25.7.17

Interview ČT24: Ministr školství Stanislav Štech

Hostem Zuzany Tvarůžkové byl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech.Video na webu České televize

Titulky

00:00:08 Ministerstvo školství usiluje o posílení rozpočtu vysokých škol.
00:00:11 Ty na peníze netrpělivě čekají a zvažují odklad začátku
00:00:15 dalšího semestru.
00:00:16 Jak moc je školství podfinancované?
00:00:19 Je vůbec pro české vlády vzdělávání prioritou?
00:00:22 Kabinet projednával zprávu o segregaci romských dětí.
00:00:25 Co dovede zařídit postupná inkluze?
00:00:27 Jaký je odraz skutečnosti v regionech?
00:00:30 Jak velkou zátěží je pro ministerstvo sekce sportu?
00:00:34 Vítám ministra školství pana Štěcha.
00:00:45 Dobrý den.
00:00:46 Jak moc si vážíte pedagogů v této zemi?
00:00:50 Upřímně řečeno jako akademický a výzkumný pracovník,
00:00:58 který hodil do škol, tak musím říci, že si jich vážím velice zato,
00:01:03 že dovedou v těch zhoršujících se podmínkách a to nejen
00:01:08 finančních, dělat tu práci v takové kvalitě, jako jí dělají.
00:01:14 Já narážím na váš status z Facebooku,
00:01:17 který je starý akorát tak měsíc.
00:01:19 Napsal jste, že petice pedagogické komory proti kariérnímu řádu,
00:01:29 že je mnoho negramotných lidí mezi učiteli.
00:01:33 Omluvil jste se za to, ale co vás k tomu vedlo?
00:01:39 Po pěti letech,
00:01:41 kdy se projednávaly s učitelskými asociacemi a sdruženími a odbory
00:01:45 toho, jak by ten kariérní řád měl vypadat.
00:01:49 Aby nebyl administrativní až tak náročný.
00:01:54 Aby představoval nějaké rozvrstvení kariéry učitele.
00:01:59 Tak mě velice zaskočilo to,
00:02:02 že tolik lidí reagovalo podpisem pod petici,
00:02:05 ve kterých se uváděli údaje, které byly přinejmenším nepřesné,
00:02:09 nebo posunuté.
00:02:11 Jinými slovy jsem reagoval v nadsázce na to, že učitelé,
00:02:16 kteří podle mého soudu tak drtivá většina co jsou tam podepsaní
00:02:20 nemohli číst podrobně zákon o pedagogických pracovnících.
00:02:24 Také mně se tam složitě hledala, kde přesně jsou ty věci uvedeny.
00:02:31 Přišlo mi to jako velká škoda,
00:02:32 že se na poslední chvíli takovou akcí zbourá ta práce,
00:02:35 která předtím probíhala za velké účasti učitelů a ředitelů.
00:02:38 V principu a mají, vadí,
00:02:43 že by se někdo ozval proti tomu s čím nesouhlasí?
00:02:49 Já jsem na to zvyklý z akademické půdy.
00:02:52 Nevadilo mi to.
00:02:53 Vadilo mi to,
00:02:55 že se nemohlo diskutovat o tom co skutečně v tom kariérním
00:02:58 řádu je.
00:02:59 Ačkoliv bylo jasné, že ty věci byly probrány někde v březnu,
00:03:03 kdy to poprvé hladce prošlo nejen vládou,
00:03:07 ale měli jsme také podporu velkého počtu asociací ředitelů.
00:03:15 Byla proti tomu asociace gymnázií.
00:03:19 Mohl jste s nimi všemi mluvit?
00:03:22 Osobně ne.
00:03:23 Nezabýval jsem se takto zblízka kariérním řádem.
00:03:30 Měl jsem informace o tom, jaká byla ta jednání a jaké byly námitky,
00:03:38 kterých nebylo málo.
00:03:40 Také někteří ředitelé reagovali pozitivně na to,
00:03:43 jak se to podařilo upravit.
00:03:45 Já osobně jsem u toho nebyl v té fázi.
00:03:48 To nebylo mým úkolem.
00:03:49 Ale měl jsem podruhé podrobné informace o tom,
00:03:54 že to nebylo něco co by se protlačil proti ředitelům
00:03:58 a učitelům.
00:03:59 Kde se vzalo těch 20 000 pedagogů co podepsali?
00:04:05 Kdybych byl v situaci toho,
00:04:07 co za změny se do škol dostalo v poslední dva nebo tři roky,
00:04:13 tak kdybych byl v situaci,
00:04:14 kdy musím neustále vnímat to co musíme změnit na své práci,
00:04:19 nebo co se musí nově nějakým způsobem doložit nebo vykázat
00:04:23 a do toho přijde někdo, kdo mi řekne.
00:04:26 Tady je něco, co bude znamenat pouze papírování a zátěž.
00:04:32 Přišel za mnou na konci školního roku,
00:04:34 kdy řeším to jak do zkoušet některé žáky,
00:04:36 jak mluvit s rodiči a jak připravit konec roku.
00:04:39 A podíval bych se na tu krátkou petici,
00:04:44 tak bych to možná podepsal také.
00:04:47 Na druhou stranu uznáváte,
00:04:49 že to čeští učitelé nemají úplně jednoduché v tom stále měnícím
00:04:51 se prostředí?
00:04:53 To jsou věci,
00:04:54 o kterých vím a které jsem kritizoval někdy od druhé
00:04:59 poloviny 90. let.
00:05:02 Nemají to lehké především tím, že se neustále mluví o platech.
00:05:06 Vypadat, to že učitelé jsou ti, kteří touží pouze po platech.
00:05:11 Samozřejmě je to nutná podmínka, ale nikoliv postačující.
00:05:14 Vedle toho došlo k velkému rozvolnění.
00:05:17 Podívejte se na reformu a selektivnost.
00:05:31 Já jsem varoval už v polovině 90. let před víceletými gymnázii.
00:05:35 Před velkým rozbitím té vícekolejnosti.
00:05:45 Upozorňoval jsem, co může znamenat ta curiculární reforma.
00:05:53 Já tomu úplně rozumím.
00:05:58 V těchto podmínkách pracovat v těch obecních a krajských školách není
00:06:05 vůbec jednoduchá záležitost.
00:06:07 Docela chápu to,
00:06:09 že dejme tomu takto interpretovaný a předložený kariérní
00:06:11 řád byl pověstnou poslední kapkou, kterou přetekl pohár.
00:06:18 Snažíte se to odrazit ten argument,
00:06:20 který se týká administrativní zátěže.
00:06:22 Další argument říká, a že kariérní řád nezajistí učitelé na školách.
00:06:30 Není nedostatek zájemců a absolventů a ta přetíženost,
00:06:34 která se může odrazit tom,
00:06:36 jak učitele přistupují k těm dalším změnám?
00:06:39 To jako říci, možná je to dobrá věc, ale počkejte až bude dobře.
00:06:44 Ten problém je v tom, že ty věci musí běžet současně.
00:06:47 Musíte usilovat o zvýšení těch tarifních platů tak,
00:06:51 aby tady byla zaručena nějaká úroveň,
00:06:53 která se nebude při nástupu pohybovat kolem 20 000 hrubého.
00:06:57 Musíte usilovat o to,
00:06:59 že když někdo má za sebou třeba 10 let práce ve škole,
00:07:02 tak jeho plat se pohybuje prostě nad průměrem platu v zemi.
00:07:08 Protože to je investice do budoucnosti.
00:07:10 Je to klišé, které vám řekne každý.
00:07:12 Ale zatím to tak nevypadalo pokud jde o tu podporu.
00:07:15 Ale k tomu samozřejmě potřebujete zajistit také to co má každá
00:07:19 uznávaná prestižní profese.
00:07:22 To je kvalitní profesní růst.
00:07:25 Všichni se chceme přiblížit tomu, jak to vypadá u lékařů, advokátů.
00:07:30 Ale neuvědomujeme si třeba, že tam existují jasné stupínky.
00:07:35 Existuje tam centrálně předepsaný systém dalšího
00:07:38 profesního vzdělávání.
00:07:39 A to je něco, o čem každý ví, že tím má projít,
00:07:45 pokud se má dostat na nějakou úroveň.
00:07:48 To respektujeme, protože to je znak té uznávané profese.
00:07:50 Učitelů se najednou říká, nechte to na nás.
00:07:54 Bude to pouze o formalitách.
00:07:56 Ale my potřebujeme současně s tím, tak nějaký klacek na stát,
00:08:02 který musí připravit kvalitní systém dalšího procesního
00:08:05 vzdělávání pedagogů.
00:08:07 A musí nějakým způsobem říci,
00:08:09 že ten příplatek není náhražka za plat.
00:08:12 Ten příplatek za to,
00:08:14 když postoupí a ničeho dosáhneš je zajímavým bonusem situaci,
00:08:19 kdy tvůj základní tarifní plat je 35 nebo 38 000.
00:08:23 Když k tomu dostane 4000 korun + třeba 1000 korun za nějakou
00:08:28 specializační činnost ve škole, tak těch 6000 navíc je zajímavých.
00:08:34 Když máte 20 000 a někdo vám po dvou letech řekne,
00:08:37 že poskočíte o 2000, tak to není zajímavé.
00:08:41 Jak mělo fungovat posuzování nejlepších?
00:08:44 Šlo pouze o roky odpracované praxe?
00:08:48 Určitě ne.
00:08:49 V té začáteční fázi minimálně po dobu čtyř let,
00:08:51 než by se nastavily ty podmínky a zpřesnily ty podmínky na základě
00:08:56 zkušeností a pilotního ověřování pro ten postup z druhého
00:09:00 do třetího stupně.
00:09:02 Šlo nám o tu první fázi, které jsme říkali adaptační období.
00:09:06 Existuje to ve všech civilizovaných zemích.
00:09:09 V angličtině se tomu říká induction period.
00:09:15 Každý začátečník má svého uvádějící učitele,
00:09:21 který má sníženou svůj vlastní výukovou povinnost
00:09:24 a má za to nějaký příplatek,
00:09:27 aby uvedl toho nováčka do té profese.
00:09:29 Všichni říkají, že neumí dost věcí, i když opouštějí VŠ.
00:09:35 Kdybychom se bavili o těch následujících stupních?
00:09:38 Tam je to malinko náročnější.
00:09:40 Ale chceme-li tady mít nástroj na diferenciaci,
00:09:44 což by bylo dominantně v moci těch ředitelů škol,
00:09:49 kteří by z toho nebyl vytlačeni, tak ta mise chceme diferencovat,
00:09:54 tak tam musí být nějaký systém, že to nemohou být všichni.
00:10:01 Počítalo se s velkorysým počtem více jak třetiny učitelů,
00:10:07 kteří by mohli postoupit do třetího stupně.
00:10:10 Dají se najít univerzální kritéria, jak něco takového posuzovat?
00:10:17 Nemohou být učitele nervózní právě z tohoto?
00:10:21 Určitě.
00:10:22 Vždy jste nervózní, když se dozvíte,
00:10:24 že tady bude nový systém hodnocení.
00:10:26 A váš nadřízený,
00:10:28 což v tomto případě bude ředitel bude nějakým způsobem hodnotit
00:10:30 a poukazovat na to,
00:10:32 co vám ještě chybí a v čem byste se měla zlepšit a co je dobré.
00:10:36 Vždy tam vznikne pocit pochybnosti.
00:10:38 Buď, zdali si to zařídí oni sami ve škole,
00:10:41 když je příliš velká autonomie daná škole a řediteli.
00:10:47 Anebo se řeknou, že to bude inspekce a bude to odborník z VŠ,
00:10:51 bude to třeba zkušený učitel z jiné školy.
00:10:54 To bude příliš vzdáleno těm podmínkám,
00:10:57 ve kterých pracujete a máte tady kritiku z druhé strany,
00:11:02 protože vás kritizují lidé, kteří neznají podmínky vaší školy.
00:11:06 Musíte najít zlatý střed mezi tímto.
00:11:08 Dovedete si představit, že kdybyste měl tu možnost,
00:11:12 tak byste našel nějakou variantu, která by nakonec prošla?
00:11:18 Já se domnívám, že ta varianta nebyla dokonalá.
00:11:22 Byla relativně nejlepší ze všech a byl na ní konsenzus.
00:11:26 Sleduji to 22 let,
00:11:27 jak se o tom diskutuje a co všechno se řešilo.
00:11:30 Nikoliv sbírání čárek za školení.
00:11:37 Politickou podporu to nemá.
00:11:39 Ty motivy znám.
00:11:43 Existuje nějaká další varianta, která by mohla v budoucnu projít?
00:11:53 Hned tak systémový návrh představený nebude.
00:11:59 To si já bych chtěl je vybrat z toho návrhu částečně prvky
00:12:03 kariérního řádu a částečně některé jiné věci, které jsme tam měli.
00:12:07 A vlastně ty věci dostat do škol.
00:12:10 Ale to velice složité, když to není opřeno o zákon.
00:12:14 Je to velice nesystematické.
00:12:16 Budeme mít problémy s tím, abychom třeba bych chtěl,
00:12:20 aby od prvního ledna dostali uvádějící učitele nějaký příplatek.
00:12:24 Aby se tomu mohli věnovat také s tím,
00:12:27 že za to dostávají příslušnou odměnu.
00:12:29 To nebude dříve než prvního ledna.
00:12:31 Ale bude těžší připravit rozvojový program, který musíte už cílit.
00:12:36 Musíte tomu dát nějaká přesná kritéria,
00:12:38 která potom budete vyhodnocovat.
00:12:41 Je to náročnější, než když řeknete, že to je ze zákona.
00:12:49 Dnes musíme postupovat daleko komplikovaněji.
00:12:52 Ten příplatek vyšel z jakých peněz?
00:12:57 Půjde to z rozpočtu kapitoly školství.
00:12:59 Bude to zatím, protože ještě nebyla pozvána požádána vláda o změnu,
00:13:07 tak zatím z těch prostředků se kterými se počítalo
00:13:09 pro kariérní řád.
00:13:12 Je tady otázka přípravy pedagogů.
00:13:14 To se týká také vysokých škol.
00:13:16 Co si myslíte o tom požadavku,
00:13:18 který jste zdědil po vaší předchůdkyně?
00:13:24 Je oprávněný a dostanou se VŠ do kritické fáze,
00:13:30 pokud by nedostali peníze ve výši čtyři a půl miliardy?
00:13:36 Požadavek vysokých škol je naprosto oprávněný.
00:13:39 Jako dlouholetý prorektor Univerzity Karlovy o tom něco vím.
00:13:43 Sledovali jsme to, jak se vyvíjelo financování.
00:13:46 Je fakt,
00:13:47 že ty prostředky na institucionální rozvoj a vzdělávání.
00:13:52 Počet studentů za posledních osm let klesl o osm %.
00:13:56 Ale příspěvky ze státní rozpočtu klesly o 17 %.
00:14:01 Co se týče příspěvků na hlavu studenta se nejsme schopni dostat
00:14:06 nad to co tady bylo v roce 2006.
00:14:12 Když se podíváte na ty čísla, tak vidíte,
00:14:14 že školy jsou v situaci, kdy si musejí pomáhat tím,
00:14:20 že to co mají ve fondu provozních prostředků vynakládají na mzdy
00:14:24 svých pracovníků.
00:14:26 Podívejte se na tu tabulku,
00:14:28 dejme tomu průměrných platů třeba odborných asistentů.
00:14:34 Mladých lidí, kterým chceme dát kariérní perspektivu.
00:14:37 Když se podíváte na to,
00:14:39 jak jsou tyto platy u akademických pracovníků třeba v humanitních
00:14:42 a společenskovědních oborech, tak vidíte,
00:14:45 že když nedosahují ani průměrného platu středoškolských učitelů,
00:14:50 tak je někde chyba.
00:14:52 Já ty prostředky,
00:14:53 pokud jde o navýšení považuje za oprávněné.
00:14:57 Rozdělil bych je do dvou až tří oblastí.
00:15:00 Určitě je zcela oprávněné dostat tam peníze na stabilizaci a hlavně
00:15:06 orientaci na kvalitu.
00:15:08 Připravili jsme model financování,
00:15:10 který zdůrazňuje výkonové ukazatele a kvalitu.
00:15:13 Zároveň vymezuje jakousi základní stabilizační úroveň,
00:15:16 aby ty školy přežili.
00:15:18 Potom je na nich, jak uspějí v těch kvalitativních ukazatelích.
00:15:23 Tam to není jako dar, tady to máte plošně a rozeberte.
00:15:27 Máme tam důraz na ten objem těch peněz,
00:15:30 které by šly nad výkonové ukazatele.
00:15:33 Druhá věc je, že je třeba stále uvažovat o tom,
00:15:35 přestože pan ministr financí není úplně nakloněný pomoci školám
00:15:39 s tím, aby mohli dát doktorandům větší stipendia než mají dnes.
00:15:45 A za třetí peníze na investice, alespoň na tu obnovu,
00:15:49 rekonstrukci atd.
00:15:51 To všechno jste panu ministrovi už stihl vysvětlit.
00:15:54 Jakou máte vyjednávací pozici?
00:15:57 Dovedete si představit, že výsledkem bude nějaký kompromis,
00:16:01 který bude třeba nižší než čtyři a půl miliardy?
00:16:04 To si dovedu představit.
00:16:07 Optimální by bylo dohnat skokově to podfinancování z uplynulých let.
00:16:12 Na druhou stranu si dovedu představit, že by to bylo nižší.
00:16:16 Protože tady jde o to, že existuje nějaká spodní hranice,
00:16:20 o které já nebudu vykládat ČT.
00:16:24 Vaše předchůdkyně hovořila o dvou a půl miliardách.
00:16:28 To je záležitost té první priority, o které jsem mluvil.
00:16:32 Stabilizace a větší důraz na tu položku výkonových
00:16:35 a kvalitativních ukazatelů.
00:16:37 Byl bych rád,
00:16:39 kdyby tam byly také nějaké peníze na to co nazýváme v hantýrce nového
00:16:44 systému ukazatel S.
00:16:48 Společenská potřebnost.
00:16:50 Musíme reagovat například na potřeby nedostatku lékařů,
00:16:54 učitelů, na podporu praxe u učitelů.
00:16:57 Není možné to dělat opakovaně nesystémově tím,
00:17:01 že se vždy zalepí na jeden rok ta díra.
00:17:04 Protože je třeba málo stomatologů,
00:17:06 nebo jindy málo učitelů fyziky apod.
00:17:09 Ty dvě a půl je spíše to nižší.
00:17:13 Dalo by se uvažovat i o malinko vyšším.
00:17:15 Je to něco, o čem budeme s panem ministrem financí ještě mluvit.
00:17:20 Myslím si,
00:17:21 že si plně uvědomuje význam vzdělání a prioritu vzdělání.
00:17:25 Je to něco, na čem jsme se shodli, že bychom o tom měli mluvit.
00:17:30 Když hovoříte o prioritách.
00:17:32 Řekl jste v pořadu 90 ČT, že vysoké školy byly opakovaně zklamány.
00:17:38 Čí je to odpovědnost?
00:17:41 Řady vlád už před rokem 2007.
00:17:43 Tam byl jeden výkyv.
00:17:46 Teď nevím v jakém to bylo roce.
00:17:50 Někdy kolem roku 2012 nebo 2009.
00:18:00 Tam bylo jeden rok navýšení.
00:18:02 Teď se pohybujeme na úrovni 21 miliard,
00:18:06 kde se těm školám vždy říkalo vydržte letos a bude předáno.
00:18:11 Jste naše priorita.
00:18:13 To se řeklo vysokým školám asi čtyřikrát za sebou.
00:18:17 Ani se moc nedivím, že teď jim dochází trpělivost.
00:18:21 Vypadá to tak vážně, že hovoří o tom,
00:18:23 že by nemusel začít běžný semestr.
00:18:25 Věříte tomu, že by to mohlo jít takto daleko?
00:18:28 To si nepřipouštím.
00:18:31 Abyste nebyl nepříjemně překvapen.
00:18:35 Nepřipouštím si, že by došlo k něčemu takovému,
00:18:37 k nějakým rebeliím, nebo nezahájí semestru.
00:18:44 Věřím tomu, že za to budeme bojovat a máme dobré argumenty.
00:18:47 V týmu Kateřiny Valachové jste měl na starosti inkluzi.
00:18:51 Společné vzdělávání.
00:18:52 Velice ožehavé téma.
00:18:54 Jak jste prožíval ten mediální nátlak,
00:18:58 který se kolem inkluze strhl na tom samotném počátku?
00:19:02 Jak si ho vysvětlujete?
00:19:04 Já jsem to prožíval negativně.
00:19:07 Jako člověk,
00:19:08 který před nástupem do této funkce se účastnil ještě předtím
00:19:11 než tam byl ministr Chládek,
00:19:13 tedy ještě předtím za ministra Fialy jsem se účastnil některých
00:19:16 kulatých stolů.
00:19:18 Jsem autor textu, který byl poměrně šířený.
00:19:23 Jmenuje se Inkluze nebo inkluzivismus.
00:19:32 Severské země jako příklad brát nechceme,
00:19:35 protože tam mají jiné podmínky.
00:19:37 Ale třeba země jako je Francie, Nizozemsko,
00:19:42 zámořské země jako je Kanada.
00:19:44 Vzhledem k tomu,
00:19:46 že jsem vnímal tu obtížnost prosazení v takových zemích,
00:19:49 kde je ta sociální otevřenost velká, tak jsem věděl,
00:19:54 že samozřejmě ten problém v ČR s tím bude.
00:19:58 Zároveň jsem kritizoval ty,
00:20:00 které jsem označil jako stoupence inkluzivismu.
00:20:09 Naráz zrušme třeba speciální školství.
00:20:12 Takové ty názor,
00:20:13 že se to dá vyřešit bez nějakého problému a odborné diagnostiky.
00:20:18 Že je klíčové se dětem otevřít a pečovat o ně apod.
00:20:21 To je jedna věc, kterou jsem ostře kritizoval dávno předtím.
00:20:25 Na druhou stranu jsem říkal, že ti zastánci toho postoje,
00:20:28 že všechno je v nejlepším z možných světů.
00:20:32 To také není pravda.
00:20:34 Víme z psychologie,
00:20:36 že existuje v řadě případů dětí s nějakým postižením zdravotním,
00:20:42 nebo ne zdravotním, tak existuje určitá skupina dětí,
00:20:45 kde je evidentní,
00:20:48 že když se vytvoří podmínky pro to aby mohly fungovat
00:20:51 s ostatními, tak to stojí nejen peníze, ale také změnu mentality.
00:21:01 Najednou se ukáže, že se s těmi dětmi a dosáhnout dobrých výsledků.
00:21:05 Nikoliv excelentních, ale dobrých.
00:21:08 Ptal jsem se na ten mediální tlak.
00:21:10 Vaše předchůdkyně naznačovala,
00:21:11 že mohlo jít o nějaký politický nástroj vydírání.
00:21:16 Možná někteří někde.
00:21:17 Já takový pocit nemám.
00:21:19 Myslím si, že to byl odpor.
00:21:22 Tam jsou vždy různé zájmové skupiny.
00:21:25 Vezměte si,
00:21:27 jak je asi silná zájmová skupina rodičů těch 58 000 dětí
00:21:30 z těch 92 000, kteří měli své děti v běžných školách,
00:21:35 nebo usilovali o to aby byly v běžné škole,
00:21:38 přestože měli nějakou speciální vzdělávací potřebu.
00:21:41 Jejich síla mediální a nátlaková je velice malá.
00:21:46 Ale potom máte skupiny další, které vám říkají,
00:21:49 že vy nám zničí ve speciální školství.
00:21:54 Když to dobře formulují, tak se všichni děsí.
00:21:57 Ačkoliv jsme nikdy nechtěli rušit speciální školství.
00:22:02 Jak hodnotíte náběh inkluze jako takové?
00:22:05 Pro jeden časopis jste řekl, že tady máme žádosti,
00:22:07 kde školy žádají o urychlení některých opatření.
00:22:10 Rodiče, kteří zoufale čekají na to, až budou moci začít čerpat podporu.
00:22:16 Co drhne?
00:22:19 Teď je to jasné.
00:22:20 V současné chvíli došlo k tomu ucpání,
00:22:24 nebo skoro ucpání toho hrdla, což jsou kapacity.
00:22:35 Představte si, že nějaké dítě má poruchu učení nebo chování.
00:22:43 Kdyby teď požádal o diagnostiku,
00:22:49 tak se mu dostane integrace v běžné škole a k tomu nějaké péče.
00:22:54 Vy mu řeknete, že jsme přetíženi, přijďte třeba až v lednu 2018.
00:23:03 Samozřejmě, že ten tlak tam je.
00:23:06 Proč mám čekat.
00:23:07 Mám na to nárok.
00:23:10 Já tam mluvím o tom užším hrdle.
00:23:14 Existují dva režimy financování některých podpůrných opatřeních.
00:23:19 Jeden běží ještě postaru,
00:23:21 druhý už je plošnější přes kraje a přesto,
00:23:24 že můžete třeba asistenta pedagoga dát trochu jinak
00:23:26 než podpůrné opatření.
00:23:29 Je tady nemalá část lidí, kteří chtějí,
00:23:31 aby to šlo přes to podpůrné opatření.
00:23:35 Můžete to jako ministerstvo nějakým způsobem ovlivnit a urychlit?
00:23:40 Snažíme se.
00:23:41 Teď jsme narazili v připomínkovém řízení s vyhláškou 27.
00:23:47 S novelizací.
00:23:49 Jsem v šoku.
00:23:51 Je tam požadavek odborných asociací,
00:23:53 se kterým já osobně jsem jednal osmkrát.
00:23:55 Je shoda na tom, že se tam mohou udělat tyto drobné technické změny.
00:24:01 Prodloužit tu dobu, do které musí být vydáno to doporučení.
00:24:06 Kdy vlastně nechceme opakovat všechny diagnózy po roce.
00:24:11 Ale poprvé a potom už stačí vyhodnocení účinnosti opatření.
00:24:15 Snažíme se nějakým způsobem ty věci odlehčit.
00:24:17 Na druhou stranu máte samozřejmě lidi a stoupence inkluze,
00:24:22 kteří mají obavu o to, aby nedošlo k nějakému návratu.
00:24:26 Říkají špatně, špatně, špatně.
00:24:29 Všechno nechte tak jak to je, jak to bylo v původní vyhlášce.
00:24:33 Takže opět klasika.
00:24:35 To je úděl politika na rozdíl od akademika,
00:24:38 že musí najít řešení a rozhodnout se.
00:24:40 Co jste si pomyslel nad projednávání vládní zprávy,
00:24:44 která uvádí,
00:24:45 že se v Česku potýkají s vyloučením ze společnosti děti zejména romské.
00:24:50 Čím si to vysvětlujete a vadí vám to?
00:24:53 Velice mi to vadí.
00:24:55 Máme zprávy z některých krajů a víme, jak ty věci fungují.
00:24:58 Někdy to je bohužel také tak,
00:25:01 že to není pouze odmítání většinovou společností.
00:25:07 Nebo je to někdy dělám takovými zvláštními praktikami,
00:25:10 kdy sami třeba romští rodiče chodí a říkají, že by byli rádi,
00:25:22 kdyby děti byly v té dřívější praktické škole.
00:25:30 Také na tom rodiči je, jak se rozhodne.
00:25:35 ČR se.
00:25:43 Co v té společnosti vězí a jak s tím můžeme naložit?
00:25:49 Můžeme prozkoumat ty případy, kdy jsme na to upozorněni.
00:25:52 Můžeme na to zapůsobit druhým směrem.
00:25:56 To je nějakým informováním,
00:25:59 řekněme v uvozovkách osvětou a vysvětlováním.
00:26:02 Ale jak to na mě působí a proč zrovna v ČR?
00:26:06 Já si myslím, že jsme země,
00:26:08 která se v posledních letech začala nesmírně uzavírat a dostávat
00:26:12 do defenzivního postoje.
00:26:15 Postoje takového odmítání nějakého cizího a odlišného.
00:26:19 Je to vidět také na tom,
00:26:21 jak se změnily ty postoje třeba jaké byly před pěti lety k cizincům
00:26:25 a inkluzi jako takové.
00:26:27 Tam se ukazuje na těch průzkumech ten zvrat a ta obrovská změna
00:26:33 postoje širší veřejnosti.
00:26:35 Já si myslím, že to je celospolečenský problém.
00:26:40 Pouze si nejsem jistý, zdali ti,
00:26:42 kteří tak razantně prosazují tu segregaci a oddělení
00:26:46 a tu čistotu těch našich zdravých krásných nadaných od těch druhých,
00:26:51 tak zdali tuší, k čemu by to mohlo vést, když se to dotáhne.
00:26:56 Dnes vyšlo najevo,
00:26:57 že byl v kauze sportovních dotací obviněný také předseda České unie
00:27:00 sportu pan Miroslav Jansta.
00:27:03 Řekněte mi,
00:27:04 co si myslíte o přerozdělování peněz mezi velké sportovní svazy?
00:27:11 Právě v souvislosti, o které hovoříme.
00:27:14 A právě také v souvislosti toho co to všechno způsobilo
00:27:17 na ministerstvu školství.
00:27:20 Jak náročné je se s touto sekcí potýkat?
00:27:24 V současnosti je to náročné spíš pro ty nové pracovníky a nového
00:27:27 náměstka na sekci sportu.
00:27:30 Já jsem pouze velice vděčný bývalé ministryni,
00:27:35 že udělala to co udělala.
00:27:37 Rozhodla se všechny ty programy nejen ten investiční zastavit
00:27:40 a zrušit a znovu vyhlásit.
00:27:44 Vyhlásit je s transparentními kritérii,
00:27:49 tak aby se minimalizovalo přerozdělování
00:27:52 přes zprostředkovatele.
00:27:53 To nám přidalo mnohem více administrativní práce,
00:27:56 ale v dané chvíli pro tento kritický rok je to jedině dobře.
00:28:00 Dal jsem pokyn vytvořit tým, který bude od přelomu srpna a září,
00:28:05 sotva se vymotáme z této obtížné situace,
00:28:08 tak aby připravil ta kritéria taková,
00:28:10 aby byly dobře kontrolovatelné,
00:28:12 transparentní a snesitelná pro ty lidi dole.
00:28:16 Říká ministr školství Stanislav Štěch,
00:28:18 který přišel do dnešního interview.
00:28:20 Děkuji vám.
00:28:22 Na shledanou.
00:28:23 Za malou chvíli začínají Události.
00:28:25 Podívejte se na ně.
00:28:31 Hezký večer.

7 komentářů:

Fanda Moudry řekl(a)...

Nějak ministr neoslnil a tentokrát se vyhnul i urážkám. Nějak mu stále nemůžu přijít na chuť. "Otec inkluze po českém způsobu" se k této aktivitě i hrdě přihlásil.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Da se na tohle vubec neco napsat? Blekota.

Petr řekl(a)...

Mne se zda, ze to je jeden z odborne nejfundovanejsich ministru skolstvi za poslednich nekolik desetileti

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Jako fundovaný odborník varoval před VG, uvidíme, co s tím udělá jako politik.

Petr řekl(a)...

Souhlasím, že fundovaný odborník neznamená nutně úspěšný politik (ani naopak to neplatí).

A co by mohl udělat s VG? Vůbec nic. Žádný politický mandát k velkým změnám v této oblasti nemá, neexistuje ani náznak společenské shody, jsou tři měsíce do voleb. Myslím, že klíčové téma je rozpočet na 2018, žádná jiná očekávání bych neměl.

Nicka Pytlik řekl(a)...

To je ovšem jeho odbornost platná jako pytlikům omalované sáně.
Ostatně, 'jeden z odborne nejfundovanejsich ministru' navozuje povědomí, že fundovaných ministrů školství bylo už tolik, že z nich několik může být klidně i nejfundovanějších.
Ledaže... ledaže by se tou fundovaností nemyslela teoretická připravenost, ale podloženost či zabezpečenost. Viz slovník cizích slov. S tou zabezpečeností by se ale pytlici byli schopni ztotožnit.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Zažila jsem ministra ve dvou rolích. Jako učitele psychologie - nemůžu si stěžovat, chválím.
A jako ministra - (sem patří i náměstkování), nechválím a stěžuji si.
Přitom,co se týká inkluze, on velice dobře zná např. francouzské poměry a byla jsem u toho, když kroutil hlavou nad tím, co inkluze ve Francii obnáší. Když někdo kroutí hlavou a dělá ksichty, asi to nebude OK. A také psal, že jede přednášet o naší soft inkluzi do Francie, protože je zaujala.
Ale že by byl fundovaným ministrem? Kdyby někdo napsal - je to ministr, který do puntíků plní politické cíle, i kdyby mrtvoly lítaly, tak to jo, to bych podepsala.

Okomentovat