24.6.17

Pavel Škramlík: Vyjádřeni k petici proti kariérnímu řádu učitelů

Publikujeme vyjádření Mgr. Pavla Škramlíka, ředitele SSZŠ Litvínov, na výzvu k podepsání "Petice za nepřijetí novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, s kariérním systémem učitelů (tzv. kariérní řád)."


Mým obecným přesvědčením je, že má smysl nahlížet na věci pozitivně, ne bojovat. A už vůbec ne argumenty, které uvádíte, a které jsou v mnohém zavádějící, i když pro mnohé kolegy velmi líbivé a populistické. Podle mého názoru je na pojetí KS více pozitivního. V návrhu KS také vnímám, možná stejně jako vy, rizika, ale o těch se dá přece diskutovat.

V naší škole pracujeme společně na změně již 14 let a neskromně se domnívám, že se nám daří. Plány osobního profesního rozvoje a portfolia učitelů jsou u nás více než 10 let samozřejmostí, nepřinesly hromadu administrativy a zbytečné zátěže, naopak, jsou cennou možností zamyšlení se nad reflexí učitelské práce a řediteli pomáhají plánovat pedagogický rozvoj školy. Podporujeme se vzájemnými hospitacemi, mentorinkem, pracujeme se začínajícími učiteli i se standardem učitele. Přesně tak, jak navrhuje kariérní systém.

Proto vás prosím, snažte se v návrhu KS hledat to, co systém našeho školství podpoří. Neznám vaše motivy, ale je-li vaší snahou udržet současný stav našich škol a učitelů, vězte, že naše školství nevzkvétá. Často slýchám: Nechte nás "učit", jenže podle mě to bez reflexe, podpory, plánování a systematického kvalitního vzdělávání prostě nejde. (Naštěstí bude líp, je už hodně rodičů, kteří chtějí dobré školy a učitele. Jenže bohužel pro systém, vybírají alternativu a kvalitu. A tak se děje to, co se dít nemá - špičkové školy a hned vedle školy, o které nikdo nestojí. A troufám si tvrdit, že vím, ve které z těch škol mají učitelé svá portfólia a společně usilují o kvalitu.)

Vnímám, že prioritní snahou KS je podpořit kvalitu škol a učitelů. Bylo by skvělé, pokud bychom spojili síly a snažili se o rozvoj systému, nikoli o jeho zakonzervování.

Vaše snaha mi ubírá pozitivní energii. Proto prosím, vytvářejme společně spokojené školy a podporujme to, co může přinést podporu učitelům a smysluplné vzdělávání dětem. Prioritním cílem KS je přece růst kvality práce učitelů a trvalé zlepšování výsledků žáků, podpora pro ředitele a vedení škol. Společným cílem všech, kteří máme svou práci rádi, je pozitivní dopad na žáka, vzdělání, které má smysl a hodnotu. A stejně tak jako u dětí rozvíjíme kompetenci umět se učit, učme se i my. Třeba pozitivní komunikaci! Nebo důvěře. Třeba v to, že není prioritním cílem kohokoli dělat věci špatně.

Nemám v úmyslu se zapojovat do diskusí, je pro mne důležité ctít svobodu názoru. Přesto vím, že je mnoho kvalitních ředitelů, učitelů, pedagogů, kteří vnímají KS pozitivně. Mnohé z toho co KS navrhuje totiž dělají ve svých školách na základě jejich volby, protože je to ve prospěch jejich učitelů i žáků. Jen nejsou slyšet, možná proto, že pracují skvěle ve svých školách.

Děkuji a přeji vše dobré.

Zdroj: Řízení školy

1 komentář:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Nechci krmit šanony, chci učit. Papírování mi ubírá pozitivní energii. Nevím, jaký je váš motiv, pane Škramlíku, ale opravdová diskuse měla předcházet. Teď se jen podílíte na vnucování nechtěného.

Okomentovat