31.12.16

Ze sociálních sítí: Slovenské školstvo je v najhoršom stave, aký v histórii kedy bol

Misantropův zápisník: Všeobecná vzdělanost

Víš, kámo, trošku mě fakt děsí, že letos maturuješ na gymplu, a přitom mi po dlouhým přemejšlení řekneš, že Husa upálili v roce 1971. Nejradši bych ti na to řekl, že ho upálili kvůli tomu, že kritizoval vstup sovětských vojsk, ale to je narážka, kterou bys nepochopil, soráč. A ani ti nedojde, že tvoje matka je ročník 1972.

30.12.16

Konference Perpetuum 2016: Ondřej Šteffl (Scio)

Věříme, že to, co se děti ve škole učí, je to správné, co by se učit měly. Ve skutečnosti se ovšem učí spíše to, co se učilo před deseti, dvaceti, padesáti či dokonce před sto padesáti lety. A otázku, zda to je opravdu to, co by děti pro svůj budoucí život potřebovaly, si mnohdy neklademe. Jak by se děti měly začít vzdělávat, aby uspěly ve světě 21. století, v němž je změna trvalým stavem? Proč je důležité rozvíjet jejich studijní autonomii? Je možné vytvořit prostředí pro učení, které dětskou touhu po vzdělání nepotlačuje, ale rozvíjí?4. 2.: Kurz Arduino pro učitele - Praha

Nový kurz Akademie CZ.NIC Arduino pro učitele je určen všem, kteří vyučují elektroniku, elektrotechniku nebo programování na úrovní základní nebo střední školy. Na kurzu se posluchači seznámí s platformou Arduino, nejrozšířenější open hardware platformou současnosti a na sérii praktických cvičení projdou průřezem toho, co tato platforma nabízí a co s ní lze studenty a žáky učit. Posluchači se také seznámí s nastavením hardware, instalací potřebného software a ovladačů a propojení s počítačem.

29.12.16

Ze sociálních sítí: Slyšel zástupce exportérů Daněk někdy o zpětné vazbě, regulaci a rychlosti jejich působení?

Tomáš Fürst: Nevýchova učitelů v Čechách

V chóru tradičních nářků nad výsledky „největšího a nejdůležitějšího mezinárodního šetření v oblasti měření výsledků vzdělávání“ (copyright nedohledatelný) ještě jeden hlas schází.

Ze sociálních sítí: Petr Gazdík obhajuje své názory

Daniel Franc: Proč svět nové práce potřebuje nově vzdělané lidi

Sociolog, personalista a ajťák, celý život se zabývá vzděláváním dospělých. V USA měl firmu na e-learning, zároveň působil dlouhodobě jako zážitkový pedagog nebo lektor sociálních dovedností manažerů a učil personalisty a učitele sladit se s generací mileniálů. Kdysi založil a aktuálně coby programový manažer globálního Googlu celosvětově rozvíjí rozsáhlé učící se komunity, které dokážou formou nezávislých a samoorganizovaných nadšeneckých skupin v určitých kontextech vzdělat lidi lépe než klasické vzdělávací instituce.

Sdělení MŠMT k bližším podrobnostem vedení a uchovávání dokumentace o konání maturitní zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Sdělení k bližším podrobnostem vedení a uchovávání dokumentace o konání maturitní zkoušky čj. MSMT-30972/2016-1.

28.12.16

Ze sociálních sítí: Opravdu potřebujeme inženýry, ne politology?

Petra Procházková: Gazdík chce praxi i pro gymnazisty. Nejsou připravení na život, říká

Krajský radní Petr Gazdík přebírá školství v době zásadních změn. Revoluci způsobí nový systém financování středních škol, i sám Gazdík uvažuje o novinkách. Týkají se třeba počtu míst na víceletých gymnáziích.

4. 1.: Webinář Technologie v rukou začínajícího učitele

Jaké výzvy čekají (nejen) na začínajícího učitele, chce-li (teoreticky připraven) dospět k maximálně inovativní formě využití technologií ve své praxi? Kde může hledat pomoc? Webinář je součástí kurzu Technologie v práci učitele UK PedF. Lektory budou Mgr. Jaroslav Mašek a Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D., webinář začíná ve 20 hodin.

27.12.16

Ze sociálních sítí: Ztraceno v překladu?

Vzdělávací systémy jsou komplexní a navzájem velmi odlišné, navíc protkané vlastní historií s různými cíli, kulturou a požadovanými výstupy. S novými výsledky mezinárodních srovnání výzkumů PISA a TIMSS mohou být však politici sváděni snahou zavádět prvky z "nejlepších zemí" v žebříčcích. Nezbytná je však důkladná interpretace.

Matouš Vencálek: Studie: máme horší žáky a nespokojené učitele. Vliv sociálních rozdílů roste

Dvě významné mezinárodní studie odhalily alarmující tendence českého vzdělávání. Čeští žáci se zhoršují a jejich učitelé je neradi učí. Rodinné a ekonomické zázemí má u nás navíc největší dopad na výsledky žáků ze všech zemí OECD.

Bohumil Kartous: České školství stále neví, kam míří

V roce 2016 se podařilo dohodnout navýšení platů učitelů. Potřebujeme shodu na krocích, které bude respektovat každá další vláda. Jsme schopni pilotní fáze generující příklady dobré i špatné praxe?

Anketa: Využití tabletů ve vyučování

Markéta Huspeková prosí všechny učitele ZŠ, SŠ/SOŠ a gymnázií o vyplnění krátkého dotazníku k diplomové práci na téma "Využití tabletů ve vyučování" (mohou vyplňovat i ti, kdo je nepoužívají).

24.12.16

Pokoj lidem dobré vůle!


Ze sociálních sítí: Přání Kateřiny Valachové

Český rozhlas: Dobrý učitel zvýší váš budoucí příjem o statisíce, až miliony

To, že je vzdělání klíčovým faktorem pro dobře fungující společnost, tušíme často tak nějak intuitivně. Dá se však jeho hodnota ekonomicky vyčíslit? O tom hovoří v pořadu Universum ekonom Jan Libich.


23.12.16

Anketa: Jaké weby o školství a vzdělávání sledujete?

Průzkum využívání webů o školství a vzdělávání pedagogickou veřejností: webů o školství je hodně, znáte je vůbec?

Poděkování ministryně školství učitelům a učitelkám

Z dopisu vybíráme: "Od 1. září došlo ke zvýšení platových tarifů o 6 %, v nenárokových složkách platu pak o 2 %. MŠMT zaslalo krajům dostatek finančních prostředků pro průměrné osmiprocentní zvýšení platů učitelů a pětiprocentní u nepedagogických pracovníků. Pro tarify pedagogů byla určena částka průměrně 6 %, pro nenárokové složky 2 %. Učinila jsem veškeré kroky proto, aby se neopakovala praxe snižování osobních příplatků v situaci, kdy dochází ke zvyšování tarifů. Dostatek finančních prostředků byl prvním předpokladem a ten byl také zajištěn příslušným objemem prostředků. Současně MŠMT uplatnilo zcela nový postup poskytnutí potřebných financí ve dvou splátkách, kde druhá splátka vypočtená na základě údajů aktualizovaných krajskými úřady odpovídala celkové výši přidělených prostředků dle reálné skutečnosti každé školy k 30. 9. Tím jsme zabránili praxi nedostatku finančních prostředků, které dříve byly počítány ze starších statistických dat. Další nový postup s cílem zabránit snížení ohodnocení učitelů oproti předchozím letům bylo opakované navyšování finančních prostředků pro podpůrná opatření. K tomuto navýšení došlo naposledy pro období září – prosinec 2016, jednou v září a jednou v listopadu. Zjednodušeně řečeno, všechna podpůrná opatření včetně nových, pokud byla uplatněna, byla plně uhrazena."

Český rozhlas: Školský ombudsman Ladislav Hrzal: „Žáci nechtějí hodného učitele”

Školský ombudsman Ladislav Hrzal přijal za tři měsíce ve funkci stovky podnětů od pedagogů, rodičů i žáků. Zakladatel ankety Zlatý Ámos nastoupil do funkce v polovině září. Jeho úkolem je zejména řešit vzájemné vztahy ve školách a zabývat se spory, které mají znaky šikany.


bEDUin: Co přinesl týden 12. 12. – 18. 12. 2016

Témata týdne: 
  • Vzdělávání v předvolebních kampaních. Hospodářské noviny si všímají snahy ČSSD zaujmout voliče tématem vzdělávání. Konkrétními sliby jsou obědy, minimálně do třetí třídy ZŠ. Stejně tak kroužky zdarma dostupné přímo ve školách. Paradoxní je, že právě program ČSSD (nejen) před krajskými volbami byl s ohledem na vzdělávání velmi omezený. 
  • PISA, TIMSS a hlavní zjištění ČŠI za rok 2015/ 2016. Souhrn zajímavých informací v bulletinu České školní inspekce. 
  • Zatlanka Alt. Gymnázium Na Zatlance otevře v září alternativní třídu. Rozhovor s ředitelkou Jitkou Kmentovou a Lukášem Šlehoferem, který program alternativní třídy připravuje. 
  • Studenti vodňanské střední školy odvrátili teroristický útok. Šlo o nácvik situace, kdy na školu zaútočí ozbrojený útočník či terorista (Deník). Událost dobře vystihuje zejména mediální realitu v současné české společnosti.

22.12.16

Videozáznam kulatého stolu SKAV a EDUin na téma Co pozitivního a negativního se stalo ve školství v minulém školním roce

 Videozáznam kulatého stolu SKAV a EDUin na téma Co pozitivního a negativního se stalo ve školství v minulém školním roce. Podkladovým materiálem k debatě byl Audit vzdělávání za školní rok 2015/2016 doplněný přehlednou infografikou. Debata se konala 8. prosince, účastnili se jí Tomáš Bouda, Ostravská univerzita, Bořivoj Brdička, Jednota školských informatiků a SKAV, autor auditu Bohumil Kartous, EDUin, Ferdinand Hrdlička, MŠMT, Alexander Olah, Institut pro sociální inkluzi, Janek Wagner, Pedagogické info. Moderoval Tomáš Feřtek z EDUin.Ze sociálních sítí: Chcete si vyzkoušet testy Národních srovnávacích zkoušek?

Na webu Scio jsou k dispozici obě varianty testu Obecných studijních předpokladů (OSP) a test ze Základů společenských věd (ZSV). Každý si tak může vyzkoušet test, kterého se 10. prosince zúčastnilo 4 026 studentů ve dvaceti českých a slovenských městech.


DUM: Historie světových životních podmínek v pěti interaktivních grafech

Podívejte se, jak se vyvíjela v posledních stoletích chudoba, gramotnost, zdraví, svoboda, plodnost či úroveň vzdělání. K dispozici je na Our World In Data k těmto tématům pět interaktivních grafů a další v celkové přehledné infografice.

Ze sociálních sítí: Dopis pro ISIS

Ministryně školství diskutovala s vedením Národní rady osob se zdravotním postižením ohledně vzdělávání

Národní rada osob se zdravotním postižením oceňuje opatření MŠMT ČR směřující k výchově a vzdělávání dětí se zdravotním postižením na rovnoprávném základě s ostatními. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová přijala pozvání vedení Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a diskutovala s nimi jejich pohled na aktuální kroky MŠMT, vzdělávání osob se zdravotním postižením, úroveň veřejné a mediální debaty k tématu společného vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením, postavení dětí s diabetem a další důležitá témata, týkající se vzdělávání této skupiny osob.

21.12.16

Výzvy č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 20. prosince 2016 výzvy č. 02_16_035 (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) a 02_16_042 (výzva je určena pro území hl. m. Praha) Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I v prioritní ose 3 OP VVV.

Ministerstvo školství spustilo šablony pro střední a vyšší odborné školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo další dvě výzvy k předkládání žádostí o podporu formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablony. Po mateřských a základních školách, pro které byly výzvy na šablony vyhlášeny v červnu letošního roku, mohou tento typ projektů s malou administrativní náročností realizovat nově i střední a vyšší odborné školy.

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních

Cílem metodického pokynu je pomoci porozumět školám a školským zařízením fenoménu šikany, možnostem, jak mu předcházet a jak na něj efektivně reagovat, pokud k jeho výskytu dojde.

DVTV: Mladí neumí česky, většina maturantů má problém s vytvořením smysluplného textu, říká pedagog Stanislav Štěpáník

Učitelé žákům nevysvětlují, proč se dané věci učí a jak je použít v běžné komunikaci, domnívá se Stanislav Štěpáník z Pedagogické fakulty UK. Chce proto systém výuky ve školách změnit. Dětem podle něj navíc chybějí pozitivní vzory, protože ani v médiích se nemluví tak, jak by bylo správné. Dodává, že 80 procent maturantů se nedokáže souvisle vyjádřit.

Finské školy neruší předmětové vyučování

Zprávy o tom, že Finsko zrušilo vyučování jednotlivých předmětů, se nedávno staly tématem diskuze v mezinárodním tisku. Předmětové vyučování se však neruší, i když nové klíčové kurikulum pro základní vzdělávání přineslo v srpnu 2016 některé změny.

Pavel Škoda: Tzv. pamlskovou vyhlášku považuji za naprostou hloupost

Stát by se měl starat o důležitější věci. Do práv a svobod občanů by měl zasahovat co nejméně a jen v nejnutnějších případech. O tom, co budou a nebudou žáci jíst, by měli rozhodovat především jejich rodiče a také žáci sami. Prodej zboží ve své škole by měl přiměřeně korigovat ředitel školy. Je na rodičích, žácích a řediteli školy, aby se domluvili, co bude školní bufet prodávat. Myslím, že žádný rozumný ředitel nedovolí ve své škole prodej něčeho vysloveně škodlivého. V každé škole je Rada školy, která může i v této věci spolupracovat s ředitelem a v případě stravovacích prohřešků ho tlačit k nápravě.

Ze sociálních sítí: Od začátku se mi do hlavy kdekdo snaží vtlouci, že snad gymnazisti jsou "elita národa"

20.12.16

MŠMT: "Pamlsková vyhláška“ platí, sankce zatím nebudou

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová se dohodla s ministrem zdravotnictví Miloslavem Ludvíkem na společném postupu při prosazování takzvané „pamlskové vyhlášky“. V průběhu následujících měsíců přechodného období bude sice dodržování předpisu kontrolováno, nebudou ale udělovány sankce vůči provozovatelům zařízení, bude jim naopak poskytována metodická pomoc.

Pohledem Učitelského profesního sdružení: Prosinec 2016

Prosinec byl ovlivněn zveřejněním a především komentováním výsledků mezinárodního testování PISA. „Pokud se rozdíly mezi školami budou prohlubovat, budeme muset přistoupit k mimořádným opatřením. Například vyslat na nejhorší školy nejlepší učitele,“ citovaly náměstka Štecha HN. To samozřejmě vyvolalo negativní odezvu. Štech se ohradil proti dezinterpretaci svých výroků, ale tento nápad v zásadě nepopřel: „Ano, některé vyspělé země využívají speciální mise, kdy je zkušenému a dobrému učiteli nabídnuto za zvýšený plat jít na dohodnutý počet let učit do sociálně znevýhodněných oblastí. A pak z toho po odslouženém období mít i další výhody v učitelské kariéře. Například ve Francii je to něco samozřejmého.“ Učitelské profesní sdružení nápady na umisťování učitelů rozhodně odmítá. Je úsměvné, jak snadno si každý nápad dokáže najít svůj „osvědčený“ vzor, jednou ve Finsku, podruhé ve Francii, jak se to právě účelově hodí.

Sylva Těšínská: Reakce na článek Hany Čápové Dvě stě malých průzkumníků: Jak se české školy vyrovnávají s inkluzí

Přinášíme dopis Mgr. Sylvy Těšínské ze Základní školy Svitavy, který zaslala redakci časopisu RESPEKT jako reakci na článek Hany Čápové Dvě stě malých průzkumníků: Jak se české školy vyrovnávají s inkluzí v týdeníku Respekt 46/2016.

19.12.16

David Půlpán: Některá města ignorují nová pravidla pro zápisy do mateřských škol

Kvůli novele školského zákona musí města vytvořit nové spádové obvody pro mateřské školy. Stát tak chtěl sjednotit podmínky zápisů, ale stal se pravý opak. Některá města nová pravidla přijala, jiná je v podstatě ignorují.

Kancelář veřejného ochránce práv: Přiznanou dotaci nelze jen tak přestat vyplácet

Poskytovatel přizná dotaci, ale pak část nevyplatí s odůvodněním, že má pochybnosti, jestli příjemce neporušil pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Finanční úřad sice posléze ve prospěch příjemce konstatuje, že k porušení rozpočtové kázně nedošlo, ale poskytovatel „zadrženou“ část dotace stejně nevyplatí a tvrdí, že nikoli finanční úřad, ale poskytovatel sám může posoudit, jestli byly podmínky porušeny nebo ne. Porušení pravidel však nemusí příjemci prokazovat, nevede žádné transparentní správní řízení a donedávna zákon dokonce vylučoval soudní přezkum zastavení toku průběžně proplácené dotace.

MŠMT: Povinná maturita z matematiky čeká prvně gymnázia a lycea

Vláda dnes schválila start matematiky jako povinné součásti maturitní zkoušky pro gymnázia a lycea od školního roku 2020/2021. Na startu pro odborné školy se prozatím neshodla. Materiál týkající se jejich řešení má ministryně školství Kateřina Valachová předložit nejpozději do konce února.

Společné vzdělávání je přirozená věc: Jiřina Augustinová

„Asistent pedagoga se často pohybuje na tenkém ledě“, říká Jiřina Augustinová, která se své práci věnuje s plným nasazením, optimismem a velikým nadšením již sedmým rokem. „Musí nejen navázat silný vztah s dítětem a získat si jeho důvěru, ale zároveň dobře vycházet a spolupracovat také s jeho rodiči a především samozřejmě s učitelem ve třídě. Pokud vzájemná spolupráce mezi všemi zúčastněnými skřípe, nefunguje to,“ dodává. Práci asistenta pedagoga považuje paní Augustinová svým způsobem za poslání a domnívá se, že každý, kdo se jí chce odpovědně věnovat, by měl ale rozhodně předem zvážit všechny pro a proti. A pokud má jakékoliv pochybnosti, raději by se měl práci asistenta pedagoga obloukem vyhnout. „Když už se totiž jednou pro tuto práci rozhodnete, musíte vydržet, protože dítě, které doprovázíte, je na vás svým způsobem závislé a nemůžete ho jen tak opustit a zklamat“.

Lenka Skýbová: Osobní rozvoj učitele není tříhodinový workshop jednou za půl roku

Ve čtvrtek jsem se po delší odmlce zúčastnila vzdělávacího semináře. Těšila jsem se, jelikož jsem lektorku znala. Její kurzy jsou vyhlášené a obsah je vždy velmi kvalitní. O to více jsem byla překvapená, jak to nakonec celé dopadlo.

Ondřej Šteffl: Vzdělávání 4N

4N - nezájem, nuda, nechuť, neradi chodí do školy. V stejně jako roce 1995 jsme po dvaceti letech podle mezinárodních šetření TIMSS a PISA ve 4N „nejlepší“. Problém 4N systémově nejen že neřešíme, ale mnohými opatřeními ho ještě zhoršujeme. Čím dál víc rodičů si to uvědomuje a pro své děti hledá školu, kde vyřešit 4N pokládají za klíčové a vědí jak. Ale nějaké systémové řešení je v nedohlednu.


Reakce MŠMT na tiskovou zprávu NKÚ

Ministerstvo školství reaguje na tiskovou zprávu, kterou dnes vydal Nejvyšší kontrolní úřad ke kontrolní akci č. 15/06. NKÚ prověřoval, jestli příjemci dotací z Evropské unie dodržují podmínky udržitelnosti projektů, a jak je zajištěno financování projektů v době jejich udržitelnosti.

NKÚ: Vybudování padesátky vědeckých center stálo 36 miliard korun, jen v prvních pěti letech fungování přijdou stát na dalších 24 a půl miliardy

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jestli příjemci dotací z Evropské unie dodržují podmínky udržitelnosti projektů a jak je zajištěno financování projektů v době jejich udržitelnosti. Udržitelnost projektů je jednou z podmínek přidělení dotace z operačního programu. Jedná se o soubor pravidel, která musí příjemce dotace dodržovat po určitou dobu - nejčastěji 5 let - po dokončení projektu. Cílem je zajistit, aby podpořené projekty po dokončení nezanikly a byly přínosné i v budoucnosti. Tyto podmínky mají zajistit účelné, hospodárné a efektivní vynakládání peněz z EU.

18.12.16

Stanovisko školských odborů k Návrhu nařízení vlády, kterým se stanovují obory vzdělávání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

František Dobšík: "Zástupci ČMOSPŠ se aktivně zapojovali do projednávání návrhu nařízení vlády. Souhlasíme s tímto návrhem. Dlouhodobě podporujeme záměr, aby všechny obory středního vzdělání zakončené maturitní zkouškou měly povinně matematiku jako maturitní předmět. Nezařazení uměleckých, zdravotnických a oborů sociální péče vnímáme jako dostatečně odůvodněné a nediskriminující. Souhlasíme i s navrhovaným harmonogramem zavedení matematiky jako povinného předmětu, který umožní školám s různými obory dostatečně zajistit výuku a motivaci žáků pro úspěšné zakončení studia na středních školách."

Ze sociálních sítí: 4N v "opruzující blbárně"

Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ 15/06: Peněžní prostředky strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu určené na financování operačních programů z hlediska udržitelnosti projektů

Ze kontrolní zprávy vybíráme: "NKÚ zjistil, že zřízená Centra podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV) po ukončení realizace projektu bez náhrady zanikla, takže udržitelnost nemohla být podpořena aktivitami na regionální úrovni. Projekt CPIV pomohl se vznikem ŠPP na cca 9 % základních škol. MŠMT nijak nesleduje, kolik dalších škol si vytvořilo ŠPP podle zpracované metodiky. Na webových stránkách projektu si mohli zájemci stáhnout výstupy projektu, MŠMT však nemá informaci o tom, kolikrát se tak stalo. Webové stránky také obsahovaly neaktuální kontaktní informace. Vzdělávací kurz tvorby ŠPP akreditovaný v červnu 2013 byl vyhlášen do doby kontroly NKÚ pouze dvakrát. Ani v jednom z termínů se však neuskutečnil z důvodu nedostatku zájemců."

Ze sociálních sítí: Podle Ondřeje Šteffla cesty, jak zvýšit vnitřní motivaci dětí, jak získat jejich zájem, jsou známé a nejsou nijak složité

6% zvýšení platů učitelů je směšné, paní ministryně!

Kompas.Roklen24.cz uvedl, že průměrná mzda vzrostla v letošním 3. čtvrtletí reálně o čtyři procenta. Hrubá měsíční nominální mzda se proti stejnému období předchozího roku zvýšila o 4,5 % (1170 Kč) na 27 220 Kč. Medián mezd ve stejném období činil 23 527 Kč. Větší nárůst tak zaznamenaly mzdy nízkopříjmových zaměstnanců, jelikož mediánová mzda připsala meziročně o 0,6 p.b. více než ta průměrná. V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o 4,5 % na 27 169 Kč, reálně o 4 %. V nepodnikatelské sféře se projevilo zářijové navýšení mezd a platů pedagogických pracovníků. Nárůst činil nominálně 4,6 % na 27 457 Kč, reálně 4,1 %. Zvýšení platů učitelů tedy zatím kopíruje jen zvýšení u ostatních profesí.

Ze sociálních sítí: Kanál Astrophotography

MŠMT: Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce

MŠMT zveřejnilo aktualizovanou informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce. Informace nahrazuje stávající Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce, č. j.: MSMT–10670/2014 ze dne 10. 7. 2014, které je vzhledem k vydání novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a novely vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, již neaktuální a s novou právní úpravou nekoresponduje.

Ze sociálních sítí: Co s kubánským rumem?

17.12.16

Video: Projednávání Nové agendy pro dovednosti pro Evropu v Senátu PČR

Jedná se o představení rámcových pozic ke Sdělení Evropské komise k nové agendě dovedností pro Evropu a k návrhu doporučení k zavedení záruky k získání dovedností a k návrhu doporučení k revizi Evropského kvalifikačního rámce pro celoživotní učení.

Kateřina Valachová: Nejde o to nachytat studenty na hruškách v rámci maturitní zkoušky

Projev při projednávání Nové agendy pro dovednosti pro Evropu v Senátu ve středu 14. prosince 2016: "Co se týká matematiky, byla tady jakási obava, byl tady i zmíněn náběh povinné zkoušky z matematiky v roce 2020. Vy určitě víte, že tento odklad byl z mé strany v Poslanecké sněmovně kritizován. Já jsem ale chtěla poprvé udělat to, že když nastupují studenti na studia na střední školy, tak ví, jaké jsou podmínky jejich maturitní zkoušky. Pokládám to jednak za fér, ale jednak to pokládám také za důležité proto, že nejde o to nachytat studenty na hruškách v rámci maturitní zkoušky, nebo se tetelit nad tím, že je víc a více neúspěšných. Ale jde o to, nastavit studia tak, aby co nejvíce studentů naopak úspěšnými bylo."

Radko Martínek: České školství je v dlouhodobé vlekoucí se a těžké krizi

Projev při projednávání Nové agendy pro dovednosti pro Evropu v Senátu ve středu 14. prosince 2016: "Co říct k dalšímu z prohlášení EU? Je to chvályhodné, že se tím někdo zabývá, ale myslím si, že bychom se měli především zabývat stavem našeho školství, a to je skutečně alarmující. Chtěl bych říci, že vítám to, co dostaneme, předpokládám, co nevidět, to znamená konečně kariérní řád pro učitele. Konečně nové financování škol, protože prostě ten tlak, abychom měli děti za každou cenu ve třídě, abychom mohli finančně přežít jako školy, to samozřejmě chápu, jak se chovají ředitelé, ale na druhé straně to vede k tomu, co jsem tady říkal, co je největším neštěstím našeho školství. Výkonnost klesá."

Jiří Růžička: Patříme k zemím s nejnižším podílem všeobecného vzdělání v OECD

Projev při projednávání Nové agendy pro dovednosti pro Evropu v Senátu ve středu 14. prosince 2016: "Pokud se chceme hlásit k tomu, že chceme vzdělávat děti, které budou konkurenceschopné, zaměstnatelné, dobře vzdělané i za těch 25 let, tak i v tomto směru bychom měli něco udělat. Je to samozřejmě otázka sítě škol, zaměření škol, o té převaze odborných škol už jsem mluvil, i jejich podpory také nakonec, ale je to i otázka kurikula školních vzdělávacích programů na odborných školách. Protože tam jsou všeobecně vzdělávací předměty nesmírně podceňované včetně matematiky. Tady bych si dovolil připomenout i to, že navrhovaná povinná zkouška z matematiky a návrh, aby se odložily pro odborné školy, je přesně proti tomuto duchu."

16.12.16

Eva Adamová: Ředitelka odboru řízení OP VVV je naprosto odtržená od reality

Školy, které v těchto šablonách spěchaly s žádostí a napsaly pozice speciální pedagog a školní psycholog, mají problém je sehnat a tak už teď tuší, že budou mít problém naplnit požadované procento výstupů a že jim hrozí odebrání celé dotace.

Seznam fakult vysokých škol akceptujících výsledek zkoušky Matematika+

Ve spolupráci s vysokými školami uveřejňuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání seznam fakult, které zohledňují výsledek nepovinné zkoušky Matematika+ při přijímacím řízení, v rámci stipendijního programu či jiným způsobem.

MŠMT: Školský ombudsman přijal již stovky podnětů

Řešení stížností a prevence šikany - to jsou hlavní problémy, které musel řešit nový školní ombudsman Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ladislav Hrzal za první tři měsíce ve funkci. Za tuto dobu přijal a vyřešil stovky podnětů z řad pedagogů, rodičů a žáků.

Větší část z podnětů se týkala jednodušších případů, jako například stanovení úvazků učitelů, řešení drobných prohřešků proti školnímu řádu, vztahy mezi učiteli v pedagogickém sboru nebo mezi rodiči a učiteli. Mnoho podnětů se týkalo hodnocení didaktických testů u maturitních zkoušek. Většinu z nich řešil ombudsman písemnou odpovědí, od svého nástupu musel řešit přímo na místě na základě stížnosti problémy pouze dvou škol.

Co je to archiv šedé literatury? Najdete v něm Cílka i diplomové práce a texty z firemních školení

Šedou literaturou je vše, co nebylo oficiálně publikováno a pochází přímo od vládních, akademických, obchodních či průmyslových institucí. Jedná se o elektronické či tištěné materiály, které neprošly standardním vydavatelským procesem a nejsou určeny k prodeji. V Národním úložišti šedé literatury (NUŠL) najdete čtyři sta tisíc záznamů, nejstarší z roku 1872.

Jana Odstrčilová: Nůžky v českém školství se rozevírají. Raná selekce dětí táhne celkové výsledky našich žáků dolů

Na jednu stranu u nás podporujeme začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol, na straně druhé nám děti motivovaných a ambiciózních rodičů často odcházejí do soukromých a výběrových škol. Tato selekce začíná dnes už ve školce. Ve třídách pak chybí tahouni a přirozené vzory. Výsledky průměrných žáků nebo žáků ze sociálně slabých rodin se tak spíše zhoršují a stahují dolů i celkové skóre našich žáků v mezinárodním šetření PISA. Jinak to dělají například v Berlíně, kde se snaží maximálně podporovat veřejné školy a odstraňovat bariéry v místech přechodů z jednoho vzdělávacího stupně na druhý.

Krajský akční plán vzdělávání přinese v Praze revoluční rozvoj polytechnické výchovy a kreativitu do středního školství

„Nemoudrý radní investuje do nákupu učebnic, moudrý do jejich vytváření. Tuto málo akcentovanou pravdu mělo Zastupitelstvo hlavního města Prahy patrně na mysli, když schválilo rozsáhlý program zvaný KAP – Krajský akční plán vzdělávání hlavního města Prahy,“ usmívá se radní Irena Ropková.

MŠMT: Mediální kampaň OP VVV pokračuje novým spotem Pomáháme pomáhat, učit a bádat

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání prezentuje od 14. prosince 2016 v TV nový reklamní spot. Ten se tentokrát zaměřuje na zvýšení povědomí veřejnosti o klíčových oblastech OP VVV. Reklamní spot je součástí mediální kampaně spuštěné v listopadu tohoto roku na třech nejsledovanějších televizních stanicích. Každý následující reklamní spot, který bude nasazen do TV v průběhu roku 2017, bude dílčím způsobem představovat klíčové oblasti, které jsou v aktuálním spotu shrnuty v jeden celek. Celá kampaň pokračuje až do konce roku 2018.

Události, komentáře ČT24: Jak učit češtinu

Mladí Češi nerozumějí rodnému jazyku a podle řady expertů za to mohou školy, které vedou výuku češtiny podle 200 let starých metod. To chtějí změnit odborníci z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Vedoucí týmu Stanislav Štěpáník se inspiroval Hejného metodou výuky matematiky. V čem spočívá? A kdy a kde se podle ní začne učit? Zeptáme se ho.

DVTV: Děti ve škole řvou, nepracují a sprostě nadávají. Učitel nemá skoro žádná práva, říká ombudsman

Neměl bych nikoho upřednostňovat, ale upřímně přiznám, že jsem na straně učitelů, říká školský ombudsman Slávek Hrzal. Podle něj si na učitele v současné době každý dovolí, rodiče navíc pedagogům radí, jak učit. Dodává, že jako ombudsman nemá žádné pravomoci, to ale prý neznamená, že nemůže nic dělat.Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2015/2016

V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2015/2016. Výroční zpráva obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy. Současně Česká školní inspekce zveřejňuje souhrnné vydání tematických zpráv za školní rok 2015/2016.

Stovky českých škol zařadily do své výuky programování

Čeští žáci si spolu s dalšími miliony školáků z celého světa v minulých dnech na vlastní kůži vyzkoušeli programovat. Ve dvojicích či sami se propracovali posloupností stále náročnějších úloh, procvičili si tak schopnost systematického řešení problémů a formou hry se seznámili s úplnými základy informatiky. Programování nutí žáky přemýšlet a zároveň otevírá nečekané možnosti tvůrčího vyjádření. Zkušenosti ukazují, že je tato kombinace pro žáky velmi motivující.

Vyhlášení rozvojového programu Excelence ZŠ a SŠ 2017

V návaznosti na Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy na léta 2015 - 2020 vyhlašuje MŠMT rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017" .

15.12.16

Jan Richter: Jak vykořenit české biflování a přejít na moderní výuku angličtiny

Konzervativní styl výuky nepřipraví studenty na praktické používání jazyka. Českým školám chybí systém metodického vedení a nezávislého hodnocení pedagogů. Změnu by mohl přinést chystaný kariérní řád pro učitele.

Informace pro provozovatele bufetů a automatů ve školách a školských zařízeních k aplikaci přílohy k vyhlášce č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet a prodávat ve školách a školských zařízeních

Tento materiál představuje pomocný materiál k aplikaci zejména přílohy k vyhlášce č. 282/2016 Sb. Informace jsou určeny výhradně pro provozovatele bufetů a automatů na potraviny a nápoje ve školách a školských zařízeních s povinnou školní docházkou. Informace zde uvedené jsou zjednodušené a jejich cílem je usnadnění aplikace požadavků na doplňkový prodej potravin stanovených vyhláškou. V  materiálu jsou uvedeny přípustné tolerance při uvádění výživových hodnot a stanoví se hodnoty, do kterých ještě bude možné výživové hodnoty uvedené ve výživovém označení akceptovat. Nicméně je nutné důrazně doporučit nabídku těch potravin, které se co nejvíce přibližují hodnotám bez zohlednění přípustných tolerancí.

Ze sociálních sítí: Připravují se dnes budoucí učitelé českého jazyka na úplně jiný způsob a obsah výuky češtiny a literatury, než jaký se dodnes ve většině škol praktikuje?

EDU.cz: Webový kostlivec ministerstva školství stále vypadává ze skříně

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jeho přímo řízené organizace provozují desítky nejrůznějších webových stránek a portálů. Před téměř deseti lety jsem zpracovával jejich přehled a bylo jich zhruba sedmdesát, aktuální počet bude podle hrubého odhadu kolem stovky. Mezi nimi má asi nejpohnutější historii portál EDU.cz, který měl být vlajkovou lodí Státní informační politiky ve vzdělávání. Celkové náklady na jeho provoz jsou v řádu desítek milionů korun a dnes se od něj MŠMT prakticky distancuje: "Aktivní podpora těchto webových stránek ze strany MŠMT skončila při zrušení Ústavu pro informace ve vzdělávání v roce 2011."

ČT24: Dcera šikanované učitelky: Ze školy se vracela zdrcená. Stěžovala si řediteli, ale nic neudělal

Začátkem roku zemřela pětapadesátiletá učitelka Ludmila Vernerová. Její smrti předcházelo několik měsíců šikany od studentů pražské průmyslovky na Třebešíně. Pozůstalé dceři Kateřině se o tom vůbec nemluví snadno. Přesto se rozhodla vystoupit. Nechce, aby se někomu dalšímu dělo to, co její mamince. Vzpomíná, že se její matka ze školy vracela zdrcená a říkala, že už se tam nechce vracet. I když si podle dcery stěžovala řediteli, vlastně nic neudělal. S Kateřinou Vernerovou natáčela pro 168 hodin Lenka Pastorčáková.

Stanislav Štech: Proč se kritizuje PISA?

Smyslem mého diskusního eseje je ukázat na to, co je u nás v pohledu na mezinárodní šetření PISA zatím slepou skvrnou. Domnívám se, že úkolem výzkumníků je především fungovat jako příslovečný „ďáblův advokát“. Tedy dekonstruovat poznatky a sdílené interpretace, ukázat je v širším kontextu a hledat jejich omezené domény platnosti.

Bořivoj Brdička: Personalizaci nedělají velká data, ale malá

Doposud jsme v souvislosti s datafikací školství vždy mluvili jen o „velkých datech“ (Komu patří velká data ve školství?, Jsou velká data velkým potenciálem nebo velkou chybou?). Velká data jsou všechny ukládané informace o tom, co uživatelé (žáci) na svém přístroji či v určité aplikaci dělají. Většinou jich je skutečně mnoho, jsou nestrukturovaná a je obtížné je zpracovat. Typicky se pak dají využít hlavně při odhalování dlouhodobých plošných trendů. Kromě vědců mnoha různých oborů se statistickým zpracováním uživatelských dat v poslední době zabývá hlavně marketing. Úspěch obchodu v globální konkurenci je stále více závislý na zpracování relevantních informací o stavu trhu. Právě zde se nedávno vynořil nový pojem – „malá data“ (small či little data – zatím neustáleno).

DUM: Tisíc let staré japonské truhlářské techniky, které nevyžadují žádné hřebíky ani lepidlo


14.12.16

MŠMT plní opatření na podporu odborného vzdělávání

 Odborné vzdělávání je jednou z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V roce 2012 připravilo MŠMT návrh opatření na jeho podporu. Nyní informuje ministerstvo členy vlády o průběžném plnění opatření podpory odborného vzdělávání za roky 2015 a 2016.

ČT24: Nápad za tři, realizace za pět. Ředitelé škol kritizují pamlskovou vyhlášku

Posledních patnáct dnů zbývá, než začne inspekce na základních školách a víceletých gymnáziích kontrolovat plnění takzvané pamlskové vyhlášky. Ta zakazuje prodej nezdravých potravin. Některé školy nechávají odstranění bufetů a automatů na poslední chvíli a oslovení ředitelé nařízení kritizují. Sepsali dokonce petici.

Ze sociálních sítí: Většina maturantů neumí pořádně ani trojčlenku. A většina dospělých také ne

Týdeník školství: Příznivý vývoj musí podle odborů pokračovat i v dalších letech

„Jsem rád, že se podařilo realizovat první fázi kampaně Konec levných učitelů, která se ale netýká jen pedagogů,“ odpovídá František Dobšík, předseda odborového svazu pracovníků školství, na otázku, co se podle něj odborům letos podařilo. „Náš požadavek, aby platy pracovníků škol v roce 2017 vzrostly o deset procent, byl naplněn, i když ne úplně na sto procent."

Ze sociálních sítí: Školství by potřebovalo krizovou vládu

Školský zákon ve znění účinném od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017 a související vyhlášky

Kreativní slovník: tvorba "slovních map" pro učitele a studenty

Cílem tvůrců webu KreativniSlovnik.cz je vytvořit 100 anglických "slovních map" s 5000 slovíčky, zaměřenými na úspěšné zvládnutí maturitních a FCE zkoušek.

13.12.16

Ministryně Valachová k podpoře technického vzdělávání

Budoucnost technického vzdělávání 2016 se zaměřením na Kraj Vysočina byla tématem stejnojmenné konference, která se dnes konala v budově Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Ministryně školství se sešla se zástupci rodičovských sdružení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová se dnes setkala se zástupci rodičovských sdružení. Společně diskutovali o změnách v českém vzdělávacím systému.

Ze sociálních sítí: 4N - nezájem, nuda, nechuť, neradi chodí do školy

Petr Janečka: Vyjádření k výuce dějepisu v 7. ročníku v Základní škole Zlín

Ředitel Základní školy Zlín Petr Janečka zareagoval na lživý a demagogický článek, který zaplavil sociální sítě.

Ze sociálních sítí: Školní měsíční sebehodnocení ještě jednou


Zdeněk Sotolář: Testování jako klacek, PISA jako klacek – klacek jako klacek

Každé testování se může proměnit v samoúčelný klacek. Stejně tak i mezinárodní testování PISA. Klacek teď jde z ruky do ruky a z české školy uprostřed teče krev.

TT: Z deníčku dítěte učitelky

Včera jsem měl poprvé možnost seznámit se s prvními plody inkluze paní ministryně Valachové. Možná Vás to zaujme... Dosavadní praxe byla taková, že pokud má žák problémy např. se čtením, psaním atd., škola ho odeslala do PPP (pedagogicko-psychologické poradny, nově "školské poradenské zařízení"), ta provedla vyšetření, stanovila, že má např. dyslexii a popsala, co se má se žákem dělat (např. větší časový prostor na porozumění textu). Stále více se mj. rozmáhal nešvar, kdy psychologové odmítali psát diagnózy (dysgrafie, dysortografie apod.) a místo toho věc řešili konstatováními typu "snížené pracovní tempo".

12.12.16

Ze sociálních sítí: Podrobně výsledky PISA 2015

Luboš Soldát: Mladí lidé opouštějí Facebook a Twitter

Felicity Duncanová je odborná asistentka digitální komunikace a sociálních médií na Cabrini College v americké Pensylvánii. Před příchodem do akademického světa pracovala 10 let jako novinářka. Je držitelkou titulů MA z University of Missouri-Columbia a také MA a PhD z University of Pennsylvania. Její výzkum je zaměřen na digitální komunity a na komunikační nástroje, které tyto komunity podporují. Publikovala mnoho článků a jedním z nich je inspirován i tento příspěvek.

bEDUin: Co přinesl týden 5. 12. – 11. 12. 2016

Témata týdne: 

  • Kostel aplikovaný ve škole. Vědec Pavel Jungwirth v rozhovoru pro Český rozhlas Leonardo poukazuje na neudržitelnost frontální výuky, při níž stojí „kazatel“ před davem „nevzdělanců“. Jako učitel se sám snaží dostávat studenty do rolí učitelů sebe sama i ostatních. Rozdíl mezi českými a anglosaskými univerzitami spatřuje v tom, jak velký důraz se klade na pedagogickou činnost. 
  • Výzkum na téma vyhoření učitelů. Není dosud přesně známé, jaké faktory mají vliv na vyhoření českých vyučujících a co je před vyhořením ochraňuje. Zjistit to je cílem unikátního výzkumu „Vyhoření učitelů a učitelek základních škol“, který realizuje Pedagogická fakulta a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Můžete k němu aktivně přispět
  • Společné vzdělávání a příprava na život ve skutečné společnosti. Rozhovor s Klárou Laurenčíkovou na Novinkách o idei společného vzdělávání, podmínkách jejího naplnění, dobrých i špatných příkladech z praxe. 
  • Rozhovory Britských listů věnované vzdělávání a věcem souvisejícím. Rozhovory s Ondřejem Liškou, bývalým ministrem školství a současným ředitelem Ashoka pro ČR, a Danielem Münichem, CERGE-EI, k tématům týkajícím se vzdělávání.

Stanislava Harkotová: Ako je to naozaj so slovenským školstvom

Zhoršili sa v matematike, čítaní aj v prírodovede. Aj po troch rokoch od posledného merania PISA sa ukazuje, že žiakov v škole k lepším výsledkom motivuje len máločo. Kde robíme chybu?

Rok čo rok sa opakuje podobný scenár: minister sľubuje zásadné zmeny, učitelia vychádzajú do ulíc pripomínať, že sú ešte tu, experti ponúkajú riešenia od škrtov v školskej sieti po prepúšťanie učiteľov, ktorí v školstve nemajú čo robiť.

No roky bežia a posun vpred nebadať – ba dokonca naopak.

Pavel Jungwirth: Třídu je potřeba nejdřív vyhodit do povětří, a pak teprve začít učit

 Vědec v oboru fyzikální chemie Pavel Jungwirth působí v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Říká, že je nutné studenty do učiva vtáhnout. „V chemii je potřeba třídu nejdříve vyhodit do povětří, a pak teprve začít učit,” směje se.


Tomáš Čakloš: Na pedagogických fakultách učí spousta lidí, kteří tam nemají co dělat

Otevřeno je nezávislá studentská iniciativa založená roku 2015, která si klade za cíl změnit výuku na českých pedagogických fakultách. „Řekli jsme si, že to nebudeme další roky nečinně sledovat, když z vlastních zkušeností mimo fakultu víme, že kvalitní výchova a vzdělávání vypadá jinak. S opravdu kvalitní výukou a dobrými učiteli jsme se na fakultě setkávali jen vzácně. Přemýšleli jsme, co můžeme udělat, a došli k závěru, že je především potřeba o tom začít mluvit. Je to obrovský problém, protože pedagogická fakulta je místo, kde se rozhoduje o budoucí kvalitě vzdělávání v českých školách – a tím pádem i o jakési úrovni celé společnosti,“ říká Tomáš Čakloš, student Masarykovy univerzity a předseda iniciativy Otevřeno. Jak konkrétně chtějí výuku změnit a jak hodnotí současný vzdělávací systém?

Schools Week: TIMSS 2015

Trendy v mezinárodní matematice a přírodních vědách (TIMSS) srovnávají oborové znalosti žáků v pátém až desátém ročníku. V roce 2015, 20 let od začátku testování, bylo Massachusettským institutem hodnoceno na 600 000 dětí z 57 států.

I když se o metodice sběru dat vedou diskuze, výsledky potvrzují, že nejlepší v oboru jsou ve všech věkových kategoriích asijské země: Singapur (s výrazným náskokem), Hongkong, Jižní Korea, čínský Tajpej a Japonsko. Z evropských zemí dosáhly nejlepšího umístění Rusko (u desetiletých dětí překvapivě hned na šestém místě), Severní Irsko, Norsko, Irsko nebo Anglie. Spojené státy se v nejstarší kategorii umístily na čtrnáctém místě před Dánskem. Německo skončilo až na dvacáté čtvrté pozici před Slovinskem. Britští páťáci dopadli hůř než starší spolužáci, z evropských zemí je předstihli Finové, Rusové, Poláci, Maďaři, Slovinci, Švédové i Norové, a lépe než na jejich patnácté pozici se umístily i Spojené státy nebo Kazachstán.

FAQ ke společnému vzdělávání: Individuální vzdělávací plán

11.12.16

Ze sociálních sítí: Graf z PISA 2015 - je to dobře nebo naopak špatně?

The Telegraph: Známkování rodičů

Už od roku 2011 uděluje základní škola v britském Nottinghamsphire známky nejen dětem, ale také jejich rodičům, informuje The Telegraph. Cílem těchto známek je zlepšit studijní výsledky žáků a motivovat rodiče, aby se účastnili společných večerů nebo pomáhali dětem s domácí přípravou.

Vlasta Bohdalová: Bylo by velkou chybou, pokud by existence kariérního řádu měla snižovat pravomoci vedení škol

Projev při projednávání novely zákona o pedagogických pracovnících v Poslanecké sněmovně v úterý 6. prosince 2016: "O tématu kariérního řádu se v této zemi mluví už strašně dlouho a existují různé návrhy. A protože v Čechách se nikdy nic neutají, tak se tyto návrhy různě dostávaly během let mezi pedagogickou veřejnost a mnohdy se dovídáme, že ten kariérní řád je strašný, že budou shánět pouze razítka a lidé budou lítat po školeních apod. Ale to jsou výrazy nebo vyjádření lidí, kteří se s tou finální podobou toho kariérního řádu, tak jak ji připravilo současné Ministerstvo školství, neseznámili."

Ze sociálních sítí: Tři čtvrtiny rozdílů mezi kraji závisí na domácím prostředí dětí!

"Rozdíly v krajích mezi průměrnými domácími zdroji pro učení, které zároveň dobře charakterizují zázemí žáků, vysvětlují tři čtvrtiny rozdílů mezi průměrnými výsledky krajů v matematice."

FAQ ke společnému vzdělávání: Podpůrná opatření

10.12.16

Ze sociálních sítí: Nezájem, nuda, nechuť ke škole (3N)

Už v roce 1995 jsme v tom byli "nejlepší" na světě, a to ještě naši žáci byli v matematice třetí. a přírodních vědách první. Od té doby se v absolutních číslech ve 3N stále ještě trochu zhoršujeme, ale mnohé země, třeba to Finsko, se ve 3N zhoršují ještě rychleji. Takže občas, třeba teď v PISA, je na tom někdo ještě hůř než my.

Education Week: Digitální gramotnost

Když se řekne čtenářská gramotnost, každý ví, že jde o dovednosti související se čtením a psaním. Když se ale gramotnost změní na digitální, jedná se o komplexnější dovednost, kde čtení a psaní digitálních textů představuje jen malou část významu pojmu. Proto někteří autoři používají spíše množné číslo (digitální gramotnosti), nebo dokonce jiné názvy – nová gramotnost (odkazující na nekončící vývoj technologií) nebo gramotnost 21. století.

Michaela Kabátová: Propast mezi českými školami se prohlubuje. Horších je jen osm zemí

Jeden typ školy automaticky neznamená, že žáci dostanou stejnou vědomostní výbavu. Alespoň ne v Česku. "Dlouhodobě třeba školy v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji vycházejí ve srovnání s ostatními hůř," řekl LN Tomáš Feřtek ze společnosti EDUin. Podobně se ukázaly rozdíly mezi gymnázii už v roce 2011, poté co ministerstvo školství zveřejnilo výsledky prvního kola státních maturit.

Český rozhlas: Inkluze se týká i mimořádně nadaných dětí. Těch je u nás až 20 tisíc

Inkluze nejčastěji pojednává o dětech s lehkou mentální poruchou a společným vzděláváním ve školách. Málokdo zmiňuje, že součástí vyhlášky o vzdělávání žáků se specifickými potřebami je i podpora nadaných a mimořádně nadaných dětí.

FAQ ke společnému vzdělávání: Rámcový vzdělávací program

9.12.16

Český rozhlas: Čeští studenti se opět zhoršili. Pomohla by podpora výuky přírodních věd i samotných učitelů, myslí si Tomáš Zatloukal

Patnáctiletí čeští studenti se v mezinárodním srovnávání neustále zhoršují. Žáci dopadli hůře, než jejich předchůdci v roce 2012 v matematice i čtenářské gramotnosti. Jak je na tom české školství?


Ze sociálních sítí: Školní měsíční sebehodnocení mého syna

FAQ ke společnému vzdělávání: Obecné dotazy ke společnému vzdělávání a právním předpisům

 

Václav Velčovský: Pomáháme obcím ve společném plánování rozvoje vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), poskytuje v programovém období 2014-2020 z Evropských strukturálních a investičních fondů finanční podporu školství v České republice.

Ivana Baloušková: Šablony pro MŠ aneb sestav si vlastní projekt z OP VVV

Velmi očekávaná výzva „Šablony pro MŠ a ZŠ I“ byla Řídicím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlášena dne 23. června 2016. Základní školy již mají s realizací tzv. zjednodušených projektů bohaté zkušenosti z minulého programového období. Mateřské školy nemají zkušenosti žádné, ale rozhodně se nemusejí podání žádosti o podporu obávat. Zjednodušený projekt v první řadě znamená, že školy nemusejí aktivity projektu vymýšlet. Ty jsou již specifikovány v tzv. šablonách, ze kterých si MŠ projekt sestaví dle svých aktuálních potřeb.

MŠMT: Šablony od A do Z

Jste ředitelkou/lem mateřské nebo základní školy a rádi byste zažádali o finanční podporu z OP VVV na aktivity uvedené ve výzvách na šablony pro MŠ a ZŠ, ale nevíte jak správně postupovat?

Jana Šmíd Winterová: Šablony a společné vzdělávání

Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil dne 23. června 2016 velmi žádanou výzvu na šablony pro mateřské a základní školy. Pro realizaci projektů v rámci šablon je vyčleněno 4,5 miliardy korun. Projekty v první vlně šablon mohou realizovat školy bez rozdílu velikosti podle svých potřeb v období 2016–2019.

8.12.16

Markéta Hronová: Ministerstvo vymýšlí, jak má vypadat Vzdělávání 4.0. Školy potřebují technologie a důraz na kreativitu

S digitalizací se změní průmysl, firmy budou od zaměstnanců chtít jiné dovednosti a školy by na to absolventy měly připravit. Zatím se ale technologie a důraz na kreativitu či řešení problémů do škol dostávají jen pomalu. Ministerstvo školství nyní dává dohromady materiál Vzdělávání 4.0, který by měl přinést do škol změny ve výuce a podpořit perspektivní obory.

Zdeněk Sotolář: Pod vedením sociální demokracie vzhůru do let padesátých!

Skončilo další kolo testů PISA. Nelichotivé výsledky bohužel vyvolávají nápady na zcela iracionální řešení. Srovnejme dva postoje náměstka ministryně Valachové, profesora Štecha.

5.–9. 12.: Evropský týden odborných dovedností 2016 - Objev svůj talent!

Evropská komise vyhlásila Evropský týden odborných dovedností, jehož cílem je zvýšit atraktivitu a obraz odborného vzdělávání v členských zemích EU.Odborné vzdělávání může vést ke kvalitnímu zaměstnání, atraktivní a zajímavé kariéře a příležitostem pro další zlepšení stávajících dovedností nebo pro získání dovedností z jiných oborů.

MŠMT: Informace k jednotné přijímací zkoušce 2017

MŠMT a Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) vydaly sadu informačních a podpůrných materiálů k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy. Jsou určeny pro ředitele středních i základních škol a samotné uchazeče o studium v oborech s maturitní zkouškou.

7.12.16

MŠMT: Sněmovna podpořila rekordní rozpočet do školství

Poslanecká sněmovna dnes ve třetím čtení schválila rozpočet na příští rok. Jedná se o první krok k restartu českého školství. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová získala pro příští rok o 13,6 mld. korun navíc proti roku 2016 . Jedná se o historické navýšení kapitoly. Polepší si především učitelé, rozpočet však pamatuje rovněž na podporu sportování nebo výstavbu mateřských a základních škol.

Jiří Mihola: Platy souvisí s prestiží učitelského povolání

Projev při projednávání novely zákona o pedagogických pracovnících v Poslanecké sněmovně v úterý 6. prosince 2016: "Vy, co sledujete tu debatu podrobněji, tak víte, že se mluvilo o čtyřstupňovém kariérním řádu, také o dvoustupňovém a nakonec jsme u trojstupňového. Je to dobře, že jsme našli nějaké kompromis, který můžeme také, a bylo by asi užitečné, srovnávat s Evropou, kterou v tomto případě doháníme, i mnohé okolní středoevropské státy. Jenom pro příklad. Na Slovensku kariérní řád už mají. Tam je čtyřstupňový. Začínající učitel, samostatný učitel, učitel s první atestací, učitel s druhou atestací. Mají ho i v sousedním Polsku, Maďarsku, ale také třeba ve Francii. Trošku mě překvapuje, že v zemi, která se dává jako příklad progresivnosti v oblasti školství, ve Finsku, tam jsem se toho při snaze o komparaci nedohledal. Tak nevím, jestli to tak tají, nebo jestli ho tam prostě nemají a nepotřebují. Také hodně pro nás inspirativní samozřejmě vždycky byla a je Spolková republika Německo se třemi kariérními stupni."

Jan Hučín: Dá se výsledkům PISA 2015 vůbec věřit?

K výsledkům výzkumu PISA 2015 probíhá paralelně spousta diskusí. Vybíráme komentář k článku Podle Štecha není reálné zastavit podporu soukromých škol a víceletých gymnázií. Řešení selektivnosti vidí v podpoře učitelů na webu Česká škola.

Ivana Dobešová: Učitelé se bojí, že jim opět naroste administrativa

Projev při projednávání novely zákona o pedagogických pracovnících v Poslanecké sněmovně v úterý 6. prosince 2016: "Musím říct, že kariérní řád je něco, o čem se mezi učiteli hodně dlouho diskutovalo a já včera, když jsem měla poradu s pedagogy a seznamovala jsem je s navrhovanou novelou, tak jsem trochu viděla zděšení v jejich očích, protože se báli, že opět jim naroste administrativa. Můj předmluvčí pan poslanec Kořenek to správně řekl. Začali jsme školními vzdělávacími programy, pokračujeme vytvářením vlastních učebních pomůcek a teď si budeme psát své plány kariérního růstu. Já doufám, že všechno tohleto učitelé zvládnou a ještě přitom budou mít čas učit. Takže bych si přála, aby kariérní řád nám nezkomplikoval situaci, aby naopak přesně nastavil potřebné pozice a dobře je ocenil, aby nezatěžoval učitele a moc bych se přimlouvala za to, aby to učitelé nedělali ještě ke svému úvazku. Protože, věřte mi, že učitel má hlavně učit a já už se někdy dívám na práci učitele a jeho výuku jako práci, kterou dělá jenom, když mu zbyde čas. Protože vedle kontrol a dalších administrativních zátěží opravdu výuka se stává už takovou - řekněme - přidanou hodnotou navíc."

Petr Kořenek: My jsme si zvykli, že učitelé dělají všechno navíc takzvaně zadarmo

Projev při projednávání novely zákona o pedagogických pracovnících v Poslanecké sněmovně v úterý 6. prosince 2016: "Pak tady padla poznámka o třídnictví. Jako ředitel říkám zcela odpovědně, že vždy pokud jsem se pohyboval v nějakém rozmezí, tak na základní škole jsem měl srovnání příplatky, ale přesto měli větší příplatek ti, kteří měli větší počet tehdy integrovaných žáků a automaticky učitelé první, páté, šesté a deváté třídy, nebo v těchto ročnících měli větší třídnických příplatek, protože právě tyto třídy byly spojené s vyšší administrativní náročností. Nebudu se teď bavit o tom, jestli má být tisíc, dva tisíce, protože to je skutečně na debatu v podvýborech, ve výborech. Ale chci říct jednu věc. Když se podíváte na ty prostředky, které dneska třídní učitel dostává, tak je to opravdu směšná částka. Mnoho učitelů vám řekne "Nech si těch pět set korun, já raději budu mít klid než plnit povinnosti třídního učitele a neustále psát materiály na OSPOD, materiály pro ředitele, psát vysvědčení.". Prostě ta agenda je velmi rozsáhlá, takže i tato činnost je potřeba, aby byla oceněna právě tak, jak si zaslouží, aby nám to měl kdo dělat."

Markéta Hronová: Nejhorších žáků přibývá. Hrozí přemísťování učitelů

Výsledky českých patnáctiletých žáků se v testování PISA mírně zhoršily, výrazně přibylo žáků s nejhoršími výsledky. Nejvíce se Češi zhoršili v přírodních vědách, především kvůli tomu, že v hodinách neexperimentují a nebádají. Máme jedny z největších rozdílů mezi školami. Podle náměstka ministryně školství Stanislava Štecha by v krajním případě mohlo pomoct posílání nejlepších učitelů na nejhorší školy.

Ze sociálních sítí: Čeští žáci se neustále zhoršují, zní hlavní zpráva mezinárodního srovnání PISA podle České televize

Titulek vyvrací graf z článku...Jan Zahradník: Zdá se mi, jakoby tento zákon stavěl osobnost ředitele školy do pozadí

Projev při projednávání novely zákona o pedagogických pracovnících v Poslanecké sněmovně v úterý 6. prosince 2016: "Já si myslím, že naše školství má odedávna celou řadu nástrojů, jak učitele hodnotit. Nakonec ředitel školy spolu se svými kolegy zástupci, kteří tvoří vedení školy mají jasné, přesně definované nástroje, jak učitele poznávat a jak učitele hodnotit, a také samozřejmě jak je zařazovat do určitých kategorií ve své škole. Jisto jistě ředitel, který chce poznat své učitele, tak musí splnit povinnost pravidelných hospitací, pravidelných konzultací, pravidelného sledování výsledků práce učitelů ať už co do klasifikace, tak nakonec co do úspěšnosti žáků na výstupu ze školy."

Marta Semelová: Dobrý kantor chce učit a ne neustále vytvářet další a další papíry, další a další portfólia

Projev při projednávání novely zákona o pedagogických pracovnících v Poslanecké sněmovně v úterý 6. prosince 2016: "Bylo tady už řečeno a já bych to jedině podepsala, že je potřeba snižovat administrativu ve školství. Jak už jsem říkala na začátku, dobrý kantor chce učit a ne neustále vytvářet další a další papíry, další a další portfólia. Teď máme v návrhu, aby každý učitel měl plán svého profesního rozvoje. Bude se muset připravovat na atestační řízení, což bude zase spojeno s určitým skladováním papírů, a tak dál, a tak dál, takže to by určitě nemělo být to, co by mělo být podstatné. Podstatnou já vidím práci kantora ve třídě, práci kantora se žákem, to, jakým způsobem učí, jak rozumí těm dětem, jak jim dokáže vysvětlit látku, ale i porozumět a poradit jim i v různých okamžicích jejich života.
"

Nina Nováková: Kariérní řád se nesmí smrsknout na nějaké tabulky

Projev při projednávání novely zákona o pedagogických pracovnících v Poslanecké sněmovně v úterý 6. prosince 2016: "A potom. Neměli bychom projít procesem schvalování tohoto zákona, pokud nám jasně nepostaví ministerstvo obraz kompetencí, povinností a vůbec postavení ředitele jako takového. Přitom musím pochválit, resp. mně to velmi konvenuje a i kolegům z TOP 09, že ředitel není považován za manažera jakéhokoliv typu, ale že ředitel je člověk, který má kromě toho, že je dobrý pedagog, ještě manažerské schopnosti. Toto tedy oceňuji, z toho jasně ta novela vychází."

Kateřina Valachová: Hlavním principem novely zákona je zavést další možnosti profesního a specializačního rozvoje učitelů a učitelek

Projev při projednávání novely zákona o pedagogických pracovnících v Poslanecké sněmovně v úterý 6. prosince 2016: "Co se týká úspěšného absolvování atestačního řízení mezi samostatným učitelem a tzv. vynikajícím učitelem, tak tady se jedná už o dobrovolnou záležitost pro ty učitele a učitelky, kteří si zvolí tuto profesní cestu osvojení si vynikajících didaktických kompetencí v oboru či předmětu a budou také mít zájem tuto svou schopnost předávat ostatním kolegům a kolegyním jak ve škole, tak v rámci celého vzdělávacího systému. Úspěšný postup kariérním řádem bude znamenat i vyšší finanční ohodnocení, a to jak pro samostatné učitele poté, co se stanou skrze atestační řízení samostatnými, tzn. nepodporovanými prostřednictvím uvádějícího učitele, tak tedy následně u vynikajících učitelů, kde atestační řízení má už systémovější povahu a atestační komise je složena nejenom z kolegů v rámci školy, ale také z kolegů z praxe či z akademických pracovišť."

6.12.16

MŠMT: Poslanci projednali kariérní řád

Poslanci dnes ve sněmovně projednali kariérní řád učitelů a novelu zákona o pedagogických pracovnících poslali do druhého čtení.

Ze sociálních sítí: Výzkum PISA na Twitteru #oecdpisaČŠI: Výsledky PISA 2015 - úroveň patnáctiletých žáků ve vybraných gramotnostech

V období od konce března do poloviny dubna 2015 byl realizován další cyklus zjišťování úrovně přírodovědné, čtenářské a matematické gramotnosti patnáctiletých žáků v rámci mezinárodního projektu PISA, který je jednou z aktivit Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Šetření je navrženo tak, aby v jednotlivých zemích poskytovalo tvůrcům školské politiky důležité informace o fungování jejich vzdělávacích systémů a o vývojových trendech a aby také umožnilo mezinárodní srovnávání. Šetření PISA je realizováno ve tříletých cyklech, přičemž pokaždé je kladen důraz na jednu z uvedených gramotnostních oblastí. Hlavní testovanou oblastí šetření PISA 2015 byla po devíti letech přírodovědná gramotnost. Úroveň všech sledovaných funkčních gramotností žáků byla zjišťována prostřednictvím elektronického testu, který byl doplněn o kontextové dotazníky pro žáky, ředitele zapojených škol a vybrané učitele. Testové úlohy byly vytvořeny na základě rozmanitých situací běžného života a záměrně v nich nebyl kladen důraz na to, jak žáci umí reprodukovat získané vědomosti, ale na to, jak dokážou schopnosti a osvojené dovednosti využít. Další oblastí šetření byla schopnost týmového řešení různých problémů, ovšem výsledky této části společně se zjištěními z učitelského dotazníku budou k dispozici až ke konci roku 2017. V České republice je garantem a realizátorem mezinárodních šetření Česká školní inspekce jako národní autorita pro hodnocení kvality a efektivity počátečního vzdělávání.