24.7.17

Stanislav Štech: Já přece rozumím učitelům...

Projev při projednávání Petice za nepřijetí novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, s kariérním systémem učitelů (tzv. kariérní řád) v petičním výboru Poslanecké sněmovně v úterý 11. července 2017: "K jednotlivým bodům, které tady byly zmiňovány, konstatuji následující: já přece rozumím učitelům, kteří to podepsali. Ale oni podle mého soudu podepisovali něco jiného. Oni to na základě toho, co je uvedeno v petici, co rozporujeme, že by bylo oprávněné, nezkreslené a tak dále, podepsali v době, a tady souhlasím s předkladatelkou paní Dobešovou, kdy máme všech změn a toho, co je, plné zuby, jsme unaveni a zase se budeme muset něčemu přizpůsobovat. Dokonce tam je odklad toho, aby některé plány rozvoje byly hned, můžou být až po roce, můžou být na dva roky. Myslím si, že tyto věci nejsou ničím, co by proces bůhví jakým způsobem zatížilo a byrokratizovalo do nějaké karikaturní podoby. "

Ministr školství Stanislav Štech: Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, chtěl bych na úvod požádat paní předsedkyni, jestli bychom mohli rozdat písemné podklady, kde jsme si připravili podrobné komentáře k jednotlivým bodům petice a další argumenty, které jsme předložili.

Nechci mluvit dlouho. Jenom chci říci, že pokud jde o komunikaci, a nechci se zdržovat u detailů, nebyl jsem nikým osloven do 21. 6. večer, kdy jsem byl jmenován ministrem. Když pominu víkend, tak 26. jsem se připravoval na schůzi 27., kdy již tato věc měla být projednávána v Poslanecké sněmovně jako vratka ze Senátu. V té chvíli jsem samozřejmě o této věci intenzivně jednal především s poslanci a některými poslaneckými kluby. Oslovili mě kolegové učitelé, dokonce někteří tvrdí, že byli i součástí jakéhosi petičního výboru, i ti, kteří měli zájem tuto věc projednat – s nimi jsem si domluvil termín na schůzku ne ke kariérnímu řádu, ale i k širší problematice profese učitele, učitelské komory a dalších otázek, protože to považuji za klíčový rámec, který bychom měli a mohli zkusit společně projednávat. Tolik k mé neochotě eventuálně komunikovat a reagovat. O mně je spíš známo, že reaguji až příliš mnoho a jsem vstřícný k jakýmkoliv médiím a ostatním. Toto bych rád vysvětlil.

Pokud jde o samotný obsah petice, všichni víme, že minimálně dvacet let se o tom diskutuje, minimálně od roku 2012 tento stát vyčerpal prostředky na projekt „Kariéra“, který jsme zdědili někdy v roce 2015. Konstatovali jsme následující, u toho jsem byl, je příliš byrokraticky zatěžující, zavádí čtyři stupně, od čehož celá řada zemí odstoupila, zejména od vyšších stupňů, a zavádí neskutečné množství bláznivých, někdy i specializačních pozic. Začali jsme tedy pracovat v návaznosti na tým, který to připravoval, v čele s ředitelem gymnázia a kde byla členy celá řada učitelů, nejenom lidí z ministerstva nebo úředníků, na verzi, která nakonec prošla, tuším v březnu tohoto roku, třetím čtením.

Obsah směřuje k něčemu, co považuji za naprosto zásadní bod toho, aby se upevnila prestiž učitelské profese. Vedle naprosto jednoznačně masivního a dlouhodobého zvyšování tarifních i nadtarifních platů učitelů je jedním z klíčových kritérií prestiže profese další vzdělávání a kariérní strukturovaný řád. Učitelé se léta snaží přiblížit tomu, aby se podobali uznávaným profesím – lékaři, právníci, advokáti atd. Všude, kde máte tuto profesi, je nějaký strukturovaný kariérní řád a je tam kvalitní centrálně a rámcově určované další profesní vzdělávání. Můžeme samozřejmě odmítnout kariérní řád, který není ideální nebo dokonalý, a právě proto jsou tam další čtyři roky na to, aby se zejména postup do třetího navrhovaného kariérního stupně vyčistil, zjednodušil, lépe nastavil, což všechno je možné. Jde o toto tuto věc zakotvit, protože upozorňuji, že jestliže padne kariérní řád, na dalších deset let pochybuji o tom, že bude na stole něco podobného, co bude strukturovat tuto profesi jako profesi, ne jako běžné povolání, v silném slova smyslu. A to je ten účel.

K jednotlivým bodům, které tady byly zmiňovány, konstatuji následující: já přece rozumím učitelům, kteří to podepsali. Ale oni podle mého soudu podepisovali něco jiného. Oni to na základě toho, co je uvedeno v petici, co rozporujeme, že by bylo oprávněné, nezkreslené a tak dále, podepsali v době, a tady souhlasím s předkladatelkou paní Dobešovou, kdy máme všech změn a toho, co je, plné zuby, jsme unaveni a zase se budeme muset něčemu přizpůsobovat. Dokonce tam je odklad toho, aby některé plány rozvoje byly hned, můžou být až po roce, můžou být na dva roky. Myslím si, že tyto věci nejsou ničím, co by proces bůhví jakým způsobem zatížilo a byrokratizovalo do nějaké karikaturní podoby.

Můžou se k tomu vyjádřit samozřejmě poslanci, moji kolegové, jenom tím chci říct, že to, co teď děláme a rozhodneme pravděpodobně zítra, nevím přesně kdy, je něco, co buď nějakým zásadním způsobem uvrhne tuto profesi do stadia, které nazývám de profesionalizace, nebo otevře cestu k něčemu, o čem, byť to není dokonalé, jsem ochoten diskutovat. Ale nemůžu diskutovat o věcech, když se někde uvádí, že se má doložit čtyřicet devět kompetencí, a ono to tak není, je jich jedenáct, a jsou to věci, které lze sdružovat nějakým potvrzením a tak dále. Na druhou stranu tady není osm nepřipravených podzákonných norem, jsou jenom čtyři a jsou připravené. Jsou logicky vázané na schválení novely. Nemůžu je pustit do legislativního procesu, protože k tomu nemám zákonný podklad.

Celá řada dalších věcí, které tady figurují, mě vede k závěru, že je velká škoda, že roztrpčení a únava učitelů, které tady skutečně z množství změn logicky jsou, se obrací proti něčemu, co je, dejme tomu, na pět, deset let – takhle dlouho trvají změny, než se usadí v relativně konzervativním segmentu společnosti, jako je škola. Je škoda tuto věc nechat spadnout pod stůl. To je moje úvodní slovo, paní předsedkyně. Děkuji.

1 komentář:

m vanek řekl(a)...

Pan ministr si myslí, že rozumí učitelům. Ale je to pravda?

Uvědomuje si, že učitelé jsou znechuceni ukvapenými reformami posledních let. A děsí je další paskvil v podobě kariérního řádu. Oni ví, co to přinese do škol. Pan ministr vidí jen ty peníze a školení. Jej, jako vysokoškolského učitele se to téměř nedotkne. Ale učitelé vidí tu nefunkčnost. Rychlokvasné zavádění kariérního řádu, který není schopen postihnout rozmanitost a náročnost práce učitele. Nereflektuje rozdílnost požadavků různých typů škol. Je to jednotná šablona, která se snaží všechny učitele seřadit do tří skupin - učeň, dělník a mistr. Jako ve fabrice. Jen ideologických pracovníků přibude.
Nedivte se, že starší učitelé co už leccos pamatují, tohle nechtějí. Nedej bože minimálně na dalších deset let.

Okomentovat