18.7.17

Jiří Mareš: Morální distres školních psychologů

Přehledová studie shrnuje současné domácí i zahraniční poznatky o tom, co prožívá školní psycholog ve vztahové síti školy a jak reaguje na situace, kdy je vystaven sociálním tlakům ze strany vedení školy nebo učitelského sboru či nadřízených školských orgánů. Na psychologa bývá občas vyvíjen nátlak, aby ve „vyšším zájmu“ souhlasil s rozhodnutími, která se týkají žáků, kolegů, rodičů i školy, i když takové rozhodnutí není z etického hlediska v pořádku. Přehledová studie věnovaná tomuto tématu má pět částí. První část prezentuje názory odborníků a výsledky dílčích výzkumných sond o etických problémech, s nimiž se setkávají školní psychologové v České republice. Druhá část prezentuje výsledky výzkumů těch etických problémů a etických dilemat, s nimiž se potýkají školní psychologové v USA, Kanadě a ve vybraných evropských zemích. Ve třetí části je charakterizován důležitý pojem této studie – morální distres. Čtvrtá část studie popisuje kvalitativní, kvantitativní a smíšené diagnostické přístupy ke zkoumání eticky náročných situací, i zvláštnosti školních psychologů, kteří se v těchto situacích musí rozhodovat. Pátá část shrnuje doporučení o tom, jak morálnímu distresu u školních psychologů předcházet, a pokud už se distres vyskytne, jak v takových případech cíleně intervenovat, aby se jeho negativní dopady snížily.
Zdroj: Pedagogická orientace

Copyright (c) 2017 Jiří Mareš


Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

4 komentáře:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Mě by zajímalo, kde sebrali dostatečně vysoký počet respondentů v ČR. Neb profese školního psychologa je tak vzácná, že v celém našem kraji jsou tuším 3.

CatCatherine25 řekl(a)...

To je velmi zajímavý článek,zejména v souvislosti s inkluzí, která musela a nadále musí školním i jiným psychologům přinášet nemálo odborných i etických problémů.

Fanda Moudry řekl(a)...

"vystaven sociálním tlakům"
Takto jsou běžní učitelé atakování každý den a to mnohokrát. Podpora MŠMT, ČŠI ("pomáhat a chránit"), zřizovatele, masmédií,... je na nulové úrovni. Počet vyhořelých kolegů je na poměrně alarmující úrovni a to neberu v úvahy ty na antidepresivech a ty, kteří nadměrně holdují alkoholu. A všichni mají plné kecky slibů a neustálých změn.

CatCatherine25 řekl(a)...

Kdyby se autor šel podívat do nějakého SPC, asi by ke svému článku nepotřeboval tolik odkazů.

Okomentovat