22.6.17

Statistická data o ICT ve školách v podobě otevřených dat

V souvislosti s plněním opatření 5.3.1 Strategie digitálního vzdělávání jsou útvary zodpovědné za zjišťování dat a informací povinny zajišťovat zveřejňování dat o využívání digitálních technologií pro učení a kvalitu rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků, a to v otevřených formátech k volnému využití a k dalším analýzám. Z tohoto pohledu publikuje ministerstvo údaje z výkazu R13-01 o ředitelství školy, které se dotýkají vybavení školy počítači (oddíl XV.) a ostatními ICT (oddíl XVI.). Tato data jsou ve vztahu ke konkrétní škole anonymizována.

Školní rok 2016/17

  • Data k 30. 9. 2016 (CSV - zazipováno, XLSX)
  • Popis položek (CSV - zazipováno, XLSX)
  • Formulář výkazu (PDF)
  • Metodický pokyn k vyplnění výkazu (PDF)

Žádné komentáře:

Okomentovat