17.7.17

Bohumíra Lazarová: Proměny praxe školního poradenství (rozhovor)

Zaměření monotematického čísla Pedagogické orientace má silný vztah ke školní praxi a neměl by proto chybět ani pohled těch, kteří jsou se školním poradenstvím dlouhodobě profesně spjati. O rozhovor jsme proto požádali pedagožky, resp. psycholožky, které se již dlouhou řadu let školnímu poradenství v praxi věnují a mohou jej nahlédnout ve vývojové perspektivě.


Naše pozvání k povídání o proměnách školního poradenství přijala poradenská psycholožka z Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) Brno Miloslava Svobodová (MS) – vedoucí pracoviště Kohoutova, výchovná poradkyně ze ZŠ Antonínská Brno Jiřina Sáňková (JS) a školní psycholožka ze ZŠ Valtická Mikulov Daniela Košťálová (DK). Rozhovory připravila, vedla a zpracovala Bohumíra Lazarová z Ústavu pedagogických věd FF MU (BL).Zdroj: Pedagogická orientace

Copyright (c) 2017 Bohumíra Lazarová


Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

2 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

mohou jej nahlédnout ve vývojové perspektivě

Mohou jej nahlédnout ve vývojovém 'hledisku, pohledu do dálky, vyhlídkách do budoucnosti'.
Tak nakonec proč ne. Lepší, než hledat největší maximum, nejlepší optimum, účinnou efektivitu nebo velikost intenzity.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

"psychologové se stávají běžnou praxí školy" Co dodat?

Okomentovat