16.7.17

Alena Jůvová, Tomáš Čech: Zpráva o konání konference České pedagogické společnosti Škola pro všechny aneb Interdisciplinarita ve školní edukaci a pedagogických vědách

Ve dnech 16.–17. března 2017 se na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pod záštitou děkana fakulty doc. Ing. Čestmíra Serafína, Dr. konala již XXIV. konference České pedagogické společnosti s mezinárodní účastí nazvaná Škola pro všechny aneb Interdisciplinarita ve školní edukaci a pedagogických vědách.

Hlavním tématem jednání se staly aktuální otázky inkluzivního vzdělávání, které je jednou z priorit vlády České republiky. Právě na problémy spojené s prosazováním této nové koncepce do škol se zaměřily jak hlavní referáty, tak další příspěvky, které účastníci konference prezentovali v pěti odborných sekcích.
Copyright (c) 2017 Alena Jůvová, Tomáš Čech
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

2 komentáře:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Této nové koncepce? Jaké nové koncepce? Vždyť představitelé MŠMT a zástupci klubu přátel MŠMT argumentovali tím, že nejde o nic nového.

Nicka Pytlik řekl(a)...

A což takhle 'Škola pro všechny, kteří chtějí'?
Jakože školní docházka stále povinná? Téměř dvěstě čtyřicet let po smrti Marie Terezie?

Okomentovat