28.2.17

Markéta Hronová: Dítě bydlí v hotelu nebo se čtyřmi spolužáky. Zápisová turistika se přesune do školek, varují obce

Letos v září nastoupí do mateřských škol povinně všechny pětileté děti. Zřizovatelé školek města a obce musí všem dětem podle adresy trvalého bydliště přidělit jednu spádovou školku, která pro ně musí mít místo a kam vždy musejí být přijati. Jenže podle zkušeností vedení obcí si rodiče budou chtít mateřskou školu vybrat, třeba tu, která je blíž jejich práci než bydliště, a tudíž začnou přepisovat trvalé bydliště svých dětí stejně, jako to dělají před zápisem do základních škol. Upozornil na to náměstek primátora Liberce Ivan Lang a obavy z takzvané zápisové turistiky vyjádřila i Jaroslava Vatalová z odboru předškolní péče ministerstva školství.

MŠMT: Sněmovna pustila kariérní řád to třetího čtení

Poslanecká sněmovna poslala do třetího čtení kariérní řád. S jeho podobou se mohla pedagogická veřejnost seznámit v rámci kulatých stolů v Brně a v Benešově i na různých výjezdech ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové do regionů v ČR. Cílem kariérního řádu je kromě jiného i zabránit klesajícímu počtu učitelů v regionálním školství.

Anna Putnová: Třístupňový model kariérního řádu bude znamenat, že většina učitelů, ta stotisícová armáda, se ocitne ve druhém stupni

Projev při projednávání novely zákona o pedagogických pracovnících v Poslanecké sněmovně v úterý 28. února 2017: "Vidím problém především tohoto kariérního řádu v tom, že třístupňový model bude znamenat, že většina učitelů, ta stotisícová armáda se ocitne ve druhém stupni, což nepochybně bude v budoucnosti vyžadovat, aby došlo k diferenciaci ještě další úrovně učitelů podle jejich kvalifikace a zkušenosti. Na druhou stranu chápu, že je obtížné v prvním a v jednom kroku zavést více stupňů, protože administrativně by to naše školy pravděpodobně nezvládly. A také je třeba, aby si veřejnost a především učitelé a ředitelé na tuto metodu zvykli. To všechno je fakt."

Kateřina Valachová: 60 % absolventů pedagogických fakult nenastupuje do škol

Projev při projednávání novely zákona o pedagogických pracovnících v Poslanecké sněmovně v úterý 28. února 2017: "My máme velký problém se zajištěním učitelů z toho důvodu, že je špatně ohodnocujeme, nemáme profesní podporu učitelů a máme tyto problémy proto, že také respektu k učitelské profesi se v posledních letech nedostávalo, nebyl tak silný, jaký by měl být. Výsledkem je, že nám kvalifikovaní učitelé odchází ze škol po pěti nebo deseti letech praxe z jednoduchého důvodu - neuživí svou vlastní rodinu. Jsou to učitelé motivovaní snahou zůstat ve školách, ale my jim k tomu nevytváříme podmínky. Stejně tak více jak 60 % absolventů pedagogických fakult nenastupuje do škol, nestává se učiteli. Toto je náš problém, toto je věc, kterou musíme vyřešit a kterou musíme změnit. Ty, co mají obavu z toho, jak proběhne mezigenerační obměna učitelů a učitelek v následujících letech, chci ubezpečit, že pokud se nám podaří do roku 2020 zvrátit tento trend, který jsem popsala, a obrátit ho, tzn. aby více jak 60 % učitelů, absolventů pedagogických fakult, naopak mířilo do škol, ne že z nich utíká, jen se za nimi práší, nebudeme mít problém s mezigenerační obměnou. Tohle není náš problém. Problém je chybějící ohodnocení, špatná profesní podpora a to, jaké podmínky v minulosti učitelé pro svou práci měli."

Ze sociálních sítí: Tiskový brífink poslaneckého klubu ČSSD k jednání sněmovny a kariernímu řádu


Česká televize: Nerovnosti ve vzdělávání: Mýtus nebo realita?

V mezinárodních průzkumech se Česká republika řadí k zemím, v nichž výsledky žáků a studentů úzce souvisí s jejich socioekonomickým zázemím. Má v České republice každý stejné právo na vzdělávání a stejnou šanci na to ve vzdělávacím procesu uspět? Spěje vývoj českého školství k prohlubování nerovností ve vzdělávání, nebo naopak k jejich postupnému odstraňování? V Knihovně Václava Havla diskutovali Bob Kartous (EDUin), Lucie Plešková (Nadace Open Society Fund) a Jana Straková (Univerzita Karlova).

Petr Chaluš: Nepodceňujme demokracii ve školství

Pokud chceme žít v demokratické společnosti, musíme začít už v základu, a tím je škola. Lidé se učí principům participace na veřejném životě z praxe a odmalička.

Teri Blitzen: V Česku nás nikdo nebere vážně

Šestnáctiletá Tereza Hodanová je velká introvertka. I přesto se před třemi roky rozhodla natáčet videa na YouTube a její kanál a Instagram Teri Blitzen nyní sleduje přes 400 tisíc lidí. Vyhrála soutěž Bloggerka roku 2014 a koníček se postupně přerodil v každodenní práci, díky níž procestovala kus světa. Bydlí částečně sama, ale nerebeluje. Studuje gymnázium, točí videa a taky připravuje vlastní značku oblečení a kosmetiky. Ze všeho nejvíc si na světě váží tolerance.

27.2.17

Ze sociálních sítí: Kateřina Valachová o kariérním řádu

"Zítra bude v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednán v druhém čtení kariérní řád, který je vyváženým kompromisem mezi představami pedagogů, požadavky ekonomů, vizemi akademiků a doporučeními odborníků. Je koncipován jako jednoduchý, přehledný a administrativně minimálně náročný systém profesního postupu. Věřím, že kariérní řád přinese lepší zázemí nejen stávajícím učitelům, ale bude motivací pro absolventy pedagogických fakult. Naši učitelé si zaslouží spravedlivé ohodnocení. #kariernirad"

ZŠ a MŠ Benešov: Na Karlově se učilo jako ve 30. – 40. letech 20. století

Všechny děti 2. tříd i my paní učitelky a asistentky jsme se vrátily do starých dob a jeden celý týden jsme v rámci projektu učily jako za časů našich prababiček.

bEDUin: Co přinesl týden 20. 2. 2017 – 26. 2. 2017

Témata týdne: 
  • Jak udělat z ČR Švýcarsko. Neumíme ve školách zaujmout děti, nevytváříme podnětné prostředí k jejich rozvoji. Učitelé to neumějí, což je ale spíše důsledkem prostředí, v němž se na svou profesi připravují a v němž ji vykonávají. Jsou-li děti nebroušeným diamantem, měli bychom hledat ty, kdo takovou jemnou a náročnou práci umějí nejlépe, nikoliv ty, kdo zbydou. Nutno přidat učitelům a zvýšit nároky. Otevřít učitelství lidem zvenčí. Tomáš Hruda, zakladatel Education republic, v DVTV
  • Nerovnost v přístupu ke vzdělávání. Knihovna Václava Havla uspořádala diskusi na téma nerovnosti přístupu ke vzdělávání v ČR (ČT), k míře tohoto fenoménu v ČR a k dopadům, které to může mít na společnost. Diskuse se zúčastnila Jana Straková (ÚVRV PedF UK), Lucie Plešková (OSF) a Bob Kartous (EDUin). Hosté se shodli na tom, že míra diverzifikace v rámci českého vzdělávacího systému a rostoucí snaha rodičů po nadstandardu činí problém urgentní. 
  • Učitel jako advokát. Americký učitel Jose Torres, který učí dospělé imigranty i jejich děti, se ve svém komentáři pro Huffington Post vyjadřuje k současné atmosféře strachu mezi lidmi, kteří jsou ohroženi přístupem Trumpovy administrativy a možnou deportací. Uvažuje o své roli učitele jako někoho, kdo se má přirozeně stavět na stranu svých studentů a pomáhat jim (Aj).
  • Jací jsou současní čeští vysokoškoláci. Zajímavá datová reportáž projektu Česko v datech. 1. března bude zahájeno přihlašování do dalšího ročníku soutěže o nejlepší školní web sCOOLweb 2017.

Miroslav Tryner: Učitelé chtějí vlastní profesní komoru. Ministerstvo je skeptické

Čeští učitelé plánují ustanovit vlastní stavovskou Pedagogickou komoru. Reprezentovat by měla všechny pedagogy od mateřských škol až po vysoké školy. Podle ministerstva školství (MŠMT) by to bylo přínosné, protože v současnosti mluví za učitele moc subjektů najednou a často se neví, koho vlastně reprezentují. Ministerstvo však nevěří, že snaha učitelů bude úspěšná.

Vladimír Barák: Státní maturita? Poslušnost místo tvořivosti

Matematika je krásná věda, děti jí mohou propadnout a milovat ji. Klíčový je ale tvůrčí přístup, ne nařízení a zásahy vlády, říká český matematik a tvůrce světoznámé výukové metody, profesor Milan Hejný.

Martin Rychlík: Neznalosti studentů z matematiky a fyziky jsou obrovské

Na prestižní univerzitě učí fyziku a teorii plazmatu, ale varuje: vysoké školy nesmějí pro dnes tolik preferovaný výzkum zapomínat na kvalitní výuku. „Zejména když matematické znalosti příchozích studentů ze středních škol šly za 33 let velice dolů,“ popisuje v rozhovoru své zkušenosti profesor Petr Kulhánek, fyzik z ČVUT v Praze.

ČT24: Sedm procent navíc na základu, žádá ministryně pro učitele

Základní plat učitelů má v příštím roce plošně stoupnout o sedm procent. Návrh ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD) podporují koaliční lidovci i pravicová opozice. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) chce ještě jednat o parametrech růstu platů.

Bořivoj Brdička: 10 zásad moderní školy podle Willa Richardsona a Bruce Dixona

Informace o studii odborníků stojících za portálem Educating Modern Learners, jejíž náplní je formulace 10 doporučení pro transformaci současné školy v souladu s vývojem světa.

Dějepisné sešity: Toufar

Dějepisné sešity: Toufar se pokouší přiblížit příběh faráře umučeného Státní bezpečností. V rámci pátrání po stopách minulosti provedou čtenáře poválečnou historií Československa od roku 1949 až do současnosti. Atraktivitu komiksu zvyšují faksimile dobových dokumentů. Příběh „číhošťského zázraku“ dodnes obsahuje řadu nejasností a otázek. Sešity ukazují historii jako živý a otevřený problém. Dějepisné sešity míří především na čtenáře z řad školní mládeže, ale snaží se oslovit též širší publikum, které se zajímá o komiks a ocení výrazné výtvarné zpracování příběhu Josefa Toufara.

26.2.17

Tomáš Feřtek: Tři otázky pro zastánce povinné maturitní matematiky

Předpokládám, že povinnou matematiku u maturity zavádíme proto, aby ji absolventi lépe uměli a měli k téhle oblasti lidského myšlení lepší vztah. Na jedné věci totiž existuje shoda mezi zastánci i odpůrci povinné matematiky. Kromě mateřského jazyka, v němž přemýšlíme, a cizího jazyka, s nímž překračujeme národní hranice, je matematika jako strukturovaný jazyk přírodních věd další klíčový nástroj pro uchopení okolního světa. Ve vědě je důležité stavět, potvrzovat nebo vyvracet hypotézy. A umět si klást otázky. Tady jsou tři otázky k maturitní matematice, které si zaslouží odpověď.

Jak povinná matematika zlepší vztah žáků k matematice?

Jak povinná matematika u maturity zlepší matematické znalosti absolventů středních škol?

Jak se vyrovnáme s faktem, že na některých školách po roce 2021 neodmaturuje nikdo?

Anna Putnová: Učitelům půlroční volno na vlastní studium

Až půl roku neučit, ale sám studovat. Takovou možnost chce učitelům základních a středních škol s minimálně patnáctiletou praxí dát poslankyně TOP 09 Anna Putnová. Nárok na studijní volno mají v současnosti pouze vysokoškolští pedagogové. U učitelů na školách nižšího stupně by to mělo pomoci v získání dalších znalostí, včetně jazyků, a také zabránit syndromu vyhoření.

Nina Nováková: Vzdělávací systém potřebuje zmodernizovat

Naše školy jsou duchem stále jako před 100 lety. Nezachrání to ani nové financování, ani kariérní řád. Šancí byly rámcové vzdělávací programy, které začaly platit před 15 lety. Dodnes zůstala nevyužitá.

Tereza Vilímová: Jednotné přijímací zkoušky. Na výsledky si uchazeči počkají i tři týdny

Letos čekají žáky devátých tříd poprvé jednotné přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia, od kterých si ministerstvo slibuje zkvalitnění výběru studentů. Na maturitní obory by se tak neměli dostávat uchazeči s nedostatečnými studijními předpoklady. Ředitelé o tom ale pochybují, testy totiž nemají stanovenou žádnou minimální hranici pro úspěch. Jelikož všechny testy připravuje i vyhodnocuje CERMAT, zpracování výsledků bude trvat déle, než když si jej školy dělaly samy. Uchazeči tak budou čekat na verdikt až tři týdny.

Skutečně zdravá škola vyzývá k obnově školních zahrad. Organizuje Týden s prarodiči na školních zahradách

Celostátní akce Týden s prarodiči na školní zahradě, kterou pořádá iniciativa Skutečně zdravá škola, proběhne od 24. do 30. dubna 2017. Cílem akce je umožnit prarodičům a rodičům sdílet svoje zahradnické zkušenosti a dovednosti s žáky a zároveň pomoci školám znovu oživit a obnovit školní zahrady.

Veronika Valíková: Kvalita českého školství překvapivě závisí na kvalitě... učitelů!

Média jsou zaplavena rozbory českého školství. Neustále se dozvídám, proč je špatné, zaostalé, proč studenti nezvládají tu či onu gramotnost, jaké další projekty a zkoušky chystá MŠMT, Cermat či Sdružení pro lepší dovednosti XY..

25.2.17

Matouš Vencálek: Povinná maturita z matematiky? Nejdřív je třeba zkvalitnit její výuku

„Zavádění povinné maturity z matematiky je ukázkou silového přístupu ‚od konce‘. Maturitu většinou vnímáme jako tradiční přechodový rituál, při kterém se musí trpět, moc se neptáme, k čemu má sloužit, a nezajímá nás ani, proč je matematika coby předmět tolik obávaná. Nejdříve je podle našeho názoru třeba vyřešit tyto otázky, zkvalitnit výuku matematiky, a to již od základní školy, a pak teprve zavádět povinné zkoušky. To však MŠMT nedělá, a i přes časový předstih tak hrozí, že se ze zkoušky stane bič, kterému se podřídí výuka v posledních ročnících.

24.2.17

Potravinářská komora ČR: Pamlsková vyhláška ke zdravému stravování rozhodně nepovede

Potravinářská komora ČR, Asociace ředitelů gymnázií ČR, zástupci svazů výrobců potravin, nutričních terapeutů i provozovatelů školních bufetů jsou znepokojeni přístupem hlavních tvůrců tzv. pamlskové vyhlášky a požadují její okamžité zrušení. Tristní situaci podtrhuje fakt, že oficiálním stanoviskem v tiskové zprávě dne 20. prosince 2016 dokonce představitelé ministerstev zdravotnictví a školství prohlásili, že pamlsková vyhláška platí, sankcionovat se však nebude. Jedná se tak o další ze série nesmyslných rozhodnutí učiněných na obou březích Vltavy.

Anna Putnová: Interpelace ministryně školství na 55. schůzi Poslanecké sněmovny dne 23. února 2017 ve věci státní maturity z matematiky

Z interpelace vybíráme: Cesta úspěchů pro střední odborné školy už není omezena pouze na úspěch v maturitní zkoušce, ale zase za poslední dva roky jsme hodně odpracovali jednak na kombinacích tři plus dva, to znamená výuční list a maturita, dále za rok se předpokládá účinnost nové právní úpravy mistrovské zkoušky jako další cesty po výučním listu, nebo u některých oborů, u kterých dnes třeba jsme zvyklí na maturitní zkoušku. A potom bych chtěla říct, že velmi je kvitováno středními odbornými školami, například u takového typu oborů, jako je kadeřnice nebo podobně, jak to bývá v médiích dnes zmiňováno, pilotní testování čtyři nula, což znamená, že v rámci maturitního vzdělávání čtyřletého bude mít možnost po třech letech se ten student rozhodnout, že si udělá výuční list a pokračovat dál. To znamená, děláme všechno pro to, aby byly naše děti úspěšné. Ne, abychom je topili jako myši a smáli se jim, že neumí počítat, tak jak to bylo doposud.

Olga Havlová: Interpelace ministryně školství na 55. schůzi Poslanecké sněmovny dne 23. února 2017 ve věci projektu EDISON

Z interpelace vybíráme: Za doby mého vedení resortu žádná taková záštita udělena nebyla. Jenom bych chtěla říct, že to, co jsme dohledali z roku 2013, neodpovídá úplně tomu popisu, tak jak zprostředkováváte informace od rodičů. Protože zde bylo uvedeno, že se jedná o posílení motivace žáků ke zlepšování konverzačních dovedností v anglickém jazyce. Projekt neupřednostňuje konkrétní kultury ani témata náboženství, nejsou jeho součástí, natož jejich výuka. Toto jsou tedy informace dohledatelné k roku 2013 stran tehdejšího udělení záštity.

Otevřený dopis předsedy Unie školských asociací ČR – CZESHA ředitelce Gymnázia Budějovická Zdeňce Bednářové

 

Ze sociálních sítí: Šílený výrazy

"Pokud chcete odhalit pitomce, stačí jen poslouchat, jestli ve větší míře nepoužívá tyhle šílený výrazy. A svým přátelům od koní bych doplnil ještě jednu takovou perlu: VYJDA. Pro nekoňáky to je taková "mimibazarovská" verze slova vyjížďka." 


Jan Sláma: Začarovaná matematika

Debaty o povinné matematice u maturit mi připadají jako groteska. Hlavně ta vytrvalá snaha aktérů současných i minulých, jak je připomněla diskuse v Otázkách Václava Moravce.

Nejvíce mne udivuje ta tvrdošíjnost se kterou se školské celebrity snaží přesvědčit občany, že bez ovládnutí matematiky nemůže být student plnohodnotným představitelem lidského druhu a už vůbec nemůže postoupit k další etapě vzdělávání.

DVTV: V českém školství vyhoří už prvňáci. Učitelé mají trauma, neumí děti zaujmout, říká Hruda

Nikdy jsme neměli lepší možnosti, není racionální důvod k tomu, abychom na tom jako stát byli hůře, než na tom je Švýcarsko, neumíme ale pracovat se zdroji, nevyužíváme klíčový potenciál našich lidí, neumíme je kvalitně vzdělávat a dávat jim radost ze získávání informací a objevování nového, musíme přesvědčit rodiče, že se musí věnovat svým dětem a mají řešit jejich vzdělání, se zpožděním z toho budeme jako země velmi těžit, říká odborník a bývalý náměstek ministra školství Tomáš Hruda a dodává, že ve školách se učí mnoho nesmyslů a zbytečných encyklopedických vlastností. Klíčové jsou prý radost z učení a zvídavé otázky. Učitelé by podle jeho slov měli mít vlastnosti jako manažeři HR.

Marta Petráňová: V české společnosti přibývá vzdělanějších žen

V České republice rapidně roste úroveň formálního vzdělání. Od roku 2005 se ale počet osob ve věku 25–64 let s terciárním vzděláním zvýšil o více než půl milionu. Přitom výrazně poklesl počet osob se základním vzděláním a zvláště se středním vzděláním bez maturity.

MoneyMag.cz: Pamlsková vyhláška rozlítila Jílkovou. Specialistka zakazuje dětem Pribináček, děti mladší 15 let nesmí do školního bufetu

Máte představu o tom, co jedí vaše děti ve školách? Ve většině případů se nemusíte obávat, stát stravování školáků pohlídá za vás. Je ale takzvaná pamlsková vyhláška ku prospěchu, nebo je zbytečně přísná a omezující? O tom se debatovalo v pořadu Máte slovo Michaely Jílkové.

Připravovaná Evropská směrnice může otevřené vzdělávání uzavřít

Podstatou otevřeného vzdělávání je, že se každý může vzdělávat odkudkoliv a kdykoliv. To je důležité především pro celoživotní vzdělávání, protože lidé se s postupující automatizací a robotizací budou muset pro uplatnění na trhu práce vzdělávat během života sami. K tomu je ovšem potřeba zachovat otevřené vzdělávací zdroje přístupné opravdu každému. Navrhovaná evropská směrnice obsahuje několik problematických bodů. Například za vzdělání považuje jen výuku, která se odehrává v tradiční kamenné škole.

ČT1: Máte slovo s Michaelou Jílkovou na téma Ve školách se nesmí prodávat sladké, tučné či slané pochoutky

Moderátorka Michaela Jílková v přímém přenosu společně se svými hosty diskutovala o tzv.“Pamlskové vyhlášce“. Diskutovali také místopředsedkyně poslaneckého školského výboru Vlasta Bohdalová, místopředsedkyně TOP 09 Jitka Chalánková, výživová specialistka Margit Slimáková, představitel Potravinářské komory Miroslav Koberna, zastánkyně zdravé stravy Blanka Turturro, zástupce provozovatele školního bufetu David Kratochvíl a další.

Dalibor Martišek: Výcvik psů a učitelů

Dítě přijde ze školy domů a postěžuje si rodiči, že mu učitelka ublížila. Čím to je? Redaktoři MF DNES mají jasno. Učitelka nemá řádný výcvik.

Kateřina Valachová: Pamlskový křik

Je mi líto zavřených školních bufetů, ale od pamlskové vyhlášky nehodlám ustupovat. Zdraví dětí je důležitější než to, že skončilo několik desítek provozovatelů školních prodejen.

Jitka Rohelová: Vize moderního studenta

Článek pokračuje v informování o tom, jak americká Global Digital Citizen Foundation chápe digitální kompetence – tentokrát studentů.

23.2.17

Martin Rychlík: Naučte děti učit se a nebát se ptát

Vedl agenturu CzechInvest, byl náměstkem pro vysoké školy. Teď Tomáš Hruda vede rodiče, aby u potomků zažehli touhu po poznání.

Středoškolský student absolvuje během celého studia průměrně méně než 10 hodin mediální výchovy

Jeden svět na školách, vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, provedl ve spolupráci s agenturou MEDIAN průzkum zjišťující stav výuky mediální výchovy na českých středních školách a potřeby učitelů, kteří ji vyučují. Výsledky bude prezentovat na konferenci Mediální vzdělávání a české školství, která se konala ve středu 22. února. Zde mj. nabídla pohled novinářů na proměnu mediálního prostoru, který nastal s rozmachem nových technologií, a reflexi mediální výchovy na českých školách učiteli, studenty i odbornou veřejností.

Markéta Hronová: Učitel na Skypu, do školy jen dvakrát do roka. První česká on-line střední škola otevírá v září

V malé obci na Slovácku budou moci po internetu studovat handicapovaní, sportovci i děti diplomatů ze zahraničí. V září otevře první on-line veřejná střední škola v Česku, nakonec to povolil kraj i ministerstvo školství. Zájemci se mohou hlásit do května, zkoušky i maturita budou stejné jako na všech ostatních středních školách.

Dvacet minut Radiožurnálu: Maturita z matematiky, jako host Kateřina Valachová

Maturita z matematiky bude povinná nejen na gymnáziích, ale také na většině středních odborných škol. Budou tak středoškoláci lépe vybaveni pro svá budoucí povolání? Hostem byla Kateřina Valachová, ministryně školství za ČSSD, moderovala Karolína Koubová.


OnaDnes.cz: Moderní výchovné metody mohou zpomalovat vývoj dětského mozku, tvrdí vědci

Přestože pokrok jde stále kupředu a díky němu se prohlubuje i poznání lidského mozku a jeho vývoje, ne vše spojené s modernitou je pro nás přínosné. Vědci nyní varují, že některé dnes populární výchovné metody mohou dokonce zpomalovat vývoj dětského mozku.

Stanovisko MŠMT k aplikaci "pamlskové" vyhlášky

(aneb "Koně se zapřahají před vůz hlavou ve směru jízdy." čili Když se legislativci zblázní)

ČT24: Maturita z matematiky nebude na nejvyšší možné úrovni, mírní ministerstvo obavy

Povinnou maturitu z matematiky budou od roku 2022 skládat téměř všichni středoškolští studenti s výjimkou uměleckých, zdravotnických a sociálních oborů. V Hyde Parku ČT24 věnovaném maturitě z matematiky zazněla řada výhrad i podiv nad tím, že tutéž zkoušku z matematiky budou skládat gymnazisté i kuchaři. Podle náměstka ministryně školství Stanislava Štecha by ale měl maturitní test vyžadovat pouze přiměřenou úroveň znalostí, nikoli tu nejvyšší. Hostem ve studiu byl Jiří Růžička.

Martina Fojtů: Změny na Pedagogické fakultě MU: Práce se žáky už od začátku studia

Velké změny se od začátku tohoto akademického roku dějí ve výuce budoucích učitelů na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Fakulta změnila společný základ, jímž procházejí všichni studenti, a hlavně jeho pedagogicko-psychologický modul a fungování praxí. Všechno proto, aby se studenti k tomu, co chtějí opravdu dělat, dostali co nejdříve.

Nejlepší vysoké školy České republiky v roce 2017

Časopis TÝDEN, vlajková loď vydavatelství EMPRESA MEDIA a. s., zveřejní v čísle 9/17 žebříček nejlepších vysokých škol v České republice. Časopis tak činí týden před termínem ukončení podávání přihlášek na největší české univerzity.

„V tuzemsku je držitelem státního souhlasu působit jako vysoká škola více než 70 institucí velmi odlišných kvalit. Zveřejněním vlastního hodnocení chceme usnadnit mladým lidem výběr vysoké školy, informovat současné studenty o kvalitě navštěvované vzdělávací instituce a zároveň ocenit ty školy, které jsou z našeho pohledu takovými centry vzdělanosti, jak si univerzity a vysoké školy představujeme,“ uvádí k žebříčkům výkonný ředitel vydavatelství Daniel Köppl.

22.2.17

Český rozhlas: „Chceme v parlamentu deset dobrých lidí pro školství,“ říká zakladatel nové strany. Voliče chce vzít dinosaurům

5 % pro vzdělání. To je název nově vznikající politické strany, jejímž hlavním cílem je, aby se „vzdělávání stalo opravdovou politickou prioritou“. Má cenu zakládat stále nové strany, nebo je ve snaze zlepšit politiku i společnost lepší vstupovat do těch tradičních?


Petr Kučera: Učitelku propustili kvůli nedostatečné kvalifikaci, soud se jí teď zastal. Dává šanci i dalším lidem

Ústavní soud zdůraznil, že je nutné zohledňovat i konkrétní okolnosti a zkušenosti jednotlivých lidí. Zatímco u nástupu do pracovního poměru je namístě bedlivé prověřování toho, zda má zaměstnanec potřebnou kvalifikaci, později je třeba volit maximálně zdrženlivý a citlivý přístup, uvedli soudci.

DVTV: Povinná maturita z matematiky? Je to nutnost, školy mají čas se připravit, tvrdí ministryně

Chceme zvyšovat matematické dovednosti, matematická gramotnost klesá, školy mají dost času i financí se připravit, tvrdí ministryně školství Kateřina Valachová o povinné maturitě z matematiky pro všechna gymnázia a střední odborné školy. Senátor za TOP 09 a ředitel gymnázia Jana Keplera Jiří Růžička tvrdí, že vzdělávání by mělo být o dobrovolnosti, že bychom měli posílit všeobecné vzdělávání i na odborných školách, ale maturitní předměty mají být na výběru studentů. Dodává, že velký problém je sehnat kvalitní učitele nejen matematiky, ale i ostatních předmětů.
Ústavní soud k posouzení výpovědi z pracovního poměru pro nesplnění předpokladů pro výkon práce učitelky, aneb šedá je teorie, zelený strom života

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelky a zrušil rozsudky Okresního soudu v Třebíči, Krajského soudu v Brně a Nejvyššího soudu, neboť jimi bylo porušeno právo stěžovatelky na spravedlivý proces a právo na svobodnou volbu povolání.

Karel Klatovský: Windows aplikace (nejen) pro školství - 32. díl


Další díl nekonečného seriálu o vybraných vzdělávacích aplikacích a hrách je zde, výběr je jako vždy velice pestrý, tak ať se vám líbí.

Luděk Šnirch: Vrtěti matematikou? aneb Krátká reakce na článek paní ministryně Vrtěti matematikou

Zbagatelizovat se dají jakékoliv připomínky, naslibovat „změníme kvalitu výuky a budeme se radit“ jistě taky. Mám rád film Skřivánky na niti a v ní krásnou scénu se sliby ministra Všechno bude.

Jaroslav Míth: Proč levicoví papaláši z ČSSD posílají děti na soukromé školy?

České školství se konečně dostává do centra veřejného zájmu. Kdo to s ním však myslím vážně a kdo jenom žvaní?

Jak přeměnit školy na učící se organizace? OECD nabízí praktickou příručku pro ředitele škol i učitele

Každý se musí neustále vzdělávat a učit. V 21. století to platí o žácích, studentech a dospělých stejně jako o učitelích i školách samotných. Také školy by se měly změnit v „učící se organizace“, které – jak píše na blogu OECD Education Today Andreas Schleicher, ředitel direktorátu OECD pro vzdělávání a dovednosti – rychleji reagují na měnící se vnější podmínky, zahrnují do své vnitřní organizace inovace a zlepšují výsledky svých žáků.

Martin Jaroš: K té maturitě z matematiky

Čau, lidi. K té maturitě z matematiky. Tato zpráva mě dnes úplně vykostila. Víte, já jsem byl v dětství docela matematik - odříkával jsem pí na 200 míst a dělal jsem i horší věci, nechci to tu ani rozvádět. A přesto i já říkám - paní Valachová, neblázněte. To je strašná blbost, co děláte - a hlavně JAK to děláte.

21.2.17

Jana Bendová: Tři zádrhele povinné maturity z matematiky

Maturita z matematiky bude za pár let povinná nejen pro gymnázia a lycea, ale i pro střední odborné školy. Je to na první pohled logický krok: maturanti se učí královně věd třináct let, bystří logické a abstraktní myšlení, a když už existují povinné státní závěrečné zkoušky, pak zrovna matematika by z nich vypadnout neměla. Jenže jsou tu tři zádrhele.

MŠMT podpoří mobilní učebny a stavební úpravy škol

Do poloviny letošního roku by Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) mělo spustit nový investiční program na financování regionálního školství. Čerpat z něj budou moci města a obce všech velikostních kategorií. Bude z něj možné financovat například mobilní učebny či stavební úpravy ve školách. Resort tak reaguje na potřeby samospráv v souvislosti s novým školským zákonem, který zvyšuje kapacitu škol.

Václav Klaus ml.: Před branami čeká „Finanční inkluze“ ve školách aneb Rozvrat financování regionálního školství, který hladce prošel Sněmovnou a zamířil do Senátu. O peníze jde většinou až v první řadě, tak se na tuto problematiku podívejme

Nejprve název. Používejme prosím termín „finanční inkluze“, protože také jde o to, zničit něco přirozeného, něco, co v jádru funguje, a nahradit to něčím složitějším, novátorským a něčím, co fungovat nebude. Něčím, co způsobí nekontrolovatelný růst výdajů a krize, známé třeba z financování zdravotnictví.

90’ ČT24: Povinná maturita z matematiky i na SOŠ

Z komentáře Janka Wagnera, editora pedagogicke.info: "U nás matematika je obecně neoblíbená. Je to dlouhodobý trend, který má kořeny na prvním stupni základní školy. Je zapotřebí se zaměřit na ty zdroje této situace. Pokud se to neudělá, tak ta maturita na konci v podstatě úroveň školství nezvedne."

Seznam Zprávy: Strašák jménem matematika. Povinná maturita znevýhodní některé studenty

Spor o to, zda mají maturanti povinně skládat zkoušku z matematiky, pokračuje i poté, co vláda schválila plán ministryně školství Kateřiny Valachové. Sledujte speciální studio Seznam Zprávy o dalším osudu maturity z matematiky.

Video: Tisková konference po setkání se zástupci Sdružení místních samospráv a Svazu měst a obcí

Tématem jednání byly změny financování regionálního školství, síť národních škol a investiční programy pro školy.

Vladimír Barák: Británie loví české učitele, nabízí jim královské platy a benefity

Velká Británie čelí vážnému nedostatku učitelů. Začne je proto shánět v jiných evropských zemích. Jedním z prvních míst, kde má začít velkolepá, státem placená kampaň, bude Česko. Tuzemští pedagogové by přestěhováním na ostrovy získali podmínky, o jakých se jim u nás ani nesní.

Kateřina Valachová: Vrtěti matematikou

Matematiku nemá (skoro) nikdo rád. Není to chyba matematiky. Maturity také nemá (skoro) nikdo rád. Ani to není chyba maturit. Nicméně je jasné, že platí rovnice: matematika + maturita = smrtící koktejl.

Český rozhlas: Žáci nemají matematiku rádi. Povinnou maturitou to nezlepšíme, myslí si Feřtek

Povinnou maturitní zkoušku z matematiky zažijí poprvé žáci gymnázií a lyceí školního roku 2020/2021. Podle představ ministryně školství Kateřiny Valachové by žáci všech ostatních středních škol, kromě zdravotních, sociálních a uměleckých, měli povinnou maturitu z matematiky od roku 2021/2022, případně ještě o rok později.


Interview ČT24: Dokud je matematika jedním z hlavních předmětů, je nelogické ji nezkoušet, říká Klaus ml.

Český jazyk, cizí jazyk a matematika jsou z hlediska počtu hodin hlavní předměty. Dokud je na nich založeno vzdělávání, je nelogické jeden z těchto předmětů u maturity nezkoušet, uvedl expert ODS pro vzdělávání Václav Klaus mladší v pořadu Interview ČT24. Zatím je ale matematika nepovinná. V roce 2021 by se jí ale už neměli vyhnout gymnazisté a o rok později pak dopadne na střední odborné školy, rozhodla vláda.

Kateřina Perknerová: Ministerstvo školství povolilo osm nových soukromých škol

Ačkoli ministerstvo školství klade důraz na kvalitní veřejné vzdělání, nehází klacky pod nohy ani tomu soukromému. Deník získal exkluzivní informaci, že nyní souhlasilo se zapsáním osmi nových privátních škol, z toho pěti základních a tří středních. Všechny začnou fungovat letos v září. V Praze jde o dvě ZŠ a jednu SŠ, konkrétně Gymnázium Sv. Augustina v Praze, které doplní stávající augustiniánskou mateřskou a základní školu.

Podle více než poloviny českých rodičů je nedostatek peněz bariérou pro získání kvalitního vzdělání

Kvalita vzdělání je do značné míry determinována příjmy rodičů. Největší důraz na vzdělání kladou rodiče dětí na 1. stupni základních škol, s rostoucím věkem dítěte považují rodiče vzdělání za čím dál méně důležité. Nejvíce si na kvalitním vzdělání zakládají rodiče dětí ve Zlínském kraji, nejméně na Vysočině. Vyplývá to z výsledků výzkumu agentury IPSOS pro Dobrou rodinu.

Otevřený dopis ministryni školství k podpoře vzniku a rozšiřování kapacit nestátních MŠ a ZŠ

O víkendu sepsaný a odeslaný otevřený dopis, z textu vybíráme: "Jsme přesvědčeni, že rozvoj nestátních škol je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015 – 2020, konkrétně se Strategií rozvoje regionálního školství."

Miroslav Sopko: Čo hýbe vzdelávaním #3

Po kratšej prestávke pokračujeme ďalej - dnes to bude o 9 princípoch vzdelávania pre 21. storočie, 6 prípadových štúdiách ako zmeniť vzdelávací systém a tiež ako môže škola pomôcť študentom so samoštúdiom.

Martin Kadrnožka: Kdo je Jackie Gerstein?

Informace o mimořádně inspirativní americké učitelce, která příkladným způsobem pracuje s technologiemi.

Otevřený dopis školské rady ZŠ Olešnice zastupitelům města Červený Kostelec

"Od příštího školního roku 2017/2018 bude žákům, kteří nastoupí do 6. ročníku, umožněno vzdělávat se v matematice pouze metodou profesora RNDr. Milana Hejného. Tato metoda se naprosto liší od klasické metody výuky matematiky, kterou se doposud vzdělávali žáci naší školy. Rodiče mají oprávněně obavy o přechod svých dětí na druhý stupeň ZŠ, zvláště, když se jisté problémy objevily již letos u žáků ZŠ Lhota, kteří byli umístěni do 6. třídy s výukou matematiky podle prof. Hejného."  

20.2.17

ČT24: Povinná maturita z matematiky: V roce 2021 ji otestují gymnázia, o rok později ostatní

Povinná maturita z matematiky bude na středních odborných školách od roku 2022, tedy tak, jak od počátku zamýšlelo ministerstvo školství. Návrh ministryně Kateřiny Valachové (ČSSD) schválila vláda navzdory nesouhlasu ředitelů gymnázií. Výjimku pro zemědělské školy neprosadil ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL), maturovat z matematiky se tak nebude pouze na uměleckých, zdravotnických a sociálních oborech.

bEDUin: Co přinesl týden 13. 2. 2017 – 19. 2. 2017


Témata týdne: