24.6.17

Jan Chudík: Odpověď na dopis Víta Berana poslancům

Jan Chudík v odpovědi uvádí: "To, co mě na Vašem vyjádření pobouřilo je fakt, že ty, kteří se nyní vyjadřují proti přijetí KŘ, osočujete z nicnedělání a touze zbohatnout bez práce. Kdo Vám dal právo posuzovat a veřejně osočovat, až téměř dehonestovat, další pedagogy, které osobně neznáte? Jakým právem si dovolujte posuzovat práci jednotlivých učitelů a ředitelů škol? Možná, pane řediteli, ti, kteří nepíší otevřené dopisy a nejsou mediálně viditelní jako Vy, pracují tvrdě na tom, aby jejich škola patřila mezi ty, kterým není osud vzdělávání lhostejný. Pokud uvádíte, že „Je smutnou realitou, že mnoho učitelů se za celý svůj profesní život dále nevzdělává, že učí mnoho let podle stejných příprav a modelů, že nesledují, jak se kolem nich vše mění a zejména vůbec se nezabývají tím, JAK UČÍ a JAKÝ DOPAD MÁ JEJICH UČENÍ NA UČENÍ DĚTÍ,“ můžete toto své tvrzení doložit tvrdými daty, kolik je to „mnoho“ učitelů? Můžete blíže „kvantifikovat“ tento pojem? Uvědomujte si, kolik poctivých učitelů jste se tímto svým tvrzením urazil?"


Dobrý den, pane řediteli,

musím říci, že mě Vaše vyjádření, které směřujete k poslancům, velmi zaujalo. Souhlasím s Vámi v tom, že se školy musí zamýšlet nad aplikací nových metod do praxe. Souhlasím s Vámi citovanými poznatky Johna Hattiena. Podobné poznatky lze najít i u řady českých autorů, kteří již dlouhodobě hledají změny v přístupu k vyučování v podmínkách českého školství a nabízejí různé podněty k takovým změnám (např. doc. Hana Kasíková, prof. Alena Vališová, PhDr. Martin Chvál, doc. Josef Valenta, tým kolem prof. Hejného, prof. Spilková, prof. Kolář a mnoho dalších odborníků, kterým české školství není lhostejné a inspirují pedagogy).

To, co mě na Vašem vyjádření pobouřilo je fakt, že ty, kteří se nyní vyjadřují proti přijetí KŘ, osočujete z nicnedělání a touze zbohatnout bez práce. Kdo Vám dal právo posuzovat a veřejně osočovat, až téměř dehonestovat, další pedagogy, které osobně neznáte? Jakým právem si dovolujte posuzovat práci jednotlivých učitelů a ředitelů škol? Možná, pane řediteli, ti, kteří nepíší otevřené dopisy a nejsou mediálně viditelní jako Vy, pracují tvrdě na tom, aby jejich škola patřila mezi ty, kterým není osud vzdělávání lhostejný. Pokud uvádíte, že „Je smutnou realitou, že mnoho učitelů se za celý svůj profesní život dále nevzdělává, že učí mnoho let podle stejných příprav a modelů, že nesledují, jak se kolem nich vše mění a zejména vůbec se nezabývají tím, JAK UČÍ a JAKÝ DOPAD MÁ JEJICH UČENÍ NA UČENÍ DĚTÍ,“ můžete toto své tvrzení doložit tvrdými daty, kolik je to „mnoho“ učitelů? Můžete blíže „kvantifikovat“ tento pojem? Uvědomujte si, kolika poctivých učitelů jste se tímto svým tvrzením urazil?

Opravdu jste přesvědčen, že výčtem Vámi položených otázek v textu jste poslance, ale i další čtenáře přesvědčil o tom, že právě tyto oblasti zabezpečuje právě KŘ? Skutečně tyto otázky, podle Vás, poukazují na hlavní důvody pro přijetí KŘ? Kolik z řad poslanců zná skutečnou problematiku školství zevrubně, aby mohli kvalitně zodpovědně posoudit všechny dopady KŘ?

Pane řediteli Berane, Váš dopis poslancům osobně vnímám a přeložil jsem si takto: Jsem ředitel ZŠ, Vít Beran, který vede úspěšnou školu, kde mám tým lidí, kteří jsou ochotni pracovat na sebevzdělávání, které má pozitivní dopady na žáky. Všichni ostatní, kteří nepracují u nás na škole jsou nezodpovědní a líní učitelé, kteří mají neschopné ředitele, protože nemají zajištěnou výuku tak, jako je zajištěna u nás. Jedině u nás na škole můžeme poskytnout to nejlepší vzdělávání. My všichni to děláme z lásky k dětem a peníze jsou až to poslední, co nás zajímá. Všichni ostatní chtějí jen peníze a nezajímají se o kvalitu vzdělávání.

Dovolte, abych Vás ujistil, že v ČR je jistě více než jedna ZŠ, která tvrdě pracuje na kvalitě vzdělávání. Nevyvolávejte, prosím, v laické veřejnosti ještě hlubší dojem, že učitelé jsou nezodpovědní a líní pracující, kterým nezáleží na tom, jak vzdělávají žáky. Tímto svým dopisem jste, podle mého mínění, rozhodně nepřispěl k tomu, že by se především společenské, ale i sociální postavení učitele zlepšilo.

Dovolte ještě jednu poznámku na závěr. V současné době je školství přebujelé všemožnou administrativou, řešením inkluze, vyplňováním různých stovek dotazníků, šablon apod. Proč navyšovat již takovou přebujelou administrativu? Nemá snad zřizovatel jmenovaného ředitele, který nese odpovědnost za chod školy? Neměl by to být právě ředitel školy, který zná jednotlivé vyučující nejlépe, aby ohodnotil právě jejich práci? Nechodí snad na pravidelné šetření ČŠI, která vypracovává IZ, které školu hodnotí? Podle mého názoru má české školství dostatek nástrojů k zajištění jeho kvality. Je jen otázkou, zda a jak efektivně je umí využívat.

Je jistě dobré hledat cesty ke zkvalitňování školství, je dobré diskutovat nad spornými body, ale je zbytečné kohokoli urážet.

S pozdravem

Jan Chudík

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Možná by mohl ředitel Beran jako ukázku dobré praxe předložit svoje portfolio v rámci plánu osobního rozvoje a svůj souhrnný příjem za posledních deset let.

Okomentovat