16.7.17

Bohumíra Lazarová, Lenka Hloušková, Stanislav Michek: Inkluzivní vzdělávání jako výzva k profesionalizaci pedagogické práce. Z panelové diskuse.

Letošní výroční konference České pedagogické společnosti s názvem Škola pro všechny aneb Interdisciplinarita ve školní edukaci a pedagogických vědách probíhala ve dnech 16.–17. března 2017 v Olomouci. Součástí odborného programu byla i panelová diskuse, jejímž cílem bylo nahlédnout inkluzivní vzdělávání jako příležitost pro rozvoj profesionality a tím i kvality pedagogické práce ve školách. Naší snahou bylo představit a diskutovat širokou škálu podpůrných aktivit, které školám a učitelům nabízejí vybrané subjekty, proto jsme pozvali zástupce institucí, resp. profesí, které sehrávají významnou roli v podpoře učitelů i celých škol. Za vnější subjekty, respektive za vysoké školy připravující učitele, se panelu zúčastnila prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (pregraduální příprava pedagogických pracovníků a podpora prostřednictvím výzkumu). Za Národní institut dalšího vzdělávání (dále jen NIDV) vystoupil PaedDr. Josef Rydlo (podpora prostřednictvím dalšího vzdělávání) a za Národní ústav pro vzdělávání (dále jen NÚV) PhDr. Jana Zapletalová (podpora poradenských služeb, dalšího vzdělávání). Svou přítomností panel obohatili ti, kteří podporu pedagogům poskytují přímo ve škole, ale zároveň ji jako „lidé ze škol“ od zmíněných a jiných vnějších subjektů přijímají, konkrétně ředitel základní školy Mgr. Ivo Zálešák a školní psycholožka PhDr. Věra Neusar.


Zdroj: Pedagogická orientace

Copyright (c) 2017 Bohumíra Lazarová, Lenka Hloušková, Stanislav Michek


Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

7 komentářů:

Ygrain řekl(a)...

"cílem bylo nahlédnout inkluzivní vzdělávání jako příležitost pro rozvoj profesionality a tím i kvality pedagogické práce ve školách."

Mám tomu rozumět tak, že neinkluzivní vzdělání snad bylo neprofesionální a nekvalitní? To doufám ne.

CatCatherine25 řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Žádné společné vzdělávání se nekoná. Náš systém je selektivní a stále selektivnější.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Dnes už běžný učitel běžných dětí neznamená nic. Póvl, prostěěě! Oboje...

CatCatherine25 řekl(a)...

T.zv.inkluzivní vzdělávání představuje deprofesionalizaci vzdělávání žáků se zdravotním postižením, likvidaci speciálního školsví a potažmo i speciální pedagogiky. Nese s sebou i snížení urovně vzděláváni v základních školách všude, kam tato nesmyslná praxe dosáhla.
Je neuvěřitelné, že právě speciální pedagogové, kteří by měli ze všech sil hájit odborné vzdělávání zejména pro žáky s mentálním postižením, kteří ke svému mentálnímu rozvoji nezbytně potřebují odbornou péči speciálních pedagogů s psychopedickým zaměřením, tento nesmyslný trend podporují a píší o něm oslavné traktáty.
Je pozoruhodné, že ani po roce od zavedení tohoto "společného vzdělávání" nikdo z autorů těchto textů dosud nereflektoval závažné problémy a obtíže, s nimiž se musí potýkat učitelé v "běžných" školách, kde péče o postižené děti, které nejsou schopny sledovat výuku, bývá často svěřována zcela nekvalifikovaným pedagogickým asistentům.
Tomu se říká profesionalizace pedagogické práce?

Fanda Moudry řekl(a)...

Inkluzivní vzdělávání vypadá úplně jinak než v ČR.
1. Je řešeno komplexně v rámci ministerstev zdravotnictví, školství, práce a sociálních věcí.
2. Do systému musí být vloženo mnohem více financí než dnes. Nejméně však 6% HDP. Dnes se potácíme okolo 4%.
3. V současnosti se o žádnou inkluzi nejedná. Pouze byly přesunuty děti ze škol praktických do běžných ZŠ.
4. Skutečná inkluze nevyčleňuje žádné žáky. Do běžných základních škol tak chodí děti se speciálně vzdělávacími potřebami, žáci nadaní a všichni ostatní žáci. Současný systém je vícekolejný (viz.víceletá gymnázia).
5. Speciální pedagogové jsou běžnou součástí takových škol a věnují se individuálně žákům se SVP. Na školách v zahraničí tvoří až 1/3 všech pedagogů.
6. Bez peněz ale tento systém fungovat nemůže.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Kde jsou ti speciální pedagogové? Vyhláška, která mění vyhlášku 27 je například z pozice učitelů předmětu spec. ped.péče vyškrtla. Navzdory panelovému pindání.

Okomentovat