29.6.17

Nina Nováková: Nevylučuji, že kariérní řád projde. Já tomu nepomohu

Z interpelace na 59. schůzi Poslanecké sněmovny dne 29. června 2017 vybíráme: Aby nějaká norma měla vůbec smysl, tak kromě toho, že je zpracována, musí být řádně vysvětlena a pak má být implementována. A k té implementaci jsou potřeba finanční prostředky. Je mi známo, že už s poměrně solidními finančními prostředky počítá. Ale protože já budu patřit k těm, kdo podpoří neprojití kariérního řádu, chtěla bych se ujistit, nebo resp. má otázka zní: Prostředky, které jsou připraveny na implementaci kariérního řádu, budou nějak kreativně využity pozitivně, ne na implementaci kariérního řádu, ale jinými slovy na podporu profesního růstu našich učitelů, protože to je nezbytné. A tam jde o další vzdělávání těchto pedagogických pracovníků, o podporu schopnosti učitelů ocenit sami sebe, nebo posílit jejich realistické sebehodnocení. A třetí věc je finanční motivace, to znamená dostatek prostoru pro ředitele, aby mohli práci jednotlivých učitelů v souvislosti s jejich profesním růstem řádně ocenit. Zvládnete to, i když to neprojde?


Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, také já se vracím ke kariérnímu řádu, i když trošku z jiného úhlu pohledu. Dopředu je asi správné říci, že proto, že jsem ten kariérní řád četla, jako učitel bych petici nepodepsala. Protože jsem ho ale četla, tak jako poslanec pro něj hlasovat nebudu. Přitom ctím absolutně právo učitelů na nesouhlas a na petici.

Teď mi jde o něco jiného. Aby nějaká norma měla vůbec smysl, tak kromě toho, že je zpracována, musí být řádně vysvětlena a pak má být implementována. A k té implementaci jsou potřeba finanční prostředky. Je mi známo, že už s poměrně solidními finančními prostředky počítá. Ale protože já budu patřit k těm, kdo podpoří neprojití kariérního řádu, chtěla bych se ujistit, nebo resp. má otázka zní: Prostředky, které jsou připraveny na implementaci kariérního řádu, budou nějak kreativně využity pozitivně, ne na implementaci kariérního řádu, ale jinými slovy na podporu profesního růstu našich učitelů, protože to je nezbytné. A tam jde o další vzdělávání těchto pedagogických pracovníků, o podporu schopnosti učitelů ocenit sami sebe, nebo posílit jejich realistické sebehodnocení. A třetí věc je finanční motivace, to znamená dostatek prostoru pro ředitele, aby mohli práci jednotlivých učitelů v souvislosti s jejich profesním růstem řádně ocenit. Zvládnete to, i když to neprojde?

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech: Vážená paní poslankyně, vskutku obtížná otázka. Odpovědět teď v této chvíli zaprvé... Prostě já budu do poslední chvíle doufat, že kariérní řád projde. Budu za něj bojovat. Takže předem deklarovat, že tady jako už se nějakým způsobem nakládá s prostředky jinak, nebo jinou formou, které na něj byly vyčleněny, prostě nemohu. Zadruhé musím přesto připustit jako rozumně uvažující člověk, že může nastat varianta, že kariérní řád neprojde. A tam jenom oznamuji, že pokud jde o ty prostředky, které jsou alokovány na letošní rok, část z nich na rozběhnutí, a potom na příští rok, tak ty jsou vázány usnesením vlády a jsou vázány v rozpočtu právě na kariérní řád. V tom případě by bylo na rozhodnutí vlády, kdybych přinesl nějaký návrh při vyjednávání rozpočtu a projednávání na vládě, tak to by se vidělo. Ale v této chvíli, jo, jako kam, jakým způsobem by byly ty prostředky určeny.

Jinak se mi líbilo to, že tam byl důraz na věci, na kterých se myslím shodneme, jako lidi, kteří pocházejí ze školského prostředí. Kvalitní a jinak nastavené další vzdělání pedagogických pracovníků, podpora efektivních metod sebehodnocení a finanční motivace i z velké části v rukách ředitelů na doporučení ředitelů. Já se omlouvám, ale to vlastně de facto v tom kariérním řádu je. Jenom tak jako...

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní poslankyně má doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně.

Poslankyně Nina Nováková: Není to ani tak otázka jako prosba. Nevylučuji, že kariérní řád projde. Já tomu nepomohu. Ale velmi prosím do toho jedenáctého, abyste už intenzivně přemýšlel o argumentaci, kterou byste případně přednesl vládě, aby ty prostředky nezmizely, protože to školství je prostě potřebuje.

Žádné komentáře:

Okomentovat