18.11.16

Soutěž Domino zná své vítěze

Ve středu 16. listopadu 2016 skončil 5. ročník dvoudenní celostátní konference „Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách“. Na akci, kterou uspořádal Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) v Kongres Hotelu Jezerka v Seči, se sjelo více než 100 účastníků z různých koutů České republiky. Organizátoři pro ně připravili zajímavý program, který kromě panelových prezentací zahrnoval 26 tematických workshopů a prezentaci finálových prací 6. ročníku soutěže DOMINO Česká republika.

Cílem konference byla výměna zkušeností a diskuse o nových trendech ve využívání digitálních technologií ve školách. Na programu byly panelové prezentace, ve kterých zástupci NIDV, MŠMT, společnosti Microsoft, spolku a nadace Wikimedia, ředitelé a učitelé základních škol hovořili o svých poznatcích a zkušenostech z praxe a diskutovali o nových množnostech propojení informačních technologií a školství.

Druhý den konference pokračovala workshopy. Účastníci si mohli podle zájmu vybrat z nabídky 26 různých témat. Některé workshopy byly koncipovány jako přednášky, na jiných si mohli účastníci vyzkoušet roli žáků a otestovat tak jednotlivé technologie a systémy „na vlastní kůži“.

Součástí programu konference Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách byly prezentace 10 finálových prací 6. ročníku soutěže výukových objektů pro učitele základních a středních škol DOMINO ČR. Hodnoticí komise měla nelehkou úlohu, protože úroveň soutěžních prací byla již tradičně vysoká. Na pomyslné stupně vítězů nakonec vystoupali tito finalisté:

3. místo: Patrik Kočí – Mechanické kmitání v praxi pomocí SlidesLive (Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín)

2. místo: Vlasta Foltová – Region Novojičínska (ZŠ Nový Jičín)

1. místo: Petr Němec – Test z matematiky vytvořený samotnými žáky (Gymnázium Palackého a Střední odborná škola živnostenská Přerov)

Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu, která byla letos udělena poprvé, získal Patrik Kočí za práci Mechanické kmitání v praxi pomocí SlidesLive.

Na závěr konference byla slavnostně vyhlášena cena publika soutěže DOMINO ČR. O výherci hlasovali samotní účastníci konference on-line na webu soutěže. Vítězem tohoto ročníku se stala Petra Pitelková (ZŠ Hostivice) s prací Go to STEM, na druhém místě skončil absolutní vítěz soutěže DOMINO ČR Petr Němec s prací Test z matematiky vytvořený samotnými žáky.

Všechny soutěžní objekty jsou k zhlédnutí na domino.nidv.cz.

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Porozhlížel jsem se kolem toho Domina, a ani nevím jak, ale dostal jsem se až na webové stránky Mensagymnázia. Napadlo mne, že bych se podíval, co se na takovém gymnáziu uči ve vzdělávací oblasti ícété. Tedy hodnou chvíli mi trvalo, než jsem předmět Informatika v tom víc jak dvouset stránkovém lejstru našel. Ostatně jako ve všech školních vzdělávacích programech. A hle! oni tam vůbec nemají uvedeny výstupy, co všechno žák zvládá v duchu Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů. Revidované, samozřejmě.
Takže my jsme už v tom jedenadvacátém století, a školy mydlí mnohaset stránkové dokumnenty bez obsahu, natož pak nějakých odkazů nebo něčho pro lepší orientaci. Jako peníze se čerpají na kdejakou ptákovinu, ale smysluplné využití technologií v takových aplikacích ne-e-xis-tu-je! Jsem si říkal, že alespoň v baráku plném nadmíru chytrých lidí by to snad šlo nějak udělat. Ale asi ne.
A taky mne napadlo, jak to řeší mensagymnaziální tým lektorů, když mají třeba vůči nejméně třem čtvrtinám svých žáků tříčtvrtinovou inteligenci. U nás se inteligentní děti povětšinou snaží moc nevyčnívat, a tvaří se tvrdošíjně jako děti průměrné, a mnohdy i podprůměrné. A protože jsou doopravdy chytré, daří se jim to poměrně lehce, a tedy i dobře až výborně. Nejsou s nimi vesměs žádné problémy.
Mne tedy neošálí. Pitomce poznám na sto honů. Takže, pokud začnu někoho poznávat až tak na dva metry, je zřejmé, s kým mám tu čest. Někdy se stane, že někoho nepoznám ani na půl metru. Ale to jsou zcela vyjímečné případy.
A taky si říkám, kdy asi tak se ze slova 'učitel' stane slovo neslušné až sprosté. Takže asi až se o Janu Ámosovi začne mluvit jako o kouči národů...

Okomentovat