3.7.17

NÚV: Proč revidovat kurikulární dokumenty?

Navrhované revize kurikulárních dokumentů znamenají cílené a dlouhodobé přezkoumávání a zpracovávání návrhů pro jejich úpravy na základě stanovených pravidel a postupů. Pojetí revizí a rámcový harmonogram byl schválen vedením MŠMT v květnu letošního roku. S těmito návrhy vás chceme postupně seznamovat, tak, abychom mohli případně některé záměry korigovat a revize připravit tak, aby přinesly pozitivní změny do praxe škol.


Podobný postup volí řada vyspělých zemí. Např. ve Finsku probíhá reforma kurikula všeobecného vzdělávání již od roku 2012 a v letošním roce by měla být ukončena.

Irmeli Halinen, vedoucí oddělení pro tvorbu kurikula ve finském Vládním výboru pro vzdělávání, odpověděla na otázku „Proč měnit finské národní kurikulum, když finský vzdělávací systém obdivuje celá Evropa“? takto:

„Proč tedy měnit systém, který funguje? Protože svět se mění a my se tomu musíme přizpůsobovat. Musíme svět chápat, abychom v něm mohli dobře žít. Školy žákům pomáhají v lepším chápání současného světa. Vzdělávací proces může a měl by být zábavný. Musí samozřejmě reagovat na změny v okolním světě. Škola má posilovat identitu žáků a zvyšovat jejich schopnost učit se. Základní hodnotou je jedinečnost každého žáka...“

I my si uvědomujeme, že je potřeba kurikulum stále přizpůsobovat současnému světu, jehož stálou charakteristikou je změna a kde učení nikdy nekončí.

Aby byly revize kurikulárních dokumentů efektivní, byl navržen tzv. kaskádový postup, tzn. že revize nebudou realizovány k jednomu datu, ale postupně budou revidovány jednotlivé vzdělávací oblasti všeobecného vzdělávání a obory středního odborného vzdělávání. Konkrétní záměry Vám budeme předkládat i prostřednictvím tohoto zpravodaje k diskusi. Těšíme se na spolupráci s Vámi, protože revize kurikulárních dokumentů se musí stát věcí odborné diskuse.

Olga Kofroňová

Více informací o finském programu zde: www.oph.fi

4 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici se nemohou zbavit poměrně intenzivního pocitu, že kurikulární revizoři vyzobávají zahraniční vzdělávací koncepty zejména proto, aby svoji koncepční přikrčenost pozakryli hávem pestrobarevné světovosti. Jakože Finsko náš vzor! A tím to tak nějak všechno končí. Jenže takovým způsobem se pohneme tak akorát o nějaké dvě tři pídě.
Takže pytlici předkládají svoje sexteto:
- zrušení klasifikace,
- zrušení vyučovacích hodin,
- zrušení vyučovacích předmětů,
- zrušení ročníků,
- zrušení jednotných vzdělávacích programů,
- zrušení povinné školní docházky.

CatCatherine25 řekl(a)...

Kurikulární dokumenty revidovat lze, ale je to činnost mimořádně složitá.
Nemohou to provádět ministerští ani jiní úředníci,měli by to dělat vědečtí pracovníci ( jsou li ještě nějací) ruku v ruce s praktikujícími učiteli jednotlivých předmětů.
Je nutné stanovit základní učivo všech předmětů tak, aby se žáci dověděli to nejpodstatnější, a aby jim byly otevřeny cesty k dalšímu poznávání.
Zahraniční vzory je potřeba přijímat s velkou obezřetností, protože vznikly na jiné půdě a fungují v jiných podmínkách.
Revize kurikulárních dokumentů se týká statisíců žáků a jejich učitelů, a proto je k ní potřeba přistupovat s maximální odpovědností. Vyžaduje erudovaný teoretický i empirický výzkum v rozsahu několika let a potom ještě praktické ověřování na školách. Je to ovšem slibná cesta, jak napravit některé chyby a nedostatky rámcových vzdělávacích programů, které jsou učiteli oprávněně kritizovány.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Moje prvni myslenka- zase budeme neco delat navic a zadarmo.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Široce, otevřeně, veřejně. – Ne jako obvykle.

Okomentovat