24.7.17

Stanislav Štech: Peníze do škol teď dostaneme jen stěží

Zamítnutí kariérního řádu poškodí učitele. Takřka dvě miliardy korun, které se mezi ně měly rozdělit, se ke kantorům už nemají jak dostat. Kdo za to může? Viníkem je započatý předvolební souboj, kdy nás podrazilo ANO, říká ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech (za ČSSD).

Z rozhovoru Vladimíra Baráka s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Stanislavem Štechem v TÝDEN vybíráme:

Takže podle vás došlo ze strany Pedagogické komory ke zmanipulování učitelů?

Zmanipulování, to se neodvážím tvrdit. Stojím ale za tím, že autoři petice napsali do jejího znění věci posunuté, nepřesné, nepravdivé a kantory hromadně uvedli v omyl.

Buďte prosím konkrétní. Jaké nepravdy petice tvrdila?

Například že hodnocení začínajícího učitele bude administrativně náročné. Nebo že všem začínajícím pedagogům klesne po zavedení kariérního řádu plat, že učitelům nebudou uznána žádná školení, která dosud absolvovali. Také není pravda, že se kantoři měli školit pouze v instituci zřízené ministerstvem či že je třeba připravit ještě osm prováděcích předpisů, které nejsou hotové, a další.(...)

V týmu Kateřiny Valachové jste měl na starosti velmi kritizovanou inkluzi, tedy začleňování zdravotně a jinak znevýhodněných žáků do běžných tříd. Jak ji po roce hodnotíte?

Inkluze byl na první rok náběhu velmi úspěšný projekt.

Promiňte, úspěšný? Rodiče o inkluzi nemají zájem, děti ze speciálních do běžných škol ve větší míře nepřecházejí, podle statistik jich byly jen dvě stovky. To vám stačí?

(Vzdychá, obrací oči v sloup.) Bože můj, kde se tohle bere? Vy mluvíte jen o těch dětech, které mají lehké mentální postižení. Jinak ale podrobné statistiky hovoří úplně o něčem jiném. Proč by tak v uvozovkách zkaženou věc, týkající se podle vašich slov pár stovek dětí, tak moc v podobě podpůrných opatření chtěli rodiče, ředitelé škol, učitelé?

Některé další pasáže zveřejnil web Česká škola

Poznámka redakce: Pan ministr v rozhovoru uvádí evidentní nepravdy. Petice za nepřijetí novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, s kariérním systémem učitelů (tzv. kariérní řád) uvádí následujících šest bodů, které jsou v ní dále podrobně vysvětleny:

  1. Podoba kariérního systému učitelů je v rozporu s cílem uvedeným v programovém prohlášení vlády.
  2. Kariérní systém se bude až do roku 2022 týkat pouhých 5 % učitelů a nebude většinu učitelů nijak motivovat ke zkvalitnění výuky.
  3. Učitelé, a především ředitelé škol budou zavaleni novou zbytečnou administrativou, která je připraví o čas, jenž by mohli věnovat přípravě na kvalitnější výuku nebo řízení školy.
  4. Kariérní systém bude diskriminovat většinu učitelů.
  5. Vznikne komplikovaný byrokratický moloch, jehož provoz spolyká velkou část finančních prostředků, které by mohly jít přímo do škol.
  6. Stále chybí většina prováděcích právních předpisů, takže další konkrétní dopady novely nelze vyhodnotit.

2 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Takřka dvě miliardy korun... se ke kantorům už nemají jak dostat.

To je mrzuté, jen co je pravda. Tak ony někde ve štosu čekají dvě miliardy, jen je rozdat, a teď není nikoho, kdo by je k těm neukázněným učitelům doručil. Teď si od nás už ani ten pes buřta nevezme.
Zlotřilí autoři petice z dokonce neexistující pedagogické komory uvedli učitele hromadně v omyl a to tak, že celí zpitomělí podepsali cosi, čemu neméně zpitomělí senátoři a poslanci uvěřili natolik, že potopili mnohaletou snahu mnoha týmů kovaných odborníků na školství. Je to prostě mizérie.
Otázkou zůstává, jak velká část peněz z těch dvou miliard by skutečně doputovala až k učitelům, a jak velká část by se cestou zadrhla u skutečných hybatelů vzdělávacího pokroku. A faktem zůstává, že se přišlo o nemálo zajímavých kšeftíků, a tak se kolem sebe kope. To pytlici znají až moc dobře.
Že ministr školství nehořekuje případně nad nenaplněným zkvalitňováním pedagogických sborů a tím i zkvalitňováním výchovně vzdělávacího procesu. O to tady ale zřejmě až tak moc nejde. Hlavně, aby se ty fondy patřičně roztáčely.

(Vzdychá, obrací oči v sloup.)

I pytlici by se uvzdychali a oči by si poobraceli. Úplně se v tom přestávají orientovat. Pokud se tedy podle vyhlášení bývalé ministryně žádné katastrofické scénáře nekonaly, a podle prohlášení současného ministra žádají školy masivně o podpůrné prostředky, pak by to znamenalo, že děti, které podporu potřebují už ve školách byly, jen žádnou podporu nedostávaly, prostěěě. Tak jaképak rozjíždění inkluze? Spíš prozření, že by se tímto směrem dalo pár let fondy počerpávat podle zavedeného a kýženého toky peněz přesměrovávacího schématu, a pak nazdááár, ať si každý poradí tak, jak si radil doposud.

Fanda Moudry řekl(a)...

Tak nějak jsem dospěl k názoru, že zmiňovaný pan profesor na tuto funkci nestačí. Neumí ani komunikovat s učiteli. Donedávna jsem si myslel, že pana Dobeše nikdo nepřekoná. Jak jsem se mýlil.

Okomentovat