1.7.17

Dopis Asociace ředitelů gymnázií ČR poslancům ohledně kariérního řádu

Z dopisu vybíráme: "Kariérní řád v současném znění přinese do škol jen vysokou míru další administrativy, nepřiláká nové učitele a nepovede ke zkvalitnění českého školství. Na rozdíl od paní ministryně víme zcela jistě, že většinová část učitelů kariérní řád nepodporuje."

Vážená paní poslankyně, Vážený pane poslanče,

V souvislosti s vrácením novely zákona o pedagogických pracovnících (Sněmovní tisk 959) ze Senátu Parlamentu České republiky do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky si Vás dovoluji jménem Asociace ředitelů gymnázií ČR požádat, abyste zvážili nesouhlas s touto novelou jako celku.

Asociace ředitelů gymnázií již od začátku projednávání na MŠMT měla zejména ke kariérnímu řádu připomínky, na celostátní konferenci ředitelů gymnázií v Karlových Varech v březnu tohoto roku takto definovaný kariérní řád odmítla. Negativní hodnocení současného znění kariérního řádu dokládá i výsledek ankety, které se účastnilo 150 ředitelů gymnázií. Ani jeden ředitel jej nehodnotil pozitivně, ředitelé se vyjadřovali známkou 1-5 jako Ve škole. Pro jedničku a dvojku se nevyslovil ani jeden z ředitelů, trojku udělilo 15 % ředitelů, čtyřku 37 % ředitelů a pětku 48 % ředitelů.

Ke kariérnímu řádu stále chybí prováděcí předpisy. Standard učitele se po několika připomínkách odborné veřejnosti přepracovává, v současné době ani nemá být normativním předpisem, ale pouze metodickým dokumentem. Chybí vyhláška o atestačním řízení. A to by měl kariérní řád platit již od 1. 9. 2017.

Kariérní řád v současném znění přinese do škol jen vysokou míru další administrativy, nepřiláká nové učitele a nepovede ke zkvalitnění českého školství. Na rozdíl od paní ministryně víme zcela jistě, že většinová část učitelů kariérní řád nepodporuje.

Kariérní řád nezajistí chybějící učitele na školách, podle našeho názoru je naopak odradí. Začínající učitel s nástupním platem 22140 Kč podle současných platových tarifů získá po dvou letech praxe a úspěšném atestačním řízení nárok na postup do vyššího platového stupně, a tím zvýšení platu na 23100 Kč. To vskutku není plat, který by motivoval absolventy fakult vzdělávající učitele, aby nastoupili do školství, stejně jako takto mizerný plat nemotivuje učitele, aby zůstali ve školách. Současný nedostatek učitelů vyřeší jedině skokové a výrazné navýšení platů. Po dalších sedmi letech praxe může již samostatný učitel absolvovat další atestační řízení a získat k tabulkovému platu v platovém stupni 3 (do 12 let praxe) 24020 Kč příplatek 3 000 Kč. Počítáme-li s tím, že učitel nastoupí do školy po absolvování Vysoké školy v 26 letech, v 28 letech bude tento vysokoškolsky vzdělaný pracovník pobírat 23100 Kč a nejdříve po sedmi letech, tj. v 35 letech 27020 Kč.

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, žádáme Vás, abyste při svém rozhodování zvážila naše argumenty, navržený kariérní řád odmítla a umožnil/a tak otevřít konečně konstruktivní diskusi o situaci v českém školství.

Děkujeme Vám, že se budete naším dopisem zabývat, věříme, že rozhodnete podle svého nejlepšího svědomí.

S pozdravem

V Praze dne 14. 6. 2017

PhDr. Renata Schejbalová

předsedkyně AŘG ČR1 komentář:

CatCatherine25 řekl(a)...

Kariérní řád je taková slátanina, že vůbec nemá smysl se tím zabývat.

Okomentovat