26.7.17

Miroslav Sopko: Zastavme experimenty na deťoch

Naša matička vlasť sa rozhodla pre neskutočne odvážny experiment, do akého sa ešte nijaká civilizovaná krajina nepustila. Pôjde (ak im to prejde) o vrcholný pedagogický počin, ktorý má byť určite vyjadrením tých najinkluzívnejších ideálov pedagogiky. Keďže ide o metodicky nesmierne sofistikovaný 283-stranový dodatok k štátnemu vzdelávaciemu programu, na ktorom sa tuho pracovalo takmer päť rokov, pokúsim sa ho interesovanej verejnosti priblížiť primeraným príkladom.


Z článku z blogu na Denník N vybíráme:

Nerobím si žarty. Tento dokument má názov Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie, ktorý má vstúpiť do platnosti 1. septembra 2017. A hádajte, kedy bol prijatý? Áno, v máji, pred koncom školského roka, a stavím sa, že ho ešte na mnohých materských školách nestihli zachytiť. Takže čo budú robiť v škôlkach cez svoju zaslúženú dovolenku robiť pani učiteľky? Opäť ste uhádli, budú študovať a sedieť nad vypracovaním školských vzdelávacích programov (ŠkVP), ku vypracovaniu ktorých nebol vydaný žiadny dokument (usmernenie, metodika...). Už teraz im nie je jasné, či je potrebné vypracovať jeden ŠkVP alebo zvlášť pre každé postihnutie. Ak jeden, ako do neho zapracovať všetky špecifiká pre jednotlivé postihnutia? Ako spracovať jednotné východiská pre plánovanie, keď učiteľka v triede má aj kombinácie rôznych postihnutí, nehovoriac o rôznych stupňoch?

Rozhodne sa v našom štáte neleňoší, nespí na vavrínoch, učíme sa na deťoch presne tak ako sa ony učia pred vstupom do vzdelávacieho systému – na vlastných chybách. Používame na to učiteľky, aby sa neflákali po štrajkoch, ale si svoj plat dokázateľne, najmä objemom administratívnej práce, zaslúžili.

Žádné komentáře:

Okomentovat