2.7.17

Tajný učitel: Školní rok 016/017 - švédský stůl vzdělávacích břichabolů

Bohatá přehršel žaludek obracejících ňamek z dílny MŠMT byla tento školní rok vyvrhnuta na děti a učitele v nebývalém množství. Nebudu detailně rozebírat inkluze ani kariérní řády, přidáno - nepřidáno ani lapsy u maturit. Nejhorším počinem osvícené vrchnosti bylo zavedení povinné matematiky formou testu u přijímacích pohovorů a u maturitní zkoušky.

Dívám se na deváťáky, děti, které znám od školky, jak se s důvěrou obrací na učitele. Dostaneme šanci studovat? Přijmete nás a dáte nám Vaši péči a Vaše vědomosti, abychom mohly dokázat, že jsme hodni vyššího vzdělání? Až do letoška jsem mohl odpovědět, ano. Přijďte, ukažte co dovedete, věnovali jsme Vám 9 let, zasloužíte si tu možnost. Dnes už toto říct nemohu. Musím se zeptat, zda umí matematiku, zda na ni mají talent či předpoklady. Pokud ne, je mi líto. Neuděláte přijímačky ani maturitu.

Co naplat, že umí jazyky, zajímá je dějepis a píší do školního časopisu. Narodily se s nematematickým mozkem, pro náš vzdělávací systém jsou druhořadou, méněcennou, pejorativně "humanitní" či "rukodělnou"a akademicky neperspektivní přijatelnou ztrátou. Bývalí žáci, kteří dnes studují práva v Londýně, by chystanou maturitu z matematiky ani přijímací testy téměř jistě nezvládli. Někteří absolventi, studenti anglistiky, či bohemistiky na pedagogických fakultách, také ne. Kdo může říct, že studovat neměli, protože neumí matematiku ?

Kdo jste, milí aparátčíci, služebníci veřejného blaha, že si osobujete právo řídit lidské osudy, třídit lidi na základě vrozeného talentu k jedné inherentně náročné disciplíně ? Co když se vám narodí dítě nebo vnouče bez matematických vloh? Proč je matematika tak zásadní pro život, když dnes máme možnost, pokud by tedy ta nutnost nastala, za dvě kliknutí stáhnout potřebnou aplikaci?

Kéž by nějaký osvícený premiér nařídil poslancům, senátorům a pracovníkům ministerstva školství složit přijímačkový test z matematiky pod pohrůžkou vyhazovu z teplého místečka. Nebo kdyby jim ten mocný alespoň nařídil vysvětlit těm nematematickým deváťákům do očí, proč jsou pro potřeby vyššího vzdělání nežádoucí.

Je to zrada, které se dopouštíme na dětech; podraz a faul, které si nezaslouží. Ztráta sebevědomí, pocit selhání, odsunutí na druhou kolej ve věku čtrnácti let, to jsou dárky, které bych zákonodárcům, aparátčikům z MŠMT a všem, kteří tento sociální experiment, za potlesku průmyslové lobby a několika sebestředných matematiků, obhajovali a prosadili, strašně rád nadělil za lidsky nedostatečné vysvědčení z vedení věcí veřejných.

Převzato z autorova blogu

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Na 'milí aparátčíci, služebníci veřejného blaha' pytlici slyší v každé denní i noční vteřině. Vědí totiž, že žáci, kteří neměli potíže s čímkoli, co se k matematice váže, vyrostli zpravidla v kvalitní a svědomité lékáře, právniky či profesionály v mnoha jiných oborech. A to protože vládnou odpovídající mentální kapacitou a pracovitostí pak zejména.
Na druhou stranu, kolik jen za ta léta prošlo kolem pytliků budoucích špičkovým konstruktérů a programátorů, kteří museli celá ta léta tratit drahocenný čas esejemi na troublá témata a nějakým 'befeleme pes se veze'.
Jediní, kdož svými neschopnostmi matematiku nezvládali a přesto se prosadili, jsou nynější mediální mágové a odborníci na vzdělání. To alternativní pak především.
A tak pytlici jen připomínají požadavek, že všichni zaměstnanci státu, u kterých se požaduje středo, a nebo dokonce vysokoškolské vzdělání, musejí mít maturitu z matematiky, a to i zpětně. Zpětně!

Okomentovat