28.6.17

EDUin: Úspěšnost středoškoláků v ekonomii a financích

Data získaná z testování Ekonomické olympiády reflektují současnou úroveň ekonomického a finančního vzdělávání na českých středních školách. Mezi témata, ve kterých studenti dopadli nejhůře, patří i finanční gramotnost, kde byla průměrná úspěšnost pod 30 %. Studenti naopak věděli poměrně přesně informace jako současný kurz koruny k euru (úspěšnost 93 %).

Soutěže se účastnilo více než 4 000 studentů ze všech typů škol a napříč všemi kraji České republiky. Soutěžili studenti ve věku 15–19 let (1.-4. ročníky SŠ). Tento první ročník Ekonomické olympiády byl zakončen slavnostním finále v České národní bance. Více informací o soutěži a vítězích naleznete na webu www.ekonomickaolympiada.cz.

Makroekonomická témata

V makroekonomických tématech byla průměrná úspěšnost studentů 35 % (35,31 %). V této oblasti dopadli nejhůře úlohy na HDP a nezaměstnanost.

Makroekonomie

40 % studentů ví, že tištění velkého množství peněz vede zpravidla k růstu cen

28 % studentů ví, že naše peníze nejsou ničím kryté

18 % studentů ví, co se zhruba započítává do HDP

57 % studentů zná pojem progresivní zdanění

Ukazatel HDP: nikdo neví co vlastně vyjadřuje

Studenti ví, že HDP je zkratka spojení hrubý domácí produkt, ale dále už o něm vědí jen velmi málo. Základní položky započítávané do HDP studenti nevěděli (úspěšnost 18 %).

„Ukazatel HDP je hojně užívaný v médiích. Díky výsledkům Ekonomické olympiády jsme dospěli k poznání, že nikdo vlastně neví, co je ukazatel HDP zač, co konkrétně vyjadřuje, nakolik je přesný, ani co se do něj zhruba započítává,“ dodává Martina Bacíková, ředitelka INEV a iniciátorka Ekonomické olympiády.

Co nastává při inflaci vědělo méně než polovina studentů

Jen 40 % studentů dokázalo při testovaní popsat princip inflace.

„Princip inflace, tedy znehodnocování peněz v čase, bychom měli znát. Ovlivňuje totiž peníze každého z nás. Pokud si peníze schováme na několik let doma pod kobercem, jejich hodnota za těch pár let významně poklesne,“ říká Bacíková.

Naše peníze nejsou kryté žádným aktivem, ani zlatem

Dle výsledků Ekonomické olympiády velká část studentů věří, že máme stále zlatý standard (tj. že naše peníze jsou kryté zlatem). Pouze 28 % účastníků správně odpovědělo, že naše peníze nejsou kryté žádným aktivem.

Finanční gramotnost

V úlohách na finanční gramotnost si studenti nevedli dobře. Celková úspěšnost studentů v této oblasti je 30 % (29,63 %). Dlouhodobé nedostatky mladých lidí v oblasti finanční gramotnosti potvrzují data OECD a dalších výsledků měření finanční gramotnosti. (Zdroj: http://www.psfv.cz/cs/pro-odborniky/mereni-urovne-financni-gramotnosti)

Finanční gramotnost

22 % studentů dokázalo spočítat úlohy na jednoduchou úrokovou míru

55 % studentů ví, k čemu slouží sazba RPSN

Méně než třetina středoškoláků zná základy poptávky

V testování ve školním kole Ekonomické olympiády se nevyskytovaly žádné grafy, v případě úloh na poptávku šlo hlavně o pochopení základního principu poptávky. Studenti na tyto úlohy odpovídali s průměrnou úspěšností 30 % (29,87 %).

Přehled v aktuálním hospodářském dění

Ve srovnání s ostatními oblastmi testování si studenti vedli dobře v aktuálních hospodářských tématech (úspěšnost 57 %). Otázky v této kategorii byly směřovány na faktické informace z českého i zahraničního prostředí.

Přehled studentů v aktuálním hospodářském dění

63 % správně odpovědělo, že měnovou politiku provádí centrální banka

93 % zná současný kurz koruny k euru (EUR/CZK)

82 % zná současný kurz koruny k dolaru (USD/CZK)

31 % ví, že HDP ČR je v bilionech Kč

49 % ví, že vládní dluh ČR je v bilionech Kč

Studenti odpovídali významně lépe v otázkách na české prostředí (úspěšnost 64 %), které je jim zřejmě bližší. V zahraničních ekonomických tématech byla pak průměrná úspěšnost 53 %.

Komentáře ekonomů k výsledkům Ekonomické olympiády

Pavel Potužák, předseda správní rady INEV, přednášející na NF VŠE

Jedna z nejstarších ekonomických teorií je kvantitativní teorie peněz. Její zárodky zasahují do doby, kdy byla formována teorie heliocentrické soustavy. Sám Koperník je někdy uváděn jako zakladatel této teorie peněz. Je proto zarážející, že téměř každý ví, že Země obíhá kolem Slunce, ale tak málo studentů tuší, že nadměrný tisk peněz vede k inflaci. Domnívám se přitom, že neznalost druhého může mít mnohem větší dopad na blahobyt člověka než neznalost první, jak ukazují katastrofální události v dnešní Venezuele i další příklady z (ne tak vzdálené) historie.

Mojmír Hampl, člen správní rady INEV, viceguvernér ČNB

První ročník unikátního projektu Ekonomické olympiády pro středoškoláky byl pro mě osobně vzpruhou, varováním i dobrodružstvím. Vzpruhou proto, že se podařilo mobilizovat tolik skvělých studentů a jejich učitelů z tolika škol ke zcela dobrovolné účasti na poznáváni tajů ekonomické vědy. Varováním proto, že se nám z výsledků mimo jine potvrdilo, jak moc je potřeba na finanční gramotnosti a podpoře výuce ekonomie i na středních školách pracovat, aby ekonomických mýtů všude okolo nás ubývalo. A dobrodružstvím proto, že to bylo poprvé a úspěšné. Těším se na další ročníky!

Bob Kartous, analytik a vedoucí komunikace EDUin

Ekonomická gramotnost vytváří neodmyslitelnou součást komplexity dnešního vzdělání. Bez ohledu na profesní či odborné zaměření by měl mít každý solidní základy umožňující odpovědné osobní hospodaření. Znalost makroekonomických principů i reálií je zase důležitá pro schopnost rozhodovat se poučeně v politických volbách. Ekonomická gramotnost se velmi výrazně podílí na schopnosti zastávat ve společnosti občanskou roli. Výsledky Ekonomické olympiády ukazují na diskutabilní vybavenost studentů středních škol. O důvod více k zamyšlení uvědomíme-li si, že ekonomické obory jsou vůbec nejpopulárnější mezi uchazeči o studium na českých VŠ.

1 komentář:

Jiri Janecek řekl(a)...

Podle těch otázek to vypadá, že když se studenti nabiflují ty správné odpovědi, bude to za rok lepší...

Okomentovat