31.1.17

Ze sociálních sítí: Bitka na americké střední škole

MŠMT: Poločas školního roku

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová dnes rozdávala pololetní vysvědčení na ZŠ Antonínská a Gymnáziu Vídeňská v Brně. Na tiskové konferenci následně představila cíle resortu do konce tohoto školního a akademického roku.

MŠMT: Kateřina Valachová k cílům resortu pro druhé pololetí letošního školního roku

Tisková konference ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové k cílům resortu pro druhé pololetí letošního školního roku. Ministryně školství představuje priority v oblasti mateřských, základní a středních škol a s děkanem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Jiřím Němcem zhodnotí další možnosti rozvoje pedagogických fakult a výuky budoucích učitelů.

Stanislav Balík: Co mizí ze škol. Platy učitelů se zvyšují, výsledky žáků se zhoršují

Školství je stále na okraji společenského a politického zájmu, přestože všichni deklarují opak. Když už se stane součástí veřejné debaty, jde nejčastěji o platy učitelů, jejichž podstatné zvýšení má vyřešit všechny bolesti českého školství.

Platy se v minulých šesti letech nezanedbatelně zvýšily, aniž by se spolu s tím nějaké problémy řešily. Naopak. Podle různých měření znalostí a dovedností žáků, jež mají být produktem školního vzdělávání, se znatelně zhoršují. Podle testů PISA se mezi lety 2006 a 2015 výrazně zhoršily výsledky českých a moravských patnáctiletých žáků v oblasti přírodovědné gramotnosti. Matematická gramotnost rovněž poklesla, čtenářská je na tom nejhůře.

Jeden svět 2017 vyzývá: Nezapomínejme na sílu spolupráce

Oznámení Theresy May o „tvrdém Brexitu“, Trumpovo převzetí moci ve Spojených státech a posilování radikální pravice, neochota evropských zemí k solidaritě při řešení migrace – zdá se, jako by dnešní společnost ztrácela tolik potřebnou schopnost spolupracovat.

Právě proto chce 19. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět připomenout hodnotu společného úsilí a sdílení. V době populistické rétoriky, negativních diskusí na sociálních sítích a záplavy „fake news“ je spolupráce pozitivní cesta, jak reagovat na rozdělenou společnost v krizi hodnot.

Kateřina Valachová: Vysvědčení

Milé děti, mílí učitelé, milí rodiče,

dneškem všem přeji to nejhezčí vysvědčení. Těm, kterým se zrovna nepovedlo, radím, ať to berou jako výzvu na další půlrok ke zlepšení. Učitelům přeji hodně energie a děkuji jim za dosavadní práci. Přeji si, aby rodiče, děti a učitelé byli i nadále dobří parťáci.

Zdena Míčová: Jak děti vnímají Erbenovou Kytici. Budete se divit

Zkuste si to. Přečtěte dětem knížku, pusťte jim film, natočený na téma knihy a ještě k tomu přidejte divadelní představení.

Šumperské děti si to vyzkoušely. Navštívily divadelní představení Kytice v šumperském divadle, byly seznámeny s knihou K.J. Erbena a s filmovým zpracováním podle F. A. Brabce. Nabízíme vám jejich kritiky a doporučení, zda si podle nich máte raději přečíst knihu či si zajít do divadla.

Ze sociálních sítí: Kateřina Valachová o Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020

Dnes jsem informovala vládu o průběžném hodnocení implementace Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. Tento dokument vláda přijala koncem roku 2014. Resort školství tehdy reagoval na neustálý vývoj moderních digitálních technologií, které se do výuky neustále zapojují. Rozvíjíme digitální gramotnost žáků a připravujeme je na uplatnění ve společnosti, kde požadavky na znalosti a dovednosti v segmentu informačních technologií stále rostou. Zvyšujeme konkurenceschopnost našich absolventů.

EDUin: Výsledky krajských voleb a dopady na řízení a rozvoj vzdělávání v regionech

EDUin, s přispěním nezávislých odborníků v oblasti vzdělávací politiky a poradenské společnosti PwC, připravil další vydání analýzy věnující se stavu a vývoji vzdělávacího systému. Audit identifikuje klíčová témata českého vzdělávání současnosti a blízké budoucnosti.

Volby do krajských zastupitelstev na podzim roku 2016 byly dobrou příležitostí ověřit, do jaké míry jsou politické strany srozuměny s aktuálními problémy ve vzdělávání a do jaké míry jsou schopny formulovat smysluplné politické programy. Ukázalo se, že převládá nepochopení role krajů, do programů se promítají návrhy, které není možné na úrovni krajů řešit. Z analýzy volebních programů také vyplývá jednostrannost ve vztahu k některým tématům, založená na skupinových (ekonomických) zájmech.

Martin Mokroš: Situace je vážná, ale pojďme do toho

"Letos poprvé vás čekají centrální přijímačky vymyšlené ministerstvem školství. Věřte, že střední školy jsou ty poslední, co něco takového chtěly, ale bohužel v určitých věcech nejsou svým pánem. I na tyto centrální přijímačky se ovšem lze připravit. Na internetu je spousta cvičných testů a tak zkoušejte, testujte se nanečisto, všechno tohle vás posílí. Čekají vás pak i školní přijímací pohovory, ale ty již nebudou o centrálním drilu, spíše ukáží váš skutečný zájem o konkrétní školu. Takže zaměřte se hlavně na ně a věřte, že i školy dají těmto výsledkům vysoké procento ve vašem hodnocení. Nebojte se také prosadit tím, že donesete diplomy z olympiád, sportovních soutěží, či uměleckých vystoupení, právě to také ukáže vaši aktivitu mimoškolní, jelikož nejen memorováním živ je člověk, ale měl by ukázat a rozšiřovat svůj talent v tom, co dovede navíc."

MŠMT: První setkání členů DigiKoalice a zapojených státních úřadů

Dne 26. ledna 2017 se na MŠMT uskutečnilo společné jednání členů České národní koalice pro digitální pracovní místa a zájemců o aktivity této platformy. Přibližně 50 účastníků akce se seznámilo se sítí národních digitálních koalic, které už v Evropě existují ve 13 státech a diskutovali se zástupci koordinační skupiny DigiKoalice o plánu a aktivitách koalice na rok 2017.

Deník.cz: Do Sněmovny bude kandidovat strana zaměřená na školství

V podzimních volbách do Poslanecké sněmovny se o hlasy bude ucházet i nové uskupení zaměřené na problematiku školství. Kandidaturu oznámila strana Pět procent pro vzdělávání, která má v pondělí v Praze svou ustavující schůzi. Strana se bude snažit získat zejména hlasy učitelů a studentů, jejím cílem je, aby se školství stalo pro stát prioritou.

30.1.17

Ze sociálních sítí: K rukám vedoucí odboru OSPOD

Nová politická strana: 5% pro vzdělávání (AKTUALIZOVÁNO)

O vzniku nové politické strany 5% pro vzdělávání primárně podporující vzdělávání informovaly Parlamentní listy, Česká škola a poté EDUin dementoval informaci, že stojí za jejím vznikem. Důvodem této spekulace byla údajná účast Boba Kartouse, jehož medailonek mezitím z webu strany zmizel. Web stran přináší jen kusé informace a výzva k online komentování vznikajícího programu strany přinesla zřejmě i jeho vandalizaci.

EDUin nestojí za projektem politické strany 5 %

Na internetu se šíří informace, které spojují EDUin s projektem nově vznikající politické strany. Tato informace je nepravdivá a působí dojmem, že tyto aktivity nějak souvisí s činností organizace EDUin. EDUin se od jakýchkoliv politických aktivit distancuje a deklaruje svoji nezávislost na kterékoliv politické straně.

Václav Klaus ml.: Tři Č…

Marná věc, titulek prodává. Ale zase na seriózním portálu je třeba hned uvést, že se nejedná ani o čuníky, ani tento komentář nebude sprostý. Navíc jde o „Č“ jen foneticky. Čapek, Čechov, Chesterton.

Zdeněk Sotolář: Soukromé školy a Společenská soudržnost

Tu si vytýčil EDUin jako letošní prioritu hned vedle podpory veřejných škol a školních inovací. Co však pro společenskou kohezi (a veřejné školy) udělal EDUin v minulosti?

bEDUin: Co přinesl týden 23. 1. 2017 – 29. 1. 2017

Témata týdne: 

Bořivoj Brdička: PISA 2018 a globální kompetence

Příspěvek se v souvislosti s nedávným Kulatým stolem SKAV a EDUin zabývá modifikací cílů mezinárodního šetření OECD PISA směrem ke kompetencím pro 21. století a naší připraveností na tyto změny reagovat.

Anketa: Jak je řešena správa ICT na školách?

Patříte-li mezi ty, kteří se podílíte na údržbě digitálních technologií na školách, pak máte příležitost se vyjádřit k současnému stavu. Jednota školských informatiků realizuje operativní dotazníkové šetření, které si klade za cíl zmapovat tuto problematiku z pohledu škoských informatiků a učitelů informatiky. Tato zpětná vazba bude ukončena 15. února 2017 a ke konci února by měla být předána kompetentním zástupcům MŠMT, kteří řeší tzv. Strategii digitálního vzdělávání.

Ze sociálních sítí: Interaktivní stěny

29.1.17

Ze sociálních sítí: Už se nemohu dočkat, až budou čítanky zase genderově vyvážené

Jiří Peňás: Holky nemusí být k ničemu

Nejbystřejší mozky našich časů se pustily do rozboru básničky určené mentalitě šestiletého dítěte. Nejdříve na sociálních sítích a pak i ve zbytkových médiích probíhá už asi měsíc analytická disputace nad několika prostými verši Jiřího Žáčka. Starého rutinéra, jemuž lze vytknout různé věci, ale nikoli to, že by neuměl dát dohromady pár rýmů.

Jana Karvaiová: Reakce učitelky na reakci ministerstva

Na jednu stranu je dobře se že ministerstvo ozvalo. Víme, že si čtou Českou školu. Na straně druhé, jejich lpění na své jediné pravdě je nebezpečné.

28.1.17

Ondřej Andrys: Škola versus víra

Ani školní inspektoři nevědí, zda škola může svým studentkám zakázat při výuce hidžáb. Dlouho očekávaný verdikt soudu jim na tuto otázku včera odpověď nedal.

Včera se čekalo, že soud rozhodne, zda mohou muslimky chodit do českých škol se zahalenou hlavou, i když to mnohde výslovně zakazují školní řády.

Ve sporu mezi Střední zdravotnickou školou v Praze a někdejší uchazečkou o studium, Somálkou Ayan Jamaal Ahmednuurovou, která školu kvůli zákazu hidžábu zažalovala, verdikt padl. Avšak odpověď na otázku, zda je šátek náboženský symbol a škola jej může zakázat, nedal. Soud totiž dospěl k závěru, že Somálka do školy nenastoupila, a ta ji tak ani nemohla diskriminovat. „Soud rozhodl o tom, že žalobkyně nebyla školou diskriminována, ovšem tato kardinální otázka zůstala nevyřešena,“ konstatuje náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys. Ani on nedokáže říct, jak se mají ředitelé škol v takových případech v budoucnu zachovat.

Echo24.cz: Británie hledá učitele v Česku. Má zájem o fyzikáře a matematikáře

Britská vláda se chystá vyřešit nedostatek učitelů fyziky a matematiky náborem nových pracovníků z České republiky, Německa, Polska a Spojených států amerických. Na základě získaného dokumentu o tom informoval server The Telegraph.

Patrik Zandl: Smiřte se s tím, že vaše děti jsou tvorové bez budoucnosti

Smiřte se s tím, že vaše děti jsou tvorové bez budoucnosti. Leda byste byli připraveni vyklopit pět až deset tisíc měsíčně. Takhle naplacato a natvrdo řečeno je současná situace v českém školství a zkrácená verze následujícího. Pokud nebudete schopni zaplatit svým dětem "nadstandardní" vzdělání, dostane se jim vzdělání, které se neposunulo za třicet let od toho, jak jste ho znali vy (a jak ho ustavila josefinská reforma), přičemž za tu dobu přibralo problémy nové, aniž bych se zbavilo starých. Zahodíte všechny talenty dětí, ustane jejich zvídavost, stanou se Šedivými.

poste.restante: MŠMT to vymyslelo a naplánovalo DOBŘE aneb Nestydíte se aspoň trochu při pohledu do zrcadla?

Učitel poste.restante okomentovat na České škole tiskovou zprávu MŠMT Společné vzdělávání šité až příliš horkou jehlou? Nebo neochota měnit rutinu a stereotypy?, která reaguje na výroky učitelů v článku na iDNES.cz Školy čelí zmatkům kvůli inkluzi. Je šitá horkou jehlou, míní pedagogové.

ZŠ Montessori Na Beránku: Co máš na své škole rád/a?

Zeptali jsme se u nás dětí ve škole na to, co se jim u nás líbí, co mají na své školy rády. V každé třídě jsme požádali o několik dobrovolníků. Největší zájem byl v prvním trojročí (1.-3.třída).


27.1.17

MŠMT: V novém školním roce dozná změn kariérní řád učitelů

V novém školním roce 2017/2018 vstoupí v platnost nový kariérní řád, který do budoucna upraví kariéru učitelů. Ta by měla postupovat ve třech stupních, v rámci nichž budou učitelé také odměňováni. Na pozvání hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka dnes nová pravidla přiblížila v Jihlavě celkem 130 zástupcům školských zařízení ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

Ze sociálních sítí: Čítanka z 50. let

Reakce MŠMT: Společné vzdělávání šité až příliš horkou jehlou? Nebo neochota měnit rutinu a stereotypy?

Na portálu iDNES.cz byl 24. 1. 2017 zveřejněn text o stavu zavádění společného vzdělávání na Karlovarsku pod názvem Školy čelí zmatkům kvůli inkluzi. Je šitá horkou jehlou, míní pedagogové. Jeho první polovina oceňuje finanční zajištění inkluze v kraji, protože prostředky na asistenty pedagoga, ale i na další podpůrná opatření, včetně pomůcek, do škol skutečně proudí. Kriticky ovšem hodnotí, že „proces doprovázejí zmatky, nejasností a obrovský nárůst administrativy“.

Ze sociálních sítí: Ředitel si nechal žákem oholit hlavu

Ředitel nechal svého studenta, aby mu oholil před ostatními studenty hlavu, aby jim dal důležitou lekci. Chlapec si totiž předtím oholil hlavu jako výraz solidarity se svým dědečkem, který dostal rakovinu. Ostatní studenti se mu však kvůli oholené hlavě smáli. Ředitel se jich zeptal, kdo zná někoho, kdo měl, nebo má rakovinu. Přihlásili se skoro všichni. Tak vidíte, řekl ředitel. Já si teď nechám oholit hlavu jako výraz své solidarity s Jacksonem a jeho dědečkem a taky abych ukázal, že my tady držíme spolu a podporujeme se, v dobrých i zlých časech.

Cedefop: výsledky průzkumu veřejného mínění k odbornému vzdělávání a přípravě v Evropě

První výsledky z průzkumu veřejného mínění k odbornému vzdělávání a přípravě v Evropě, který pořádal Cedefop, ukazují, že hlavním důvodem, proč si mladí lidé vybírají odborné vzdělávání a přípravu, je najít si práci (46 %). Hlavním důvodem, proč si mladí lidé vybírají všeobecné vzdělávání, je pokračovat ve vzdělávání na vyšším stupni (45 %).

Vlasta Bohdalová: Škola není jenom „barák“

Škola není jenom budova. Dokonce ani jenom budova s lavicemi, tabulemi. Dokonce ani jenom budova s lavicemi, tabulemi, žáky či studenty a učiteli. Škola či mateřská škola jsou základní kameny místní komunity. Což je faktor, který z financování školství nedělá jenom ekonomický problém. Je to prostě daleko složitější.

ROBOSOUTĚŽ 2017 pro 2. stupeň základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií

Soutěž je určena pro tříčlenné týmy z 2. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií z České republiky. Úkolem každého týmu bude sestavit robota ze stavebnice LEGO® MINDSTORMS® tak, aby splnil zadanou soutěžní úlohu a to co možná nejlépe. Týmy své síly změří při společné soutěži sestrojených robotů v pátek dne 28. dubna 2017.

26.1.17

Ze sociálních sítí: Causa Kladno versus školský ombudsman v podání ODS Kladno

Causa Kladno versus školský ombudsman: dopis primátora Wolfa ministryni školství

Z dopisu vybíráme: "Pokud slovy školského ombudsmana někdo poškodil pověst školy a pedagogického sboru, byl to především právě školský ombudsman. Jeho zprávu v těchto dnech na sociálních sítích zveřejnila bývalá paní ředitelka ve spolupráci s opoziční ODS. Školský ombudsman namísto zlepšování školního prostředí a fungování pedagogických sborů rozdmýchal svým vyjádřením velkou vlnu vášní, nepravd a naprosto neprofesní a neprofesionální intervence do chodu základního školství v Kladně, navíc ze zákonného postupu svým vyjádřením vytvořil umělou politickou kauzu."

Causa Kladno versus školský ombudsman: Dopis učitelky školskému ombudsmanovi

Z dopisu učitelky Miroslava Klosová školskému ombudsmanovi vybíráme: "Působím na škole 16 let, záleží mi na její pověsti, na dětech, rodičích, na těch spolupracovnicích, kteří dělají svou práci s maximálním nasazením a láskou, a přála bych si, abychom se mohli vrátit k tomu, co je prvotním úkolem školy - učit a s dovolením občas i vychovávat, a ne se stále utápět v nesmyslných sporech a nařčeních. V posledních měsících je ve škole patrné napětí, panují neshody i mezi zaměstnanci. Většina pedagogů, kteří jsou na škole delší dobu, považuje celou situaci za zbytečně vyhrocenou a nepřeje si nic jiného, než aby škola plnila dále své poslání."

Causa Kladno versus školský ombudsman: Zpráva o šetření stížnosti na postup zřizovatele školy ZŠ Vašatova, Kladno

Ze zprávy Ladislava Hrzala, školského ombudsmana, vybíráme: "Zveřejňování a medializace nepravdivých negativních informací nepřispívá k utváření kvalitních vztahů ve školách a k prestiži školství u veřejnosti. Vykázání školského ombudsmana z prostor školy a neochota vedoucího školského oddělení magistrátu města jednat o stížnosti je z mého hlediska nepochopitelná a domnívám se, že nepřímo potvrzuje má předchozí vyjádření.

Doporučuji, aby zřizovatel školy na jednání Rady města zařadil omluvu paní ředitelce za nepravdivé informace a tuto zveřejnil také na stránkách Kladenských listů. Obecně doporučuji vyvarovat se medializaci neověřených informací, které poškozují školství v očích veřejnosti."

EDUin si stanovil hlavní témata své činnosti pro rok 2017: Společenská soudržnost, podpora veřejného školství a vzdělávací inovace

S ohledem na aktuální společenskou situaci i stav vzdělávací politiky si obecně prospěšná společnost EDUin stanovila pro rok 2017 tři hlavní témata, která chce podporovat ve veřejné debatě i prostřednictvím projektů, na nichž se podílí. Chce sledovat a podporovat trendy, které posilují společenskou kohezi, zmírňují sociální štěpení společnosti, vytvářejí prostředí podporující společenskou shodu. Chce podporovat pozici veřejného školství a postavení učitelů a informovat o inovacích ve vzdělávání.

1. 2.: Online kurz programovania v jazyku Scratch

Učíte informatiku, ale programovanie nie je vaša silná stránka? Chceli by ste sa naučiť nový programovací jazyk, ktorý je veľmi jednoduchý a zároveň populárny medzi deťmi na celom svete?

Markéta Hronová: Veřejné školky budou dostávat peníze podle odučených hodin. Soukromé dál podle počtu dětí, bojí se likvidace

Od roku 2020 budou mít veřejné školky místo pro všechny děti od dvou let. Zároveň se má zlepšit jejich financování a klesat počet dětí ve třídách. Jiné financování se ale netýká školek soukromých. Společně s klesajícím počtem dětí a nárokových míst ve veřejných školkách by to pro mnohé z nich mohlo být likvidační.

David Runciman: Dopad vzdělanostní propasti na současnou politiku

Ze všech možných propastí rozdělujících společnost v roce prezidentských voleb v USA a brexitu Velké Británie se vzdělání stalo propastí rozdělující voliče na dva čím dál víc znepřátelené tábory. Jsou zde sice i další faktory (rasa, pohlaví, věk), nelze se ovšem vyhnout závěru, že hlasování lidí závisí stále více na tom, jak dlouhou dobu strávili ve škole. Zjednodušené chápání situace jakožto střetu mezi ignoranty a osvícenými však není správné.

Byli jsme uprchlíky 1938

Představujeme vám novou aktivitu IWitness v českém jazyce. Tato e-learningová aktivita zkoumající fenomén uprchlictví a migrace je věnována příběhu Britského výboru pro uprchlíky z Československa a jeho nejznámějšímu spolupracovníkovi, siru Nicholasi Wintonovi.

Hana Erlebachová: CLIL – komplikace, nebo příležitost?

Výuka metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning) neboli způsob, kdy se žáci během vyučovací hodiny učí současně obsahu daného předmětu a cizímu jazyku, je stále diskutovanějším tématem. Na oblast CLILu bylo zaměřeno několik projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. A toto téma se znovu objevuje také v tzv. „šablonách“, tedy projektech umožňujícím školám realizovat různé formy profesního rozvoje učitelů s využitím dotační podpory MŠMT formou zjednodušeného vykazování souvisejících nákladů. Je však výuka metodou CLIL v popředí zájmu škol? Vidí v ní učitelé potenciál, nebo se přiklánějí spíše k názoru, že je obtížná, časově náročná a spíše než očekávané výsledky přináší komplikace? V jakých předmětech se metoda CLIL nejčastěji využívá? Podobné otázky jsme položili učitelům základních škol, kteří CLIL ve výuce již vyzkoušeli.

25.1.17

MŠMT rozdělilo krajům zvýšené finanční prostředky pro mateřské, základní a střední školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k 20. lednu rozdělilo krajům finanční prostředky, a to ve výši téměř 93 miliard korun. V rozpočtu pro rok 2017 je mimo jiné zahrnuto průměrné zvýšení objemu peněz pro ohodnocení učitelů o 8 procent a pro další pracovníky ve školství o 6 procent, což činí téměř 6,3 miliardy korun na rok.

Video: Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma Chceme, aby se čeští žáci zlepšovali v mezinárodních šetřeních PISA a TIMSS?

Cílem kulatého stolu bylo hledat odpovědi na otázky:

  • Proč by nás měly zajímat výsledky mezinárodních výzkumů?
  • Jak si máme interpretovat poslední výsledky PISA a TIMSS?
  • Co testy PISA a TIMSS ověřují? A jak se tyto testy v průběhu let vyvíjejí?
  • Za jakých podmínek je reálné, aby měli čeští žáci lepší výsledky, a to nejen v mezinárodních šetřeních?
  • Jak nám v tomto směru pomáhají výzkumy realizované v ČR?
  • Co by mělo nastat v oblasti vzdělávací politiky v návaznosti na výsledky mezinárodních šetření?


Zdeňka Trachtová: Výuka češtiny pro azylanty drhne. Vede ji agentura odpůrce islámu

Pro hladkou integraci cizinců, kterým Česko udělí azyl, je nezbytné, aby se co nejrychleji naučili češtinu. Jejich výuka však podle informací iDNES.cz selhává. Jazyková agentura Parole vybraná ministerstvem školství s azylanty podle neziskových organizací komunikuje často nesrozumitelně nebo vůbec. Vlastník firmy pracující s imigranty považuje islám za „tyranskou ideologii“, loni kandidoval za Úsvit.

NÚV: Charakter podpory – I. stupeň podpůrných opatření

Podpůrná opatření I. stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka formou mírných úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy; na úpravách vzdělávání se podílí především učitelé ve spolupráci s pracovníky poskytujícími poradenské služby ve škole (výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog, školní speciální pedagog) a ve spolupráci se zákonnými zástupci.

NÚV: Členění činností a poskytovaných školských poradenských služeb mezi PPP a SPC

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních byla upravena změnou č.197/2016Sb. Tato změna se projevila mimo jiné i v jiném členění činností mezi PPP a SPC.

Při výuce matematiky je vhodné kombinovat různé strategie, doporučuje studie OECD

O tom, jakou strategii výuky učitelé při hodinách matematiky zvolí, často rozhoduje množství učiva, které si žáci mají osvojit, a také nutnost připravit žáky ke kvalifikačním zkouškám. Časově náročné metody, při nichž žáci pracují samostatně nebo ve skupinách, se tak podle studie OECD často dostávají do pozadí, přestože přispívají k rozvoji kreativity, hlubšího učení a angažovanosti žáků.

25. 1.: Webinář Školské rady - POZOR! JIŽ DNES!

Lektor Ing. Václav Kugler vám představí způsoby, jak zařídit, aby byly školské rady přínosem, jak vybírat jejich členy a jak tyto členy motivovat a zapojovat. Setkání se uskuteční ve středu 25. února 2017 od 20 hodin na Metodickém portálu RVP.CZ.

24.1.17

Ze sociálních sítí: Black Market aneb Jsi naštvaný/á, že Ti už v bufetu nechtějí prodat pendreky?
Josef Káles: Ministerstvo školství zase perlí, stanovuje počet kuchařů podle počtu porcí

Počet zaměstnanců ve školní kuchyni by se podle ministerstva školství měl řídit počtem uvařených porcí. Vzniká tak další ministerská tabulka, která bude školám něco diktovat. Po pamlskové vyhlášce je to další zbytečná regulace z dílny tohoto úřadu, kde očividně něco nepěkného řádí.

MŠMT: Normativy soukromých škol na rok 2017

MŠMT stanovilo v souladu se zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2017 pro účely poskytování dotací soukromému školství", č.j. MSMT-279/2017.

Ze sociálních sítí: Existují ve vzdělávání nějaká tabu? O čem se (nikdy) nemluví, co se (nikdy) nedělá, nebo se to děje, ale nemluví se o tom?

EDUin: Kvalitní škola podle České školní inspekce

V roce 2015 byl Českou školní inspekcí představen nový rámec hodnocení vzdělávací činnosti škol s názvem Kvalitní škola. Představuje krok správným směrem, od formalismu a kontrolování „papírů“ k zaměření na samotnou činnost učitele/školy, k obsahu a formě vzdělávání a jeho dopadu na žáky.

Evropský parlament: Vyslanci do škol (úvodní semináře 21. a 28. 2.)

Evropský parlament zahajuje v členských státech Evropské unie program nazvaný „Vyslanci do škol", který je zaměřený na studenty středních a středních odborných škol. Tento program má za cíl zvýšit povědomí o evropských demokratických hodnotách. Zahrnuje tak nejen aspekty Evropské unie, ale především problematiku základních evropských občanských práv, práci Evropského parlamentu a jeho poslanců včetně bezprostředního vlivu na každodenní život.

Český rozhlas: Docentka Opravilová: Česká specialita je hodnotit dítě už ve školce. V zahraničí je kritérium věk

„Je zjištěno a bylo dávno potvrzeno, že se děti do půl roku srovnají. Ti, co byli hodně připraveni, i ti, co byli méně.“ O předškolním vzdělávání s předsedkyní asociace předškolní výchovy Evou Opravilovou mluvila Renata Kropáčková.


Jitka Dolanská: Školy čelí zmatkům kvůli inkluzi. Je šitá horkou jehlou, míní pedagogové

Téměř dvacet milionů korun získal v lednu Karlovarský kraj od ministerstva školství na asistenty a pomůcky pro společnou výuku dětí zdravých a s postižením. Inkluzi však provázejí zmatky a nárůst administrativy.

Odborné semináře nakladatelství Raabe pro pedagogy MŠ a SŠ

Nakladatelství Raabe pořádá jako novinku sérii odborných seminářů pro učitele. Semináře jsou orientovány na vyučující v mateřských a středních odborných školách. Oba semináře se uskuteční paralelně v pěti termínech během dubna a května v Praze, Brně, Ostravě, Liberci a Plzni.

Rada Zlínského kraje podpořila vznik alternativní střední školy, první v republice

Vznik nové školy umožňující vzdělávání přes internet podpořilo vedení Zlínského kraje. Jde o jedinečnou záležitost v rámci České republiky, kdy má být středoškolské vzdělání umožněno především žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, například žákům se zdravotním postižením. Informoval o tom radní Zlínského kraje pro školství Petr Gazdík.

DUM: Sbírka sovětských anekdot z archivu CIA

Občankáři a učitelé dějepisu jistě uvítají jako digitální učební materiál sbírku sovětských anekdot z archivu CIA. Podle The Moscow Times se jedná o výběr nejoblíbenějších anekdot, které si lidé v tehdejším Sovětském svazu vyprávěli. Některé se ale možná budou těžko vysvětlovat:

Muž přijde do obchodu a ptá se: „Nemáte nějaké maso?“ Prodavačka odpoví: „Ne, my nemáme žádné ryby. To je ten obchod naproti, kde nemají maso.“

23.1.17

Ministryně školství jednala se zástupci školských asociací o navýšení rozpočtu (AKTUALIZOVÁNO)

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová jednala se zástupci školských asociací, hlavním tématem bylo navýšení rozpočtu a kariérní řád. Odborníci podpořili záměr ministryně na postupné navyšování rozpočtu v následujících třech letech. Peníze by měly jít zejména na platy pracovníků ve školství a změny v souvislosti s novým systémem financování škol.

Ze sociálních sítí: Vzpomínka na časy genderově vyvážených čítanek

bEDUin: Co přinesl týden 16. 1. 2017 – 22. 1. 2017

Témata týdne: 

Společné vzdělávání je přirozená věc: Jan Zadražil

„Míra inkluze podle mne ukazuje celkovou vyspělost společenství, které ji provádí. Je to věc prospěšná oběma stranám,“ říká divadelní, filmový a seriálový herec Jan Zadražil. „Společné vzdělávání dává možnost necítit se odstrčeným, stigmatizovaným a nepotřebným a zároveň šanci uvědomit si, že lidé jsou různí, ale od každého se můžeme učit. Stačí k tomu otevřená mysl a otevřené srdce. To je přidaná hodnota společného vzdělávání,“ vysvětluje Jan Zadražil svůj názor na společné vzdělávání dětí se znevýhodněním spolu s ostatními dětmi v běžných školách. Jeho hlavní smysl vidí zejména v rozvoji sociálních dovedností a otevřenosti. „Společné vzdělávání učí toleranci k odlišnosti, empatii a boří bariery mezi lidmi. Tedy něco, co je v dnešním světě neobyčejně potřeba. Na obou stranách.“

ČT24: Učitelé v Orlové budou testovat školáky na drogy. Zkušenost s nimi má čtvrtina deváťáků

Od února začne na některých základních školách v Orlové na Karvinsku platit nový školní řád, který učitelům dovoluje testovat, jestli žáci nejsou pod vlivem drog. V případě ohrožení jejich zdraví i bez souhlasu rodičů. Radnice přísnějšími pravidly reaguje na loňský průzkum, který odhalil, že každý čtvrtý deváťák v Orlové má zkušenosti s drogami – nejčastěji s pervitinem a marihuanou.

Václav Klaus ml.: K čemu jsou holky na světě?

Rozsáhlý ohlas vzbudila básnička Jiřího Žáčka v čítance pro děti v základních školách. Aktivisté a pokrokoví umělci na případ upozorňují. Ministerstvo školství (a asi i vnitra) uznalo, že text není genderově neutrální. A já to dnes rozeberu matematicky. I když je to čeština.

Alena Zemančíková: Rozbor básně

Básničky v čítankách nemusejí být uměleckým veledílem. Rozhodně by však měly být pravdivé a neuvádět šestileté děti ve zmatek v konfrontaci s realitou, ve které žijí.

Překvapilo mě, že kritické poukázání na básničku Jiřího Žáčka ze slabikáře vzbudilo odpor. Ale už to tak je, že u nás se vždycky najde někdo, kdo musí vynadat (a podepřít své rozhorlení sprostými slovy, jako kulturní redaktor deníku Echo Lukáš Novosad) těm, kteří upozorní na překonané stereotypy.

18. 2.: Staňkov 2017: Ta učí tak a ten zas takhle a všichni společně se naučíme moc!

V sobotu 18. února 2017 od 9 do 17 proběhne v ZŠ ve Staňkově vzdělávací akce s názvem "Ta učí tak a ten zas takhle a všichni společně se naučíme moc". V průběhu dne proběhne několik prakticky zaměřených workshopů.

Jitka Chalánková: Svačinová lobby vytlačuje názor rodičů

Už druhým týdnem se české školy řídí spornou pamlskovou vyhláškou. Odvážnější ředitelé školní kantýny zachovali s omezeným sortimentem, jiní je zavřeli do samostatných prostor a opatřili cedulí „do 15 let nepřístupné“. Ve většině škol ale raději bufety zavřeli. A to i tam, kde fungovaly dobře, třeba při odpoledním klubu přírodovědců, v knihovně nebo hudební škole.

(S)Škola: skvělý rozcestník pro učitele i žáky

Středoškolský učitel fyziky a informatiky Jindřich Zdráhal vytváří skvělý rozcestník pro učitele i žáky (S)Škola již více než čtyři roky. Svou práci digitálního kurátora komentuje slovy: "No a jak tak pořád něco hledám na internetu, tak nacházím zajímavé stránky, videa, články a podobně a řešil jsem, jak si je zapisovat a uchovávat. Vím, že existují služby, kde bych si založil jenom účet a pak tam ty stránky jenom psal a bylo by. Řekl jsem si ale, že by bylo dobré, kdyby z této mé činnosti měli něco i mí kolegové, žáci a prostě co nejvíc lidí. Později jsem si uvědomil, že bych mohl přispět i něčím víc než jenom sbírkou zajímavých odkazů a tak tady najdete i některé mé články, videa a podobně."

MŠMT: Informace k veřejným zakázkám

Příjemce podpory je dle právního aktu o poskytnutí/převodu podpory povinen při zadávání zakázek hrazených z prostředků dotace postupovat v souladu s právními předpisy a Pravidly pro žadatele a příjemce OP VVV.

Bořivoj Brdička: Analýza dat v rukou koordinátora technologií

Jsme zvyklí na to, že digitální data slouží ve škole hlavně k realizaci administrativy – matrika, inventář, účetnictví, u pokrokových škol i k vedení rozvrhu, suplování, třídních knih (evidence docházky), žákovských knížek apod. S rostoucí vybaveností žáků digitálními přístroji se s jejich pomocí bude realizovat stále více výukových aktivit. Proto se oblast využití digitálních dat bude brzy vztahovat i na průběžnou analýzu výukových výsledků žáků.

MŠMT: TV spot Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání k inkluzi

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání prezentuje od 16. ledna 2017 v TV nový reklamní spot. Ten se tentokrát zaměřuje na společné vzdělávání, neboli inkluzi.Český rozhlas: Orlová přitvrzuje v boji proti drogám. Školy mění řády, aby mohly testovat žáky

První základní školy v Orlové mění kvůli drogám své řády. Změna umožní učitelům, aby žáky na drogy testovali. Město tak reaguje na loňský rozsáhlý průzkum, který odhalil, že každý čtvrtý deváťák bere drogy. Častěji jde přitom o pervitin než o marihuanu.


Karel Klatovský: Windows aplikace (nejen) pro školství - 31. díl

Vítejte v dalším díle jedinečného seriálu o vzdělávacích aplikacích z katalogu Windows Store. Tentokrát to bude díl ryze kostičkový.

22.1.17

Ze sociálních sítí: Lze doufat, že příště si diskutující kritici vezmou na paškál žánr lidové písně

Markéta Hronová: Školy začnou dostávat peníze podle počtu odučených hodin, skončí financování na žáka. Stát to může přijít až na pět miliard ročně

Poslanci schválili změnu financování mateřských, základních a středních škol. Od září 2018 mají školy dostávat peníze podle vzdělávacích programů a podle počtu hodin, které učitelé odučí. Současný systém, kdy jim stát posílá finance podle toho, kolik mají žáků, zvýhodňoval velké a hodně naplněné školy.

Jan Houska: Děti s dietou se staly rukojmím byrokracie

Vaření dietních jídel pro jedenáct žáků českokrumlovských škol stojí po loňském striktním opatření ze strany vládních úředníků dvě stě tisíc korun ročně. Město se s tím nehodlá jen tak smířit.

Zdeněk Sotolář: Začala válka mezi experty na školství a první obětí má být Václav Klaus ml.

Zahájil ji náměstek ministryně školství prof. Stanislav Štech výstřelem proti Václavu Klausovi ml. v článku Klaus mladší není expertem na školství, jen se za něj vydává.

21.1.17

Události v regionech ČT1: Údajná rasová diskriminace před soudem

Případ údajné rasové diskriminace Romů na ZŠ Pěší v Ostravě-Muglinově začal řešit soud. Dva budoucí prvňáky škola měla odmítnout zapsat do první třídy kvůli údajnému úmyslu omezit počet romských dětí ve třídě. Proto je měli podrobit testu, který ani jeden ze dvou chlapců nezvládl. Ředitel ZŠ Kamil Krahula žalobu striktně odmítá.

Ze sociálních sítí: Myslím, že Jiří Žáček má moc rád svojí maminku

Tomáš Feřtek: Mají přijímací testy určovat, co se má ve školách učit?

„Jednotné přijímačky přinášejí ještě větší soustředění na pseudoakademické znalosti, stačí se podívat na vzorové testy Cermatu. Tyto testy budou v dalších letech určovat, co se bude na základních školách učit. (…) Jakkoli jsou testy Cermatu po obsahové stránce problematické, testy předkládané některými agenturami jsou o několik pater horší.“

ČOSIV: Vzdělávání dětí s lehkým mentálním postižením (LMP) v datech

Počet dětí s LMP v ČR stále klesá – v roce 2016 se jednalo o přibližně 12 500 žáků, z čehož bylo 15 % individuálně integrováno v běžných třídách. ČR se tak postupně celkovým počtem žáků s LMP přibližuje celosvětovému průměru (1,8 % žáků s mentálním postižením v populaci).

20.1.17

Ze sociálních sítí: Předmět: "Maminka"

Soutěž o titul „Zlaté české ručičky 2017“ pro žáky středních škol

Českomoravská konfederace odborových svazů vyhlašuje druhý ročník soutěže pro žáky středních škol o titul „Zlaté české ručičky 2017“ s podtitulem „Vyrob hračku a udělej radost dětem v dětských domovech“.

Anna Putnová: Novela školského zákona přinese větší průměrnost škol

Projev při projednávání novely školského zákona v Poslanecké sněmovně ve středu 18. ledna 2017: "Největší riziko spatřuji v tom, že tato předloha přinese větší průměrnost škol. Ředitelé, kteří se dostanou díky této novele do situace, kdy budou hradit výkony, se budou chovat zcela racionálně, a budou tedy dělat jen to, co mají zaplacené, takže výborné školy, nadstandardní školy zřejmě spadnou do průměru, protože takový je ten všední život. Když v roce 2000 vznikaly kraje a dostaly do vínku regionální školství, nikdo neuměl předvídat, jak se situace vyvine, a to jednoduché transparentní financování, tak jak bylo nastavené na hlavu, se zdálo být velmi slušným a dobrým řešením. Život ukázal, že si cestu našli samozřejmě jak kraje, tak jednotliví zřizovatelé. Tento experiment je třeba vyzkoušet. Nepochybně povede k dalším novelám a já bych si velmi přála, aby nevedl k tomu, že to bude začátek masivního rozvoje soukromého školství. To bych považovala za neúspěch této předlohy."

Petr Bittner: Pět tezí o tom, k čemu jsou holky na světě, aby byl ten svět v pořádku

Báseň Jiřího Žáčka z čítanek pro druhou třídu základních škol vzbudila zapálenou debatu. Podle básně jsou totiž dívky na světě k tomu, aby se staly matkami. Nejde přitom o samotnou báseň, ale o podmínky a průběh diskuze, kterou vyvolala.

Ze sociálních sítí: Přebásnění, zkvalitnění a zesprávnění průměrného textu Jiřího Žáčka z čítanky pro druhou třídu základní školy

Český rozhlas: Komu vadí báseň Maminka? Feřtek: Nerovnosti se mají řešit v realitě, učebnice posuzujme smířlivěji

Tak trochu poprask vyvolala v posledních dnech básnička od Jiřího Žáčka s názvem Maminka, která se objevuje hned v několika učebnicích. Básni je vyčítáno, že u dětí buduje genderové stereotypy, byla dokonce použitá jako negativní příklad v publikacích, které se zabývají genderově senzitivním vzděláváním. Hosty Českého rozhlasu Plus jsou Veronika Šprincová, předsedkyně Genderové expertní komory a Tomáš Feřtek, odborný konzultant společnosti EDUin.


Ze sociálních sítí: 1500 za trvalý pobyt dítěte kvůli zápisu do 1. třídy! Kdo dá víc?

Občankáři.cz: Gender a etnicita na 1. stupni ZŠ

Ve svých třídách se často setkáváme nejen s problematikou genderové rovnosti, ale také s problematikou rovnosti etnické. Jak k tomuto citlivému tématu přistoupit, jak ho uchopit. Především učitelé základních škol mohou nalézti odpovědi v příručkách Otevřené společnosti o.p.s..

ČSÚ: Studenti a absolventi vysokých škol v ČR

Mezi lety 2001 a 2010 počet studentů vysokých škol (bakalářské, magisterské a doktorské studium) v České republice narůstal. Zatímco v roce 2001 studovalo vysokou školu téměř 204 tisíc osob, v roce 2010 se jednalo již o 396 tisíc. Od roku 2010 pak počet vysokoškolských studentů klesá. V roce 2013 studovalo na 72 veřejných a soukromých vysokých školách v České republice 368 tisíc osob.

Pavel Janíček: Přišel čas přesunout žáky do další reality?

Druhý díl seriálu o virtuální (a rozšířené) realitě shrnuje stav na konci roku 2016. Tentokrát se článek věnuje využití těchto technologií ve výuce.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od 1. února 2017

Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s účinností od 1. února 2017.

MŠMT: Podrobný informační materiál ke vzdělávání dětí od 2 do 3 let v mateřské škole

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podrobnější informace ke vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřských školách. Materiál je interaktivní, což zjednodušuje orientaci v textu.

Cílem zveřejňovaného materiálu je poskytnou mateřským školám detailnější vhled do jednotlivých oblastí týkajících se přímo předškolního vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let, poukázat na dílčí odlišnosti při vzdělávání těchto dětí ve srovnání s dětmi 3 až 6 (7)letými, zpřehlednit informace a v neposlední řadě poskytnout mateřským školám vodítka k tomu, jak mají postupovat a jaká opatření učinit, aby byly nastaveny optimální podmínky pro děti ve věku od 2 do 3 let.

Marta Semelová: Seber jim kost a přestanou se rvát

Poslanecká sněmovna schválila novelu školského zákona, která má za cíl změnit způsob financování regionálního školství, nyní ji posoudí Senát. Stávající systém financování podle počtu žáků se neosvědčil a negativně přispěl ke snížení kvality vzdělávání. V jeho důsledku je na střední školy přijímán každý uchazeč, aniž by měl potřebné znalosti a zájem o obor, jen aby škola získala co nejvíc peněz. Vede k výrazné nerovnosti financování škol a výše platů pedagogických i nepedagogických pracovníků mezi jednotlivými kraji. Mnozí ředitelé tak jsou nuceni dofinancovávat platy z nenárokových složek, zároveň nevědí, s jakou částkou mohou počítat, což komplikuje organizování a plánování vzdělávacího procesu.

19.1.17

90'minut ČT24: Novela školského zákona schválena

Editor Pedagogicke.info Janek Wagner komentuje schválenou novela školského zákona.

Už je to tady! Revoluce dovedností

Zpráva společnosti Accenture, která byla zveřejněna včera u příležitosti Světového ekonomického fóra v Davosu: Podle nového průzkumu společnosti Accenture musí generální ředitelé zahájit „revoluci dovedností“, aby využili potenciál digitálního věku.

MŠMT: Nové školy především pro malá města a obce

Dvacet projektů s celkovou dotací téměř 300 milionů korun se v letech 2017 a 2018 uskuteční díky příslušnému programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kapacita mateřských škol bude zvýšena o devět tříd pro 249 dětí, u základních škol vzroste počet o 31 učeben pro 628 žáků.

Michal Kaderka: Svět hoaxů a propagandy

Tři devadesátiminutové bloky k tématu hoaxy a propaganda.

Bohumil Kartous: Největší chybou pro budoucnost společnosti by bylo odpírat vyšší vzdělání

Diskuse o vzdělávání, jeho smyslu, problémech a chybách, které se v systému objevují a o řešeních, která je třeba přijmout, velmi často staví na tom, že se rapidně snížily nároky na studenty a tím pádem prodělalo vzdělání (titul) devalvaci. Taková je i argumentace Toma Nicholse v článku z Chronicle of Higher Education, z nějž citovaly Britské listy. Je velmi překvapivé, že v těchto argumentacích velmi často chybí zcela zásadní fakt: počet studentů na terciárním stupni vzdělávání se za poslední desítky let zněkolikanásobil. Je to špatně? Jsem přesvědčen, že ne...

Učitelé mají možnost použít nový otevřený vzdělávací zdroj o hoaxech a propagandě

Válečná i komunistická propaganda, hoaxy i nástroje prokremelské propagandy jsou součástí tří devadesáti minutových bloků, které mohou učitelé mediální či občanské výchovy nově využít ve výuce. Pro učitele jsou připraveny i podklady, které mohou jako otevřený vzdělávací zdroj dále upravovat, doplňovat a dále sdílet.

EDUin: Akční plány jako příležitost pro strategický rozvoj vzdělávání

Audit vzdělávacího systému v ČR definoval klíčová témata vzdělávání v ČR, na která by se měla zaměřit pozornost při řízení a rozvoji systému. Přinášíme sérii tiskových zpráv, v nichž se jim budeme postupně věnovat.

Stanislav Štech: Klaus mladší není expertem na školství, jen se za něj vydává

Václav Klaus mladší splňuje všechny předpoklady kladené na experta v postpravdivé době: nezatěžuje se fakty, mluví o všem, včetně toho, o čem nic neví, mluví dostatečně rázně, a uchyluje se především do sociálních sítí.

Mik Herman: Uctívači genderu se pustili do Jiřího Žáčka. Jeho Maminka prý není korektní

Maminka je milá básnička Jiřího Žáčka, která se objevuje v několika čítankách pro druhý ročník ZŠ. Básník v ní vysvětluje, proč mají maminky děti rády a proč pro ně chtějí jen to nejlepší. Citlivě napsaná básnička vyzdvihuje nezastupitelnou roli mámy a ženy v rodině a říká, že na této planetě jsou holky, které jednou také budou chtít rodit děti.

25. 2.: Kurz Arduino pro učitele - Brno

Nový kurz Akademie CZ.NIC Arduino pro učitele je určen všem, kteří vyučují elektroniku, elektrotechniku nebo programování na úrovní základní nebo střední školy. Na kurzu se posluchači seznámí s platformou Arduino, nejrozšířenější open hardware platformou současnosti a na sérii praktických cvičení projdou průřezem toho, co tato platforma nabízí a co s ní lze studenty a žáky učit. Posluchači se také seznámí s nastavením hardware, instalací potřebného software a ovladačů a propojení s počítačem.

Jitka Chalánková: Kolem škol krouží armáda různých výživových poradců

Projev při projednávání novely školského zákona v Poslanecké sněmovně ve středu 18. ledna 2017: "Prolobováním pamlskové vyhlášky se veřejně pochlubila jedna konkrétní výživová poradkyně, která ještě před pár měsíci na svém webu balíčky pro školy nabízela. Dnes byste je tam hledali marně. Typuji, že si jen zavčas uvědomila jistý střet zájmů, který může tento způsob boje za zdravou výživu představovat. Jde mimochodem o stejnou dámu, která přivezla své svačinky ochutnat na školský výbor. Nevím, z jakého titulu. Není ani úřednice Ministerstva školství a oficiálně ani autorka vyhlášky."

Jiří Mihola: Nejde o plošné řešení všech problémů, které se financování regionálního školství týkají

Projev při projednávání novely školského zákona v Poslanecké sněmovně ve středu 18. ledna 2017: "Nicméně chtěl bych zde zdůraznit, že především tuto normu řešíme a základem je financování regionálního školství. Tady jsem rád za to, že posouváme věc, o které se dlouho diskutovalo, která byla bolestí a kdy se uskutečnil bezpočet různých kulatých stolů, sezení, koaličních, nekoaličních, výborových, nevýborových a že se tuto věc, která je velmi náročná, daří posunout nebo věřím, že se teď ve třetím čtení podaří posunout dál.

Myslím, že na to školy netrpělivě čekají. A přestože to označuji za posun a podporuji tady tento návrh zákona, nebo podporujeme jako klub KDU-ČSL, tak bych chtěl zdůraznit, že to není úplně plošné řešení všech problémů, které se financování regionálního školství týkají, protože samozřejmě naším dalším úkolem zůstává otázka ohledně financování soukromého školství a financování církevního školství."

18.1.17

Ze sociálních sítí: Přestože odborné vzdělání slibuje důležité první zaměstnání, absolventi odborné přípravy mají tendenci ztratit práci dříve, než ti se všeobecným vzděláním - snad proto, že jsou méně přizpůsobiví

ČT24: Změny ve financování regionálního školství

Brífink předsedy vlády Bohuslava Sobotky a ministryně školství Kateřiny Valachové ke změnám financování regionálního školství.

MŠMT: Poslanci schválili změny financování pro školy

Poslanecká sněmovna dnes schválila novelu školského zákona, která mění financování regionálního školství. Pro mateřské, základní a střední školy, konzervatoře a školní družiny bude Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy garantovat finanční pokrytí vzdělávání v rozsahu vymezeném státem stanoveným maximem.

Ze sociálních sítí: Mají být z holek maminky? Feministky kritizují báseň z české čítanky

Jakub Veinlich: Pohřbí pamlsková vyhláška Mléko do škol? Jurečkův projekt nesplňuje pravidla

Pamlsková vyhláška ministerstva školství vyhnala z řady škol zaběhnuté bufety. Děti si tak musejí nosit vydatnou svačinu z domova. Školy totiž nechtějí být vystavené sankcím, pokud by nabízené potraviny nesplňovaly přísná pravidla. A podobně může dopadnout i projekt Mléko do škol. Program má sice výjimku, ta ale trvá jen do konce července.

Pavel Klíma: Posunuté zápisy do prvních tříd - další nonsens MŠMT

V těchto dnech jsme byli zvyklí, že ředitelé škol vypsali datum zápisu do první třídy ZŠ. Novela Školského zákona ale odsouvá zápisy až na období 1. - 30. dubna. Ptáte se proč? Důvodem prý má být posunutí zralosti oproti lednu na pozdější dobu, děti vyzrají a sníží se počet odkladů povinné školní docházky. Zní to logicky, ale je to nesmysl!

Václav Klaus ml.: Prvňáčci nejdou k zápisu

Koncem ledna ve školách krom lyžáků a uzavírání klasifikace za první pololetí probíhaly zápisy prvňáčků. Letos budou až v dubnu.

Český rozhlas: Vadí mně hloupost ostentativního lhaní, jakým je prezidentova teze o Peroutkovi, říká Jan Sokol

„Hrozně mně vadí lež. Zejména taková, která dává najevo, že se nic neděje. Lež je nebezpečná společensky tím, že podrývá možnost řeči. Každá oznamovací věta se musí alespoň tvářit, že je pravdivá,“ říká filozof, překladatel, pedagog a publicista Jan Sokol.


Česká národní koalice pro digitální pracovní místa startuje

V prosinci 2016 byla v České republice po vzoru iniciativ ze zahraničí ustavena Česká národní koalice pro digitální pracovní místa (dále DigiKoalice). Její vznik iniciovalo MŠMT a naplnilo tím vize sdílené napříč EU v Coalition for Digital Skills and Jobs. Jako základní problém v Evropě vnímá iniciativa DigiKoalice absenci až 900 000 pracovníků s IT dovednostmi. Kompetentní lidé chybí nejen ICT sektoru. Digitální kompetence se čím dál tím více stávají základní podmínkou pro vykonávání většiny profesí.

Strategii digitálního vzdělávání připravili lidé z praxe

Šťastný člověk, který rozumí světu a dokáže se v něm uplatnit. Taková je vize Strategie digitálního vzdělávání, která vznikla na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. “Digitální technologie jsou součástí moderního života. Čím víc jim budeme rozumět a budeme je umět využívat k vlastnímu vzdělávání a tvůrčímu uplatnění, tím lépe pro jednotlivého člověka i pro konkurenceschopnost České republiky,” komentuje perspektivu tvůrců Strategie náměstek ministryně školství Jaroslav Fidrmuc.

2.-3. 2.: Dvoudenní bezplatný kurz Programujeme v Pythonu

Klub učiteľov informatiky 1. súkromného gymnázia v Bratislave vám ponúka možnosť zúčastniť sa dvojdňového bezplatného školenia Programujeme v Pythonu pre učiteľov informatiky. Školenie bude realizované v priestoroch Gymnázia U Libeňského zámku 1, v Prahe 8. Lektorom je Mgr. Peter Kučera, autor učebnice Programujeme v Pythonu.

Monitor vzdělávání a odborné přípravy 2016

Evropská komise pravidelně zveřejňuje dokument s názvem Monitor vzdělávání a odborné přípravy. Jedná se o dvacet osm podrobných zpráv z jednotlivých zemí, které jsou postaveny na nejaktuálnějších kvantitativních a kvalitativních údajích s cílem představit a zhodnotit hlavní nedávná i právě probíhající opatření v rámci daných politik v každém členském státě EU se zaměřením na vývoj od poloviny předchozího roku, pro který je monitorovací zpráva sestavovaná. Jde tedy o doplnění existujících zdrojů informací, které popisují národní systémy vzdělávání a odborné přípravy.

17.1.17

Ze sociálních sítí: MŠMT jako prognostický ústav...

Milan Hejný: Radost z radosti

Matematice věnoval profesor Milan Hejný celý život. Spolu s týmem spolupracovníků zhmotnil nápad svého otce, jak tento předmět učit tak, aby děti bavil a aby se kromě čísel učily především spolupracovat a mít radost z úspěchů svého kamaráda. Hejného metoda se dnes učí na pětině českých základních škol a míří do zahraničí.

Zuzana Hronová: Proč Žáčkovu báseň může mít ráda i sebevědomá pracující matka

"K čemu jsou holky na světě? Aby z nich byly maminky, aby se pěkně usmály na toho, kdo je malinký. Aby nás měl kdo pohladit a povědět nám pohádku. Proto jsou tady maminky, aby náš svět byl v pořádku," sborově žvatlala moje dcera s dalšími školkovými dětmi na vánoční besídce. Teda spíš to znělo jako: „K čéé-mu jsou hólky ná svě-těěě?“ Na slzy si zrovna moc nepotrpím, ale při téhle sborové recitaci upřímných hlásků jsem jednu musela zaplašit. Přišel mi pěkný ten pocit, že tu jsem coby maminka pro někoho tak nezbytně důležitá a že na mě záleží, zda ten jeho svět bude v pořádku. Protože z pohledu někoho, kdo je metr nad zemí, jsou mu tři čtyři roky a nedohlédne zatím dál než za svou rodinu a zahradu, je takové tvrzení naprosto v pořádku.

MŠMT: Opatření na podporu zdravého životního stylu ve školách

Prioritou MŠMT je podpora formování zdravých návyků a zdraví prospěšného životního stylu mladé generace, které probíhá především v dětství a dospívání. Proto MŠMT vyvíjí aktivity směřující podpoře škol a školských zařízení při implementaci zdravého životního stylu do běžného života školy, resp. žáků při vzdělávání a souvisejících školských službách, ale také aktivity směřující k podpoře ředitelů škol a školských zařízení, co se týká poskytování metodické podpory a aktivity směřující ke zlepšení pracovních podmínek a odměňování personálu zařízení školního stravování.

MŠMT: Podpoříme zdravější stravování ve školách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo soubor opatření ke zlepšení školního stravování a výchově ke zdravému životnímu stylu žáků. Patří sem podpora školních jídelen, metodické materiály ke zkvalitnění stravování nebo vzdělávací program zaměřený na pohyb a výživu. Ministerstvo také legislativně upravilo možnosti dietního stravování na školách a omezilo dosud neregulovaný doplňkový prodej potravin ve školách.

MŠMT: Zřízení konzultační linky pro výzvy na šablony, bude v provozu od 23. ledna

Dovolujeme si vás informovat o zřízení konzultační linky pro zodpovídání dotazů souvisejících s přípravou a předkládáním žádostí o podporu a realizací projektů výzev č. 02_16_022 a 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I a výzev č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Kvinta B: Na ministerstvu nás pamlskovou vyhláškou pěkně dožrali

Na ministerstvu nás pěkně dožrali, tak jsme si potřebovali trochu aktivisticky zchladit žáhu. A vzhledem k obětavosti studia Matějův Táta se na to snad i dá koukat. Takže všichni kdo se chcete spotem pokochat znovu nebo jste ulejváci a nedorazili jste na Akademii 2016 - tady to máte! Tadá!!!

Ze sociálních sítí: Nejen že ženy jsou na světě samozřejmě především proto, aby z nich byly matky, a muži proto, aby z nich byli otcové, což není žádnej společenskej diktát, nýbrž pravidlo přežití.

Stanovisko MŠMT k "pamlskové" vyhlášce

"Na rámec úzkého vymezení stanoviska lze současně konstatovat, že text vyhlášky počítá i s dalšími výjimkami, jejichž aplikací nedojde k zpochybnění hlavního cíle regulace, kterým je ochrana zdraví žáků školou povinných a podpora jejich zdravého životního stylu. Kromě již výše uvedeného se doplňuje výjimka z aplikace vyhlášky na prostory, které jsou určeny výhradně zletilým osobám a do kterých nemají děti nebo žáci do splnění povinné školní docházky stálý přístup. Jedná se typicky o ředitelny či sborovny nebo čekárny určené pro rodiče, kde tedy může být umístěn například automat s kávou. Současně jsou zohledněny i případy, kdy žáci prodávají výrobky, které vytvořili jako součást praktického vyučování, což se týká zejména oborů vzdělání v potravinářství. Konečně vyhláška počítá i s případy, kdy škola pronajímá například tělocvičnu či jiné prostory k pořádání různých společenských akcí. Pokud se totiž jedná o činnosti konající se mimo dobu uskutečňování vzdělávání nebo poskytování školských služeb, ani na tyto případy se vyhláška nevztahuje."

Tisková konference ke změnám financování regionálního školství po jednání poslaneckého klubu ČSSD

Petr Honzejk: K čemu jsou holky na světě?

K čemu jsou holky na světě? Aby z nich byly maminky, zní začátek básničky Jiřího Žáčka obsažené v čítance pro druhou třídu základních škol. Dílko způsobilo v Česku pozdvižení. Řada feministek a feministů v něm spatřila esenci genderových stereotypů, podle kterých žena patří do kuchyně a k dětem. Jenže na sociálních sítích narazili na odpor nejen zarytých konzervativců a primitivních machistů. Důvod lapidárně formuloval liberálně založený kolega: "Když se budeme zabývat takovými koninami, tak si toho Trumpa asi opravdu zasloužíme." Celá aféra není jen lokální anekdotou. Spíš demonstrací, jak to dopadá, když se příliš tlačí na pilu.