29.6.17

Otevřený dopis Asociace ředitelů gymnázií Vládě České republiky

Renata Schejbalová, předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií ČR, napsala 14. června 2017 otevřený dopis, ve kterém poukazuje na neuspokojivé platové poměry učitelů.


Vážený pane premiére, Vážené paní ministryně, Vážení páni ministři,

opětovně se na Vás obracíme s žádostí o řešení platové situace v oblasti školství.

MŠMT slíbilo navýšit platy ve školství do tří let na 130% průměrného platu. Při současném téměř shodném navyšování platů zaměstnancům i jiných oborů však není reálné tento slib naplnit.

Současný platový tarif začínajícího učitele je 22 140 Kč, po dvou letech praxe 23 100 Kč a před odchodem do důchodu 29 500 Kč.

Podle posledních dat OECD jsou učitelé v ČR nejhůře placenými učiteli – viz tabulka č.1.
Platy učitelů v České republice nejsou konkurenční ani motivační, a proto se nelze divit, že absolventi fakult připravující učitele do školství nenastupují. Dokonce tyto fakulty nezačíná studovat ani dostatečné množství maturantů. Paní ministryně operuje tím, že platy učitelů za dobu Vaší vlády stouply o 14,5%. Bohužel ani toto opatření nic nezměnilo na výše uvedeném ostudném odměňování učitelů.

Situace je již opravdu neúnosná. Výuku na školách ohrožuje nedostatek učitelů. V roce 2015 chybělo dle zdroje z MŠMT 4 334 učitelů – viz tabulka č.2. V současné době je to pravděpodobně ještě více, s ohledem na stáří pedagogických sborů lze důvodně očekávat, že za několik let bude chybět 10% učitelů v souvislosti s odchody učitelů důchodového věku. Počet absolventů fakult vzdělávací učitele je ročně okolo 3 000, z toho do školství nastupuje přibližně pouhých 40%.

V některých oborech – fyzika, matematika – je situace kritická. Ředitelé jen s velkými obtížemi zajišťují výuku na svých školách, a to mnohdy i za cenu porušování zákona. Zaměstnáváme z nedostatku jiných i učitele, kteří nesplňují kvalifikační požadavky podle § 3 zákona o pedagogických pracovnících bez odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost.

Žádáme, abyste co nejdříve výrazně navýšili platy pracovníků ve školství, jinak školství hrozí totální kolaps. Z uvedených údajů a přiložených tabulek vyplývá, že naše školství se slušností učitelů a umírněným přístupem školských odborů určitou setrvačností dostalo do velmi nebezpečné situace, která dnes již zřetelně ohrožuje budoucnost naší země. Nebude-li platová situace ve školství řešena odpovídající rychlostí, je pravděpodobné, že ve školách nebude mít kdo učit. Žádáme Vás proto o vykonání potřebných kroků k nápravě tohoto stavu. Jsme připraveni poskytnout další informace či jinak spolupracovat.

V Praze dne 14. 6. 2017

PhDr. Renata Schejbalová, v.r.
předsedkyně AŘG ČR

Tabulka č.1:
Zdroj


Tabulka č. 2:
Zdroj: MŠMT 2015
Žádné komentáře:

Okomentovat