29.6.17

Michal Kučera: Komunikaci Ministerstva školství o kariérním řádu považuji za velmi nešťastnou

Z interpelace na 59. schůzi Poslanecké sněmovny dne 29. června 2017 vybíráme: Navíc korunu všemu nasadil váš výrok, kdy jste nazval více než dvacet tisíc pedagogů negramotnými a obvinil je ze lži. Jistě se mnou budete souhlasit, že v mnoha západoevropských demokraciích by dotyčný ministr školství po takovém výroku na ministerský post rezignoval. Uvědomujete si, že svými výroky jste hrubě urazil tisíce učitelů, kteří se nebáli ozvat proti novele zákona, se kterou nesouhlasí, což je jejich demokratické právo? Uvědomujete si, že jste svým výrokem zdiskreditoval práci učitelů v očích laické veřejnosti?


Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k velmi nešťastné komunikaci jak Ministerstva školství tak vaší, která se týká takzvaného kariérního řádu, resp. novely zákona o pedagogických pracovnících, a to z pohledu rodiče, ale také zástupce zřizovatele základních a mateřských škol.

Komunikaci Ministerstva školství v uvedené věci považuji za velmi nešťastnou, která navíc představuje školství v očích laické veřejnosti jako rozhádané a neakceschopné.

Ministerstvo školství se tak ukazuje jako neschopné přijít s řešením, které by bylo konsensuální a bylo většinově přijímáno pedagogy.

Navíc korunu všemu nasadil váš výrok, kdy jste nazval více než dvacet tisíc pedagogů negramotnými a obvinil je ze lži. Jistě se mnou budete souhlasit, že v mnoha západoevropských demokraciích by dotyčný ministr školství po takovém výroku na ministerský post rezignoval. Uvědomujete si, že svými výroky jste hrubě urazil tisíce učitelů, kteří se nebáli ozvat proti novele zákona, se kterou nesouhlasí, což je jejich demokratické právo? Uvědomujete si, že jste svým výrokem zdiskreditoval práci učitelů v očích laické veřejnosti?

Děkuji.

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Pane ministře, vaše první interpelace. S chutí do toho!

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech: Děkuji, pane předsedo. Pane poslanče, děkuji vám za tuto otázku, abych mohl celou věc vysvětlit. Školství se věnuji přes třicet let a je pravdou, že na šíření nepravd nebo zkreslení jsem zareagoval a občas reaguji zbytečně emotivně. Já jsem se vzápětí na facebooku omluvil. Omluvil jsem se zejména těm učitelům, kteří důkladně kariérní řád prostudovali a našli v něm věci, se kterými nesouhlasí.

Informace, které jsem dostával ve dnech před projednáváním ve Sněmovně od řady ředitelů a učitelů, byly ovšem takové, že řada učitelů petici podepsala, ale kariérní řád nečetla. Moje reakce byla spíše na toto, moje reakce nebyla rozhodně mířena proti učitelům. Byla to řečnická otázka, kterou považuji za nevhodnou, považuji to za svou chybu. Omluvil jsem se a chcete-li, omlouvám se na tomto místě znovu.

Ten problém vyplývá z následujícího. Kariérní řád byl ještě před naším příchodem na ministerstvo projednáván velmi intenzivně s učiteli, řediteli. Tři roky pracoval tým /u toho jsem nebyl/, složený právě z praktiků, učitelů, zástupců asociací, odborů, svazu zaměstnavatelů atd. a došel k nějakému konsenzu. V situaci, kdy vlastně je zpochybněn zastupitelský princip nebo princip reprezentativnosti a kdy se tři týdny před projednáváním něčeho, co bylo takto projednáno, schváleno, podepsáno, dozvíte, že začínají být šířeny nepřesné nebo zkreslené informace, ano, zareagoval jsem špatně, chápu, že to vyvolává dojem, že tady existuje ve školství jakási válka nebo jakési napětí. Já mohu jenom říci, že udělám všechno pro to, aby stav toho, jak si ty věci spíše vysvětlovat, jak o nich třeba znovu debatovat, ať už to projednávání 11. 7. dopadne jakkoliv, tak se o to zasadím a udělám pro to všechno.

Děkuji.

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Michal Kučera: Děkuji. A děkuji za odpověď panu ministrovi. Nicméně přes to všechno si nemohu nepovšimnout toho, že učitelé z několika set škol, když vydělím těch dvacet tisíc zhruba padesáti učiteli, což je dejme tomu nějaký vyšší průměr na nějaké větší základní škole, tak učitelé několika set škol zásadně nesouhlasí právě s kariérním řádem. Já teď nechci hodnotit jeho obsah, respektive jeho odbornou stránku, nicméně nemohu si nepovšimnout, že je tady celá řada a velká většina učitelů, kteří prostě k tomu mají zásadní připomínky. Takže můj dotaz směřuje také k tomu, proč Ministerstvo školství lépe nekomunikuje v dané oblasti a tyto poměrně početné zástupce pedagogů nevyslyší. Děkuji.

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, pane ministře, jestli máte zájem o doplňující odpověď.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech: Jenom ale stručně. Rozumím, ale vracím se ke své odpovědi. Jestliže se blíží nějaký termín, kdy se to předkládá a je tady souhlas, který je garantován těmi asociacemi, které, jsem předpokládal, že mluví za učitele a ředitele. Tak samozřejmě kdyby bylo jasné, že tady existuje silná skupina lidí, kteří zcela konkrétně namítají proti konkrétní věci, tak bychom to nikdy nepouštěli v tomto stavu. Ten problém je v tom, že komunikace, a já nezastírám, že je možné, že - a ono to bylo ve více případech, ministerstvo ne vždycky dobře a efektivně komunikovalo. Ale v dané chvíli a i tak, jak jsem věc zdědil, tak si nedovedu představit, jakým způsobem efektivněji komunikovat. Ta věc je taková, že teď se to dostalo do fáze, kdy já jsem ochoten diskutovat, ať už to dopadne tak nebo tak, s učiteli, aby byly školy (škody?) minimalizovány, ale aby přesto podpora profesního rozvoje učitelů fungovala. Děkuji.

Titulek redakce.

1 komentář:

Unknown řekl(a)...

Tři roky pracoval tým /u toho jsem nebyl/, složený právě z praktiků, učitelů, zástupců asociací, odborů, svazu zaměstnavatelů atd. a došel k nějakému konsenzu.

Ale ten konsenzus je jiný než Váš zpotvořený kariérní řád!!!
Kolik v něm bylo praktikujících učitelů?

Okomentovat