultě?

Renáta Bohuslavová: Udej svého souseda kvůli školce. Starostové se bojí, co nastane v září

Za týden přibude předškolákům – a především jejich rodičům – nová povinnost. Předškoláci musí povinně nastoupit do školky. Rodiče, kteří své děti nepřihlásí, mohou dostat od obce pokutu až 5 tisíc korun. Podle starostů je však zákon nedokonalý, protože nemají jak kontrolovat, zda se dítě skutečně přihlásilo. Prováděcí předpisy stále chybí. Navíc se bojí, že budou muset udávat své sousedy. Jasné není ani to, kam a na co peníze z pokut půjdou.

Iniciatíva slovenských učiteľov: Zvyšovanie platov o šesť percent je málo, odkazuje učiteľ

Vladimír Crmoman z Iniciatívy slovenských učiteľov si myslí, že by odbory nemali podpísať dohodu o neštrajkovaní s vládou.


27.8.17

Pavla Lioliasová: Maturitní slohové práce. 15 procent studentů letos uspělo s odvoláním, středoškolská unie navrhuje změny

Patnáct procent maturantů letos uspělo s odvoláním proti výsledkům své slohové práce při státní maturitě. Žádost o přezkum podala tisícovka studentů. Radiožurnálu to řekl šéf organizace Cermat, která zkoušky připravuje, Jiří Zíka.

Ze sociálních sítí: iPad nebo tablet s Windows

Helena Bauerová: V milavečské základní škole nezvoní

Objekt, ve kterém sídlí milavečská základní škola, byl postaven v roce 1775. Po úpravě začala budova sloužit od roku 1786 jako škola.

Ze sociálních sítí: Iniciatíva slovenských učiteľov a školské odbory

26.8.17

Michaela Kabátová: Učni se zlobí. Chtějí pracovat, ne uklízet dílny

Automechanik mění brzdové destičky, seřizuje geometrii kol. Zřídka ale dostane jeden z těchto úkolů učeň. Třetina studentů technických škol si proto v průzkumu analytické společnosti CEEC Research stěžuje, že musela vykonávat pomocné práce, a učení pro ně proto nemá cílený přínos. Uklízení místo profesní přípravy nebývá výjimkou.

Lenka Jansová: Učitelé budou 1. září protestovat proti nízkým platům. Na stávku to ještě není, říká šéf odborů

Školské odbory budou příští pátek prvního září protestovat proti nízkým platům učitelů a špatným pracovním podmínkám. Rozhodlo o tom jejich vedení.

25.8.17

Pavel Klíma: Věříme, že odměny učitelům spravedlivěji rozdělí ředitelé škol

Kariérní řád se nekoná a ministr školství váhá, jak rozpustit peníze, které mu už přitekly do rozpočtu. To jen dokazuje, že onen kariérní řád nebyl nic jiného než vylepšení tarifních tabulek a pochopitelně také zajímavý dárek pro všechny ty úředníky schválené „vzdělávací“ agentury připravené se o prostředky z ministerstva poprat. Ruku na srdce, kdo by se z těch peněz nakonec radoval víc. Špatná tradice našeho školství ukazuje, že kantoři by to určitě nebyli.

David Lacko: 5 důvodů, proč stojí české školství za nic

„Chcete-li porazit svého nepřítele, vychovejte jeho děti.“ Orientální přísloví

Jestliže lze argument „nezažil jsi to“ považovat za relevantní, snad poprvé mám to požehnání vyjádřit se k určitému tématu. Bohužel. Já to totiž zažil. Před nedávnem jsem prolezl celou tou demotivující mašinérií zvanou školství. A musím se odkázat k úvodnímu přísloví, protože výchova je bezesporu jedním z aspektů školství. Ať už chceme či ne, školství naše děti socializuje a svým způsobem nejenom učí, ale i vychovává. Kvalitní školství je premisou svobodně myslící společnosti. Nekvalitní školství pak začátkem konce takové společnosti. Chceme-li něco změnit, musíme začít právě ve vzdělávacím systému. Kde ale leží ten zakopaný pes?

Vyjádření zastupitelstva obce ke kritice rekonstrukce budovy ZŠ Kamenné Žehrovice

Rekonstrukce budovy školy vyvolala bouřlivou diskuzi na sociálních sítích a návazně i značnou pozornost médií. Vzhledem k tomu, že budova je v majetku obce, která je zároveň zřizovatelem Základní školy i objednatelem uvedené rekonstrukce, považuje zastupitelstvo obce za vhodné zaujmout k této věci stručné stanovisko. S tím, že se nebrání další věcné debatě, odmítá ale reagovat na příspěvky vulgární a svou povahou nesnášenlivé, jež bohužel nejsou ve výše uvedených diskuzích výjimkou.

ČT24: Školské odbory ladí detaily protestů. 1. září se učitelé sejdou v Betlémské kapli

Předsednictvo školských odborů jedná o detailech protestní akce, která má proběhnout 1. září. Setkání učitelů, ředitelů i zaměstnanců vysokých škol má podle odborářů vyjádřit nesouhlas s připravovanou podobou státního rozpočtu pro školství. Letos odbory požadují přidat učitelům 15 procent. Konečné slovo bude mít vláda.

Vojtěch Koval: Školské odbory se domlouvají na protestu. Ministr Pilný akci nechápe

Předsednictvo školských odborů začalo ve čtvrtek jednat o tom, jestli učitelé budou 1. září protestovat. Odborářům, ale i zástupcům vysokých škol a asociací ve vzdělávání se nelíbí, že stále není jasné, o kolik se zvýší platy učitelů, a to především v regionálním školství a na vysokých školách.

Události, komentáře ČT24: Učitelé požadují více peněz

Vedení školských odborů si naplánovalo dvoudenní jednání o situaci v oboru a platech učitelů. Se situací totiž není spokojeno a tvrdí, že současná vláda, ač se ke školství hlásí jako k prioritě, ji příliš nezlepšila. Odboráři proto už několikrát upozornili, že pokud nedostanou z rozpočtu víc prostředků, jsou připraveni na začátek školního roku stávkovat. Kde hlavně chybí ve školství peníze? Jak by měly podle odborů vypadat platy učitelů? A co se bude dít, pokud požadované peníze nedostanou? Hosty v pořadu byli předseda školských odborů František Dobšík a poslanci Ivana Dobešová (nestraník za ANO) a Petr Kořenek (ČSSD).

MŠMT: Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 9. 2017

Pod číslem 270/2017 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Změny si kladou za cíl odstranit technické nedostatky a případné vnitřní rozpory v textu samotné vyhlášky č. 27/2016 Sb. V některých případech směřuje právní úprava i k odstranění nadměrné administrativní zátěže v oblasti společného vzdělávání, jelikož se v prvním roce po nabytí účinnosti vyhlášky č. 27/2016 Sb. ukázalo, že některé právem předpokládané postupy jsou zbytné, ať už vzhledem ke své povaze, nebo duplicitě vůči jiným postupům. Změny byly provedeny i v přílohách k vyhlášce. Jednak dochází k opravám zjevných nesprávností, ale dochází též i k úpravě některých podpůrných opatření. Dochází například ke změně velikosti skupiny, ve které může být poskytováno podpůrné opatření v podobě pedagogické intervence (navyšuje se ze 4 žáků na 6), nebo k zakotvení možnosti poskytnout žákům s potřebou podpory z důvodu narušené schopnosti komunikace laminátor a laminovací fólie. Dochází i k úpravě formulářů tak, aby lépe vyhovovaly zaběhnuté praxi.

Zdeněk Sotolář: Odbory máme. Máme však nějaké odboráře?

Předseda školských odborů při významných událostech léta postává za ministry jako šedá eminence. Kolik však má ČMOS skutečných členů odmítají bafuňáři zveřejnit. Proč?

Valachová: Co dělaly minulé vlády ve školství je krádež, nedovoleně si půjčovaly z kapes učitelů

Předchozí vlády tvrdily, že školství je priorita, ale potom pořád jenom škrtaly. Škudlit na vzdělání je něco hloupého, od nového ministra financí to nečekám, říká bývalá ministryně školství Kateřina Valachová. Demisí jsem chtěla veřejnosti ukázat, že si dokážeme dát věci do pořádku. Za dva roky na MŠMT jsem byla v nastavování pravidel pro dotace tvrdá. Kdybychom je nezavedli, tak by policie neměla co vyšetřovat, dodává ke kauze své bývalé náměstkyně Simony Kratochvílové.

Mik Herman: Cenzura a přepisování dějin: Dětské knihy, které nabádají děti k rasismu a extrémnímu chování

Jeden z členů Švédské akademie Horace Engdahl, který se podílí na výběru laureátů Nobelovy ceny 2008, prohlásil, že evropská literatura je mnohem lepší než americká, neboť ta je podle něj příliš izolovaná. No, při pohledu na stav české literární kritiky a českého spisovatelství si tím nejsem úplně jistý, ale na každém šprochu, pravdy trochu.

Barbora Koukalová: Co říkají na rekonstrukci 100 let staré školy architekti? „Katastrofa! A kde jsou sochy?!“

Obec Kamenné Žehrovice byla ještě před několika hodinami obec úplně neznámá, nyní o ní slyšeli všichni, kdo mají účet na sociálních sítích. Přesněji tedy o jejich škole. 118 let stará budova totiž prošla rekonstrukcí schválenou obecní radou, která zvedla mandle nejen laické veřejnosti, ale i těm, kdo se architekturou živí. Co je na rekonstrukci největší chyba? A jak se k ní staví starostka obce?

Karel Klatovský: Windows aplikace (nejen) pro školství - 34. díl

Další díl nekonečného seriálu o vybraných vzdělávacích aplikacích a hrách je zde, výběr je jako vždy velice pestrý, tak ať se vám líbí.

24.8.17

Kateřina Valachová: Ano, i k tomu vede škudlení na školství

Veřejnost je v šoku, jak jste to mohla dopustit?!? Něco takového mi napsal někdo na sociálních sítích v reakci na zveřejnění poznatků školní inspekce z dlouhodobé kontroly ve 34 školách s tragickými výsledky studentů u maturit.

MŠMT: Poslední šance předložit projekt v "EU peníze školám"

Řada středních škol čerpala finanční prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na tzv. šablony, tedy na realizaci zjednodušených projektů. Tato možnost se v minulosti netýkala pražských škol. V Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání toto již neplatí. Žádost o podporu mohou předložit všechny střední a vyšší odborné školy z celé České republiky. Ale POZOR, termín ukončení příjmu žádostí o podporu v aktuální výzvě na šablony je 30. září 2017. Doporučujeme tedy přípravu projektu zbytečně neodkládat.

Josef Kopecký: Učitelům slibuje STAN 45 tisíc měsíčně, občanům jednodušší zákony

S cílem získat 7 až 10 procent hlasů jde do letošních parlamentních voleb hnutí Starostové a nezávislí. „Sedm je základ, deset by byl úspěch,“ řekl iDNES.cz volební lídr STAN Jan Farský. Starostové představili ve čtvrtek padesátistránkový volební program, ve kterém říkají třeba to, že učitelé budou brát 45 tisíc měsíčně a také maximální zjednodušení legislativy.

Tajný učitel: Pokud si nenavýšíme platy, penze bude smutná

Přemýšleli jste někdy o penzi? Co budete dělat až ráno nebude kam jít, Váš stůl převezme mladší kolega a noví žáci už vás nebudou znát? Spokojíte se s lacinou nadílkou denní TV, sekanou z lahůdek a rytím na kousku země? Že budete číst? S tím zrakem to už také jde dolů kopcem. Budete cestovat abyste konečně poznali místa, o kterých jste jen četli? Smůla. Penze na to nevystačí.

Anna Musilová: Knižní influencerka: Češi jsou čtenáři. Cpát dětem Babičku je fatální chyba

Lásku ke knihám v ní zažehly dívčí románky. Teď přečte kolem tří set knih ročně a patří k nejvlivnějším lidem v knižním byznysu. Nutit dětem klasiku je podle ní chyba. „Povinná literatura by měla být volena citlivěji, nezdráhala bych se zařadit víc titulů typu Harry Potter. Z Jiráska budou děti akorát znechucené,“ říká knižní influencerka Lucie Zelinková v dalším díle seriálu Lidé Česka.