31.3.17

Michaela Kabátová: Úřad čeká kvůli šikaně audit

Bossing je aktuální slovo, které se nese nad projektem Národního ústavu pro vzdělávání za 150 milionů korun. Ten má pomoci školám se zvládnutím inkluze, a to hlavně v oblasti poraden, jež děti se speciálními vzdělávacími potřebami plošně znovu diagnostikují. Jde tedy o klíčovou součást společného vzdělávání.

Markéta Hronová: Mezinárodní testy budou prověřovat, zda žáci odhalí fake news. Česko se jich nezúčastní, je to prý drahé

Součástí mezinárodního testování patnáctiletých žáků (PISA) bude od příštího roku i ověřování schopností odhalit takzvané fake news. Zda žáci umějí přistupovat k informacím kriticky a ověřovat jejich pravdivost, se bude zjišťovat v nových testech globálních kompetencí. Česko se hlavně z finančních důvodů nezapojí, ale podle učitelů občanské výchovy by bylo zlepšení mediální výchovy ve školách namístě.

Michaela Kabátová: Úřad Valachové musí řešit bossing

Projekt za bezmála 150 milionů korun má pomoci vybraným školám zvládnout inkluzi. Ukazuje se ale, že v týmu nefungují příliš dobře pracovní vztahy. Dva bývalí zaměstnanci poslali stížnost ministryni školství na nadřízenou kvůli bossingu.

Ze sociálních sítí: Na děti dnes působí tři vlivy: rodina, škola a média

30.3.17

ČT24: Jak pracovat s počítačem? Osnovy zastaralé, učitelé nevzdělaní. Ministerstvo slibuje nápravu

Analýza dat, výpočetní systémy, sítě a internet, algoritmizace nebo programování. To jsou témata, která chce ministerstvo školství zapracovat do nových osnov pro výuku informatiky na všech základních školách, aby se školáci naučili více počítačových dovedností. Učitelé by se nových osnov pro výuku informatiky mohli dočkat po třinácti letech. Ministerstvo školství chce taky přidat vyučovací hodiny. Navíc mají digitální dovednosti oživit i další předměty, třeba zeměpis nebo občanskou výchovu.

Markéta Hronová, Jan Menšík: Míst na osmiletých gymnáziích je moc, chodí na ně i děti, které tam nepatří, tvrdí politici

Zájemců o víceletá gymnázia jsou tisíce, dostat se na ty nejprestižnější školy má přitom šanci jen každý osmý uchazeč. Zájem o osmiletá gymnázia u rodičů i dětí nepolevuje, odborníci i ředitelé často kritizují, že se dostanou ti "nejnašprtanější", nikoliv nejchytřejší. Politici si myslí, že máme míst na osmiletých gymnáziích moc a chodí tam i děti, které tam nepatří. Omezit je ale nechce nikdo, kromě KSČM.

MŠMT: Opatření na podporu odborného vzdělávání realizovaná v České republice

V roce 2015 bylo dosaženo minima v počtu přijímaných 15letých a tím by měl být ukončen propad v počtech žáků přicházejících do středních škol. Pokles počtu žáků přijatých do oborů středního vzdělávání trvá několik let a jeho vliv se v současnosti projevuje na poklesu počtu absolventů oborů vzdělání. Spolu s narůstajícím podílem přijímaných studentů do terciárního studia to vyvolává nespokojenost zaměstnavatelů, zejména v souvislosti s oživováním ekonomiky a nárůstem potřeby nových pracovníků. Na druhou stranu je potřeba poznamenat, že 20 až 40 % absolventů technických oborů vzdělání odchází pracovat do jiného oboru (který není ani příbuzný), než pro který se vzdělávalo. Mezi důvody například uvádějí, že nenalezli uplatnění, nebyli dostatečně finančně ohodnocení nebo pracovní nabídky v jejich kraji nebyly.

iDNES.tv: Multikulti je nebezpečná manipulace s myslí našich dětí

Rozhovor s rodičem, Hynkem Charousem, který se dostal do sporu se školou kvůli jejímu multikulturnímu programu. Vyhrožovali mu posláním sociálky k němu domů, jeho dceři vyhrožuje škola ředitelskou důtkou. Tento příběh v pořadu Rozstřel líčí Hynek Charous...

NÚV: Příprava Koncepce jazykového vzdělávání 2017–2022

Koncepce jazykového vzdělávání 2017–2022 navazující na dokument Národního plánu výuky cizích jazyků, který byl zpracován pro roky 2005–2008, vznikla z příkazu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k plnění služebních a pracovních úkolů ve věci přípravy Koncepce jazykového vzdělávání na léta 2017–2022 (č. j. MSMT-38611/2016).

Podklady pro jednání tripartity: Financování technických vysokých škol

Financování technického vysokého školství je zajišťováno podle metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy založené na principu jednotného přístupu ke všem oblastem vzdělávání na vysokých školách (s jedinou významnější výjimkou, týkající se uměleckých vysokých škol). Nejvýznamnějším prvkem v rámci této metodiky, diferencujícím jednotlivé oblasti vzdělávání z hlediska finančního ocenění, jsou koeficienty ekonomické náročnosti (KEN). KEN zohledňuje rozdílnou ekonomickou náročnost jednotlivých studijních programů (jde o relace mezi studijními programy, nikoliv o skutečnou ekonomickou náročnost v absolutní hodnotě); standardní řada KEN má tyto hodnoty: 1,00; 1,20; 1,65; 2,25; 2,80; 3,50; 5,90. KEN studijních programů v oblasti technických věd a nauk se pohybuje v intervalu 1,2 - 2,8 (průměr = 2,0), je tedy průměrný (v oblasti přírodních věd a nauk rovněž v intervalu 1,2 - 2,8 (průměr KEN z programů v této oblasti je 2,1), v oblasti zemědělsko-lesnických a veterinárních věd a nauk v intervalu 1,2 - 3,5 (průměr = 2,2), v oblasti zdravotnictví, lékařských a farmaceutických věd 2,25 - 3,5 (průměr = 2,6), v oblasti společenských věd, nauk a služeb v intervalu 1,00 - 1,65 (průměr 1,1) a v oblasti věd a nauk o kultuře a umění v intervalu 1,0 - 6,9 (průměr = 3,2)).

29.3.17

Ze sociálních sítí: Kateřina Valachová: O šikaně nesmíme mlčet!

Martina Marečková: Zájem o dotace na školky je i přes byrokracii obrovský

O evropské peníze, které přiděluje ministerstvo pro místní rozvoj, se přihlásilo 240 projektů za více než tři miliardy korun, ale dostane se jen na 158 projektů. Obce mohou z dotací pokrýt až 90 procent nákladů na přístavbu nebo stavbu nové školky. Některé si stěžují na zdlouhavé schvalování.

MŠMT: Informace o postupu prací na zavádění kariérního systému učitelů (stav ke dni 15. 3. 2017)

Ministerstvo školství poprvé zveřejnilo anonymizovaná maturitní data

Veřejnost i pedagogové se mohou dozvědět mnohem víc o tom, jak státní maturita funguje.


Český rozhlas: Být učitelem by nemělo být celoživotním povoláním. Přiveďme lidi z praxe, vyzývá Feřtek

V úterý uplynulo 425 let od narození Jana Amose Komenského, 28. březen je v Česku zároveň i dnem učitelů. Do budoucna to s nimi ale vypadá neslavně. Podle ministerstva školství 60 % absolventů pedagogických fakult nikdy nezačne učit a čtvrtina studentů už studuje s tím, že učit ani nechtějí.


29. 3.: Webinář Je naše digitální stopa ještě naše?

Lektor Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. v rámci webináře zhodnotí přínos, výhody či nevýhody otevřeného vzdělávání. Webinář je součástí Týdne otevřeného vzdělávání 2017. Setkání se uskuteční ve středu 29. března 2017 od 20 hodin na Metodickém portálu RVP.CZ.


Video: Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma Proč rodiče zakládají nové školy, místo aby své děti umístili do té nejbližší?

Cílem Kulatého stolu SKAV a EDUin dne 23. března 2017 bylo hledat odpovědi na otázky: Co přinášejí tyto školy české společnosti? Co těmto rodičům nevyhovuje na systému veřejných škol?Jací rodiče do takových škol své děti dávají? Jak můžou rodiče ovlivnit kvalitu své školy? Jak vedle sebe mohou fungovat proinkluzivní snahy vedle možnosti zakládat soukromé školy? Jak se vyvíjí situace okolo zakládání nových škol v ČR?


Tajný Učitel: Spokojené a vzdělané dítě... Oxymoron?

Jsem rodič a jsem i učitel. Chci, aby mí žáci byli ve škole spokojení, učili se a naučili se. Chci, aby mé děti chodily do školy bez křečí a aby se učily a naučily jak svět funguje. Většinu toho, co vím, co dovedu, čím jsem, to jsem vyčetl z knížek, které jsem se s rodiči naučil číst ještě v předškolním věku a zbytek získal v ZUŠce, cestováním, studiem a prací v dospělém věku. Považuji můj čas strávený v lavicích základní a střední školy za čas krutě promarněný, který by býval mohl být naplněn poznáváním, objevováním a tvůrčí prací, otázkami a odpovědmi pod dohledem charismatických a laskavých lidí, znalými světa, svého řemesla a dětí. Nebyl. Přesto si myslím, že škola má mocný potenciál změnit život člověka k lepšímu a často ho mění. K horšímu. Měl bych chtít, aby mé děti prošly tou samou třináctiletou šedí, protože jsem to zvládl já? Proč?

René Brož: Národní program vzdělávání, aneb školský Yeti

Příspěvek z roku 2012 je zaměřen na hledání potřebnosti, prospěšnosti, ale i vlastního obsahu Národního programu vzdělávání. Tedy čehosi, co nikdo ještě v České republice neviděl, někdo o něm slyšel a všichni o něm četli v platném školském zákoně. Na základě výše uvedeného popisu jej můžeme charakterizovat jako takového „školského Yetiho“, v rámci své odborné práce a průzkumu jsem se ho snažil nalézt a determinovat jeho postavení, význam a účel možné existence.

Petr Chaluš: Co se nedočteme ve volebních programech o tématu školství

Stane se školství a vzdělávání důležitým politickým tématem před podzimními volbami? Odpověď na tuto otázku je snadná. Nestane. Vzdělávání u nás nepředstavuje rozhodující téma, a to ani před volbami. Vzdělávání nám přitom může dát moc nahlížet za obzory, poznávat sebe, druhé, svět. Pokud nevěnujeme pozornost sobě, druhým a světu, čemu ji tedy věnujeme? Volební témata budou nejspíše jako vždy zejména ekonomického charakteru – kdo a jak zajistí naše bohatství, případně ještě sociálně-fobická – která skupina lidí nás ohrožuje více než jiná. Peníze a strach zřejmě rozhodují volby ve větší míře než kapitoly ve volebních programech týkající se vzdělávání, přestože to nás může učinit bohatšími všechny a omezit v nás strach z jakýchkoli druhých.

MŠMT: Bezpečné školy pro děti i učitele

Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje bezpečné klima nejen ve školách, ale v posledních letech hlavně na sociálních sítích, čemuž nahrává anonymita internetu. Mladí lidé mnohdy těží z toho, že jejich znalosti počítačové techniky překračují znalosti rodičů či některých učitelů, a můžou tak bez jakékoli kontroly prostřednictvím sociálních sítí své oběti ubližovat.

E-kniha pro vás: Cloud pro lepší svět

Co se stane, když chytří, tvořiví a pokrokoví lidé využijí sílu cloudu a začnou shromažďovat a analyzovat informace v šířce a do hloubky, jaká dosud nebyla možná? Jaké problémy se vyřeší a jaké potřeby se naplní, když inovátoři a snílci propojí tyto neotřelé poznatky s novými digitálními možnostmi?

8. 4.: Středoškolský závod RC modelů s vodíkovým pohonem se pojede v areálu technických univerzit

3. ročník soutěže Hydrogen Horizon Automotive Challenge (H2AC) se blíží do finále. Dvacet zúčastněných týmů středoškolských studentů se 8. dubna utká v šestihodinovém vytrvalostním závodě dálkově ovládaných modelů aut s hybridním vodíkovým pohonem, který se letos odehraje v prestižním vysokoškolském prostředí.

28.3.17

Události, komentáře: Česká škola pro příští generace

Učitelé dnes slaví svůj den - a někteří z nich dostali od ministryně školství Kateřiny Valachové medaile. V jaké stavu je ale české školství? Zajímá politiky a veřejnost, jak vychováváme nastupující generace? Přijde zásadní školská reforma? A měla by? Velká debata o vzdělávání na úvod Událostí komentářů s předsedou Poslanecké sněmovny Janem Hamáčkem (ČSSD), předsedou školského výboru Poslanecké sněmovny Jiřím Zlatuškou (ANO), předsedou Mladých křesťanských demokratů Janem Gregorem (KDU-ČSL) a teplickým radním Dominikem Ferim (TOP 09).

Zpravodaj MŠMT: Březen 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy u příležitosti Dne učitelů vydává další číslo Zpravodaje. Hlavním tématem je kariérní řád, novinky v oblasti řešení šikany, ale také si můžete přečíst rozhovor se školským ombudsmanem.

Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017

V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017.

Medaili MŠMT získalo 44 vynikajících pedagogů

Medaili MŠMT, nejvyšší ocenění v oblasti školství, dnes z rukou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové převzalo 44 vynikajících pedagogů a pedagožek. Na Den učitelů udělila ministryně Valachová také Plaketu Františky Plamínkové. Toto symbolické ocenění obdržela in memoriam učitelka Ludmila Vernerová. MŠMT tuto plaketu udělilo jako výraz odhodlání bojovat se šikanou a přispět k bezpečnějšímu prostředí ve školách.

Učitelé hlasují o největších problémech českého školství

Iniciativa ke vzniku Pedagogické komory připravila anketu, v níž mohou učitelé hlasovat o tom, co by se mělo změnit v českém školství k lepšímu. Hlasování stále probíhá, a to prostřednictvím facebookové skupiny „Pedagogická komora – diskuze“, která má již více než 1000 členů.

Živě: Předávání Medailí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vynikajícím pedagogům

Předávání Medailí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vynikajícím pedagogům. Medaile 1. a 2. stupně obdrží celkem 44 laureátů, mezi nimi například známá dětská psycholožka a výchovná poradkyně Václava Masáková nebo astronom a astrofyzik Jiří Grygar.

Ministryně Valachová ke Dni učitelů

Vážené a milé paní učitelky,

páni učitelé, přeji Vám hezký dnešní svátek. Je to 425 let od narození Jana Amose Komenského, ale vlastně se toho tolik nezměnilo. Učitel je pro žáka nepostradatelný, aby byl úspěšný ve škole i v životě. Děti chtějí, aby je učení bavilo.

Všichni si přejí mít inspirující učitele, na které si vzpomenou ne při řešení rovnice, ale ve zlomových okamžicích života. Také pořád platí magický trojúhelník: učitel, žák a rodič. I to, jak je to nesnadný úkol, aby to byl tah na jednu branku a nikoli nerespektování, nedůvěra, obavy, či dokonce strach jeden z druhého.

Dana Prudíková: Pedagog jako chráněná osoba

Součástí novely školského zákona, která aktuálně úspěšně prošla legislativním procesem a bude v nejbližších dnech vyhlášena ve Sbírce zákonů, jsou také ustanovení, která vylepší a přesněji vymezí postavení pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních. Předně se do školského zákona včleňuje výčet práv a povinností pedagogických pracovníků. V § 21 a 22 školského zákona jsou dosud upravena práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí. Obdobná úprava pro pedagogické pracovníky však dnes chybí.

Martin Štolc: Corinth Classroom

Recenze známé aplikace, která je schopná dokonale zobrazit mnoho ve výuce používaných objektů – otáčet je, dívat se dovnitř a podobně.

Marta Semelová: Jan Amos Komenský by se divil

28. března tomu bude 425 let, co se narodil Jan Amos Komenský. Člověk, jehož myšlenky jsou natolik nadčasové, že k nám s naléhavostí promlouvají i dnes. Dotýkají se závažných problémů minulosti i současnosti, vztahů mezi lidmi a mezi národy, svobody člověka, jeho rozvojem a vzděláním. Komenského dílo, jež obsahuje na 250 spisů, je výzvou k přemýšlení nad naším konáním a zodpovědností, nad tím, co se děje kolem nás. Ne náhodou se Jan Amos Komenský v roce 1956 stal patronem Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO). Do dějin se zapsal jako „učitel národů“, který vytyčil požadavek systematického všeobecného vzdělání pro všechny. Jeho učení, metodické příručky, teoretická pojednání didaktická i výchovná, učebnice se staly základem školských reforem v řadě zemí.

27.3.17

MŠMT podpořilo projekt k odhalování šikany ve školách

Ministryně školství Kateřina Valachová podpořila nový nástroj k odhalování šikany ve školách s názvem „Nenech to být“. Ten začne dnes fungovat na principu schránek důvěry, ale v elektronickém prostředí prostřednictvím webu nebo mobilních aplikací. Projekt získal záštitu ministryně školství a na jeho propagaci se podílí známý youtuber NejFake.

Bořivoj Brdička: Zuckerbergův manifest

Zpráva o sdělení, které zakladatel a majitel Facebooku Mark Zuckerberg poslal svým přívržencům. Naznačuje v něm další vývoj této platformy včetně komentáře.

Jiří Karen: Inkluze aneb hněv uštvaných zvířátek

Někteří učitelé se staví k inkluzi odmítavě. Stát by měl prokázat, že se zajímá také o pracovní podmínky pedagogů a skutečně začít jejich situaci zlepšovat.

Ze sociálních sítí: Předvolební tlachání Andreje Babiše

Andrej Babiš: "Ale jako správce státní kasy můžu ovlivnit tu druhou půlku: vzdělávání. Do něj se snažím dávat co nejvíc peněz, aby lidi, kteří učí naše děti, byli spokojení, přece i oni jsou důležitý vzor.

Takže co jsem udělal:

  • zajistil jsem peníze pro program na podporu rozšíření kapacit mateřských a základních škol s celkovým rozpočtem 1,5 miliardy pro roky 2014 – 2023
  • zasadil jsem se o podporu předškolního, základního a středního školství - tam narostl rozpočet z 85 miliard v roce 2013 na 104 miliard pro rok 2017.
Jsem přesvědčený, že nárůst peněz zajistí větší počet kvalitních a kvalifikovaných učitelů a vychovatelů, díky kterým budou mít naše děti nejen lepší vědomosti, ale i lepší příklady do života."

Vyhodnocení ankety Asociace speciálních pedagogů ČR - Vývoj základního školství po 1. 9. 2016 – období prvního pololetí školního roku 2016/2017

Dotazník Asociace speciálních pedagogů ČR Vývoj základního školství po 1. 9. 2016 – období prvního pololetí školního roku 2016/2017 byl určen ředitelům škol, speciálním pedagogům, pedagogům, výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům, školním psychologům, a ředitelům a vedoucím ŠPZ, speciálním pedagogům a psychologům ŠPZ. Otázky byly zadány v souvislosti se zněním materiálu „Společné prohlášení odborných asociací ve vzdělávání“, ze dne 3. 11. 2016.

Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví

 

bEDUin: Co přinesl týden 20. 3. 2017 – 26. 3. 2017

Témata týdne: 

MŠMT: Pravidla prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění jejich bezpečnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje metodický materiál k nastavení pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s poruchou autistického spektra ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví a nastavení systémové metodické podpory a práce s rodinou a školou či školským zařízením.

Týden otevřeného vzdělávání nabízí zdarma seminář o digitální stopě nebo nahlédnutí do nitra Wikipedie

V posledním březnovém týdnu proběhne šestý ročník Týdne otevřeného vzdělávání, jehož cílem je upozornit na zajímavé otevřené vzdělávací zdroje. V Česku se do něj zapojí i Aliance pro otevřené vzdělávání, Metodický portál RVP či Wikimedia ČR. Týden otevřeného vzdělávání je mezinárodní událostí, která se poprvé konala v roce 2012 a i letos proběhne celosvětově.


Ondřej Šteffl: Proti gustu žádný dišputát

V Londýně už řadu let funguje škola Michaela, je to prý nejpřísnější škola v celé Británii. Například tam žák zůstane po škole za to, že přijde do školy o minutu pozdě, neudělá domácí úkol, za nedbalou práci, za to, že nemá pero nebo pravítko, nevhodně reaguje na učitelovy pokyny nesouhlasným mlaskáním či obracením očí v sloup, a dokonce za neustálé otáčení se přes zákaz učitele. Žákovské toalety nemají zrcadla a make-up je zakázaný. K pravidlům školy Michaela patří tiché chodby. Děti se přemisťují mezi učebnami bez mluvení, v jedné řadě, rychle. Atd. Někteří odborníci na vzdělávání však nejsou příliš nadšení, a téměř každý večer se tak na sociálních sítích odehrávají potyčky mezi příznivci a odpůrci školy. Ředitelka školy říká, že největší výzvou není udržet žákovskou disciplínu, ale vyrovnat se s kritikou zvenčí.

Richard Adams: Žádné výmluvy: exkurze do nejpřísnější školy Británie

Škola Michaela v severním Londýně, vedená Katharinou Birbalsingh, má výjimečnou pověst díky svému důrazu na disciplínu. Názory na její přístup k vyučování se však liší.

Otevřený dopis Ivany Málkové, ředitelky a majitelky Školy Hrou, ministryni školství Kateřině Valachové

26.3.17

Český rozhlas: Děti s autismem patří do běžných škol. Dělají v nich pokroky, tvrdí předsedkyně sdružení Za sklem

Populární americký televizní cyklus pro děti, který u nás známe pod názvem Sezame, otevři se, bude mít novou postavičku. Od dubna se v něm vedle chlupatých, střapatých příšerek nebo plyšových postaviček objeví loutka Julia s oranžovými vlasy a slabostí pro svou hračku králíčka. Její hlavním charakterovým rysem je to, že má autismus.


Jiří Dintar: Pokud neuspějí, budou učit děti doma

Od září mohly děti nastoupit do nové waldorfské základky, která má sídlit v Ratibořských Horách. Jejím zřizovatelem by se stala obecně prospěšná společnost Janíček, která již provozuje dětský klub v Táboře. Přestože ke vzniku školy dali doporučení zastupitelé i Jihočeský kraj, MŠMT stále nerozhodlo o jejím zařazení do sítě škol. Jak sdělila Pavlína Trojovská, je to pro ně velký problém. „Bez rozhodnutí MŠMT nemůže škola vzniknout. Hrozí, že děti, které by k nám měly nastoupit, nestihnou kvůli ministerstvu zápis do prvních tříd,“ vysvětlila Pavlína Trojovská. Rodiče proto žádají o domácí vzdělávání.

Partie TV Prima: Kateřina Valachová versus Jiří Růžička

Kateřina Valachová pořad komentovala takto: "V dnešním pořadu Partie Prima TV jsem diskutovala o změnách, které čekají české školství. Od prvního září vstupuje v účinnost nové financování regionálního školství, na kterém je shoda napříč zákonodárci i odbornou veřejností. Na materiálu se podíleli mimo jiné také ředitelé sportovních gymnázií, středních odborných či mateřských škol. Skončí tak konečně hon za žáky. Nově budou školy financovány podle odučených hodin. Dále si od změny slibuji, že konečně budou spravedlivě ohodnoceni nepedagogičtí pracovníci, vůči kterým máme dluh. Dalším tématem debaty byly jednotné přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia. Věřím, že nový systém bude pro školy jednodušší a ubyde jim administrativní zátěž. Školákům přinese možnost dělat test dvakrát a poté si vybrat lepší výsledek, který budou chtít uplatňovat při výběru školy."

25.3.17

Český rozhlas: Rodiče by se měli více věnovat jedničkovým předmětům svých dětí, říká manažer Jan Mühlfeit

„Devadesát osm procent šestiletých dětí vykazuje vysokou kreativitu. Když projdou školním systémem a je jim pětadvacet, jsou to už jen dvě procenta,“ říká Jan Mühlfeit, český manažer, kouč a mentor, který téměř dvacet dva let působil ve firmě Microsoft, z toho posledních patnáct let v jejím nejužším vedení. Dnes především koučuje jednotlivce a pomáhá organizacím a zemím na celém světě, aby odemkli svůj lidský potenciál.


Ze sociálních sítí: Kateřina Valachová v neděli od 11 hodin hostem pořadu Partie Prima TV

Reakce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na pořad Interview Plus

Dne 22. března 2017 byl hostem pořadu Interview Plus speciální pedagog a zastupitel Šeberova Jiří Pilař. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zaslalo Českému rozhlasu Plus následující reakci na jeho tvrzení.

MŠMT považuje výsledky průzkumu provedeného ASP ČR během ledna a února 2017, na základě kterého vydala prohlášení, za zajímavé, nicméně v řadě případů za zavádějící.

24.3.17

Ze sociálních sítí: Zástupci ČMOS PŠ na dnešním jednání představili požadavek na zvýšení platů učitelů pro příští rok o 15 %

Korunku 24. Zlatého Ámose získal Lukáš Lis

Česká republika má nového nejoblíbenějšího učitele. 24. korunku Zlatého Ámose z rukou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové převzal Lukáš Lis ze Základní školy Soběslav. Ten také vyhrál titul Ámos sympaťák, jehož hlasování poprvé organizoval dětský kanál České televize. Do letošního ročníku přihlásili žáci 78 oblíbených pedagogů, což je rekord v historii celé ankety.

Rostislav Kocman: S roboty musí vzdělávání počítat

„A ve škole se přihlas a řekni tu básničku. Umíš ji, tak si to neschovávej až na dobu, kdy už se nikdo hlásit nebude a třeba tě učitelka vyvolá,“ říkám ráno synovi.

„A proč?“

„Protože aby ses tu básničku naučil, tak jsi musel trošku zapojit mozek. Když ho budeš trénovat, třeba básničkama, tak se bude rozvíjet, naučí se učit se a až budeš velkej, tak třeba budeš konstruovat roboty, jak bys rád. Když mozek trénovat nebudeš, tak budeš kopat jámy pro plynové potrubí,“ použil jsem trošku nefér argument, protože vím, že kopáče Kristián pozoroval a fakt by tu práci dělat nechtěl. Možná jsem i mohl dodat, že by si tou básničkou šplhnul u paní učitelky, kde to teď zrovna nemá růžové a mimo jiné by se zlepšil v odvaze postavit se před celou třídu a něco říct.

Stanislav Šimandl: Křivé zrcadlo školních známek

Proč se divíme neúspěchům studentů v různých srovnávacích testech a vždy trochu s obavou čekáme na statistické výsledky maturitních zkoušek? Vždyť výsledky jakýchkoli testů by měly být předpokládatelné. Co hůř, je obtížné na různá pracovní místa vybrat správného pracovníka díky tomu, že deklarovaná kvalifikace neodpovídá skutečným dovednostem a to často v těch nejzákladnějších parametrech. Je hezké, že máme spokojené dítě se samými jedničkami na vysvědčení, ale žák s deklarovanými výsledky, které vůbec neodpovídají jeho schopnostem se stává problémem do budoucna. Školní známky, a to i často na závěrečných vzdělávacích dokumentech nemají vypovídací hodnotu. Kde je problém?

23.3.17

Prezentace: Jaké jsou skutečné postoje veřejnosti k inkluzi?

Prezentace společnosti Median k výzkumu Jaké jsou skutečné postoje veřejnosti k inkluzi?

Infografika: Jaké jsou skutečné postoje veřejnosti k inkluzi?

Přinášíme infografiku z výzkumu Jaké jsou skutečné postoje veřejnosti k inkluzi? v tiskové kvalitě.

EDUin: Jaké jsou skutečné postoje veřejnosti k inkluzi?

EDUin, s podporou Nadace Albatros a ve spolupráci s Josefem Šlerkou ze společnosti Socialbakers a Danielem Prokopem ze společnosti Median, připravili výzkum na téma postojů veřejnosti k tématu inkluze ve vzdělávání. Výsledkem je zejména zjištění vyhraněnosti v názorech na inkluzi a odhalení skrytých důvodů, jež respondenti zastávají. Součástí je doplnění postojů respondentů o detailní sociodemografickou charakteristiku.

Josef Šlerka: Jaké jsou skutečné postoje veřejnosti k inkluzi?

Vyjádření k výzkumu EDUin Jaké jsou skutečné postoje veřejnosti k inkluzi?

Michal Kašpárek: Valérie Zawadská nemůže za vaši blbou angličtinu

Nařízení vysílat televizní program duálně znalost jazyků nezlepší. Investice do školství ano.

Ivo Fencl: Porovnejme časopis Sluníčko včera a dnes. Žádné hezké čtení to není

Když jsem byl kluk, a tedy koncem „šedesátých“, tak mi kromě (ryze literární) Mateřídoušky kupovávali za korunku měsíčně Sluníčko. Bylo to takřka čtvercový (16x16,5cm) časopisek a těžko jsem jej mohl nenávidět, když ještě neexistoval kosmos internetu, televizi jsme doma vůbec neměli a dětských knížek mi taky zase tak moc nepřibývalo.

Český rozhlas: Nemyslím si, že všechny děti patří do běžných škol, říká speciální pedagog

Zavedení společného vzdělávání zdravých a handicapovaných dětí na českých školách vedlo ke zvýšení administrativy pro ředitele i učitele. Ve třídách dochází ke zpomalování výuky a kantoři mají jen malou podporu. K takovým závěrům došla Asociace speciálních pedagogů na základě vlastního šetření. „Největším problémem jsou děti, které mají poruchy chování,” říká speciální pedagog, odborný pracovník pro vzdělávání na pražském magistrátu a pražský zastupitel za TOP 09 Jiří Pilař, který je hostem Interview Plus.


22.3.17

Otevřený dopis ČRDM předsedovi a místopředsedům vlády

Z dopisu vybíráme: "Návrh zákona reaguje na situaci z doby absence veřejných rejstříků, která už je za námi. Nepřináší větší transparentnost, ale více zbytečné byrokracie na straně neziskového sektoru i úřadů. Nestanoví žádné benefity – ty ponechává na případné budoucí legislativě, zato znamená nárůst nákladů spojených s novými úředními povinnostmi pro stát i neziskový sektor."

ČRDM: Nová úprava veřejné prospěšnosti zastarala a není už ani prospěšná

Jako neodůvodněnou byrokratickou zátěž vnímá Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) chystanou podobu zákona o statusu veřejné prospěšnosti. Z tohoto důvodu píše ČRDM společně s dalšími významnými neziskovými organizacemi dopis premiérovi a vicepremiérům.

Výzkum ohledně znalosti open source softwaru a názor na jeho využití ve výuce

Ondřej Šimer z Gymnázia Nad Štolou vás žádá o vyplnění dotazníku. Výsledky výzkumu použije pro ročníkovou práci.

Vladimír Barák: Zápis do 1. třídy: místo testu losovačka

Testy školních znalostí diskriminují děti, takže by na jejich výsledky učitelé při zápisech do prvních tříd neměli brát zřetel. Doporučení veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové si vzalo za své i ministerstvo školství. Nejspíše se tedy změní praxe, která v českých zemích funguje sto let.

Petra Dočkalová: Od všech dětí se stále učím

„S dětmi trávím většinu času, dnes a denně se od nich opravdu učím. Vnímám, jak se každé dítě jinak učí, jak každé potřebuje něco jiného, stejně jako i my, dospělí. Konkrétně se učím dávat hranice, plánovat, pracovat s cíli, být kongruentní, spontánní, respektovat je a obdivovat jejich jedinečnost, nadšení, spontánnost a fantazii,“ říká Petra Dočkalová, učitelka na základní škole v Náchodě a lektorka metod Instrumentálního obohacení a Zprostředkovaného učení Reuvena Feuersteina.

Ivana Šmejdová: Prvňáčci v Nymburce si mohou zvolit domácí školu

V září se v Nymburce otevře první domácí malotřídka. Rodiče dětí, které dosud navštěvovaly alternativní Lesní školku Cílek, stáli u zrodu myšlenky zajistit pro ně navazující individuální vzdělávání. Společně s pedagogy vytvořili koncept koordinovaného domácího vzdělávání, k němuž se nyní přidávají také ostatní rodiče.

Český rozhlas: Nízké platy i malá prestiž učitelského povolání. To jsou důvody, proč studenti maturitních oborů nechtějí na pedagogické fakulty

Nízké platy i malá prestiž učitelského povolání. To jsou důvody, proč studenti maturitních oborů nechtějí na pedagogické fakulty. Ukázal to průzkum pro Univerzitu Karlovu. Místo na pedagogické fakulty raději na technické obory nebo třeba sociologii. I tak vypadá volba vysokých škol mezi studenty maturitních oborů. Mezi středoškoláky ve třetích a čtvrtých ročnících uvažuje o pedagogické fakultě jenom čtvrtina. A každý druhý z nich ale nechce učit. A když už se pro studium pedagogiky rozhodnou, mají to jako záložní variantu.


NÚV: Zájem žáků o technicky zaměřené obory roste

Trend většího zájmu o technicky zaměřené obory pokračuje. Podíl těch, co se hlásí k maturitnímu studiu na odborných školách, vzrostl na 37 %, což je nejvíce za posledních 20 let. Celkový podíl nově přijatých žáků v oborech s maturitou tak dosahuje téměř 70 %. Zveřejňujeme nejnovější data k vývoji vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR.

21.3.17

Ze sociálních sítí: Předvolební sliby chyby

Markéta Hronová: Školy dostaly peníze, ale nemohou sehnat asistenty

Zákon podporující zařazování dětí s postižením do běžných základních škol platí už půl roku, některé počáteční problémy ale přetrvávají. Školy si stěžují na velký nárůst papírování, někde se jim nedaří sehnat kvalitního asistenta. Poradenská pracoviště, která děti vyšetřují a přidělují jim speciální pomůcky, asistenty a další podpůrná opatření, nestíhají.

Tajný učitel: Učitel na pokraji vyhynutí

Prošedivělý pán cosi vypráví skupince mladých lidí. Ti mu visí na rtech a ve tvářích se jim střídá úcta, smích a záblesky údivu a pochopení. Výklad dovede propojit s různými příklady z různých oblastí fungování světa, což dodává jeho slovům význam a jeho výkladu poutavost. Nechává prostor pro diskuzi a pro objevování. Mladí odchází domů, zabraní v bouřlivou diskuzi, s hlavou plnou živých obrazů a nového pohledu na svět. Během let učitel skupinu mladých lidí dobře pozná, stává se zkušeným znalcem mnohotvarých lidských duší. Dovede odhadnout, kdo je bystrý a rychlý, ale nedůsledný a kdo pomalý a pečlivý, kdo má roztěkanou mysl a kdo vždy hledá snadné řešení. Vidí, co se v jeho žácích skrývá, v čem jsou výborní a v čem ne. Dovede usměrnit jejich ambice směrem, ve kterém budou excelovat.

#NotSpecialNeeds

"Že lidé s Downovým syndromem mají zvláštní potřeby? Opravdu? Co jsou to ty zvláštní potřeby? Masáž od kočky, dinosauří vejce k jídlu nebo být probouzení celebritou - to jsou zvláštní potřeby. Ale to, co opravdu potřebujeme, je vzdělání, práce, příležitosti,kamarádi a trochu lásky. Stejně jako všichni ostatní. Jsou to snad zvláštní potřeby?" To je poselství kampaně #notspecialneeds, skrze kterou k lidem promlouvají lidé s Downovým syndromem, aby upozornili na to, co opravdu potřebují.

MŠMT: Vysoké školy vzdělávající učitele si rozdělí 70 milionů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes vyhlásilo Výzvu k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků. Tato výzva s finanční alokací 70 milionů korun je jedním z opatření, kterým ministerstvo reaguje na přetrvávající nedostatek kvalitních pedagogů ve vzdělávacím systému České republiky.

Stanovisko České školní inspekce k poskytování poradenských služeb dětem-cizincům a žákům-cizincům

Vyšetření dětí-cizinců a žáků-cizinců školským poradenským zařízením České školní inspekci jsou známy problémy školských poradenských zařízení spojené s tím, že v současné době nejsou obecně a jednoznačně vymezeny diagnostické nástroje pro vyšetření dětí-cizinců nebo žáků-cizinců. Dále je Česká školní inspekce obeznámena s tím, že v současné době školská poradenská zařízení nedisponují dostatečnými službami tlumočníků.

20.3.17

Ondřej Neumajer: Být digitálně gramotný už neznamená jen ovládat počítač

Přehled důvodů, které vyvolávají potřebu transformace školství v důsledku integrace technologií včetně mezinárodních souvislostí a upřesnění stavu realizace naší domácí Strategie digitálního vzdělávání.

bEDUin: Co přinesl týden 13. 3. 2017 – 19. 3. 2017

Témata týdne: 

Ze sociálních sítí: EDUNET aneb Internet do škol na Slovensku

Keď na otázky neviete odpovedať, aj napriek tomu, že téma stojí občanov 430 000 € mesačne. Transparentný Plavčan, ktorý si výberové konania vypisuje pre vyvolené firmy. Odporúčame si všimnúť jeho úžasného hovorcu, ktorý si všimol, že redaktor zaťal do živého.


Pavel Podešva: Základní matematické dovednosti by měl mít každý maturant, říká matematik Jiří Herman

Státní maturita z matematiky bude od školního roku 2020/2021 pro studenty gymnázií a lyceí povinná. O rok později se přidají i odborné školy. Výjimku dostaly pouze školy umělecké, sociální a zdravotní. Matematik Jiří Herman s vládním rozhodnutím, které zvedlo vlnu kontroverze a kritiky, souhlasí.

Martin Fendrych: Úřad je bůh, lhůty pro něj neplatí. Občan jen ubohý červ, který žije v kafkárně

Když něco po státu chcete, obíháte, žádáte, prosíte, úřad zůstává v klidu. V klidu však má být občan, který chce něco změnit, kmitat by měl úřad.

19.3.17

DUM: Planetárium ve webovém prohlížeči

Na webové stránce Planetárium od Neave Interactive můžete zadat svou aktuální polohu a uvidíte mapu noční oblohy na základě vaší lokality a aktuálního data. Zadat samozřejmě můžete kteréhokoliv místo na Zemi a libovolné datum a čas. Pro uživatele prohlížeče Google Chrome je k dispozici jednoduchá Chrome Web App.
Jiří Pilař: Inkluze v praxi: dochází k paralýze výuky

To bylo řečí ze strany ministerských úředníků, jak je vše připravené a že školy budou mít k realizaci společného vzdělávání (inkluze) plnou podporu. V reálné podobě se mají věci poněkud jinak. V rámci Asociace speciálních pedagogů jsme provedli šetření ve více než dvou stovkách základních škol v ČR. Závěry jsou, bohužel, velmi neuspokojivé. Pro informaci jen několik zásadních sdělení.

SZIF: Hodnocení projektu „Ovoce a zelenina do škol“ za školní rok 2015/2016

Hodnocení projektu „Ovoce a zelenina do škol“ proběhlo formou dotazníkového šetření od 27. 4. do 10. 5. 2015. Z počtu 3741 základních škol, zapojených do projektu, jich na hodnocení spolupracovalo 87,9 %. Dotazník také vyplnilo všech 16 dodavatelů zúčastněných v projektu.

18.3.17

Výběrové řízení - Odborný referent programu Euroguidance

Dům zahraniční spolupráce, příspěvková organizace MŠMT, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Odborný referent programu Euroguidance. Jeho úkolem bude realizace informačních a vzdělávacích aktivit pro poradce, zejména v oblasti kariérového poradenství u nás i ve světě. Euroguidance je evropská síť iniciovaná Evropskou komisí v rámci programu Erasmus+.

Jiří Růžička: Učitel by se měl stát jedním z nejlépe placených zaměstnanců státu

Jakou má TOP 09 vizi v oblasti vzdělání? Podívejte se, co říká mluvčí Vize 2030 Jiří Růžička, senátor a ředitel pražského gymnázia. „Učitel by se měl podle naší Vize stát jedním z nejlépe placených státních zaměstnanců. Česká škola se totiž brzy stane místem nejen vzdělávání, ale místem rozvoje osobnosti, výchovy občana, který si uvědomuje svoje práva a povinnosti. Bude chápat i to, že žije v zemi ve středu Evropy, která má nějaké kulturní tradice a navazuje na antické kulturní hodnoty. Vzdělání je hodnotou samo o sobě."17.3.17

Jaroslav Míth: Další blbost ve školství. A miliony se ztrácí

Pouštíte se do vylepšení učeben ve škole? EU to zaplatí. Pokud přidáte výtah pro vozíčkáře, i když žádné nemáte. Blbost? Ne, realita.

Leoš Prokeš: Integrace a inkluze: ministryně Valachová je jako hluchý buldozer!

České školství má své tradice a slaví velké úspěchy po celém světě. Proč se tedy lidé, jako je ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) nebo veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová snaží o jejich zničení???

Soutěž samostatných odborných prací

Národní ústav pro vzdělávání vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR soutěž samostatných odborných prací (SOP), která se letos koná po šesté. Školy mohou přihlásit do soutěže nejlepší práce žáků těch učebních oborů, které mají SOP v jednotném zadání. Žáci, jejichž práce se umístí na prvním až třetím místě, získají na podzim 2017 také ocenění Hospodářské komory ČR.

Nabídka NIDV k šablonám mateřským, základním a středním školám

Národní institut pro další vzdělávání nabízí mateřským, základním a středním školám vzdělávací programy, které je možné využít pro realizaci šablon. Některé z těchto programů jsou vhodné na objednání přímo do školy, můžete tak proškolit celý pedagogický sbor nebo jeho část. Nabídka NIDV bude průběžně doplňována o další zajímavá témata vztahující se k šablonám OP VVV.

Video: Přednáška z cyklu Anarchokapitalismus na téma Školství

Přinášíme v poslední době řadu článků a dalších materiálů z různých zákoutí názorového spektra. Dnes přinášíme videozáznam přednášky z cyklu Anarchokapitalismus na téma Školství, kde je státní vzdělávací systém prezentován přednášejícím s přezdívkou Urza jako nástroj k masivnímu šíření státní propagandy. Přednášející popisuje, jak současné školství funguje a prezentuje svou vizi, jak a proč by mohlo a mělo vzdělávání probíhat volnotržně.


16.3.17

Eliška Hradilková Bártová: Ministerstvo školství začalo prověřovat kauzu dotací pro spolek úředníka. Zkoumá, zda nebyl porušen zákon


Existuje podezření, že tehdejší šéf odboru resortu Viktor Kubát, jehož spolek žádá o dotace 32 milionů korun, porušil služební zákon a etický kodex.

Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) pověřila státního tajemníka, aby se začal zabývat případem úředníka resortu, který žádal pro svůj spolek dotace ve výši 32 milionů korun. Vyplývá to z informací, které poskytla HlídacíPes.org.

Petr Schreib: Inkluze znamená více peněz, ale i rizika

Zavedení inkluze znamená více peněz pro školy, ale také možná rizika do budoucna. Například zařazení žáka s výraznou poruchou chování může snížit školní úspěšnost ostatních dětí ve třídě.

Julie Čechová pracuje jako speciální pedagožka v jedné z pražských základních škol a nová pravidla pro inkluzivní vzdělávání se tak její práce výrazně dotkla. Zejména z hlediska financování, kde vnímá zlepšení. Upozorňuje však i na možná rizika, která se mohou teprve projevit.

Josef Vencl: 8 výukových technik a nástrojů

Článek na základě blogového příspěvku newyorského učitele Kellyho Walshe ukazuje několik výukových metod a spolu s nimi i technologické nástroje umožňující jejich realizaci.

Ze sociálních sítí: Školní jídelna ve Francii

Video: Záznam kulatého stolu na téma Kam spadne vaše dítě: Co řeší spádovost škol a školek

Únorový Kulatý stůl SKAV a EDUin se konal v termínu 23. února 2017 na téma: Kam „spadne“ vaše dítě? Co řeší spádovost škol a školek? Účastníky panelové diskuzebyli V. Bazalová (Kancelář veřejného ochránce práv), V. Doležilová (Rodiče za inkluzi), M. Erbeková (ZŠ Mnichovice), I. Langr (Statutární město Liberec), J. Vatalová (MŠMT).

Český rozhlas: Mediální výchova na školách: Fake news jsou problém, ale i příležitost, myslí si odbornice

Jak rozeznat pravdivé zprávy od lživých, nebo jak napsat reportáž. I to se studenti učí v mediální výchově. Ve vyučovacích plánech je zakotvená deset let. Středoškolský student přitom často absolvuje během svého studia méně než 10 hodin této výchovy, ukázal průzkum Člověka v tísni. „Školáci mají zájem si informace vyhledávat, otázkou potom je, nakolik jsou toho schopni,” říká Markéta Zezulková z Fakulty sociálních věd UK


23. 3.: Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma: Proč rodiče zakládají nové školy místo, aby své děti umístili do té nejbližší?

Zveme na Kulatý stůl SKAV a EDUin, který se koná ve čtvrtek 23. března 2017 od 10 do 12 hodin v ZŠ Vodičkova 22, Praha 1, na téma: Proč rodiče zakládají nové školy místo, aby své děti umístili do té nejbližší?

Markéta Chumchalová: Najít dobrého asistenta je celkem zázrak, míní o inkluzi ředitelka základní školy

Nejčastěji inkluzivně vzdělávaní žáci? Děti s poruchou učení, chování nebo autisté, podotýká ředitelka brněnské Základní školy Gajdošova Markéta Olbertová. „Dětí s jakýmikoli speciálními potřebami máme kolem 130," říká.

Marcela Kaniová: Inkluze moc nefunguje, soudí na Kroměřížsku i mnohé osobnosti z oboru

Velký seriál Deníku pokračuje dalším ožehavým tématem – Inkluzí. Spojení dětí handicapovaných s dětmi zdravými či přímo neobvykle nadanými do společných tříd, vyvolalo rozporuplné reakce.

E-kniha pro vás: Computer Science Unplugged

Počítače jsou všude. Všichni se potřebujeme naučit, jak je používat, a mnoho z nás s nimi pracuje každý den. Ale jak fungují? Jak přemýšlejí? A jak je můžeme urychlit a vylepšit? Všechny tyto otázky zkoumá fascinující předmět zvaný výpočetní technika. Jednoduché a zábavné aktivity v této knize, určené pro děti různého věku, vám představí některé stavební kameny počítačů – aniž by děti vůbec musely počítač použít!

15.3.17

Bohumil Kartous: Pokrytectví s fatálními důsledky

Panuje poměrně široká shoda na tom, že podporovat veřejné školství jako zdaleka nejsilnější pilíř vzdělávacího systému má smysl. Má to smysl s ohledem na sociální a kulturní reprodukci, na soudržnost společnosti, na udržování sociální mobility, na možnost reprodukovat liberálně demokratický systém. To vše bude do budoucna skutečně záviset do značné míry na schopnosti udržet veřejný vzdělávací systém jako funkční nástroj společenského rozvoje. Na tom udržet děti z různých sociálních tříd pokud možno ve stejných školách, které zároveň budou poskytovat jednu ze sociálních záchranných sítí pro ty děti, jež vyrůstají v méně podnětném prostředí, a dostatečný standard pro děti z rodin, které si důležitost vzdělávání uvědomují, a svým dětem proto chtějí dopřát pokud možno to nejlepší.

Kateřina Valachová: Proč je a bude české školství sekulární (bez islámu)

Naše republika je sekulární stát. Na tom nic nemění fakt, že samo slovo sekulární se nevyskytuje ani v Ústavě samotné, ani v Listině práv a svobod. Je to ale důvod, proč je (a za mého působení i bude) české školství sekulární.

Jaroslav Míth: Bude napříště stát dětem vybírat i kamarády a rodiče?

Mnozí úředníci v Evropské unii i v České republice se domnívají, že musí veřejně vykazovat činnost, i kdyby tou činností měl být sebevětší nesmysl. Ministr zemědělství Marian Jurečka v posledních dnech oprášil sociálními inženýry oblíbený projekt „mléko do škol zdarma“. Jde o bohulibě se tvářící, ale o to více nesmyslnou záležitost. Prvním důvodem jsou samozřejmě finance.

Hana Tulinská: Personal learning environment pro učitele

Personal learning envirnoment (PLE) je aktuálním konceptem pro podporu sebeřízeného celoživotního učení. Zakládá se na přístupu k nástrojům webu 2.0 a sociálním médiím. Jaké nástroje využít a jak se svým PLE pracovat?

Eliška Hradilková Bártová: Dotační byznys ministerského úředníka: projekty z evropských peněz za 32 milionů

Bývalý šéf odboru ministerstva školství Viktor Kubát byl členem koordinační skupiny pro čerpání dotací. Následně z těchto dotací zažádal o proplacení 16 projektů ve výši 32 milionů korun pro svůj spolek. A obce vedené stranickými kolegy.

Aliance pro otevřené vzdělávání vyzývá české europoslance, aby zabránili přijetí směrnice s negativním dopadem na vzdělávání

Aliance pro otevřené vzdělávání se připojuje k výzvě více než tří desítek organizací z dvanácti zemí ke svým národním zástupcům v Evropském parlamentu, aby podpořili změny v navrhované směrnici k autorskému právu na jednotném digitálním trhu. Ta mimo jiné považuje za vzdělání pouze výuku v tradiční kamenné škole, což komplikuje vzdělávání dospělých a opomíjí celou škálu institucí neformálního vzdělávání, jako jsou muzea, knihovny apod.

14.3.17

Ze sociálních sítí: Třetina školáků neví, jak se chovat v krizových situacích...

Zdeněk Sotolář: Naučíme Mazánka, jak se správně prchá aneb S brannou výchovou do let padesátých

Stále dokola se vynořují různí prorokové přinášející zvěst o zavedení nového předmětu. Dlouho se mluvilo o etické výchově, čerstvě se zjevil mindfulness budující sebevědomí balancováním na židličce. A opět se vrací branná výchova.

Zdeněk Strnad: Protidrogový vlak: kontroverzní projekt, který se měl stát nástrojem politické kampaně

Desítky milionů také státních peněz přitekly do projektu, který má děti odradit od braní drog. Za 11 let své existence vyjel ale vlak pouze třikrát – a to až loni.


Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii – 2016/17

Publikace informuje o vývoji vzdělanostní struktury středního vzdělávání prostřednictvím vývoje počtů a podílů nově přijatých žáků do 1. ročníků (u víceletých gymnázií v ročnících odpovídajících 1. ročníku SŠ) a o vývoji počtů přijatých žáků do nástavbového a vyššího odborného vzdělávání, a to vše i v rozlišení dle krajů. Materiál poskytuje rovněž údaje o vývoji oborové struktury středního a vyššího vzdělávání v členění podle skupin oborů, včetně grafů a tabulek pro roky 2011 až 2016.