12.7.16

Výzva č. 32: Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

Dne 19. května 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu č. 32 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“ (současně je vyhlášena výzva č. 33 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)“) k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“.


Podpora může být poskytnuta na rozvoj infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory); budování bezbariérovosti škol. Všechny projektové záměry předložené v rámci těchto výzev musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání (KAP) a záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP v příslušném KAP. Tyto schválené dokumenty budou zveřejněny na přelomu června a července 2016 na webu www.uzemnidimenze.cz.

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro výzvu č. 32 připraveno 393 mil. Kč .

Podrobnosti naleznete na DotaceEU.cz.

Žádné komentáře:

Okomentovat