25.7.17

Věková struktura učitelů regionálního školství bez řídících pracovníků - ženy a muži v roce 2015

Na v podstatě katastrofální trend poklesu počtu učitelů a učitelek ve věku do 25 let a naopak růstu počtu učitelů ve věku více než 55 let se opakovaně upozorňuje. Zatímco v roce 2006 bylo ve věku do 25 let 3,7 % učitelek a 4 % učitelů základních škol, v roce 2015 to bylo již jen pouhých 1,6 %! Učitelek základních škol starších 55 let bylo v roce 2006 12 % a v roce 2015 to bylo již 17,4 %!


Zdroj: ČSÚ

1 komentář:

Fanda Moudry řekl(a)...1)Stěhování mladých rodičů do velkých měst za atraktivní a dobře zaplacenou prací.
2)Úbytek dětí mimo velká města.
3)Nedostatek kvalifikované práce na vesnicích a v malých městech.
4)Finančně poddimenzované české regionální školství.
5)Z toho plynoucí nízké mzdy učitelů, které nejsou atraktivní pro mladé kantory.
6)Pokles dětí ve školách pak vede k tomu, že ze škol odchází pouze důchodci a nevznikají nová pracovní místa pro mladé. Logicky tak ve školách zůstává střední a starší generace.

Okomentovat