22.7.17

Připomínky Ministerstva financí k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Z připomínek vybíráme:"Při přípravě vyhlášky č. 27/2016 Sb. byl uváděn očekávaný nárůst rozpočtu výdajů pro rok 2016 o částku 410 mil. Kč, v roce 2017 o částku 1 mld. Kč a v roce 2018 o částku 1,5 mld. Kč.

MŠMT uvádí skutečné výdaje v souvislosti s implementací inkluzivního vzdělávání v roce 2016 ve výši 589 mil. Kč, za leden až červen 2017 ve výši 1 458 mil. Kč a předpoklad na rok 2018 ve výši 3 988 mil. Kč."


Úvod


Nově nastavené podmínky společného vzdělávání ve vzdělávacím procesu od předškolního po vyšší odborné vzdělávání vstoupily v platnost dnem 1. září 2016. Uvedení do praxe prokázalo, že MŠMT při přípravě vyhlášky definující podpůrná opatření podcenilo především finanční dopady. Aktuální informace prokazují výrazně vyšší požadavky na finanční zabezpečení, než bylo při schvalování legislativy předpokládáno a ze strany MŠMT uváděno.


Při přípravě vyhlášky č. 27/2016 Sb. byl uváděn očekávaný nárůst rozpočtu výdajů pro rok 2016 o částku 410 mil. Kč, v roce 2017 o částku 1 mld. Kč a v roce 2018 o částku 1,5 mld. Kč.

MŠMT uvádí skutečné výdaje v souvislosti s implementací inkluzivního vzdělávání v roce 2016 ve výši 589 mil. Kč, za leden až červen 2017 ve výši 1 458 mil. Kč a předpoklad na rok 2018 ve výši 3 988 mil. Kč.

Zásadní připomínka:

  1. Požadavky na účelové navýšení rozpočtu kapitoly MŠMT v návaznosti na zabezpečení dopadů vyhlášky nejen na rok 2017, ale zejména na rok 2018 a léta následující, překračují možnosti státního rozpočtu.
Ze strany Ministerstva financí bylo doporučeno provést revizi vyhlášky nejen z hlediska rozsahu poskytování opatření, ale i výše jejich finanční náročnosti. Předložená novela se však netýká revize z hlediska rozsahu poskytování opatření a výše jejich finanční náročnosti, ale pouze odstranění technických nedostatků.
S předloženou novelizací vyhlášky v navrženém rozsahu MF zásadně nesouhlasí a důrazně žádá o provedení celkové revize podpůrných opatření.

Závěr
osoba oprávněná k vypořádání připomínek: Ing. Věra Kurfürstová, tel.: 257042842, e-mail: Vera.Kurfurstova@mfcr.cz

4 komentáře:

Eva Adamová řekl(a)...

Takže co se bude dít? Peníze osekají na půlku, přestanou přidělovat asistenty, o penězích na nějaké speciální pedagogy či školní psychology si můžeme po skončení šablon, kterými se teď ta díra lepí, nechat jenom zdát, a budeme tam, kde jsme byli, ba na tom budeme ještě hůř, protože nám do škol hrnou i LMP.

Jen jestli oni ti, kteří na problémy s českým ukvapeným spuštěním inkluze upozorňovali, neměli pravdu.

Ygrain řekl(a)...

Jistě že měli. Jenom to nikdo nechtěl slyšet.

m vanek řekl(a)...

Dopadne to jako všechno ve školství za poslední léta. Co trochu fungovalo, to se rozbije. Sliby zůstanou jen sliby. Učitelé na tom budou ještě hůř. A všichni se budou divit, že ve školství chybí mladí. Schopní učitelé odejdou do firem(ti jazykově vybavení do zahraničí) a neschopní z firem odejdou učit.
A pak se někdo může divit, že se historie opakuje.

Fanda Moudry řekl(a)...

Jak může MŠMT nalákat do školství mladé učitele a odborníky při tak nízké tarifní mzdě a 4% nezaměstnanosti? Srdcaři odchází do důchodu a noví jaksi nepřicházejí. Lesk a bída současného českého školství.

Okomentovat