30.4.17

Pavla Lioliasová: Okolí Prahy nemá dost míst ve školách. Losuje se i mezi dětmi ze spádových oblastí

I když máte základní školu doslova na dohled, nemusí to znamenat, že do ní jednou vaše dítě nastoupí. Třeba v obcích v okolí Prahy teď řeší problém s tím, že je v nich víc dětí, než kolik jsou školy schopné přijmout. Mezi spádovými dětmi potom školy třeba losují ty, které do nich nastoupí.

Renáta Bohuslavová: Státní šikana. Povinná školka je diskriminace, zlobí se maminky

Školský zákon, jehož jednou z novinek je povinná školka pro předškoláky, vzbuzuje rozporuplné reakce rodičů a kritiku odborníků. Dítě bude muset do školky chodit buď každý den nejméně na 4 hodiny, nebo si pro něj rodič musí vyjednat individuální vzdělávání a docházet pravidelně na „přezkoušení“. Nic mezi tím zákon nepovoluje. Praxe však podle odborníků tak striktní nebude. „Je to buzerace,“ zlobí se maminky a ptají se, proč jim stát diktuje, co mají dělat jejich děti.

Rozpočet kapitoly 333 MŠMT na rok 2017 a rozdělení závazných ukazatelů mezi jednotlivé školské úseky

Zákonem č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017, byl dne 7. prosince 2016 schválen rozpočet kapitoly MŠMT. Návrh tohoto zákona předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k projednání vláda na základě svého usnesení ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu ČR na léta 2018 a 2019. PSP ČR svým usnesením č. 1449 vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2017 schválila.

ČT24: Inspekce zkontrolovala školní bufety: pamlskovou vyhlášku porušil každý pátý

Čokoláda, sladké oplatky nebo brambůrky: to jsou nejčastější pochoutky, kterými školy porušují pamlskovou vyhlášku. Zjistila to Česká školní inspekce, která od počátku školního roku provedla 200 kontrol školních bufetů a automatů. Inspektoři při nich odhalili, že 18 z 87 prověřených bufetů dětem stále prodává nezdravé svačinky.

29.4.17

Česká televize: Dostanou obce víc peněz z daní? Těm malým by pomohlo i zvýšení příspěvků na každého žáka

Obce mají šanci získat vyšší podíl na daních. Ve sněmovně je totiž návrh Libereckého kraje, který zvyšuje příjmy obcí na každého obyvatele až o 700 korun. A návrh má mezi poslanci podporu. Někteří navíc chtějí zvýhodnit menší obce, které by dostávaly až o tři tisíce korun vyšší příspěvek na každého žáka. Sněmovna by měla o změnách v rozpočtovém určení daní rozhodovat na příští schůzi.

Anketa pro vyučující – první výsledky: Důležité problémy školství a vzdělávání se neřeší nebo se řeší nedostatečně

Josef Soukal shrnul na webu Asociace češtinářů první výsledky z počátkem dubna spuštěné anketa pro vyučující k problémům současného školství a vzdělávání.


Radiožurnál: Život rodin s autistickými dětmi je obtížný, podmínky se nelepší, připomíná šéf nadace Naděje pro děti úplňku

Věřím v to, že když je myšlenka dobrá, tak se bude také šířit. To jsou slova novináře Petra Třešňáka, který v roce 2014 v článku Děti úplňku popsal na základě vlastní zkušenosti situaci rodin s dětmi s diagnózou autismu. Podobným tématem se věnuje i stejnojmenný snímek, který 2. května vysílá Česká televize.


Jiri Hlavenka: Školství jako kóje v kravíně

Neměl by zapadnout článek O soukromé školy je enormní zájem. Nejsme automat na razítka, brání otevírání nových stát.

Cosi se děje. Počet dětí nově zapisovaných na soukromé školy se se za pět let zdvojnásobil. Nabídka přitom stále více zaostává za poptávkou: někde jsou až šestinásobné převisy, o místa se losuje.

Jan Lipold: 100 milionů na Velkou cenu? Ne. Místo toho zaplatit 100 prvotřídních učitelů, to je investice

Je obtížné porozumět tomu, že ultrakomerční zábavní akce je notoricky prodělečná. Je to, jako by stát musel sypat miliony do houpaček a kolotočů.

28.4.17

Zdeněk Sotolář: Vlastencem snadno a rychle – plánuje Stropnický

Alespoň tak si to představují věrozvěsti nového (vlastně staronového) školního předmětu s názvem branná výchova. Ano, to byly ty igelitové pytlíky a gumičky. Vyhozen dveřmi – vrací se oknem. Tentokrát pod praporem vlastenectví.

Veřejný ochránce práv: Kritéria pro přijetí do mateřské školky se mají týkat dětí, nikoli posuzovat jejich rodiče

Publikujeme vzhledem ke stále probíhající diskusi o kritériích zápisů tiskovou zprávu kanceláře Veřejného ochránce práv z roku 2011.

Pavel Švec: Branná výchova se může vrátit do škol, stát chce z dětí udělat vlastence

Branná výchova by se mohla jako samostatný povinný předmět stát znovu součástí výuky. Žáci by se během hodin učili zdravovědu, první pomoc nebo zásady chování ve stavu ohrožení. Usiluje o to ministerstvo obrany, které pro to připravuje nový zákon. Chce tak posílit obranyschopnost země, ale také pěstovat v dětech patriotismus.

Kamil Kopecký: Jak minimalizovat dopad paniky spojené s „modrou velrybou“ v prostředí školy - jak s tímto hoaxem konkrétně pracovat ve třídě (ale i domácím prostředí)

V posledních dnech se na nás v souvislosti s hoaxem a mediální panikou spojenou s fenoménem modrá velryba obrátilo velké množství škol, jejichž žáci začali hru napodobovat. S většinou jsme již individuálně probrali postup, jak mají s dětmi o fenoménu hovořit, pro ostatní jsme připravili krátkou instruktáž, jak s dětmi problém rozebrat - a to především v situaci, kdy se ve škole již vyskytuje a děti jej napodobují. Obecné zásady pro realizaci preventivních opatření jsme již vysvětlili zde, nyní se zaměříme na konkrétní možnosti, které v této oblasti mohou učitelé a rodiče podniknout.

Pavel Hodál: Po mnoha letech jsem byl na akci Microsoftu určené učitelům. Jaké byly Demo Days?

Představte si, že jdete na přednášku o tom, jak postavit dům, a oni vám tam půl dne popisují kladivo a cihlu. Nikdo nemluvil o tom, čeho s těmi nástroji dosáhnout. Nebyla tu inspirace. Chyběly cíle. Popisovaly se jen pouhé nástroje a jejich funkce. Chyběl nadhled.

Takový byl první dojem po konferenci Demo Days 2017. Ale i přesto považuji akci za přínosnou. Proč?

Aliance pro otevřené vzdělávání: Zbývají necelé tři týdny, které určí, jak učitelé budou využívat internet

Pokud chce učitel v hodině využít ve výuce vhodné obrázky, bude si muset vystačit převážně jen s obrázky z učebnic, neboť ty na internetu mohou být zatíženy autorskými právy a nebude je moci pro vzdělávací účely použít. Takové důsledky může přinést navrhovaná směrnice k autorskému právu na jednotném digitálním trhu, kterou nyní Evropská komise projednává. Aby nová legislativa odpovídala využívání internetu ve vzdělávaní pro 21. století, je možné oslovit evropské poslance prostřednictvím petice. Tu je možné podepsat do 15. května 2017.

MŠMT: Vyhlášení pokusného ověřování vzdělávání zaměřené na kybernetickou bezpečnost

MŠMT vyhlásilo pokusné ověřování upraveného rámcového vzdělávacího programu oboru vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-M/01 Informační technologie zaměřeného na kybernetickou bezpečnost.

27.4.17

Stanovisko Asociace ředitelů gymnázií k požadavku odborů navýšení platů o 10 %

Asociace ředitelů gymnázií jako součást Platformy Comenius opakovaně upozorňuje na to, že oblast školství je dlouhodobě podfinancována, že investici do vzdělání považují vyspělé země za velmi důležitou pro budoucí generace a pro rozvoj společnosti. V mezinárodním srovnání jsou však učitelé v České republice stále na posledním místě ze zemí OECD.

MŠMT: Reakce na tiskovou zprávu EDUin "MŠMT chce omezit vzdělávání učitelů podle nového kariérního řádu"

Jak vyplývá z celku uvedeného pozměňovacího návrhu, v ustanovení § 29 odst. 1 větě třetí nejde než o deklaraci, jíž se ministerstvu jakožto ústřednímu orgánu státní správy mj. pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy určuje gesční odpovědnost za profesní rozvoj učitelů uskutečňovaný dalším vzděláváním a za zajišťování tohoto rozvoje.

Iniciativa Maturitní data – odtajněno: Stanovisko k rozhodnutí ministryně školství Kateřiny Valachové částečně zveřejnit již použité přijímací testy

Iniciativa Maturitní data – odtajněno vyzvala 13. dubna 2017 Cermat, aby zveřejnil znění testů použitých 12. dubna 2017 u jednotných přijímacích zkoušek pro uchazeče o čtyřleté obory studia. Když Cermat nereagoval, zveřejnila je, jak předtím slíbila, na své stránce sama.

EDUin: MŠMT chce omezit vzdělávání učitelů podle nového kariérního řádu

Nové ustanovení, které prošlo třetím čtením a směřuje do Senátu, má podle odůvodnění „posílit roli ministerstva“.

Zlata Šťástková: Střední školy trápí nedostatek učitelů, závěrečné zkoušky i inkluze

Zásadními tématy, která se řešila 21. dubna 2017 na jednání republikového výboru profesní sekce střední školství ČMKOS PŠ, byly kariérní řád, jednotné přijímací zkoušky, inkluze ve středních školách a také probíhající maturity a elektronické závěrečné zkoušky učňů.

Bořivoj Brdička: Tvořivé myšlení jako základ kompetencí pro 21. století

Zpráva o kurzu edX Design Thinking for Leading and Learning vedeném špičkovými odborníky MIT, jehož cílem bylo pomoci učitelům a vedoucím představitelům škol integrovat tvořivé myšlení do výuky. Jedná o zcela typický postup transformace školy naplňující požadavky současného vývoje společnosti.

Ondřej Soukup: Modrá velryba v Rusku

V květnu loňského roku vyšel v listu Novaja gazeta článek, ve kterém se mluvilo o spojení několika sebevražd teenagerů s jakousi tajemnou hrou, ve které neznámí zločinci manipulují s dětmi a nutí je spáchat sebevraždu. Ohlas byl přirozeně obrovský.

Záznam Kulatého stolu MŠMT ke kariérnímu řádu 6. února 2017 v Benešově

Série deseti videí z jednání Kulatého stolu MŠMT ke kariérnímu řádu 6. února 2017 ve Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Benešově. Tiskovou zprávu MŠMT k jednání jsme publikovali ihned po jednání: MŠMT: Kariérní řád přijali učitelé v rámci kulatých stolů příznivě, stejně jako prezentaci MŠMT.

Záznam Kulatého stolu MŠMT ke kariérnímu řádu 6. února 2017 v Brně

Série dvanácti videí z jednání Kulatého stolu MŠMT ke kariérnímu řádu 6. února 2017 v Brně na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Tiskovou zprávu MŠMT k jednání jsme publikovali ihned po jednání: MŠMT: Kariérní řád přijali učitelé v rámci kulatých stolů příznivě, stejně jako prezentaci MŠMT.


26.4.17

MŠMT: Ministryně rozhodla o způsobu zveřejnění zadání testů z jednotných přijímaček

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová se v tomto týdnu sešla s ředitelem organizace CERMAT Jiřím Zíkou. Tématem avizovaného jednání byl únik zadání testů z prvního termínu přijímaček na internet. Ministryně zvážila všechny možnosti a rozhodla, že zadání zpřístupní všem, kteří již zkoušku konali.

Zdeněk Sotolář: Poslanci schválili předvolební polotovar

Tím polotovarem je učitelský kariérní řád, ačkoliv to některým stále nedochází. Že je spokojená ministryně Valachová, je vlastně pochopitelné. Může si odfajfkovat další splněný úkol, další dílo její výkonné ministerské mašinerie.

Výzkum: Prevence ve škole

PhDr. Václav Bělík, Ph.D., z katedry sociální patologie a sociologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové se obrací na pedagogy s prosbou o vyplnění online dotazníku. Jedná se o jedno ze tří částí šetření, které mapuje současný pohled pedagogů na prevenci rizikového chování ve školním prostředí. První část mapovala vědomosti a způsoby chování pedagogů v typových a problémových situacích, druhá část mapovala frekventované rizikové jevy ve školním prostředí. V této třetí části se zaměřuje na pohled pedagogů na prevenci ve školním prostředí a problémy, které se v této souvislosti vyskytují.

Český rozhlas: Vyspělá Evropa jde cestou všeobecného vzdělání, u nás je směr opačný, říká Jiří Kuhn

Objevily se při letošních přijímacích zkouškách na gymnázia problémy? Proč někteří volají po snížení počtu gymnázií v Česku? A proč se výrazně méně lidí hlásí na pozici učitele? Odpovídal ředitel Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce a člen republikové rady Asociace ředitelů gymnázií Jiří Kuhn.


Jiří Mach: České maturity stály 300 miliónů, na Slovensku jsou 16krát levnější

Na Slovensku to jde, v Česku ne. U sousedů už mají s elektronickou maturitou zkušenosti a pochvalují si ji. Přinesla úspory, odpadla byrokracie. Na Slovensku vyjde letos maturita na 387 tisíc eur, tedy 10,4 miliónu korun, což se v průběhu let výrazně neliší. V Česku stál první rok státní maturity 300 miliónů korun. Jen výdaje Cermatu, který zajišťuje organizaci, činily 178 miliónů.

19.-20. 5.: Vzdělávací festival Eduspace, rok druhý

Vzdělávání v souvislosti s rodinou, podnikavostí, uměním a inspirací. Carter, Kinsky, Fletcher, Hlavenka etc. Ve dvou dnech se Brno promění v město vzdělávání.

25.4.17

Libuše Kolářová: Soukromé versus městské školy? Na táborské zastupitelstvo přišli zastánci alternativních škol

Naposledy byla místa pro veřejnost na táborském zastupitelstvu tak zaplněná loni, když se mělo hlasovat o stavbě fotbalového stadionu. Dnes pro změnu přišli rodiče a kantoři, kteří si přejí, aby v Táboře vznikla širší nabídka alternativích škol. Rada města, která se v březnu vyjadřovala k žádostem o vznik tří soukromých škol, podpořila jen projekt Scio školy. Svůj souhlas, s nímž se pak zakladatelé obracejí na ministerstvo školství, radní nedali dvěma Montessori mateřským školám Mufík a Pampeliška, které chtějí pokračovat jako školy základní. Dnes se debata na toto téma rozpoutala na zasedání zastupitelů.

Ludmila Mlsová: Na počítačích by se měly učit děti už v mateřské škole, říká pedagog

Výuka informatiky je na českých školách stále podceňovaná, říká učitel Miroslav Kotlas z českobudějovického Gymnázia Česká. Sám jako lektor učí kolegy z jiných škol nové technologie a postupy.

FinanceSkolstvi.webnode.cz: Financování školství veřejně - přehled financování královéhradeckého školství

Petr Voda svou iniciativu uvádí slovy: "Školy jsou veřejné subjekty a jejich chod je financován z prostředků nás, daňových poplatníků. Navýšení platů učitelů se v posledních letech děje především tzv. "nadtarifní složkou". Zajímá vás, kolik peněz vaše škola z rozpočtu kraje dostává? Kolik peněz má na osobní ohodnocení a odměny na jednoho učitele? Pak jste tu správně. Požádal jsem všechny školy, jejichž zřizovatelem je královéhradecký kraj, aby poskytly informace o svém financování. O tabulky financování škol byl požádán i kraj samotný. Každý se nyní může přesvědčit, kolik prostředků která škola v minulých letech dostala na svoji činnost a tyto údaje porovnat. S ostatními školami, se svojí výplatní páskou, s tím, co slyšel na poradě či od kolegů. Jedná se o finanční prostředky nás všech. Sledujme, jak jsou využívány. Nebojme se ptát."

Kateřina Valachová: Vláda schválila opakované zvyšování rozpočtu školství v následujících třech letech

Vláda schválila opakované zvyšování rozpočtu školství v následujících třech letech jako zadání pro tvorbu střednědobého výhledu státního rozpočtu 2018 až 2020. Jsem ráda, že vláda Bohuslav Sobotka plní sliby ČSSD. V 14:55 sledujte na www.ct24.cz živě tiskovou konferenci po jednání dnešní vlády, kde mimo jiné budu hovořit o zvyšování školského rozpočtu.

Markéta Hronová: Soukromé školy nemají dost míst, zájem o ně převyšuje kapacitu až šestinásobně

Počet prvňáků zapsaných do soukromých základních škol se za posledních pět let zdvojnásobil. Dostat se na soukromou školu už není tak jednoduché, někde se losuje, převisy jsou až šestinásobné. Stát však zpřísnil podmínky pro otevírání nových soukromých škol. Někteří neúspěšní žadatelé o zřízení školy zvažují žalobu na ministerstvo školství.

Karel Holomek: Inkluze ve vzdělávání je totéž co rovnost

Pan Marek Přibil se nás snaží přesvědčit, po kolikáté už, že inkluze ve vzdělávání je zkáza českého školství, a dokonce prý jde o docela nedůvěryhodný propadák z dílny sociální demokracie. Činí tak argumenty plytkými a po povrchu klouzajícími v článku Propadák političky Valachové, matky české inkluze v MFD ze dne 12. dubna.

Ondřej Neumajer: Být digitálně gramotný už neznamená jen ovládat počítač

Obecně sdílená představa o tom, co všechno znamená pojem „být digitálně gramotný“ je zastaralá. Samotné ovládání počítačů je totiž v moderních konceptech digitální gramotnosti jen okrajovou záležitostí. Dnes je digitálně gramotný takový člověk, který například rozumí i základům programování a dovede využívat digitální technologie pro své občanské aktivity. V příspěvku se pokusíme přiblížit, v čem dalším ještě tento posun spočívá a naznačíme, jak by se mohl rámec digitální gramotnosti promítnout do úprav všeobecné složky rámcových vzdělávacích programů.

24.4.17

ČT24: Brífink po jednání vlády 24. dubna

„Vláda také schválila konvergenční program, tedy noty pro rozpočet pro následující tři roky. Počítá poctivě se změnami financování škol (plus 3,5 mld.) i profesní podporou učitelů (plus 2 mld.). Jsem za školy, učitele i děti ráda. Je to další splněný krok pro kvalitnější vzdělávání našich dětí,“ uvedla ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

Veronika Valíková: Vychovávají, či nevychovávají české školy stádo?

Jsou jednotné přijímačky, státní maturity, inkluze a další novinky cesta do pekel, nebo našemu školství prospívají? Osobně si myslím, že orwellizace českého vzdělávání pokračuje a že tento proces může zastavit pouze zásadní změna.

NÚV: Projekt podpora práce učitelů hledá školy

Hledáme mateřské a základní školy, které se s námi chtějí pustit do gramotností – matematické, čtenářské a digitální.

Jsme tým lidí – většinou zkušených učitelů – kteří pracují v Národním ústavu pro vzdělávání. Smyslem naší práce je podpořit učitele v jejich snaze rozvíjet základní gramotnosti napříč vzděláváním.

MŠMT: Při přípravě rozpočtu se zohlední nárůst výdajů na školství

Při přípravě státního rozpočtu a střednědobého výhledu bude zohledněn nárůst výdajů na školství. Vláda to dnes uložila Ministerstvu financí v souvislosti s doprovodným usnesením Poslanecké sněmovny z prosince loňského roku, které podporuje postupné navyšování financí na regionálního školství.

Josef Nožička: Jednotné přijímačky či maturity žádné stádo nevychovávají (polemika s Markétou Šichtařovou)

Asi nejenom mě včera zaujal blog ekonomky Markéty Šichtařové s názvem Návod, jak školou vychovat stádo.

Blogy paní Šichtařové čtu poměrně často a většinou se mi i líbí. K tomu včerejšímu, věnovanému problematice českého školství, však mám jakožto učitel, který v něm působí již takřka 25 let, řadu výhrad.

Markéta Šichtařová: Návod, jak školou vychovat stádo

Čím víc se úřady snaží ve školství o prosazení uniformity a rovných příležitostí, tím víc se rozmáhá – neváhám to tak označit – diskriminace, mezi dětmi se rozevírají nůžky a slušné vzdělání se stává luxusním zbožím.

bEDUin: Co přinesl týden 18. 4. 2017 – 23. 4. 2017

Témata týdne: 
  • Petice za skutečně otevřené vzdělávání. Současný návrh Evropské komise na novelizaci autorského práva, který byl předložen Evropskému parlamentu, může zcela zásadně ovlivnit budoucnost otevřeného přístupu ke vzdělávacím zdrojům. Ačkoliv návrh předpokládá některé výjimky z autorského práva pro školy a učitele, řada zdrojů zůstává bez licence nepřístupná. Pokud chcete podpořit změnu návrhu, můžete podepsat petici
  • Učiace sa Slovensko. Jeden z autorů nové koncepce slovenského vzdělávání, Vlado Burjan, sděluje v nedávném rozhovoru pro Denník N, jak by mohlo vypadat slovenské vzdělávání za dalších 10 let. Mimo jiné hovoří o Hejného metodě, restrukturalizaci předmětů, povinné maturitě z matematiky… 
  • ProVzdělávání.cz. Blog v režii Národního ústavu pro vzdělávání přináší zajímavé zahraniční inspirace z oblasti vzdělávací politiky a tvorby kurikula. Z aktuálních například článek o rakouské vzdělávací strategii Škola 4.0… 
  • Zahájení projektu Komplexní systém hodnocení. Česká školní inspekce oznámila zahájení projektu, který má za cíl propojit interní a externí hodnocení výkonu vzdělávacího systému v ČR. Inspekce předpokládá, že výsledky komplexního šetření budou představovat lepší východiska pro vzdělávací politiku. Více o tom i o dalších novinkách z inspekce v jejím posledním bulletinu.

Jaroslav Fidrmuc: Vzdělávání 4.0

Přednáška z 1. dne konference Počítač ve škole 2017. V důsledku dynamického rozvoje digitálních technologii dochází k výrazné proměně světa a požadavků kladených na člověka. Změny přináší řadu příležitostí pro celou společnost, nesou však s sebou i rizika z nekompatibility současné podoby vzdělávacího systému s nastupujícím očekávanými trendy v oblasti každodenního života, práce a lidského učení. Důraz je kladen nejen na schopnost práce s digitálními technologiemi, ale také na dovednosti jako je flexibilita, adaptabilita, angažovanost, schopnost sebeřízení, podnikaní a samozřejmě schopnost celoživotně se vzdělávat. Kvalita a efektivní fungovaní vzdělávacího systému na všech úrovních se stávají kritickým faktorem úspěšného uplatnění člověka ve společnosti i konkurenceschopnosti české ekonomiky v globalizovaném světě. Připravovaný dokument MŠMT Vzdělávání 4.0 si klade za cíl propojit současnou vzdělávací politiku s aktuálními trendy ve společnosti a nově formulovat cíle vzdělávání i opatření k naplnění těchto cílů.EDUin: Co říkají maturitní data: Na kterých testových úlohách loni ztroskotalo nejvíc neúspěšných maturantů

 EDUin ve spolupráci s iniciativou Maturitní data – odtajněno publikuje první díl seriálu, který objasňuje, jaké informace je možné vyčíst z anonymizovaných dat jednotných zkoušek.

Bořivoj Brdička: 20 let Spomocníka

Zamyšlení ke kulatému výročí narození našeho Spomocníka.


E-Bezpečí: Jak o modré velrybě informovali experti a organizace v zemích, do kterých se fenomén dostal

V souvislosti se stále pokračující diskusí a různými duely na téma „modrá velryba“ jsme se pokusili sestavit malý přehled citací významných expertů a institucí z jednotlivých zemí, ve kterých byl fenomén zaznamenán. Všechny informace vycházejí z ověřených zdrojů (u všech uvádíme i odkaz na původní text obsahující danou citaci či prohlášení).

Jiří Mach: Povinná školka se obrátila proti rodičům

Nápad ministerstva školství posílat pětileté děti povinně do mateřské školky, aby se dobře přichystaly na řádnou školní docházku, se obrátil proti mnoha rodičům. Ti totiž od letošního září už nebudou moci pětileté děti posílat třeba na dva dny týdně do mateřské školky a zbytek týdne si je nechat doma. Tato kombinace už možná nebude.

Kamil Kopecký: Úloha primární prevence aneb Jak informovat o rizikových jevech spojených s internetem

V posledních dnech českým internetem stále rezonují zprávy o nebezpečné výzvě modrá velryba, kterou posilují různé druhy tiskových zpráv. Na projekt E-Bezpečí se v průběhu velikonočního týdne a následující dní obrátilo více než 70 klientů – dětí, rodičů a dětí, které upozorňují na vysoký stupeň nápodoby fenoménu – nejenom, že se děti zkoušejí zapojit se do hry/výzvy, ale také si např. malují na ruce symboly velryb, hovoří o hře/výzvě jako o skvělé zábavě, šíří informace a fotografie a dále fenomén posilují. Děje se přesně to, na co jsme upozornili již minulý týden. Policie argumentuje – s odkazem na zdroje InSafe, že je jejich povinností upozornit na existující rizika, která jsou s hrou spojená. A argumentuje tím, že si myslí, že je nutné o rizikových fenoménech otevřeně mluvit. Ano, má pravdu, ale pouze částečně, ve velké části prohlášení se totiž bohužel mýlí

23.4.17

VLIVNÍ: Lidé mě mají rádi a fotí se se mnou, líčí ministryně Valachová

Ministryně školství Kateřina Valachová, která si po několika přešlapech vysloužila přezdívku "ministryně chaosu", si paradoxně užívá pozitivní popularity. Díky vedení resortu ji lidé znají. "Dokonce si mě i fotí," řekla politička v pořadu VLIVNÍ s Alex Mynářovou.


Michaela Kabátová: Řada pedagogů učí blbě i 20 let, říká učitelka, která školí učitele

Učit je jako procházet s dětmi krajinou. „Když znáte jenom jednu cestičku a dítě se vás zeptá, jestli může jít na kopec, odpovíte: Ne, na to teď nemáme čas. Takový učitel se totiž bojí, že se ztratí,“ vysvětluje začínajícím nebo budoucím kantorům Irena Dvořáková, která u školní tabule stojí už téměř tři dekády. V současné době vyučuje fyziku na pražské Základní škole Červený vrch a dělá metodičku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.

Marek Přibil: Propadák političky Valachové, matky české inkluze

Tak jako byla zelená exministryně školství Dana Kuchtová v kuloárech nazývána „protiatomovou matkou“, nelze Kateřině Valachové z ČSSD upřít přízvisko „matka inkluze“. Substantivum inkluze je studené, technicistní. Týká se přitom přímo dětí jakožto lidských bytostí, ale nic si nezadá s pojmy jako asimilace; jako kdyby vycházelo z Orwellova newspeaku. Ale inkluzivní utopii se naštěstí v terénu tuzemského školství nepříliš daří. Ne, to je slabé slovo: jde o dočista nedůvěryhodný propadák z dílny sociální demokracie.

22.4.17

Český rozhlas: Školy nezvládají nápor prvňáčků. „V první třídě je často 34 žáků,” říká zástupce ředitelky

Rodiče budoucích prvňáčků mají obavy o to, zda se jejich dítě dostane do první třídy školy, kterou si vybrali. Jde dokonce i o školy spádové, kam děti podle místa bydliště patří. Z analýzy resortu ministryně školství Valachové vyplývá, že Praze budou za tři roky chybět místa na základních školách, kam se přesouvají z mateřských škol děti populačního boomu. „Vysoký počet žáků je nepříjemný, žáci si zaslouží, aby byl jejich vstup do vzdělávání byl příjemný,” říká ve vysílání Českého rozhlasu Plus předseda Asociace pedagogů základního školství Jaroslav Štercl.


Michaela Kabátová: Jen samé testy, a práce s dětmi žádná

Z rozhovoru o práci v pedagogicko-psychologických poradnách vybíráme odpověď na otázku Jak probíhá taková psychodiagnostika dětí, které mají speciální vzdělávací potřeby?

Zhruba hodinu a půl probíhá vyšetření intelektu a pak se píše hodinu a půl zpráva. U nás se nesmyslně často, jednou ročně, diagnostikují děti s mentálním handicapem. To poradny nesmírně zatěžuje. Z některých dokonce chodí informace, že jsou na nejlepší cestě stát se zařízeními, které budou specializované jen na diagnostiku dětí právě s mentálním postižením. Nic dalšího nebudou stíhat a všechny další odborné činnosti budou předávat do speciálně pedagogických center, která jsou ale už také dost přetížená. Je stanoveno, že poruchy učení se mají diagnostikovat vždy po dvou letech. Poradna v Nymburku, kde jsem pracovala, měla skluz v diagnostice této poruchy u žáků devět měsíců. Taková činnost potom už postrádá smysl.

Causa učitelky Romany Howe (ZNOVU AKTUALIZOVÁNO)

Učitelku Romanu Howe známe z diskuzí na webu Česká škola, ale mediální pozornost upoutal její spor s vedením Masarykova základní školy v Praze 9-Újezdu nad Lesy, o kterém napsala počátkem února Ivana Svobodová v týdeníku RESPEKT pod titulkem Kritizovat zakázáno, milé děti. Týden poté následoval článek Lucie Sulovské na webu SvobodnéFórum.cz Řev septimy po osmdesáti letech a nyní zveřejnil interview s Romanou Howe i web SvobodaUčení.cz. Všechny tři mediální ohlasy mají stejnou vadu: ignorují názor protistrany. Pokusili jsme se shromáždit ke cause co nejvíce zdrojů.

Luděk Šnirch: Polemika s testem z matematiky v přijímacím řízení na 4leté obory středních škol

Na úvod před čtením této polemiky si prohlédněte znění testu z matematiky 9. třída z 12. dubna 2017, které najdete i na pedagogicke.info.

Šárka Kabátová: Neexistující Modrou velrybu dřív hledali dva lidé denně, dnes desetitisíce, říká expert

Policie podle manažera pro internetovou bezpečnost společnosti Seznam.cz Martina Kožíška uvěřila hoaxu o Modré velrybě, tedy údajné internetové sebevražedné hře, a varováním přispěla k její popularizaci v zemi, kde ji prakticky nikdo neznal. „V posledních dnech jsme zaznamenali počet hledání převyšující i několik desítek tisíc,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Události České televize: Povinné předškolní vzdělávání

Začínají zápisy do mateřských škol. Letos poprvé je pro zhruba 110 tisíc pětiletých dětí poslední ročník povinný. Novinka má být přínosem hlavně pro ty ze sociálně vyloučených lokalit. Část rodičů ale upozorňuje na komplikace.

Radek Sárközi: Skutečné platy učitelů jsou podprůměrné a mnohem nižší, než se uvádí

V médiích se často objevují zkreslené údaje o průměrných platech pedagogů. Místo průměrných platů učitelů se zveřejňují průměrné platy ve školství jako celku (kam jsou započítávány i vysoké platy ředitelů škol a dalších vedoucích zaměstnanců, čímž průměrný plat naroste o několik tisíc korun). Jedním z cílů Pedagogická komory je uvádět informace o školství zveřejněné v médiích na pravou míru. Jaké jsou skutečné průměrné hrubé platy učitelů?

Petr Koubek: Pane řediteli (a nikdo), už nedělej z učitele fackovacího panáka!

To mě napadá, když se zamýšlím nad „kauzou“ Vandy Fabiánové. Nebo taky, mohl bys pochopit, že jsi chyby učinil, a se ctí odejít. Ale to ne! Toho Boh dá nebude, aby českej (moravskej) chlap z pole utíkal (i když je to nesmysl…)

21.4.17

SvobodaUčení.cz: Romana Howe - kritizovat školu zakázáno

Romana Howe, učitelka, která se odvážila se svými žáky diskutovat o smyslu a podobě školy, vzdělávání a učení. Založila s nimi školní časopis, ve kterém podporovala kritický přístup. Časopis byl vedením školy pozastaven a články i diskuse s dětmi označeny za (pro školu) škodlivé. Učitelka dostala napomenutí a musela donekonečna vysvětlovat, proč žáky k útokům na školu manipulovala.


MŠMT ke zveřejnění testů společných přijímacích zkoušek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je toho názoru, že zveřejnění a šíření testů tzv. společných přijímacích zkoušek před úplným ukončením přijímacího řízení, tedy před absolvováním těchto testů všemi uchazeči o přijetí ke studiu, nepovažuje za šťastné. Může to vrhnout stín na zásadu a cíl všech zúčastněných v přijímacím řízení, ministerstva na prvním místě, aby při přístupu k příjímacím testům byl zachován zcela rovný přístup všech uchazečů. Nicméně ministerstvo má za to, že nejde o natolik závažný zásah, aby to mohlo v konečném důsledku narušit celý proces příjímacích zkoušek. (Všichni žáci mají právo zúčastnit se dvou termínů, tedy skládat dvoje testy, přičemž se započítává vždy lepší z nich.)

Michal Novák: Těšíte se na inkluzi?

Autor v článku píše: „Seznamte všechny zúčastněné se všemi dostupnými informacemi a pak se jich zeptejte, čemu dají přednost!“ To je přesně to, co se při plošném zavádění třeba i dobře míněných změn bohužel nedělá. Zúčastněných se většinou nikdo neptá, odpovídající podmínky nejsou včas vytvořeny, princip svobodné volby není zachováván. Dopady pak musí řešit někdo jiný.

Zdeňka Trachtová: Učitelské byty nestačí, kantory přitáhnou jen vyšší platy, říká Valachová

V deseti přelidněných obcích v okolí Prahy, které loni získaly vládní dotace, vyrostou nové školní budovy. Nové učitele by do nich podle ministryně školství Kateřiny Valachové mohly přitáhnout učitelské byty, stěžejním problémem ale zůstávají nízké platy ve školství. Ministryně to řekla při čtvrteční návštěvě oblasti.

Václav Dolejší: Valachová se chystá na Babiše: Jsem bojovná ministryně. A vzteklá maminka

Ministryně školství Kateřina Valachová z ČSSD se chystá na důležitou schůzku s ministrem financí Andrejem Babišem. Chce po něm navýšení rozpočtu pro školství na příští rok o rekordních 20 miliard korun.

Jiří Mach: Přijímačky i maturity jako za krále Klacka. V krabicích

Kdekdo by čekal, že ve 21. století se testy žáků a studentů odehrají na obrazovkách počítačů či tabletů. Pro přijímačky na střední školy ani pro maturity to ale neplatí. Testy se postaru rozvážejí z tiskáren v krabicích a žáci s nimi zápasí s propiskou v ruce.