27.6.17

E-kniha pro vás: IDEA pro Volby 2017 - Nízké platy učitelů: hodně drahé šetření

Kvalita vzdělávání v zemi zásadním způsobem přispívá k dlouhodobému ekonomickému růstu a kvalitě života společnosti. Kvalitu poskytovaného vzdělávání potom do velké míry určuje kvalita učitelů. A kvalita učitelů se mimo jiné odvíjí od atraktivnosti učitelské profese, včetně atraktivnosti platové. A právě platy českých učitelů jsou dlouhodobě velmi nízké. Tato studie shrnuje a rekapituluje klíčové skutečnosti, které se týkají honorování práce učitelů v České republice (ČR), poskytuje mezinárodní a národní srovnání a osvětluje širší souvislosti toho, jakými způsoby se učitelské platy promítají do kvality učitelského sboru a vzdělávání. Na závěr jsou položeny klíčové otázky do předvolebních diskusí, na něž by veřejnost měla hledat odpovědi v programech a příslibech politických subjektů.


Žádné komentáře:

Okomentovat