29.6.17

Ze sociálních sítí: Petr Pavlík polemizuje s dopisem Zdeňka Sotoláře poslancům

Zdeněk Sotolář publikoval na sociální síti Facebook dopis poslancům, který jsme publikovali a který se dále na sociálních sítích šíří. Zareagoval na něj i vedoucí kabinetu ministra školství Petr Pavlík.
Pro jistotu Pavlíkův text kopírujeme:

Petr Pavlík Je to celkem jednoduché:
Bod 1. Nepravda, protože na všech stupních je jasná motivační vazba na zlepšování učitelských kompetencí. Lze diskutovat o tom, zda je motivace dostatečná, ale ne o tom, zda existuje. Podrobnější zdůvodnění obsahuje další nepra
vdy, např. že "Kariérní řád nepřináší vyšší ohodnocení učitelů..." si autoři sami vyvrací  větou, že "příplatek 3000 Kč měsíčně dostanou první učitelé...", což je navíc očividná manipulace, protože učitelé na KS3 nedostanou jen 3000 Kč, ale zároveň se posunou v platových stupních (celkově se jim zvýší plat o 5000 Kč měsíčně, tj. cca 16-18 %). Otázka motivace je otázkou interpretace, při diskusi na PedF UK například řada ředitelů (Kuhn, Beran...) i začínající učitel jasně prohlásili, že podle nich KŘ motivační je a že navržené nástroje již dávno využívají. 

Bod 3. Nepravda - učitelé a ředitelé nebudou zavaleni novou ZBYTEČNOU administrativou. Dobří ředitelé již dávno pracují s uváděním začínajících učitelů, s plány profesního rozvoje či s profesními portfolii a administrativu s tím spojenou nepovažují za zbytečnou, ale naopak za užitečnou a nezbytnou. Slovy ředitele Berana: "Jak chcete hodnotit něčí osobní rozvoj bez plánu osobního rozvoje?" Je samozřejmě demagogie stavět proti sobě kvalitu výuky a vedení pedagogického procesu a administrativu, protože součástí kvalitní výuky a práce ředitele je i administrativa (jak jinak např. sledovat pokrok žáků/učitelů?).

Bod 4. Nepravda - učitelé působící na školách méně než dva roky zcela jistě netvoří většinu učitelů. Další nepravdy: 1) Portfolia si budou vést jen začínající učitelé a ti učitelé, kteří se DOBROVOLNĚ rozhodnou usilovat o KS3. Tedy žádných 100 tisíc učitelů. 2) Učitel si do portfolia bude moct zařadit doklady jakkoliv staré. Je lež, že se budou uznávat jen ty z posledních 10 let.3) Každý doklad nebude muset být písemně okomentován. Autoři nerozumí tomu nebo účelově lžou o tom, co jsou to portfolia. 4) Minimálně jeden člen atestační komise bude muset mít KS3 (ale je klidně možné, že jej budou mít všichni), čili je lež, že "Členové atestační komise...nic takového prokazovat nemusejí."

Bod 5 Nepravda - náklady na atestační řízení na KS3 (KS2 je v režii školy a prostředky zůstávají ve škole - uvádějící učitel, balíček pro začínajícího ve výši 15 tis. Kč) budou méně než 5 % nákladů na zvýšení platů učitelů v souvislosti s KŘ (začínající, uvádějící, KS3, atd.), ale ve finále pravděpodobně méně než 1 %. I z těchto prostředků půjde část učitelům (člen komise na KS3) a ředitelům (člen komise KS3). Autoři se ostatně ani nesnaží ukázat, proč podle nich provoz KŘ "spolyká velkou část finančních prostředků, které by mohly jít přímo do škol." Čili lžou bez argumentace. 

Je samozřejmě demagogie točit se na projektu IMKA. Jednak proto, že jsou to prostředky z ESF a pokud by nešly na systémový projekt, do škol by zcela určitě nešly. Ale také proto, že jde o projekt, který má především sloužit k odladění atestací a přípravě učitelů na start KŘ, tj. přesně k tomu, co se kritizovalo v souvislosti se zavedením ŠVP. Drtivá většina prostředků má jít na školení, informování a vytvoření sítě metodických kabinetů. Pokud jde o PR, ze zmiňované čásky 40 mil, ve skutečnosti tvoří jen 20 mil.,tj. 4 %, a jak je vidno z reakcí kritiků, je informování o kariérním systému maximálně důležité, protože většina kritiky KŘ pramení z jeho neznalosti. Ve vztahu k IMKA z autorů také mluví tradiční česká závist, prostě administrátorům závidí údajně vysoké platy, ačkoliv např. plat projektového manažera není vzhledem k celkovému objemu prostředků, které bude mít na starosti, nijak závratný. Autoři zapomněli odečíst odvody.  

Sečteno a podtrženo, petice obsahuje spoustu nepravd a manipulací, na což poukázal pan ministr. Pokud si učitelé dělali představu o KŘ jen podle ní, není zas až tak překvapivé, že ji podepisovali. Čas ukáže, jaké budou dopady případného neschválení novely, ale již dnes jsou v Poslanecké sněmovně slyšet hlasy, že učitelé odmítají hodnocení kvality vlastní práce a systematický přístup k profesnímu rozvoji, ale platy by chtěli vyšší...


13 komentářů:

Fanda Moudry řekl(a)...

Asi bude nutno vymést po volbách v říjnu 2017 MŠMT od "stoletých" pavučin.

pratavetra řekl(a)...

Je to normální s tím Pavlíkem? Co to furt mele o pěti tisícovkách.
Na to, že se posunu v platovém stupni, na to nepotřebuji KS3. Že budu mít v roce 2022 o 2 tisíce víc, to mám zajištěno už teď platnými tabulkami. A na nějaký úžasný příplatek 3.000,- za 5 až 6 let jim kašlu. To si fakt dokážu vydělat za víkend.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Za pokus o vysvětlení panu Pavlíkovi děkuji. Ale řada odpovědí jen podněcuje nové otázky.

Bod 1. Nepravda, protože na všech stupních je jasná motivační vazba na zlepšování učitelských kompetencí. Lze diskutovat o tom, zda je motivace dostatečná, ale ne o tom, zda existuje. Podrobnější zdůvodnění obsahuje další nepravdy, např. že "Kariérní řád nepřináší vyšší ohodnocení učitelů..." si autoři sami vyvrací :-) větou, že "příplatek 3000 Kč měsíčně dostanou první učitelé...", což je navíc očividná manipulace, protože učitelé na KS3 nedostanou jen 3000 Kč, ale zároveň se posunou v platových stupních (celkově se jim zvýší plat o 5000 Kč měsíčně, tj. cca 16-18 %). Otázka motivace je otázkou interpretace, při diskusi na PedF UK například řada ředitelů (Kuhn, Beran...) i začínající učitel jasně prohlásili, že podle nich KŘ motivační je a že navržené nástroje již dávno využívají.

Polemizovat by se mělo s celými větami. „Příplatek 3 000 Kč měsíčně dostanou první učitelé, kteří uspějí v atestačním řízení pro třetí kariérní stupeň, až v roce 2022 a má jich být pouze 1 600 ze všech 150 000 učitelů.“ Tzv. kariérní řád je v nebližším období opravdu motivující – bohužel asi jen pro 1 % učitelů. Budou další atestace pokračovat stejným tempem?

Otázka motivace je skutečně otázkou interpretace! Stejně jako váha řady dvou ředitelů (Kuhn, Beran). Účast vybraných podporovatelů v diskusi se osvědčila již při protlačování inkluze; věrohodnosti ubírá skutečnost, že jde o spoluautory. Proč tedy řada jiných ředitelů tzv. kariérní řád odmítá?

Další argumentaci nerozumím. Příplatek KS3 doprovází posud v platových stupních? Jak? Je posun v platových stupních závislý na posunu do KS3? Nepostoupí-li učitel do KS3, znamená to, že se nebude posunovat také v platových stupních? O kolik? Ví-li pan Pavlík, že jde o 2000 KČ, můžeme se již dnes všichni seznámit s platovými stupni v roce 2022? Kde?

Bod 3. Nepravda - učitelé a ředitelé nebudou zavaleni novou ZBYTEČNOU administrativou. Dobří ředitelé již dávno pracují s uváděním začínajících učitelů, s plány profesního rozvoje či s profesními portfolii a administrativu s tím spojenou nepovažují za zbytečnou, ale naopak za užitečnou a nezbytnou. Slovy ředitele Berana: "Jak chcete hodnotit něčí osobní rozvoj bez plánu osobního rozvoje?" Je samozřejmě demagogie stavět proti sobě kvalitu výuky a vedení pedagogického procesu a administrativu, protože součástí kvalitní výuky a práce ředitele je i administrativa (jak jinak např. sledovat pokrok žáků/učitelů?).

Argumentovat tím, že nějací „dobří“ ředitelé administrativu s tím spojenou nepovažují za zbytečnou je nonsens. O kolik ředitelů se tento argument opírá? Dva (Kuhn, Beran)? Tři (ještě Škramlík). Znamená to, že všichni ostatní jsou špatní ředitelé? Neměl by tzv. kariérní řád přednostně vyřešit profesní rozvoj ředitelů?

Kromě toho Petice mluví také o tom, že „Každá hodina, kterou učitel stráví administrativou, znamená, že ji nemůže věnovat přípravě na kvalitnější výuku žáků.“ Znám řadu učitelů, kteří dají rozhodně přednost pečlivé přípravě na výuku před pečlivým vedením portfolia nebo plánu rozvoje. Nejde pouze o objem administrativy, ale o její smysl. Troufám si tvrdit, že taková administrativa bude buď delším klackem na učitele, nebo neplodným formalismem.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Bod 4. Nepravda - učitelé působící na školách méně než dva roky zcela jistě netvoří většinu učitelů. Další nepravdy: 1) Portfolia si budou vést jen začínající učitelé a ti učitelé, kteří se DOBROVOLNĚ rozhodnou usilovat o KS3. Tedy žádných 100 tisíc učitelů. 2) Učitel si do portfolia bude moct zařadit doklady jakkoliv staré. Je lež, že se budou uznávat jen ty z posledních 10 let.3) Každý doklad nebude muset být písemně okomentován. Autoři nerozumí tomu nebo účelově lžou o tom, co jsou to portfolia. 4) Minimálně jeden člen atestační komise bude muset mít KS3 (ale je klidně možné, že jej budou mít všichni), čili je lež, že "Členové atestační komise...nic takového prokazovat nemusejí."

O KS3 budou učitelé usilovat DOBROVOLNĚ. Je dobré vědět, že tzv. kariérní řád vůbec neusiluje o profesní rozvoj všech učitelů, ale pouze dobrovolníků. Navíc předem početně omezených. O to absurdnější je provázat některé pozice právě s KS3. Nedopadne to tak, že na některých školách možná nikdy nevzniknou?

Celá diskuse o administrativě je limitována tím, že MŠMT dosud nebylo schopno předložit předpisy o vedení portfolia a dokazování kompetencí podle standardu učitele, včetně standardu učitele samého. Přijímat tzv. kariérní řád bez těchto dokumentů je nezodpovědné, nebo spíše účelové. Neměli by se poslanci rozhodovat na základě kompletní podoby tzv. kariérního řádu?

V atestační komisi na KS3 musí být někdo s KS3. Z bludného kruhu se lze vymotat jenom tím, že první nositelé KS3 bude „jmenováni“. Nebo to MŠMT (NIDV) udělá jak? Losem?

pratavetra řekl(a)...

"V atestační komisi na KS3 musí být někdo s KS3. Z bludného kruhu se lze vymotat jenom tím, že první nositelé KS3 bude „jmenováni“. Nebo to MŠMT (NIDV) udělá jak? Losem?"

Tam je to vyřešeno tak, že v přechodném období (než budou první KS3) mají toto "jmenování" ředitelé škol.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Tam je to vyřešeno tak, že v přechodném období (než budou první KS3) mají toto "jmenování" ředitelé škol.

Tudíž je pravda, že členové atestančích komise ... nic takového prokazovat nemusejí.

pratavetra řekl(a)...

"Tam je to vyřešeno tak, že v přechodném období (než budou první KS3) mají toto "jmenování" ředitelé škol.

Tudíž je pravda, že členové atestančích komise ... nic takového prokazovat nemusejí."

Nevím, zda jste to pochopil správně. Budou členy komise s "KS3" de facto, nikoliv de iure, tedy bez jakéhokoliv benefitu. Prostě získají to právo (není oč stát) k posouzení postupu zkušeného kantora do KS3. Např. já o KS3 nestojím, ale pokud někdo z našeho sboru bude v 1. vlně, tak ho budu muset hodnotit (za předpokladu, že v té době budu ještě ředitelem).

Jana Karvaiová řekl(a)...

Predstavte si malou vesnickou skolu. Cca 6 ucitelu.
1/ kdy si tito lide budou delat K3? Kdo za ne bude ucit a za kolik?
2/ budou mit vsichni funkci????? A na co? Jen kvuli kariernimu radu a moznosti zvyseni platu? To nemuzou dostat " jenom" za to, ze poctive uci?
Mam v tech otazkach pokracovat?

Nicka Pytlik řekl(a)...

To nemuzou dostat " jenom" za to, ze poctive uci?

Tedy v žádném případě nechtějí pytlici chytat za slůvko, ale rádi by připodotkli, že učení někoho něčemu nemůže být jiné než poctivé. To by pak nebylo učení, totiž. To by bylo cokoli jiného. Třeba zkopetentňování, zkonkurenceschopňování nebo průvodcování. Je to jako s tím zdravým sebevědomím. Není-li zdravé, pak to není sebevědomí, ale namachrovanost.
Ano. Dneska jenom učit doopravdy nestačí...
'Tak, pane kolego, sdělte nám, co kromě toho léčení lidí děláte nad rámec přímé léčebné povinnosti? Co nějaké výsledky vašich pacientů v soutěži o skutečně zdravé stravování, nebo bez rýmy až do důchodu? A ani na web nemocnice moc nepřispíváte. Tak co s vámi? Mají vás pacienti rádi? Je vaše léčení zábavné a motivující? Komunikujete pravidelně s jejich rodiči? Že vám už deset let žádný z pacientů neumřel, je sice pěkné, ale kde jsou moderní léčebné metody? Necháváte je, aby si sami určili na co a jak se budou léčit? Tak třeba pan Semerád. Sice trpí těžkou obezitou, ale bránit mu, aby se léčil na podvýživu, to už jste ale doopravdy přehnal...'

pratavetra řekl(a)...

"Ano. Dneska jenom učit doopravdy nestačí...
'Tak, pane kolego, sdělte nám, co kromě toho léčení lidí děláte nad rámec přímé léčebné povinnosti? Co nějaké výsledky vašich pacientů v soutěži o skutečně zdravé stravování, nebo bez rýmy až do důchodu? A ani na web nemocnice moc nepřispíváte. Tak co s vámi? Mají vás pacienti rádi? Je vaše léčení zábavné a motivující? Komunikujete pravidelně s jejich rodiči? Že vám už deset let žádný z pacientů neumřel, je sice pěkné, ale kde jsou moderní léčebné metody? Necháváte je, aby si sami určili na co a jak se budou léčit? Tak třeba pan Semerád. Sice trpí těžkou obezitou, ale bránit mu, aby se léčil na podvýživu, to už jste ale doopravdy přehnal...'"

Tak to se povedlo :-), tohle dám dnes na zakončení porady (snad na to nebude vyžadovat autorská práva :-)).

tyrjir řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...

Kocourkov se znaky systémové korupce pokračuje i za nového ministra školství?

Ministr školství S. Štech a vedoucí jeho kabinetu P. Pavlík prohlašují, že Kariérní řád byl řádně připraven, když byl tzv. demokraticky projednáván především s představiteli vybraných asociací a diví se, proč s tím Kariérním řádem většina učitelů nesouhlasí.

Teze MŠMT:

Motivace řadových učitelů v tom Kariérním řádu pro české hrubé podfinancované školství a v bohatě dotovaném projektu IMKA je. O její dostatečnosti lze diskutovat. Je chyba, že jí tam mnozí, podle slov pana ministra, údajně negramotní čeští učitelé nevidí, když věc Kariérního řádu pro učitele byla dlouho demokraticky projednávána s představiteli vybraných asociací.

Dovoluji si tímto poukázat na nedostatečnost a podstatné vady této argumentace.

Antiteze: MŠMT plivnulo dost velké EU peníze na obrubu studně vedle hořícího domu českého hrubě podfinancovaného, mizerně resortně řízeného a v důsledku toho dnes už i hrubě zfeminizovaného školství. Staví u té studny za EU miliardy školící altán pro učitele z toho hořícího domu a za pět let se prý podíváme, co z toho hořícího domu a z učitelů bude.
U představitelů těch vybraných asociací a myslím i u ministra školství a vedoucího kabinetu ministra školství je, myslím, patrný určitý střet zájmů, a to při tvorbě a obhajobě Kariérního řádu, což pan ministr školství ve svých projevech očividně přehlíží - viz například vícenásobné projevy ministra školství při sněmovních interpelacích 29.6.2017 týkajících se Kariérního řádu a projektu IMKA: Pan ministr v odpovědích na interpelace například označil jednání jen s vybranými představiteli asociací za projev "zastupitelské demokracie". Myslel tenhle zmatečný názor pan ministr školství České republiky opravdu vážně? Oni snad ti představitelé vybraných asociací byli voleni všemi učiteli a jsou tudíž ve svých funkcích zastupiteli všech učitelů a též zastupiteli bez střetů zájmů? Nejde tu spíš o zmatečný projev nebo dokonce o projev určité systémové korupce v projevech ministra školství České republiky?*
Začít se mělo od velikosti školského rozpočtu, od platů učitelů v českém hrubě podfinancovaném, od kvality koncepcí v mizerně resortně řízeném a v důsledku toho dnes už i hrubě zfeminizovaném školství. Ve všech těchto věcech je české školství na chvostu EU i zemí OECD a k podstatné nápravě v nich za poslední čtyři roky nedošlo. Namísto toho nám, myslím, i pan nový ministr školství předvádí demagogii viz výše.

S Kariérním řádem a projektem IMKA nesouhlasí z výše uvedených a dalších důvodů víc než 80 % učitelů. Jaká je tedy účelnost a účinnost využívání státního rozpočtu vzdělávacích EU dotací a účelnost a účinnost práce MŠMT? Není právě tohle aktuální otázka i pro kontrolní orgány České republiky a EU?

Opravdu si pan ministr školství a vedoucí jeho kabinetu, který má jako genderový specialista a hlavní poradce bývalé paní ministryně zřejmě dost významný podíl na koncepci té Kocourkovštiny s určitými znaky systémové korupce, myslí, že jim učitelé, Parlament a další příslušné kontrolní orgány České republiky, Evropské unie a celá česká veřejnost tenhle z více hledisek objektivně existující Kocourkov se znaky systémové korupce zbaští?


J.Týř

tyrjir řekl(a)...


PS:

* Pan ministr Štech byl při sněmovních interpelacích 29.6.2017 postupně, tuším, celkem pětkrát přímo dotázán, zda je připraven zastavit projekt Implementace Kariérního řádu (IMKA) tak, aby EU peníze pro něj vyčleněné mohly účelně a efektivně přijít přímo do škol. Na tuto otázku přímo neodpověděl. V odpovědích vždy hájil Kariérní řád a projekt IMKA s tím, že v případě jejich neschválení "by to musel" předložit vládě.
Podobně reagoval pan ministr i na otázku, kdo a jak bude odpovědný za případně zmařené dosavadní výdaje na tvorbu Kariérního řádu: Zde by Česká republika musela žádat EU o "podstatnou změnu" individuálních systémových vzdělávacích projektů a záleželo by na EU, zda takovou změnu připustí, což není jednoduché.

Okomentovat