29.6.17

Zdeněk Sotolář: Polemika s Petrem Pavlíkem o kariérním řádu

Zdeněk Sotolář zareagoval na komentář Petra Pavlíka k jeho dopisu poslancům, které jsme publikovali.

Za pokus o vysvětlení panu Pavlíkovi děkuji. Ale řada odpovědí jen podněcuje nové otázky.

Bod 1. Nepravda, protože na všech stupních je jasná motivační vazba na zlepšování učitelských kompetencí. Lze diskutovat o tom, zda je motivace dostatečná, ale ne o tom, zda existuje. Podrobnější zdůvodnění obsahuje další nepravdy, např. že "Kariérní řád nepřináší vyšší ohodnocení učitelů..." si autoři sami vyvrací :-) větou, že "příplatek 3000 Kč měsíčně dostanou první učitelé...", což je navíc očividná manipulace, protože učitelé na KS3 nedostanou jen 3000 Kč, ale zároveň se posunou v platových stupních (celkově se jim zvýší plat o 5000 Kč měsíčně, tj. cca 16-18 %). Otázka motivace je otázkou interpretace, při diskusi na PedF UK například řada ředitelů (Kuhn, Beran...) i začínající učitel jasně prohlásili, že podle nich KŘ motivační je a že navržené nástroje již dávno využívají.

Polemizovat by se mělo s celými větami. „Příplatek 3 000 Kč měsíčně dostanou první učitelé, kteří uspějí v atestačním řízení pro třetí kariérní stupeň, až v roce 2022 a má jich být pouze 1 600 ze všech 150 000 učitelů.“ Tzv. kariérní řád je v nebližším období opravdu motivující – bohužel asi jen pro 1 % učitelů. Budou další atestace pokračovat stejným tempem?

Otázka motivace je skutečně otázkou interpretace! Stejně jako váha řady dvou ředitelů (Kuhn, Beran). Účast vybraných podporovatelů v diskusi se osvědčila již při protlačování inkluze; věrohodnosti ubírá skutečnost, že jde o spoluautory. Proč tedy řada jiných ředitelů tzv. kariérní řád odmítá?

Další argumentaci nerozumím. Příplatek KS3 doprovází posud v platových stupních? Jak? Je posun v platových stupních závislý na posunu do KS3? Nepostoupí-li učitel do KS3, znamená to, že se nebude posunovat také v platových stupních? O kolik? Ví-li pan Pavlík, že jde o 2000 KČ, můžeme se již dnes všichni seznámit s platovými stupni v roce 2022? Kde?

Bod 3. Nepravda - učitelé a ředitelé nebudou zavaleni novou ZBYTEČNOU administrativou. Dobří ředitelé již dávno pracují s uváděním začínajících učitelů, s plány profesního rozvoje či s profesními portfolii a administrativu s tím spojenou nepovažují za zbytečnou, ale naopak za užitečnou a nezbytnou. Slovy ředitele Berana: "Jak chcete hodnotit něčí osobní rozvoj bez plánu osobního rozvoje?" Je samozřejmě demagogie stavět proti sobě kvalitu výuky a vedení pedagogického procesu a administrativu, protože součástí kvalitní výuky a práce ředitele je i administrativa (jak jinak např. sledovat pokrok žáků/učitelů?).

Argumentovat tím, že nějací „dobří“ ředitelé administrativu s tím spojenou nepovažují za zbytečnou je nonsens. O kolik ředitelů se tento argument opírá? Dva (Kuhn, Beran)? Tři (ještě Škramlík). Znamená to, že všichni ostatní jsou špatní ředitelé? Neměl by tzv. kariérní řád přednostně vyřešit profesní rozvoj ředitelů?

Kromě toho Petice mluví také o tom, že „Každá hodina, kterou učitel stráví administrativou, znamená, že ji nemůže věnovat přípravě na kvalitnější výuku žáků.“ Znám řadu učitelů, kteří dají rozhodně přednost pečlivé přípravě na výuku před pečlivým vedením portfolia nebo plánu rozvoje. Nejde pouze o objem administrativy, ale o její smysl. Troufám si tvrdit, že taková administrativa bude buď delším klackem na učitele, nebo neplodným formalismem.

Bod 4. Nepravda - učitelé působící na školách méně než dva roky zcela jistě netvoří většinu učitelů. Další nepravdy: 1) Portfolia si budou vést jen začínající učitelé a ti učitelé, kteří se DOBROVOLNĚ rozhodnou usilovat o KS3. Tedy žádných 100 tisíc učitelů. 2) Učitel si do portfolia bude moct zařadit doklady jakkoliv staré. Je lež, že se budou uznávat jen ty z posledních 10 let.3) Každý doklad nebude muset být písemně okomentován. Autoři nerozumí tomu nebo účelově lžou o tom, co jsou to portfolia. 4) Minimálně jeden člen atestační komise bude muset mít KS3 (ale je klidně možné, že jej budou mít všichni), čili je lež, že "Členové atestační komise...nic takového prokazovat nemusejí."

O KS3 budou učitelé usilovat DOBROVOLNĚ. Je dobré vědět, že tzv. kariérní řád vůbec neusiluje o profesní rozvoj všech učitelů, ale pouze dobrovolníků. Navíc předem početně omezených. O to absurdnější je provázat některé pozice právě s KS3. Nedopadne to tak, že na některých školách možná nikdy nevzniknou?

Celá diskuse o administrativě je limitována tím, že MŠMT dosud nebylo schopno předložit předpisy o vedení portfolia a dokazování kompetencí podle standardu učitele, včetně standardu učitele samého. Přijímat tzv. kariérní řád bez těchto dokumentů je nezodpovědné, nebo spíše účelové. Neměli by se poslanci rozhodovat na základě kompletní podoby tzv. kariérního řádu?

V atestační komisi na KS3 musí být někdo s KS3. Z bludného kruhu se lze vymotat jenom tím, že první nositelé KS3 bude „jmenováni“. Nebo to MŠMT (NIDV) udělá jak? Losem?

Žádné komentáře:

Okomentovat