21.7.17

MŠMT: Jednání se zástupci odborné pedagogické veřejnosti

Společné jednání se uskutečnilo se zástupci MŠMT na základě iniciativy zástupců odborné pedagogické veřejnosti týkající se vzniku „učitelské platformy“ a následné spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.


TERMÍN: 14. 7. 2017

MÍSTO: MŠMT, Malý zrcadlový sál

PŘÍTOMNI:

Za MŠMT: ministr S. Štech (PM), náměstek člena vlády P. Pavlík (NVČ), vedoucí Kabinetu ministra M. Jašurek, asistent náměstka člena vlády R. Vráblík

Za odbornou pedagogickou veřejnost: K. Zůbková, T. Houška, P. Chaluš, D. Škorpíková, M. Kaderka, P. Mazancová, J. Kotal

Jednání zahájil náměstek člena vlády P. Pavlík, který vedl úvodní představování jednotlivých zúčastněných. Zástupci pedagogické veřejnosti ve stručnosti představili jejich záměr.

NVČ: Souhlasil s přítomnými, že „učitelská platforma“, která by reprezentovala zájmu učitelů, by byla vhodným partnerem pro MŠMT a oporou pro odborné zázemí pedagogů.

PM: Navrhl, že nosnou ideou „učitelské platformy“ by mohly být například základní prvky pedagogické činnosti v návaznosti na požadavky na vzdělávání učitelů ve školských zařízeních a jejich další profesní rozvoj. Zmínil také, že by se platforma mohla věnovat tématu kariérního řádu, který je jedním z předpokladů růstu prestiže učitelské profese. Věnoval se i problematice názvu takové platformy a konstatoval, že ustavení pedagogické komory je běh na dlouhou trať.

Zástupci pedagogické veřejnosti: Poukázali na to, že negativní vlna ke kariérnímu řádu ukazuje, že MŠMT nemá přímý kontakt s pedagogy v regionech. Zároveň deklarovali svou snahu nastavit konstruktivní komunikaci. Roli platformy vidí v jiných záležitostech, než na jaké se zaměřují odbory. Mělo by jít především o otázky související s profesí učitele a o vstupování do koncepčních diskusí týkajících se profese.

PM: Souhlasil, že „Učitelská platforma“ by měla směřovat k odborným záležitostem. Měli bychom do budoucna určit útvar na MŠMT, který se bude tímto zabývat, komunikovat a spolupracovat s „učitelskou platformou“.

NČV: Chybí jednotná linka mezi odborníky, pedagogy, MŠMT apod. Iniciativa pedagogů z regionů musí být masivní skrz „učitelskou platformu“. Poté se může cokoliv změnit. „Učitelská platforma“ ve stylu spolku aj. by měla být silnou odbornou a profesní reprezentací učitelů v řádu několika tisíc. MŠMT by mohlo být partnerem „učitelské platformy“, lépe tak učitelům předávat informace, protože MŠMT kromě pořádání kulatých stolů pro pedagogy nemá přímý kontakt s učiteli v regionech.

Zástupci pedagogické veřejnosti: Nejlepší by bylo uzavřít memorandum o spolupráci s MŠMT. Podpořilo by to a navázalo blízký odborný vztah s MŠMT.

PM: Deklaroval, že je nakloněný k pomoci a spolupráci. Velmi vítá iniciativu zástupců odborné pedagogické veřejnosti a děkuje za informace o snaze ustavit „učitelskou platformu“. Nabídl, že v září se lze setkat znovu a případně reagovat na výzvu – iniciativu „učitelské platformy“. Učitelská profese potřebuje posílit, i z hlediska platových podmínek. Výzvou můžeme dát impuls pro přípravu budoucí strategie a směřování MŠMT a celého českého školství. Důležité je nyní správně formulovat výzvu k MŠMT, případně aktualizova původní materiály z minulosti – návrhy, které nakonec nebyly realizovány (prof. Spilková). Do září by bylo vhodné ze strany odborné pedagogické veřejnosti připravit koncepci „učitelské platformy“, komunikovat s učiteli v regionech, ale i s médii k lepší prezentaci. Důležité je připravit klíčová témata, se kterými přijít na veřejnost a komunikovat o tom s MŠMT.

NČV: Upozornil, že odbory dnes částečně plní roli profesní učitelské komory. Určitě by se hodilo se s nimi propojit a spolupracovat.

PM: Musí se jasně definovat, jaké pedagogické profese budou patřit do „učitelské platformy“ (učitelé, asistenti pedagogů, vychovatelé apod.).

Zástupci pedagogické veřejnosti: Platforma by mohla pomáhat pedagogům. Být pro ně oporou vůči zřizovatelům školských zařízení aj.

PM: Můžeme na daná témata pak vést různé diskuze. MŠMT dnes reaguje na učitelskou iniciativu, se kterou přišli učitelé, kteří chtějí vytvořit takovou platformu.

NČV: Budeme se snažit vybudovat kontinuitu platformy v rámci MŠMT. Navázat spolupráci do budoucnosti, i když bude jiné vedení ministerstva.

Zástupci pedagogické veřejnosti (p. Chaluš): 4. září 2017 proběhne konference Fóra rodičů ČR společně s Národním parlamentem dětí a mládeže, učitelskými odbory apod. Zde by se dalo propojit téma, na čem se shodnou rodiče a učitelé, a vytvořit tím sílu a propagaci nové iniciativy – tvorba „učitelské platformy“.

V závěru se vedla diskuze ke kariérnímu řádu a iniciativě odborné pedagogické veřejnosti.

Zástupci odborné pedagogické veřejnosti se mohou obrátit s jakoukoliv pomocí ze strany MŠMT na náměstka člena vlády Petra Pavlíka (petr.pavlik@msmt.cz) a jeho asistenta Radka Vráblíka (radek.vrablik@msmt.cz).

Zapsal: Radek Vráblík, asistent náměstka člena vlády
Schválil: Petr Pavlík, náměstek člena vlády

Vyjádření ve skupině Učitelé + na sociální síti Facebook:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

mnohé situace a diskuse, které v prostoru českého vzdělávání a školství v poslední době sledujeme, potvrdily, že při projednávání otázek a problémů týkajících se české vzdělávací politiky s dosahem na profesi učitele, stojí česká učitelská veřejnost z velké části stranou. Tento stav je z části zapříčiněn i absencí instituce, která by učitele zastupovala a byla pro podobná jednání všem přítomným stranám vhodným a rovnocenným partnerem. Přímý a pravdivý pohled praktikujícího učitele je v podobných situacích zastoupen jen minimálně, většinou jsou prezentovány závěry zprostředkované a vytvořené skrze jiné uhly pohledu než učitelského.

Rádi bychom tuto propast v komunikaci s učiteli vyplnili a vytvořili Učitelskou platformu, která bude MŠMT, vládě, médiím a dalším organizacím partnerem při jednáních s dopadem na učitelskou profesi, případně o profesi učitele jako takové. V současné době se nemají výše zmíněné instituce na koho obrátit, neboť chybí způsob, jak se řadových učitelů dotázat.

S tímto záměrem jsme oslovili MŠMT a v pátek 14. července 2017 se sešli se současným ministrem školství Stanislavem Štechem. Pan ministr potvrdil, že i MŠMT má velmi omezené možnosti, jak komunikovat s učiteli a jak zajistit, aby se k učitelům informace skutečně dostaly, a že možnost přímé komunikace mezi MŠMT a učiteli zásadně chybí. MŠMT na možnost vzniku a existence Učitelské platformy zareagovalo nabídkou s pomocí a podporou vybudovat kontinuitu platformy v rámci MŠMT, aby byla zajištěna návaznost spolupráce i do budoucnosti, to znamená i při jiném vedení ministerstva.

Rádi bychom, aby spolupráce byla započata co nejdříve, ideálně se začátkem nového školního roku. Pokud vás vznik Učitelské platformy zajímá, máte své postřehy a náměty, budeme za vaše příspěvky rádi.

Další schůzka na MŠMT je naplánována na konec srpna, kdy bychom již rádi předložili dokumenty potřebné ke vzniku Učitelské platformy.

Věříme, že tuto platformu uvítáte jako možnost, jak může být učitelský hlas slyšet a hlavně - být vyslyšen.

Schůzky se účastnili:
Kristina Zůbková Petra Mazancová Dagmar Škorpíková Michal Kaderka Jaroslav Kotal Tomáš Houška Petr Chalus

35 komentářů:

krtek řekl(a)...

Ne mým jménem.
Nevím čí zástupci se setkali s ministerstvem, ale mým jménem to nebylo. Páně Chalušovy články mne vždy děsí jako jakýsi odvar z Feřtekových a Kartousových.

Petr řekl(a)...

No vidíte. Jakýkoli projekt učitelské komory nebo jiné podobné platformy zastupující učitele (či dokonce pedagogické pracovníky) v naší zemi předem odsouzen k nezdaru. Když české učitele někdo dostatečně oblbne a trochu vyhecuje, asi tak 10 - 15 % se vzepne k nadlidskému výkonu dohodnout se navzájem, že cosi zásadně odmítají. A tím to tak končí. Dokud se za nějakým pozitivně formulovaným návrhem nesjednotí tak nejméně třetina učitelů, nestane se vůbec nic.

Radek Sárközi řekl(a)...

Sešli se, aby zabránili naší snaze o vznik Pedagogické komory zdola, která je zatím velmi úspěšná...

Petr řekl(a)...

Jestli je Vaše iniciativa zdola opravdu úspěšná, těžko ji může ohrozit jednání 10 lidí na ministerstvu. Myšlenka zákonem vymezené pedagogické komory je z principu nesmysl, nefunguje to, pokud vím, v žádné evropské zemi a ČR v tom sotva bude průkopníkem. Ale forma je vedlejší. Pokud se Vám povede vytvořit nějakou smysluplnou platformu, která bude reprezentovat zájmy většího než malého množství učitelů, jedině dobře. I to ministerstvo bude ve finále vděčné za to, že má s kým jednat.

Fanda Moudry řekl(a)...

7 zástupců pedagogické veřejnosti, 120 podpisů pod výzvou "Chceme KŘ". Velmi mizerná podpora pro jedince sdružené v „učitelské platformě“. Iniciativa přichází zdola a ne z úrovně "letního ministra". Některým lidem to stále nedochází, že jich už učitelé mají plné zuby, protože nadělali tolik kopanců, že to až pěkné není.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Myslím, pane Sarkozy, že teď trochu přehráváte.
Máte nějaký důkaz na to, že tato platforma jde proti vám, lépe řečeno proti všem, kdož se snaží o založení komory?
Ano, udělali komunikační chybu a nesdělili vám to, To vidím jako jediný prohřešek. pokud ale bude jakákoli platforma pracovat ve prospěch učitelstva a bude ochotná spolupracovat na tvorbě komory, nebyla bych proti.

Petr řekl(a)...

Ja porad nechapu, proc by mela byt cilem nejaka komora? Pravo sdruzovat se je garantovano Listinou zakladnich prav a svobod, muzou ho vyuzit treba fyzikari nebo ucitele strednich skol nebo klidne vsichni pedagogicti pracovnici. Vubec zadnou komoru k tomu nepotrebuji, potrebuji se toliko dohodnout. Komora, nejlepe s povinnym clenstvim... to je jaksi nejen utopie, ale taky nerozum

Fanda Moudry řekl(a)...

Petře, což tak obdoba ČLK?

Česká lékařská komora je samosprávná stavovská organizace sdružující všechny lékaře na území České republiky.
Členství v komoře je pro všechny lékaře povinné. Jejím posláním je především dbát, aby členové komory vykonávali své povolání odborně a v souladu s etikou. Dále zaručuje odbornost svých členů, hájí jejich práva a zájmy a chrání jejich profesní čest.


Fanda Moudry řekl(a)...

Jana Karvaiová

Chybí mi tam mandát. Kdo jim ho poskytl? Jakou "sílu" představuje taková platforma? Koho vlastně zastupuje?

Petr řekl(a)...

A? Prominte, nerozumim.

Fanda Moudry řekl(a)...

Za odbornou pedagogickou veřejnost: K. Zůbková, T. Houška, P. Chaluš, D. Škorpíková, M. Kaderka, P. Mazancová, J. Kotal

Fanda Moudry řekl(a)...

Petře, těch odborných komor máte v ČR desítky. Od Hospodářské komory až třeba po tu lékárnickou. Pedagogové evidentně takovou komoru potřebují. O tom žádná. Pro MŠMT by to byl zákonitě obtížný hmyz. Asi nemá cenu bránit těmto iniciativám zdola. Školství to jedině prospěje.

Petr řekl(a)...

Mimochodem,iniciativa Pedagogicka komora je typove obdobny podnik jako karierni rad. Pravdepodobny scenar: Faze 1: Skupina nadsenych ucitelu prichazi s myslenkou profesni komory ucitelu, ktera pozvedne prestiz profese. Faze 2, o 2-5 let pozdeji. Sice nikdo netusi, jak by takova Pedagogicka komora mohla v praxi fungovat, ale dlouho se o ni mluvi, tak na to asi neco bude. Namet se pred volbami objevi v programech nekolika politickych stran jako reseni chronickych problemu skolstvi. Faze 3: Ministerstvo si osvoji myslenku Pedagogicke komory jako klicoveho nastroje pro reseni chronickych problemu ceskeho skolstvi. Pripravuje se navrh zakona a dotacni titul, ktery ma pomoci komore zacit prakticky fungovat. Faze 4: Priblizne 15 % pedagogickych pracovniku sepise petici proti vrchnosti oktrojovane Pedagogicke komore. (Pohledte na ten byrokraticky moloch! Pohledte na hanebne vysoke platy funkcionaru, o kterych si bezny ucitel muze jen snit! S nami se o pedagogicke komore nikdo nikdy nebavil! Vyjednavaly o ni zlutacke odbory a pofiderni asociace jako Iniciativa Pedagogicka komora, jejichz 567 clenu nikoho nereprezntuje! Pekny tunel si to pan Sarközi vymyslel! Hanba! Hanba! Hanba!). Faze 5: dle aktualni faze politickeho cyklu: na zacatku to mozna koalicni vlada protlaci, na konci to bude vitanym tematem, jak se proti sobe muzou strany vymezit v bourlivem oredvolebnim case, a spadne to pod stul.

Fanda Moudry řekl(a)...

Nechme tomu volný průběh v rámci demokratické debaty bez manipulací, podrazů a dejme šanci demokracii. Nemá cenu něco zakazovat a přikazovat. Nechť tedy vznikne profesní komora učitelů. Taky je možné, že nevznikne. Každopádně je to iniciativa zdola. A vcelku jsem rád, že tam nejsou jména lidí, kteří tady "tvořili" školství po desítky let. Všichni dobře víme jak to dopadlo. Učitelé již těchto "odborníků" mají plné zuby.

Petr řekl(a)...

Mimochodem, zakonem zrizenych profesnich komor v Ceske republice nejsou desitky, je jich 12, slovy dvanact. V zadnem evropskem state zakonem zrizena komora ucitelu (s povinnym clenstvim ci bez nej) neexistuje. Ucitele v jednanich s vladami bezne zastupuji odbory, neni vyjimkou ze v jedne zemi vedle sebe funguji a o podporu zamestnancu skol soutezi i vicero odborovych svazu, pripadne dalsich sdruzeni.

Petr řekl(a)...

Ja fandim te iniciative zdola uprimne fandim. At se ti, co maji spolecne zajmy, sdruzuji a bojuji za ne. To je v poradku. Proc by v ceskem prostredi, kde jsou mezi jednotlivymi skupinami ucitelu prikopy vetsi nez mezi uciteli a ministerstvem, mela vznikat komora vnucujici ucitelum jednotu zakonem, uprimne nechapu.

poste.restante řekl(a)...

Ja fandim te iniciative zdola uprimne fandim.

Upřímně? Moc to tak nevypadá.

Pokud se odborů týče. Jejich role v systému je jiná. Mají se zabývat pracovně právními vztahy, podmínkami na pracovišti a podobně.
Nemohou a nemají řešit otázky etiky, vyjadřovat se k obsahu vzdělávacích plánů, nebo zkoušek, nemají řešit odborné záležitosti.
Komora je tím, kdo má převzít spoluzodpovědnost za vzdělávací systém země.
Komora je tím, kdo má kupříkladu ustavit pracovní skupinu, určující obsah např. maturitní zkoušky i matematiky.
A nikoliv odbory.
A nikoliv CERMAT. Ten má být pouze servisní organizace, která zabezpečí logistiku a průběh dle dikce zákona.

Petr řekl(a)...

Tak jestli maji nadsenci o komore takovouhle predstavu, tak to uz neni vubec o cem mluvit. Zbytecna energie na vsech frontach. Byt ministr, takovymi hloupostmi se o cas taky pripravovat nenecham

poste.restante řekl(a)...

A jakou představu tedy máte Vy, pane Petře.
Když už tedy evidentně máte tak jasno.
Poučte hloupé nadšence.

pratavetra řekl(a)...

Obávám se, pane Petře ((Pavlíku), že s odbory mám zkušenost jako poste.restante (zjednodušeně řečeno, odbory hájí zájmy, potřeby, bezpečnost, právní pomoc zaměstnanců). Proto ta Vaše umanutost, že k jednání Vám stačí jako partner odbory. Ty však v žádném případě nevyvíjejí snahu o zlepšení kvality vzdělávání (změnu), o obsah vzdělávacích programů, maturit ...
Navíc na spoustě pracovišť odbory zmizly, protože školy měly rozumné vedení a neměly tak žádnou přidanou hodnotu pro ostatní. Pro spoustu zaměstnanců je to zbytečná a otravná organizace, která sdružuje obvykle nejlínější zaměstnance na pracovišti.

Petr řekl(a)...

Nevim, z ceho usuzujete, ze jsem politicky namestek na ministerstvu. Asi z toho, ze tu zastavam vyrazne minoritni nazory. Kazdopadne se mylite. A netvrdim dokonce ani to, ze jedinym legitimnim partnerem statu maji byt odbory, jen proste na pedagogickou komoru neverim. Kdyby vznikla tak, jak si ji predstavujete (coz se nestane), vysledkem by byla mnohem brutalnejsi sikana ucitelu nez ted. A ministerstvo by pak neresilo nic jineho nez krveziznive spory mezi jednotlivymi frakcemi v boji o moc.

poste.restante řekl(a)...

zbytečná a otravná organizace, která sdružuje obvykle nejlínější zaměstnance na pracovišti.

Asi bych nebyl tak přísný v hodnocení členské základny odborů a tak optimistický v hodnocení vedoucích pracovníků.
Faktem je totiž i to, že pokud měl nějaký pracovník (neoprávněně) konflikt s vedením, nebo pokud bylo někde vedení školy zcela neschopné, obvykle s tím odborová organizace nesvedla vůbec nic. Na mnoha školách pak plní místní odborová organizace podobně servilní roli, jako odbory celostátní.

Aby bylo jasno, já netvrdím, že odbory a vedení musí být automaticky a vždy v konfliktu. Ale z povahy a podstaty jejich činností rozpory zákonitě občas vyplývají.
Podstatné pak je, zda zaměstnanec najde v odborech zastání, či aspoň pomoc.
Dvojnásobně to pak platí na celostátní úrovni. A tady si, myslím, naše školské odbory moc dobré vysvědčení nezaslouží. Zjevně to vyplývá i z mnoha diskusí třeba na ČŠ. Jakkoliv odbory obvykle hájím proti nezaslouženým útokům, jsem současně i jejich kritikem.

V systému pak mají odbory významně odlišnou roli, nežli profesní komory, nebo sdružení. Na tom trvám.

poste.restante řekl(a)...

A ministerstvo by pak neresilo nic jineho nez krveziznive spory mezi jednotlivymi frakcemi v boji o moc.
Ale pendrek.
Spory mezi frakcemi by si řešila komora uvnitř mezi sebou. Ale nakonec by se buďto dohodnout musely, nebo by se holt nedohodly a nebylo by ani stanovisko komory.

Ministerstvu naopak velice vyhovuje, když nemá jednoho rovnocenného partnera, ale spousty roztroušených zájmových společků a skupinek, se kterými může provozovat své mocenské hrátky a stavět je proti sobě.

A zmínky o šikaně jsou kouzelné.
Jak se projevuje taková šikana v lékařské komoře?
Jo a ještě bych tedy pořád rád slyšel tu reálnou a realistickou představu profesní komory. Nešikanózní.

Fanda Moudry řekl(a)...

Kdo vlastně představuje učitelskou platformu a kolik má příznivců? To je otázka do pranice. Jedna paní poslala mail ministrovi a na schůzku potom dorazila s kamarády. Proboha, co to je?

poste.restante řekl(a)...

Vida jak málo stačí k tomu, aby byl člověk pozván k ministrovi.
A já měl přitom dojem, že k tomu nestačí ani 20 000 podpisů.
Holt některá zvířata jsou si rovnější.

m vanek řekl(a)...

Stále žasnu, jak málo stačí k jednání na ministerstvu. Alespoň pro něktreré lidi.
To nebudou obyčejní učitelé. Domnívám se, že to budou přinejmenším zasloužilí lektoři podporující kariérní řád.

Radek Sárközi řekl(a)...

Považuji tuto iniciativu za zbytečnou, když už existuje http://www.pedagogicka-komora.cz se stejným cílem a s mnoha úspěchy v Senátu i Poslanecké sněmovně a podporou 21 609 učitelů. :-)

Fanda Moudry řekl(a)...

Radku, je třeba se vyjádřit k názorům údajně vyloučených jedinců na FB stránkách(Česká škola). V podstatě je tvrzeno, že cenzurujete názory.

Radek Sárközi řekl(a)...

Názory necenzurujeme. Nesmazali jsme nikomu žádný příspěvek. :-)

poste.restante řekl(a)...

Tak otázka nezněla, pane Sarközi.
Existuje zde skupina lidí, kteří se ohánějí tím, že byli vyloučeni z facebookové skupiny Pedagogická komora za své názory. A protože nemohli své názory uplatňovat v rámci svobodné diskuse, založili alternativní skupinu.
Tato tvrzení byste měl jednoznačně a hodnověrně vyvrátit. A na to nestačí jedna věta.
V opačném případě to totiž vrhá špatné světlo na úspěch, který se Vám podařilo dosáhnout. A co je horší, poskytuje to legitimitu krokům uvedené skupiny.

Nepodceňujte tuto situaci.
Učitelé už příliš dlouho museli snášet to, když jim někdo zavíral ústa, nebo je manipuloval a jsou na takové jednání extrémně citliví.

Radek Sárközi řekl(a)...

Nevím, jak dokázat něco, co správce skupiny neudělal. Můžeme jen napsat, že to není pravda. Členy skupiny je řada lidí, kteří si myslí pravý opak toho, co já. Píšou tam svoje názory a nikdo je nevyhodil ani je necenzuruje.

Fanda Moudry řekl(a)...

Pak se jedná o lež a je třeba se hlasitě vymezit vůči těmto lidem. Poste.restante má v tomto pravdu. Ztratili by jste tak snadno kredit a příznivce. Údajně vylučujete z FB za tykání a podobně. Viz. Robert Čapek (Česká škola)-22. července 2017 13:47

Janek Wagner řekl(a)...

Ad "Údajně vylučujete z FB za tykání a podobně. Viz. Robert Čapek (Česká škola)-22. července 2017 13:47" Post je zřejmě smazán. Robert Čapek byl ze skupiny vyloučen za hrubý osobní útok na kolegyni-učitelku.

Pokud někdo tvrdí, že počet vyloučených ze skupiny je 25 nebo 30, ať je vyjmenuje.

Všichni byli vyloučeni po varování za osobní útoky, opakovaný off-topic, či vyslovený trolling, nikoli za názor. Někteří vyloučení do poslední chvíle provokovali či útočili na moderátora i po varování. Role moderátora je autokratická a něco jiného je diskuse zde a něco jiného diskuse na sociální síti ve skupině více než 3600 lidí, kde je nutný větší počet zásahů. Jako moderátor jsem ale nesmazal žádný příspěvek.

poste.restante řekl(a)...

Pak mohu jen doporučit, pane Wagnere, abyste tuto svou odpověď zkopíroval i do diskuse na České škole.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Božínku! Tady je takový klid. Občas sem sice zabloudí nějaké trdlo, které ani neví, kam by se asi tak vrtlo. Ale jinak pohoda. Díky, Janku.

Za odbornou pedagogickou veřejnost: K. Zůbková, T. Houška, P. Chaluš, D. Škorpíková, M. Kaderka, P. Mazancová, J. Kotal
Fanda Moudry řekl 21. července 2017 17:34

Ještě, že za pytliky hovoří zase jen pytlici. A také pan poste.restante a další rozumní lidé. To je naše přenáramné štěstí a nemalá naděje v dnešní překotně pitomé době.
Mnoha týpkům s nepřijetím karierního řádu ulítlo hafo kšeftíků, a tak budou ještě dlouho kolem sebe kopat kotník nekotník. Koleno by si bývali nechali vrtat, i do zadnice by vlezli. Hlava nehlava.

Okomentovat