18.7.16

MŠMT: Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2016/2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje na školní rok 2016/2017 seznam soutěží vyhlašovaných, spoluvyhlašovaných a doporučených školám k účasti. V přehledu jsou soutěže rozděleny do pěti oblastí – předmětové soutěže, umělecké soutěže, sportovní soutěže, soutěže z oblasti speciálního školství a ostatní soutěže. U jednotlivých soutěží jsou uvedeny kategorie (obory), postupová kola, příp. termíny konání jednotlivých kol a místo konání ústředního kola.

Dokument ke stažení ve formátu DOCX


Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2016/2017
Níže uvedený přehled obsahuje soutěže a přehlídky (dále jen „soutěže”), které MŠMT pro školní rok 2016/2017:
– vyhlašuje jako jediný vyhlašovatel (dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání); tyto soutěže jsou dále označovány jako soutěže typu A,
– vyhlašuje spolu s dalším vyhlašovatelem (případně s dalšími vyhlašovateli), který (kteří) se na realizaci soutěže finančně podílí (dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 55/2005 Sb.); tyto soutěže jsou dále označovány jako soutěže typu B.
Dále přehled obsahuje další soutěže celostátního resp. nadregionálního charakteru,
na jejichž finančním zabezpečení se MŠMT nepodílí. Tato část má pouze informační charakter a nese označení soutěže typu C.
A 20) Daniel (14. ročník) – literární, historická a fotografická soutěž na téma holocaust
a jeho reflexe, rasové problémy v současné ČR a problém soužití různých etnik v ČR 2 kategorie dle věku (do a nad 15 let)
Kontaktní adresa: Mgr. Ivona Kasalická, Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice,
tel. 312 253 702, mob. 736 642 318, e-mail: kasalicka@lidice-memorial.cz, www.mdvv-lidice.cz
ZŠ (III.): O (do 19. 12. 2016), K (do 22. 1. 2017), kvalifikace (do 28. 2. 2017), Ú (17. – 18. 3. 2017)
ZŠ (IV.): SLZŠ – O (do 16. 12. 2016), K (do 20. 1. 2017), kvalifikace (do 3. 2. 2017), Ú (23. – 24. 3. 2017)
Ú (1. 9. 2016 – 15. 4. 2017)
B 79) Sladké opojení (12. ročník) – soutěž žáků učebního oboru Potravinářská výroba
29-51-E/01(cukrářské práce), dvoučlenná družstva 1. – 3. ročníků SŠ/OU (15 – 19 let)
C 15) Zlatá udice (46. ročník) – celonárodní prakticko-vědomostní soutěž, která seznamuje děti a mládež s ochranou přírody, 3 kategorie (žáci, žákyně, junioři)
O (4–5/2017), K (5–6/2017), Ú (24. 6. – 26. 6. 2017, Moravskoslezský kraj)
C 21) Mladý programátor 2017 (6. ročník) – soutěž v programování pro 1 – 3 členná družstva (od 6 do 18 let), 3 věkové kategorie: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ
ZŠ, SŠ: Š (1 – 3/2017), K (4/2017), Ú (5/2017)
2. Věkové kategorie u sportovních soutěží:

MŠMT bude financovat soutěže typu A a B do výše, kterou mu umožní rozpočet na rok 2017. Současně si vyhrazuje právo dalších možných úprav v návaznosti na vývoj státního rozpočtu.
V přehledu jsou soutěže rozděleny do pěti oblastí – předmětové soutěže, umělecké soutěže, sportovní soutěže, soutěže z oblasti speciálního školství a ostatní soutěže. U jednotlivých soutěží jsou uvedeny kategorie (obory), postupová kola, příp. termíny konání jednotlivých kol a místo konání ústředního kola. Stejně jako v předchozích letech jsou uvedeny u všech soutěží kontaktní adresy organizátorů.


1. Soutěže typu A a B
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 3 odst. 1, 2 vyhlášky č. 55/2005 Sb., pro školní rok 2016/2017 následující soutěže:
  1. Soutěže typu A
   1. Předmětové soutěže
A 1) Matematická olympiáda (66. ročník) – 5 kategorií dle ročníku školní docházky Z5 až Z9 pro ZŠ, pro SŠ 3 matematické kategorie A, B, C a 1 informatická kategorie P
ZŠ Z5 – Š (1. část 30. 11. 2016; 2. část do 10. 1. 2017), O (24. 1. 2017)
ZŠ Z6, Z7 a Z8 – Š (1. část do 5. 1. 2017; 2. část do 22. 3. 2017), O (4. 4. 2017)
ZŠ Z9 – Š (1. část do 30. 11. 2016; 2. část do 10. 1. 2017), O (24. 1. 2017), K (14. 3. 2017)
SŠ A – Š (6. 12. 2016), K (10. 1. 2017), Ú (26. – 29. 3. 2017)
SŠ B a C – Š (31. 1. 2017), K (11. 4. 2017)
SŠ P – Š (do 15. 11. 2016), K (17. 1. 2017), Ú (29. 3. – 1. 4. 2017)
Kontaktní adresa: RNDr. Karel Horák, CSc., Matematický ústav Akademie věd ČR, Žitná 25, 115 67 Praha 1, tel. +420 606 728 516, fax: 222 211 638, e-mail: horakk@math.cas.cz, www.math.muni.cz/mo, www.jcmf.cz
A 2) Fyzikální olympiáda (58. ročník) – 4 kategorie dle ročníku střední školy a další 3 kategorie pro soutěžící základní školy
Soutěž začíná jednotně v kategoriích A až F 12. 9. 2016, v kategorii G 1. 2. 2017.
SŠ A – D (5. 1. 2017), K (18. 1. 2017), Ú (7. – 10. 2. 2017, Rumburk)
SŠ B, C, D – D (3. 4. 2017), K (19. 4. 2017)
ZŠ E – D (8. 3. 2017), O (23. 3. 2017), K (28. 4. 2017)
ZŠ F – D (8. 3. 2017), O (23. 3. 2017)
ZŠ G – Š (1. 2. – 5. 5. 2017), O (15. 5. – 26. 5. 2017)
Kontaktní adresa: doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D., Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, tel. 493 331 190, mob. 734 420 623, e-mail: jan.kriz@uhk.cz, www.fyzikalniolympiada.cz, www.jcmf.cz
A 3) Chemická olympiáda (53. ročník) – 5 kategorií dle zaměření a ročníku školy
SŠ A – Š (14. 11. 2016), K (9. 12. 2016), Ú (23. – 26. 1. 2017, Litvínov)
B – Š (5. 4. 2017), K (27. 4. 2017)
C – Š (20. 3. 2017), K (12. 4. 2017)
ZŠ D – Š (2. – 7. 2. 2017), O (3. – 7. 3. 2017), K (28. 3. 2017)
SŠ s odb. zaměř. E – Š (14. 11. 2016), K (9. 12. 2016), Ú (23. – 26. 1. 2017)
Kontaktní adresa: RNDr. Zuzana Kotková, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice, tel. 725 139 751, e-mail: zuzana.kotkova@vscht.cz, www.chemicka-olympiada.cz, www.vscht.cz
A 4) Biologická olympiáda (51. ročník) 4 kategorie dle ročníku školy (A, B, C a D)
SŠ A – Š (do 24. 2. 2017), K (31. 3. 2017), Ú (24. – 28. 4. 2017)
B – Š (do 24. 2. 2017), K (7. 4. 2017)
ZŠ C – Š (do 10. 2. 2017), O (12. 4. 2017), K (17. 5. 2017)
D – Š (do 10. 2. 2017), O (20. 4. 2017), K (25. 5. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Matušek, Sekretariát Biologické olympiády, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 Suchdol, tel. 725 483 557, e-mail: sekretariatbio@rektorat.czu.cz, www.biologickaolympiada.cz, www.czu.cz
A 5) Soutěže v cizích jazycích (48. ročník) – šest jazyků (němčina – N, angličtina – A, francouzština – F, ruština – R, španělština – Š, latina – L); konverzační soutěže s důrazem na ústní projev (s výjimkou latiny - ve všech postupových kolech formou písemného testu); vždy ve 2 – 7 kategoriích dle ročníku, příp. typu školy
N: ZŠ I. A – Š (do 16. 1. 2017), O (do 13. 2. 2017)
ZŠ II. A – Š (do 16. 1. 2017), O (do 13. 2. 2017), K (do 13. 3. 2017), Ú (4/2017, Praha)
G I. B – Š (do 16. 1. 2017), O (do 13. 2. 2017)
G II. B – Š (do 16. 1. 2017), O (do 13. 2. 2017) – dle rozhodnutí krajů, K (do 13. 3. 2017), Ú (4/2017, Praha)
ZŠ II. C – Š (do 16. 1. 2017), K (do 13. 3. 2017), Ú (4/2017, Praha)
SŠ III. A – Š (do 16. 1. 2017), O (do 13. 2. 2017), K (do 13. 3. 2017), Ú (4/2017, Praha)
SŠ III. B – Š (do 16. 1. 2017), K (do 13. 3. 2017), Ú (4/2017, Praha)
A: ZŠ I. A – Š (do 30. 1. 2017), O (do 27. 2. 2017)
ZŠ II. A – Š (do 30. 1. 2017), O (do 27. 2. 2017), K (do 31. 3. 2017), Ú (5/2017, Praha)
G I. B – Š (do 30. 1. 2017), O (do 27. 2. 2017)
G II. B – Š (do 30. 1. 2017), O (do 27. 2. 2017), K (do 31. 3. 2017), Ú (5/2017, Praha)
ZŠ II. C – Š (do 30. 1. 2017),  K (do 31. 3. 2017), Ú (5/2017, Praha)
SŠ III. A – Š (do 30. 1. 2017), O (do 27. 2. 2017), K (do 31. 3. 2017), Ú (5/2017, Praha)
SŠ III. B – Š (do 30. 1. 2017), K (do 31. 3. 2017), Ú (5/2017, Praha)
F: ZŠ A1, A2; SŠ B1, B2 – Š (1/2017), K (3/2017), Ú (5/2017, Praha)
Š: SŠ I, II, III. – Š (1/2017), K (3/2017), Ú (4/2017, Praha)
R: ZŠ – Š (2/2017), K (3/2017)
SŠ I, II, III – Š (2/2017), K (do 15. 3. 2017), Ú (4/2017, Praha)
L: SŠ A, B – Š (1/2017), zemské kolo (2 – 3/2017), Ú (4/2017, Praha)
Kontaktní adresa: Mgr. Jana Janoušková, (N), tel. 222 122 211, mob. 733 125 978, e-mail: janouskova.j@nidv.cz, Mgr. Barbora Šteflová (F, Š, L), tel. 222 122 215, mob. 733 125 983, e-mail: steflova@nidv.cz, Ing. Jana Ševcová (A, R), tel. 603 860 963, e-mail: sevcova@nidv.cz, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00, Praha 1, www.nidv.cz, www.talentovani.cz
A 6) Olympiáda v českém jazyce (43. ročník) 2 kategorie dle ročníku školy
ZŠ, SŠ – Š (11 – 12/2016), O (2/2017), K (4/2017), Ú (6/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Jana Janoušková, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 211, mob. 733 125 978, e-mail: janouskova.j@nidv.cz, www.nidv.cz, www.talentovani.cz/olympiada-v-ceskem-jazyce
A 7) Dějepisná olympiáda (46. ročník) – 1 kategorie dle ročníku školy
ZŠ – Š (11/2016), O (1/2017), K (3/2017), Ú (5/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Jana Janoušková, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 211, mob. 733 125 978, e-mail: janouskova.j@nidv.cz, www.nidv.cz, www.talentovani.cz/dejepisna-olympiada
A 8) Zeměpisná olympiáda (19. ročník) – 4 věkové kategorie
ZŠ A (6. roč.), B (7. roč.) – Š (do 31. 1. 2017), O (21. 2. 2017), K (22. 3. 2017)
ZŠ C (8. – 9. roč.), SŠ D – Š (do 31. 1. 2017), O (21. 2. 2017), K (22. 3. 2017), Ú (24. a 25. 4. 2017)
Kontaktní adresa: RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Geografická sekce, Albertov 6, 128 43 Praha 2, tel. 221 951 976, mob. 728 929 294, e-mail: silvie.kucerova@natur.cuni.cz, www.zemepisnaolympiada.cz
A 9) Středoškolská odborná činnost (39. ročník) – 18 oborů
SŠ – Š (2 – 3/2017), O (4/2017), K (4 – 5/2017), Ú (6/2017)
Kontaktní adresa: Ing. Miroslava Fatková, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 210, mob. 733 125 984,  e-mail: fatkova@nidv.cz, www.soc.cz, www.nidv.cz
A 10) Matematický klokan (23. ročník) – mezinárodní soutěž korespondenčního charakteru – 6 kategorií dle ročníku školy
Cvrček (2. a 3. roč. ZŠ), Klokánek (4. a 5. roč. ZŠ), Benjamín (6. a 7. roč. ZŠ a prima a sekunda osmiletých gymnázií), Kadet (8. a 9. roč. ZŠ a tercie a kvarta osmiletých gymnázií), Junior (1. a 2. roč. SŠ) a Student (3. a 4. roč. SŠ)
ZŠ, SŠ – Š, O, K, Ú (17. 3. 2017)
Kontaktní adresa: Silvie Zatloukalová, Katedra Algebry a geometrie, PřF UP Olomouc, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, tel. 585 634 651, e-mail: silvie.zatloukalova@upol.cz, www.matematickyklokan.net
A 11) Astronomická olympiáda (14. ročník) – 4 kategorie dle ročníku školy: AB (3. a 4. roč. SŠ), CD (1. a 2. roč. SŠ), EF (8. a 9. roč. ZŠ a VG), GH (6. a 7. roč. ZŠ a VG)
AB: Š (19. 9. – 21. 12. 2016), K (16. 11. – 20. 1. 2017), Ú (22. 3. – 24. 3. 2017)
CD: Š (19. 9. – 21. 12. 2016), K (9. 1. – 27. 3. 2017), Ú (11. 5. – 12. 5. 2017)
EF, GH: Š (19. 9. – 21. 12. 2016), K (9. 1. – 27. 3. 2017), Ú (19. 5. 2017)
Kontaktní adresa: Dr. Ing. Jan Kožuško, Česká astronomická společnost, Fričova 298, 251 65 Ondřejov, mob. 776 200 522, e-mail: kozusko@astro.cz, www.olympiada.astro.cz
A 12) Turnaj mladých fyziků (30. ročník) – 1 kategorie (pětičlenná družstva SŠ)
Š (písemná řešení do 31. 1. 2017), R (20. – 21. 3. 2017), Ú (5. – 7. 4. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Stanislav Panoš, Ph.D., Český výbor TMF, Žitná 3264/12A, 466 04 Jablonec nad Nisou, tel. 608 510 655, e-mail: stanislav.panos@seznam.cz, www.jcmf.cz/tmf
A 13) Pythagoriáda (40. ročník) – 4 kategorie dle ročníku ZŠ a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
ZŠ (5. roč. - 8. roč. a odp. ročníky víceletých gymnázií) – Š (1. – 3. 2. 2017), O (15. – 18. 5. 2017)
ZŠ (6. – 8. roč.) – Š (3/2017), O (5/2017)
Kontaktní adresa: Ing. Jana Ševcová, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00, Praha 1, tel. 222 122 214, mob. 603 860 963, e-mail: sevcova@nidv.cz, www.nidv.cz
A 14) Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ a SOU (25. ročník) – 7 kategorií dle ročníku a typu školy (3 kategorie pro SOU a 4 kategorie pro SOŠ)
Š, Ú (3/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Aleš Kubíček, Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Masarykova 101, 757 01 Valašské Meziříčí, tel. 571 555 555, mob. 731 617 763, e-mail: ales.kubicek@oavm.cz, www.oavm.cz/cms/index.htm
   1. Umělecké soutěže
A 15) Soutěže žáků základních uměleckých škol (49. ročník) – 6 soutěžních zaměření
a) hra na klavír, b) hra na smyčcové nástroje, c) hra na kytaru, d) soutěžní přehlídka pro dechové orchestry, e) soutěžní přehlídka pro jazzové soubory a ostatní orchestry, f) výtvarný obor
a) Š, O (do 28. 2. 2017), K (do 20. 3. 2017), Ú (20. – 23. 4. 2017), ZUŠ Praha 8, Taussigova
b) Š (1/2017), O (2/2017), K (do 15. 3. 2017), Ú (11. – 14. 5. 2017), ZUŠ Liberec
c) Š (1/2017), O (2/2017), K (do 15. 3. 2017), Ú (18. – 21. 5. 2017), ZUŠ T. Brzkové Plzeň
d) Š (1/2017), O (2/2017), K (do 31. 3. 2017), Ú (26. – 27. 5. 2017), ZUŠ Letovice
e) Š (1/2017), O (2/2017), K (do 21. 4. 2017), Ú (9. – 10. 6. 2017), ZUŠ Litvínov, Citadela Litvínov
f) Š, O (2 – 3/2017), K (4 – 5/2017), Ú (1. – 8. 10. 2017), ZUŠ Miloslava Stibora, Olomouc
Kontaktní adresa: Mgr. Zdeňka Kšírová, oddělení 210 MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, tel. 234 812 131, e-mail: zdenka.ksirova@msmt.cz
A 16) Evropa ve škole (26. ročník)výtvarná a literární soutěž – 4 kategorie dle věku
MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, SVČ… – Š (do 28. 2. 2017), K (do 21. 4. 2017), Ú (6/2017, Český Krumlov)
Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Šteflová, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1,
tel. 222 122 215,  e-mail: steflova@nidv.cz, www.nidv.cz
A 17) Celostátní přehlídka dětských recitátorů – Dětská scéna 2017 (46. ročník) – 4 kategorie dle ročníku školy
ZŠ, G, ZUŠ, SVČ Š (do 19. 2. 2017), O (20. 2. – 26. 3. 2017), K (27. 3. – 1. 5. 2017), Ú (6/2016, Svitavy)
Kontaktní adresa: Mgr. Jakub Hulák, NIPOS – ARTAMA, Fügnerovo nám. 5, 120 21, Praha 2, tel. 221 507 969, mob. 778 702 490, e-mail: hulak@nipos-mk.cz, www.artama.cz
A 18) Pedagogická poema (49. ročník) – 3 disciplíny (četba, přednes a improvizace)
SPgŠ, SOŠPg a VOŠ pedagogické (8. – 11. 11. 2016)
Kontaktní adresa: RNDr. Hana Lišková, VOŠP a SPgŠ, Komenského nám. 22. 570 12 Litomyšl, tel. 603 753 521, e-mail:liskova@vospspgs.cz
   1. Ostatní soutěže
A 19) Česká liga robotiky – FLL 2017 (12. ročník) – soutěž v robotice pro pěti až desetičlenné týmy dětí ve věku 9 – 16 let, 4 disciplíny (Robotgame, Robot Design, Prezentace výzkumného úkolu, Týmová spolupráce)
ZŠ, SŠ – Ú (12/2016, Praha)
Kontaktní adresa: Bc. Irena Friedrichová, DDM hl. m. Prahy - Stanice techniků, Pod Juliskou 2a, 160 00 Praha 6 – Podbaba, tel. 222 333 871, mob. 777 706 588, e-mail: irena.friedrichova@ddmpraha.cz, www.firstlegoleague.cz
ZŠ, SŠ: Ú (uzávěrka 27. 1. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Šteflová, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 215, e-mail: steflova@nidv.cz, www.nidv.cz
A 21) Finanční gramotnost (8. ročník) – soutěž v teoretických a praktických znalostech v oblasti finanční gramotnosti
3 věkové kategorie (I. kat. – 1. stupeň ZŠ, II. kat. – 2. stupeň ZŠ, III. kat. – SŠ)
všechny kategorie: Š (12. 9. 2016 – 20. 12. 2016), O (9. 1. 2017 – 17. 2. 2017), K (27. 2. 2017 – 31. 3. 2017), Ú (25. 4. 2017, Praha)
Kontaktní adresa: Ing. Jan Kořínek, Finanční gramotnost, o. p. s., Vyšehradská 320/49 128 00 Praha 2, mob. 608 328 398, e-mail: korinekj@financnigramotnost.eu, www.fgsoutez.cz
A 22) SAPERE – vědět, jak žít (7. ročník) – soutěž v teoretických a praktických znalostech v oblasti zdravého životního stylu
3 věkové kategorie (I. kat. – 1. stupeň ZŠ, II. kat. – 2. stupeň ZŠ, III. kat. – SŠ)
všechny kategorie: Š (12. 9. 2016 – 20. 12. 2016), O (9. 1. 2017 – 17. 2. 2017), K (27. 2. 2017 – 31. 3. 2017), Ú (26. 4. 2017, Praha)
Kontaktní adresa: Ing. Jan Kořínek, Finanční gramotnost, o. p. s., Vyšehradská 320/49 128 00 Praha 2, mob. 608 328 398, e-mail: korinekj@financnigramotnost.eu, www.fgsoutez.cz
A 23) Soutěž v programování (31. ročník) – 4 kategorie
programovací jazyky žáci – ZŠ a odpovídající ročníky VG – O (3/2017), K (4/2017), Ú (6/2017)
programovací jazyky mládež – pro žáky SŠ – O (3/2017), K (4/2017), Ú (6/2017)
programování mikrořadičů – ZŠ a odpovídající ročníky VG, SŠ – O (3/2017), K (4/2017), Ú (6/2017)
aplikovaný SW - tvorba webových stránek – pro žáky SŠ -  O (3/2017), K (4/2017), Ú (6/2017)
Kontaktní adresa: Ing. Jana Ševcová, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 214, mob. 603 860 963, e-mail: sevcova@nidv.cz, www.nidv.cz
A 24) Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR (39. ročník) – 3 obory – hra na klavír, hra na akordeon, sólový zpěv
Ú (25. – 27. 11. 2016)
Kontaktní adresa: Mgr. Alois Mech, Konzervatoř Pardubice, Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice, tel. 469 803 031, mob. 604 564 436, e-mail: alois.mech@konzervatorpardubice.eu, www.konzervatorpardubice.eu
A 25) Mistrovství ČR v grafických předmětech (25. ročník) – 4 obory – psaní na klávesnici, korektury textu, wordprocessing, záznam mluveného slova
SŠ: Š (2/2017), K (3/2017), Ú (4/2017)
Kontaktní adresa: Jaroslav Studnička, OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, T. G. Masaryka 1000, 565 36 Choceň, tel. 465 471 338, e-mail: oachocen@oa-chocen.cz
  1. Soutěže typu B
   1. Předmětové soutěže
B 1) Pohár vědy (6. ročník) – 4 kategorie dle ročníku školy (A: 2 – 6 let, B: 7 – 10 let, C: 11 –15 let a D: 16 – 19 let)
ZŠ, SŠ – O (10 – 12/2016), K (1 – 4/2017), Ú s mezinárodní účastí (6/2017)
Kontaktní adresa: Ing. Igor Naď, AMD ČR, Senovážné nám 24, 116 47 Praha 1, tel. 234 621 244, mob. 605 287 556, e-mail: nad@debrujar.cz, www.debrujar.cz/
B 2) Matematická soutěž Náboj (13. ročník) – matematická soutěž určená pro pětičlenná družstva SŠ, 2 kategorie dle ročníku: SŠ Senioři (3. a 4. roč.) a SŠ Junioři (1. a 2. roč.)
Ú (7. 4. 2017)
Kontaktní adresa: doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D., Informatický ústav Univerzity Karlovy, Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1, tel. 951 554 326, mob. 731 738 952, e-mail: robert.samal@mff.cuni.cz, www.math.naboj.org
B 3) Přírodovědný klokan (11. ročník) soutěž korespondenčního charakteru v přírodovědných a technických oborech,
2 kategorie: Kadet (8. a 9. ročník ZŠ a tercie a kvarta osmiletých gymnázií), Junior (I. a II. ročník SŠ)
Š, O, K, Ú (12. 10. 2016)
Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Hátle, Katedra algebry a geometrie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc, tel. 585 634 676, mob. 724 315 456, e-mail: jiri.hatle@upol.cz, www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/
B 4) Soutěž první pomoci (22. ročník) – soutěž zaměřena na oblast zdravotnictví a první pomoci – 2 kategorie – A (střední zdravotnické školy) a B (vyšší zdravotnické školy)
Ú (12. 13. 6. 2017)
Kontaktní adresa: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D., Střední zdravotnická škola, Jaselská 7/9, 602 00 Brno, tel. 541 247 112, mob. 736 625 555, e-mail: jkelnarova@szs-jaselska.cz, www.szs-jaselska.cz
B 5) Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce (16. ročník) Celostátní soutěž v projektování pozemní stavby pomocí grafických programů pro žaky 3. 4. ročníků denního studia studijního oboru Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství
Ú (22. 3. – 24. 3. 2017)
Kontaktní adresa: Ing. Hana Konečná, Střední průmyslová škola stavební, tel. 387 001 416, mob. 606 877 673, e-mail: konecna@stavarna.eu, www.stavarna.eu
B 6) FYKOSí Fyziklání (11. ročník) – fyzikální soutěž vyžadující kreativitu, 3 kategorie SŠ, G, v případě zájmu i ZŠ, pětičlenné týmy
Ú A, B, C (17. 2. 2017)
Kontaktní adresa: Daniel Dupkala, FYKOS, Ústav teoretické fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, tel. 722 045 434, email: daniel.dupkala@fykos.cz, www.fyziklani.fykos.cz/
B 7) Bobřík informatiky (9. ročník) – 4 věkové kategorie: Mini (4. – 5. roč. ZŠ), Benjamin (pro 6. – 8. roč. ZŠ nebo odpovídající ročníky víceletých gymnázií), Junior (pro 9. ročník ZŠ a 1. ročník SŠ nebo odpovídající ročníky víceletých gymnázií), Senior (pro 2. – 4. ročník SŠ nebo odpovídající ročníky víceletých gymnázií), soutěž probíhá online
všechny kategorie (7. – 11. 11. 2016), Senior Ú (1/2017)
Kontaktní adresa: doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D., Katedra informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, tel. 387 773 074, mob. 736 734 333, e-mail: vanicek@pf.jcu.cz, www.ibobr.cz
B 8) Fyziklání online (6. ročník) – internetová fyzikální soutěž určená pro týmy do pěti členů, 3 kategorie, studenti G a odpovídajících ročníků VG, případně studenti technických lyceí SPŠ
ÚM A, B, C (30. 11. 2016)
Kontaktní adresa: Oldřich Holcner, FYKOS, Ústav teoretické fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, tel. 221 912 526, mob. 730 174 930, e-mail: holcner@fykos.cz, www.online.fyziklani.cz
B 9) Logická hra BRLOH (7. ročník) – soutěž určena pro nejvýše čtyřčlenné týmy tvořené žáky druhého stupně ZŠ a žáky odpovídajících nižších ročníků VG
ZŠ, VG: (11 – 12/2016)
Kontaktní adresa: Mgr. Petr Pupík, Ústav matematiky a statistiky PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno, tel. 549 495 464, mob. 777 182 312, e-mail: petr.pupik@gmail.com, www.brloh.math.muni.cz
B 10) Eustory (10. ročník) – dějepisná soutěž pro studenty SŠ do 20 let, téma: „Místo, osobnost či událost, které utvářely historii.“
Ú (5/2016 – 2/2017)
Kontaktní adresa: Petr Pánek, Občanské sdružení PANT, Nábřežní 1272/2a, 725 25 Polanka nad Odrou, tel. 602 764 931, email: petr.panek@pant.cz, www.eustory.cz
B 11) Česká lingvistická olympiáda (6. ročník) – pro studenty SŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií se zaměřením na lingvistiku, fonetiku, fonologii, syntax, morfologii, komputační lingvistiku, analytické myšlení
Š (11/2016), K (2/2017), Ú (4/2017)
Kontaktní adresa: Michal Láznička, Ústav obecné lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, tel. 731 414 997, e-mail: michal.laznicka@ff.cuni.cz, www.lingol.cz
B 12) Soběslavská růže (22. ročník) – soutěž floristických dovedností pro žáky zahradnických odborných učilišť a středních zahradnických škol
Ú (11/2016)
Kontaktní adresa: Ing. Helena Prejzová, SŠŘ a ZŠ, Wilsonova 405, 392 01 Soběslav, tel. 389 822 800, mob. 773 446 552, e-mail: info@ssrsobeslav.cz, www.ssrsobeslav.cz
B 13) Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO (21. ročník) – soutěž žáků 2. ročníků SOU, OU a SOŠ – obor zedník, truhlář, suchá výstavba, kameník a kamenosochař
K (1/2017, Praha; 2/2017, Ostrava; 3/2017, Hradec Králové; 5/2017, České Budějovice), Ú (9/2017, PVA EXPO PRAHA)
Kontaktní adresa: David Surmaj, ABF, a.s. Mimoňská 645, 190 00 Praha 9, tel. 225 291 197, mob. 739 003 174, e-mail: surmaj@abf.cz, www.suso.cz
B 14) Náboj Junior 2016 (5. ročník) – soutěž v řešení matematických a fyzikálních úloh, čtyřčlenné týmy, žáci 6. – 9. ročníků ZŠ a odpovídající ročníky VG
ZŠ: Ú (25. 11. 2016)
Kontaktní adresa: Bc. Patrik Švančara, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, tel. 951 55 2 705, mob. 607 064 672, e-mail: svancara@naboj.org, https://junior.naboj.org/
B 15) Matematická soutěž Pangea (4. ročník) – matematická soutěž pro 4. – 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky VG
Š (2/2017), Ú (5/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Kamila Jírová, Meridian International School s.r.o., Frýdlantská 1350/1, 182 00 Praha 8, tel. 775 581 518, e-mail: pangea.cz@gmail.com, www.pangeasoutez.cz
B 16) Ekonomický tým 2016 (15. ročník) – týmová soutěž z ekonomických disciplín: projektová práce, test, prezentace předem neznámého tématu (podnikatelského záměru)
SŠ: K (10/2016), Ú (12/2016)
Kontaktní adresa: Ing.  Petr Kyjovský, OA a SOŠL Opava, p.o., Hany Kvapilové 20, 746 01 Opava, tel. 553 759 160, mob. 725 117 796, e-mail:kyjovsky@o-opava.cz, www. heroldovysady.cz
B 17) Dějepisná soutěž studentů gymnázií ČR a SR (26. ročník) – soutěž pro tříčlenné týmy studentů gymnázií
Ú (23. 11. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Miroslav Stulák, Gymnázium Cheb, příspěvková organizace, Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, tel. 739 322 319, mob. 603 501 909, e-mail: stulak@gymcheb.cz, www.dsgymn.gymcheb.cz
B 18) Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR (5. ročník) – vědomostní soutěž
jednotlivců z teoretické a praktické chemie, žáci 8. a 9. tříd ZŠ
ZŠ: Š, K (11/2016 – 2/2017), Ú (6/2017)
Kontaktní adresa: Dr. Ing. Jan Kvarda, Svaz chemického průmyslu České republiky, Rubešova 393/7, 19000 Praha 9, tel. 283 290 786, mob. 739 463 499, e-mail: jan.kvarda@schp.cz, www.mladychemikcr.cz
   1. Umělecké soutěže
B 19) Mladý módní tvůrce ČR (29. ročník) – celostátní soutěžní přehlídka, čtyři sekce: oděvní, kadeřnická, kosmetická, Gastro
SOU, SOŠ, OU a U – Ú (12/2016)
Kontaktní adresa: Mgr. Jarmila Vondrušková, OA, SZŠ a SOŠS Jihlava, Karoliny Světlé 2, 586 01 Jihlava, tel. 567 587 449, mob. 603 877 496, e-mail: jarmila.vondruskova@ozs-ji.cz, www.ozs-ji./mmtcr
B 20) Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice 2017 (45.  ročník) – děti a mládež od 4 do 16 let
MŠ, ZŠ, G, ZUŠ, SVČ, DDM: uzávěrka ročníku 28. 2. 2017, Ú (2 – 5/2017), expozice v Lidické galerii 31. 5. – 30. 11. 2017
B 21) Celostátní přehlídka dětského divadla – Dětská scéna 2017 (46. ročník) – postupová přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů
ZŠ, G, ZUŠ, SVČ: O (27. 2. – 19. 3. 2017), K (20. 3. – 23. 4. 2017), Ú (6/2017, Svitavy)
Kontaktní adresa: Mgr. Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 969, mob. 778 702 490, e-mail: hulak@nipos-mk.cz, www.artama.cz
B 22) Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance Kutná Hora 2017 (34. ročník) – postupová přehlídka dětských skupin scénického tance
ZŠ, ZUŠ, SVČ: K (3 – 4/2017), Ú (19. – 21. 5. 2017, Kutná Hora)
Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Lössl, NIPOS, útvar ARTAMA, P. O. BOX 12, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 966, mob. 778 702 492, e-mail: lossl@nipos-mk.cz, www.artama.cz
B 23) Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů (27. ročník) – 2 kategorie
ZŠ, G, ZUŠ, SVČ, DDM: K (3 – 4/2017), Ú (5/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Michaela Králová, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 977, mob. 778 702 491, e-mail: kralova@nipos-mk.cz, www.artama.cz
B 24) Celostátní festival poezie Wolkrův Prostějov 2017 (60. ročník) 3 věkové kategorie sólových recitátorů (15 – 17, 17 – 20, nad 20 let) a kategorie souborů (nad 15 let)
SŠ, G, ZUŠ, SVČ: O (do 28. 2. 2017), K (1. 3. – 9. 4. 2017), Ú (6/2017, Prostějov)
Kontaktní adresa: Mgr. Ivana Lubinová, NIPOS-ARTAMA, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 970, mob. 778 702 493,  e-mail: lubinova@nipos-mk.cz, www.klubduha.cz/wp/
B 25) Celostátní přehlídka studentských divadelních souborů – Mladá scéna 2017 (15. ročník) – postupová přehlídka studentských divadelních souborů
SŠ, G, ZUŠ, SVČ: K (do 9. 4. 2017), Ú (6/2017, Ústí nad Orlicí)
Kontaktní adresa: Mgr. Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 969, mob. 778 702 490, e-mail: hulak@nipos-mk.cz, www.artama.cz
B 26) Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů Opava cantat 2017 (9. ročník) – 2 kat.: soutěžní s povinnou skladbou a nesoutěžní bez povinné skladby
K (1. 3. – 30. 4. 2017), Ú (11/2017, Opava)
Kontaktní adresa: Zuzana Kacafírková, NIPOS-ARTAMA, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 975, mob. 778 702 375, e-mail: kacafirkova@nipos-mk.cz, www.artama.cz
B 27) Celostátní přehlídka dětských folklorních souborů (25. ročník) postupová přehlídka dětských folklorních souborů
Ú (9. – 11. června 1017, Jihlava)
Kontaktní adresa: MgA. Kateřina Červíčková, NIPOS-ARTAMA, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 953, mob. 778 702 392, e-mail: kacafirkova@nipos-mk.cz, www.artama.cz
B 28) Komenský a my (15. ročník) – celostátní literárně historická a výtvarná soutěž pro žáky ZŠ, ZUŠ a SŠ – 3 kategorie dle věku
Kat. A (1. – 5. roč. ZŠ a ZUŠ do 11 let) výtvarné práce, kat. B (6. – 9. roč. ZŠ a ZUŠ do 15 let) literární práce a test z historie, kat. C (1. – 4. ročník SŠ) odborná literární práce (esej)
Š (11/2016 – 1/2017), Ú (3/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Miloslav Dušek, Základní škola J. A. Komenského, Žerotínova 29, 561 12 Brandýs nad Orlicí, tel. 465 544 218, mob. 603 889 433, e-mail: zsreditel@ttnet.cz, www.zsbrandysno.cz
B 29) Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti (24. ročník) – soutěž pro studenty církevních škol, 1 kategorie v oborech: hudební, dramatický a taneční
SŠ – Ú (21. – 23. 3. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Ludmila Ondrová, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České, 1. máje 249/37, 742 35 Odry, tel. 556 730 129, mob. 556 730 129, e-mail: ludmila.ondrova@cssodry.cz, www.cssodry.cz
B 30) Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka (52. ročník) – 2 kategorie dle věku: Junior (do 24 let včetně) a Operní naděje (16 – 20 let) pro studenty vysokých uměleckých škol a konzervatoří
ÚM (11/2017)
Kontaktní adresa: Alois Ježek, Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka o.p.s., Šmeralova 40, 360 05 Karlovy Vary, tel. 353 447 045, mob. 602 416 183, e-mail: mpcad@atlas.cz, www.singingcompetition.eu
B 31) Kocianova houslová soutěž (59. ročník) – soutěž houslistů do 16 let, 4 věkové kategorie: do 10, do 12, do 14, do 16 let
ZUŠ: ÚM (3. – 6. 5. 2017)
Kontaktní adresa: Karel Pokorný, Klubcentrum v Ústí nad Orlicí, Lochmanova 1400, 562 01 Ústí nad Orlicí, mob. 606 684 449, e-mail: pokorny@klubcentrum.cz, www.kocianovo-usti.com
B 32) Hudební festival středních pedagogických škol a vyšších odborných škol pedagogických (40. ročník) – umělecká soutěž v hudebních disciplínách od jednotlivců po soutěž ve sborovém zpěvu
Ú (14. 3. 2017 – 16. 3. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Marie Javorová, Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická, Lerchova 63, 602 00 Brno, tel. 543 423 757, mob. 739 389 196, e-mail: javorova@cmsps.cz, www.cmsps.cz
B 33) Studentský design 2017 (27. ročník) – celostátní soutěžní přehlídka prací žáků a studentů SŠ a VOŠ s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory
Š (12/2016 – 1/2017), Ú (3 – 4/2017)
Kontaktní adresa: Ing. Ivana Hýblová, VOŠTŘ a SUŠTŘ, U Půjčovny 9, 110 00 Praha 1, tel. 224 213 538, mob. 602 221 932, e-mail: reditelka.sustr@seznam.cz, www.textilniskola.cz
   1. Soutěže pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
B 34) Celostátní sportovní hry sluchově postiženého žactva (53. ročník) – sportovní soutěž škol pro sluchově postižené žactvo, 4 disciplíny: lehká atletika, plavání, futsal, basketbal
ZŠ: Ú (13. – 16. 6. 2017)
Kontaktní adresa: Lukáš Hošek, Gymnázium, SOŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Ječná 530/27, Praha 2, tel. 224942153, mob. 737659694, e-mail: skola.jecna27@upcmail.cz, www.jecna27.cz
B 35) Podzimní přebory v minikopané a vybíjené (19. ročník) – chlapci (minikopaná), kategorie dívky (vybíjená)
dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy – Ú (22. – 23. 9. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Václav Konopiský, DDŠ Hamr na Jezeře, Školní 89, 471 28 Hamr na Jezeře, tel. 487 851 808, mob. 776 580 919, e-mail: konopisky@seznam.cz, www.volny.cz/dvu_hamr
B 36) Letní olympiáda dívek DDŠ a VÚ (44. ročník) – čtyřdenní soutěž v atletických disciplínách, plavání, stolním tenisu, volejbalu a přírodním kros závodu
3 kategorie: žákyně, starší a mladší dorostenky
Ú (4. – 7. 6. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Klaška, Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče Šumperk, Vyhlídka 1, Šumperk 787 01, tel. 583 284 010, mob. 602 521 109, e-mail: reditel@dds-spk.cz
B 37) 45. letní olympiáda výchovných ústavů (45. ročník) – kategorie dorostenci, disciplíny lehká atletika (běh, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí, štafeta, trojskok), plavání, stolní tenis, míčové kolektivní hry (nohejbal, volejbal, malá kopaná)
Ú (21. – 25. 5. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Pavel Tokař, Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné péče, Divadelní 881/12, 741 11 Nový Jičín, tel. 556 764 933, mob. 731 154 752, e-mail: tokarpavel@email.cz
B 38) Celostátní sportovní hry sluchově postižené mládeže (36. ročník) – 4 disciplíny (atletika – dívky, chlapci; volejbal – dívky; malá kopaná – chlapci; stolní tenis – smíšená družstva)
SŠ pro sluchově postižené: Ú (9. – 12. 5. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Eva Doležalová, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, pro sluchově postižené, Holečkova 4, 150 00 Praha 5, tel. 226 299 322, mob. 601 563 256, e-mail: edolle@seznam.cz, www.skolaholeckova.cz
B 39) Festival zájmové umělecké činnosti VÚ a DDŠ v ČR (27. ročník) – kategorie: sólový zpěv, sólový tanec, sólová hra na hudební nástroj, výtvarná prezentace, recitace, sborový zpěv, individuální tanec, skupinový tanec, hudební skupina, malá jevištní forma, beatbox, krátký film
Ú (21. – 22. 4. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Radek Vovsík, DDŠ, SVP a ZŠ, Dělnická 320/1, Jihlava 586 01, tel. 567 303 242, mob. 604 106 420, e-mail: info@ddssjihlava.cz, www.ddssjihlava.cz
B 40) Celostátní sportovní hry zrakově postižené mládeže (22. ročník) – sportovní soutěž zrakově postižených žáků do 17 let kategorie zrakového postižení B1, B2, B3, B4; atletika, plavání, skok daleký a hod kriketovým míčkem, turnaj v goalballu a showdownu
Ú (5/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Kateřina Prachařová, Základní škola Opava, Havlíčkova 1, 746 01 Opava, tel. 553 622 904, mob. 733 677765, e-mail: katerina.prchalova@zrak.opava.cz,  www.zrak.opava.cz
B 41) Přebor DDŠ a VÚ ČR v letním biatlonu - Krkonošský letní biatlon (13. ročník) přebor je určen pro jednotlivce ve třech chlapeckých kategoriích (starší žáci, mladší dorostenci, starší dorostenci), štafetový závod je určen pro tříčlenná družstva bez rozdílu kategorií
Ú (10/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Gabriela Pohořalá, DDŠ, ZŠ a ŠJ Vrchlabí, Al. Jiráska 617, 54301 Vrchlabí, tel. 499 421 173, mob. 724 994 003, e-mail: dds.vrchlabi@tiscali.cz, www.ddsvrchlabi.estranky.cz
B 42) Zimní olympiáda dětských domovů se školou a výchovných ústavů (44. ročník) 6 kategorií dle věku (starší žáci a žákyně, mladší dorostenci a dorostenky, starší dorostenci a dorostenky), disciplíny severské lyžování a biatlon
Ú (20. 2. – 23. 2. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. David Valter, Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Havlíčkova 547, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, tel. 571 489 406, mob. 605 265 191, e-mail: etoped@ddsbph.cz, www.ddbystrice.cz
B 43) 45. letní olympiáda chlapců dětských domovů se školou (45. ročník) soutěž pro 7 členná družstva chlapců ve věkových kategoriích – starší žáci (2002 – 2003), mladší dorostenci (2000 2001), soutěže: lehká atletika, plavání, biatlon, stolní tenis, míčové kolektivní hry, tenis
Ú (28. 5. – 1. 6. 2017)
Kontaktní adresa: Lenka Kábelová, Dětský domov se školou, SVP a ZŠ, Čáslavská 624, 537 01 Chrudim IV., tel. 466 251 799, mob. 602 122 801, e-mail: lenka.kabelova@dds-chrudim.cz, www.dds-chrudim.cz/loch2007
   1. Sportovní soutěže
B 44) Volejbal (23. ročník) – 2 kategorie dle věku (IV., V.), dívky a chlapci
ZŠ (IV.): SLZŠ – O (do 21. 4. 2017), K (do 5. 5. 2017), kvalifikace (do 17. 5. 2017), Ú (1. – 2. 6. 2017)
SŠ (V.): O (do 19. 12. 2016), K (do 22. 1. 2017), kvalifikace (do 28. 2. 2017), Ú (17. – 18. 3. 2017)
B 45) Pohár rozhlasu v atletice s Českou spořitelnou (49. ročník) – 2 kategorie dle věku (III., IV.), dívky a chlapci
ZŠ (III., IV.): SLZŠ – O (do 12. 5. 2017), K (26. 5. 2017), Ú (7. 6. 2017)
B 46) CORNY – Středoškolský atletický pohár (34. ročník) – 1 kategorie dle věku (V.) dívky a chlapci
SŠ: O (18. 9. 2016), K (25. 9. 2016), Ú (5. – 6. 10. 2016)
B 47) Florbal (18. ročník)2 kategorie dle věku (III., IV.), dívky a chlapci
B 48) Fotbal (23. ročník) – 1 kategorie dle věku (IV.), dívky a chlapci 
ZŠ (IV.): SLZŠ – O (28. 4. 2017), K (5. 5. 2017), kvalifikace (17. 5. 2017), Ú (25. – 26. 5. 2017)
B 49) Přespolní běh – běháme s BK Tour (23. ročník) – 2 kategorie dle věku (VI., V.), chlapci a dívky
ZŠ (IV.): O (do 2. 10. 2016), K (do 9. 10. 2016), Ú (22. 10. 2016)
ZŠ/SŠ (VI.): O (do 2. 10. 2016), K (do 9. 10. 2016), Ú (22. 10. 2016)
B 50) Fotbal SŠ Pohár Josefa Masopusta (6. ročník) – 1 kategorie dle věku (V.), chlapci
SŠ (V.): O (do 19. 12. 2016), K (do 6. 5. 2017), kvalifikace (do 13. 5. 2017), Ú (25. – 26. 5. 2017), www.poharjm.cz
B 51) Minifotbal (20. ročník)McDonald’s Cup (I., II.), smíšená družstva
O (do 22. 5. 2017), K (do 27. 5. 2017), Ú (30. – 31. 5. 2017) 
B 52) Basketbal (23. ročník) – 1 kategorie dle věku (IV.), dívky a chlapci
ZŠ (IV.): SLZŠ – O (do 17. 3. 2017), K (31. 3. 2017), kvalifikace (14. 4. 2017), Ú (26. – 27. 4. 2017)
B 53) Házená (23. ročník) – 2 kategorie dle věku (IV., V.), dívky a chlapci
ZŠ (IV.): SLZŠ – O (do 3. 2. 2017), K (do 24. 3. 2017), kvalifikace (7. 4. 2017), Ú (20. – 21. 4. 2017)
SŠ (V.): O (do 19. 12. 2016), K (do 22. 1. 2017), kvalifikace (do 28. 2. 2017), Ú (17. – 18. 3. 2017)
B 54) Plavání (1. ročník) – (I.), 3. ročníky ZŠ, smíšená
SLZŠ: O (do 26. 6. 2017),  Ú (14. 9. 2017)
B 55) Vybíjená (10. ročník) – dívky a otevřená
ZŠ (II.) – O (do 10. 5. 2017), K (do 31. 5. 2017), Ú (12. – 14. 6. 2017)
Kontaktní adresa u soutěží B 44 až B 55: Mgr. Petr Jansa, Asociace školních sportovních klubů ČR, José Martího 31, 162 52 Praha 6, tel. 220 172 145, fax 242 454 723, e-mail: jansa@assk.cz, www.assk.cz


   1. Ostatní soutěže
B 56) Ekologická olympiáda (22. ročník) – celostátní soutěž středoškoláků v oblasti ekologie, ochrany přírody a životního prostředí (tříčlenná družstva)
SŠ: Š (v dostatečném předstihu před K), K (od 1. 9. 2016 do 14. 5. 2017), Ú (do 25. 6. 2017)
Kontaktní adresa: Luděk Hrnčíř, Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4, tel. 222 516 115, mob. 775 724 545, e-mail: ludek.hrncir@csop.cz, www.ekolympiada.cz   
B 57) Machři roku 2017 (9. ročník) – celostátní soutěž učňovské mládeže spojená s veřejnou prezentací odborných škol, pro žáky SŠ a OU v oborech: instalatér, strojní mechanik, truhlář, elektrikář
SŠ a OU: Ú (1 – 9/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Nosek, Česká hlava PROJEKT, Konojedská 1575/20, 100 00 Praha 10, tel. 725 594 351, mob. 702 075 916, e-mail: nosek@ceskahlava.cz, http://www.ceskahlava.cz/cz/machri-roku
B 58) Zlatý list (45. ročník) – soutěž dětských kolektivů ve znalostech přírody a základů ekologie (ochrana přírody, životní prostředí, geologie, zoologie, botanika, neživé složky ekosystému) – 2 kategorie pro žáky ZŠ do 15 let (mladší do 6. třídy ZŠ včetně, starší 7. – 9. třída ZŠ) + doplňková kategorie nejmladší 1. – 3. třída
ZŠ: Š (v dostatečném předstihu před K), K (od 10. 4. do 21. 5. 2017), Ú (12. – 17. 6. 2017)
Kontaktní adresa: Luděk Hrnčíř, Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4, tel. 222 516 115, mob. 775 724 545, e-mail: ludek.hrncir@csop.cz, www.zlatylist.cz
B 59) Učeň instalatér 2017 (20. ročník) – soutěž odborných dovedností žáků 3. ročníků SOU v oboru instalatér – jednotlivců i družstev
SOU: Š (9. 1. – 10. 2. 2017), K (13. 2. – 10. 3. 2017), ÚM (4. 4. – 7. 4. 2017)
Kontaktní adresa: Ing. Andrzej Bartoš, Střední škola polytechnická Brno, Jílová 164/36g, 639 00 Brno, tel. 543 424 512, mob. 777 995 522, e-mail: bartos@jilova.cz, www.jilova.cz, www.cechtop.cz, www.ceskerucicky.org
B 60) CEMACH (6. ročník) – kreativní soutěž v poznávání moderního Izraele, 4 disciplíny: literární, výtvarná, výtvarná pro ZŠ, internetová, věková hranice od 15 do 21 let, ZŠ, SŠ, G, SPŠ, SPgŠ, VOŠ
Kontaktní adresa: Mgr. Andrej Čírtek, Česko-izraelská smíšená obchodní komora, Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha 1, tel. 224 032 161, e-mail: sarka.stegbauerova@ciok.cz, www.cemach.cz.     
B 61) Prezentiáda 2017 (8. ročník) – týmová soutěž pro studenty základních a středních škol v prezentačních schopnostech
SŠ a ZŠ: (2 –  4/2017)
Kontaktní adresa: Josef Šíp, Student Cyber Games, Křenová 89/19, 602 00 Brno, tel.  777 817 513, e-mail: sip@sgc.cz, www.prezentiada.cz
B 62) Mistrovství ČR odborných dovedností žáků oboru vzdělání pokrývač (20. ročník) – soutěž pro žáky oboru 36-69-H/01, dvoučlenná družstva
SOŠ, SOU, OU: Š (12/2016), R (2/2017), ÚM (4/2017)
B 63) Mistrovství ČR odborných dovedností žáků oboru vzdělání klempíř (11. ročník) – soutěž pro žáky oboru 36-55-H/01, dvoučlenná družstva
SOŠ, SOU, OU: Š (12/2016), R (2/2017), ÚM (4/2017)
B 64) Mistrovství ČR odborných dovedností žáků oboru vzdělání tesař (15. ročník) – soutěž pro žáky oboru 36-64-H/01, dvoučlenná družstva
SOŠ, SOU, OU: Š (12/2016), R (2/2017), ÚM (4/2017)
B 65) České ručičky 2017 (9. ročník) slavnostní ocenění vítězů celostátních kol vybraných soutěží v odborných dovednostech žaků ve školním roce 2016/2017
SOŠ, SOU, OU: Ú (6/2017)
Kontaktní adresa u soutěží B 62 – 65: Ing. Ivan Halavín, Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, 642 00 Brno, tel. 547 120 663, mob. 732 281 432, e-mail: halavin@soubosonohy.cz, www.soubosonohy.cz, www.ceskerucicky.org
B 66) Truhlář Zlaté řemeslo (3. ročník) – soutěž truhlářů
SOŠ: Ú (duben 2017)
Kontaktní adresa: Bc. Jiří Špindler, Střední odborné učiliště Hluboš, Hluboš 178, 262 22 Hluboš, tel: 318 429 924, mobil: 606 788 616, e-mail: jiri.spindler@souhlubos.cz, www.souhlubos.cz
B 67) České hlavičky 2017 (11. ročník) – celostátní soutěž pro začínající vědce a techniky z
řad studentů SŠ (5 soutěžních kategorií: Merkur, Genus, Ingenium, Futura, Sanitas)
SŠ: Ú (1 – 12/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Nosek, Česká hlava PROJEKT, Konojedská 1575/20, 100 00 Praha 10, tel. 725 594 351, mob. 702 075 916, e-mail: nosek@ceskahlava.cz, http://www.ceskahlava.cz/cz/machri-roku
B 68) Eurorebus (22. ročník) vědomostní soutěž pro jednotlivce a školní třídy, 3 kategorie: 11 – 12 let, 13 – 14 let, 15 – 19 let
všechny kategorie: internetová kola (9/2016 – 5/2017), K (4/2017 – 5/2017), Ú (6/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Daniel Kozák, Terra–klub, o.p.s., Soběslavská 34, 130 00 Praha 3, tel. 221 511 440, mob. 777 335 126, e-mail: terra@terra-klub.cz, www.eurorebus.cz
B 69) Region 2017 (7. ročník) – celostátní soutěž v odborných znalostech a dovednostech v oblasti cestovního ruchu, kategorie: týmy a jednotlivci
SŠ: Ú (1/2017)
Kontaktní adresa: Ing. Ivana Lisnerová, SOŠ obchodu, užitého umění a designu v Plzni, Nerudova 33, 301 00 Plzeň, tel. 377 183 629, mob. 604 206 914, e-mail: lisnerovai@nerudovka.cz, www.nerudovka.cz
B 70) Video pohlednice z mého města a písničky (16. ročník) – soutěž v anglickém jazyce, dvě části: Sing a song (5 kategorií – pro MŠ a 1. stupeň ZŠ), Video pohlednice z mého města (4 kategorie – pro 1. a 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky osmiletých gymnázií)
uzávěrka (do 31. 3. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Norbert Tlustý, ZŠ Mládí 135, 155 00 Praha 5, tel. 235 515 464, mob. 775 999 531, e-mail: tlusty@zsmladi.cz, www.dis.cz/videopohlednice
B 71) Soutěž vědeckých a technických projektů EXPO SCIENCE AMAVET (24. ročník) – soutěž projektů zpracovaných pomocí vědeckých postupů a metod
SŠ: Ú (4/2017) Praha
Kontaktní adresa: Ing. Stanislav Medřický, CSc., Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s., Starochodovská 1360/78, 149 00 Praha 4 – Chodov, tel. 266 710 246, mob. 602 408 418, e-mail: amavet@amavet.cz, www.amavet.cz  
B 72) JA studentská firma roku (22. ročník) – soutěž o nejúspěšnější studentskou firmu
SŠ a VOŠ: (4/2017)
Kontaktní adresa: Markéta Javorská, Junior Achievement, o.p.s., Jindřišská 20, P.O.Box 571, 110 00 Praha 1, tel. 602 290 761, e-mail: marketa@jaczech.cz, www.jafirma.cz
B 73) Vzdělání a řemeslo 2017 (22. ročník) soutěž pro žáky SŠ, 15 soutěží
SŠ/SOU/ZŠ: Ú 10/2017
Kontaktní adresa: Bc. Pavla Vaňková, Výstaviště České Budějovice a.s., Husova 523, 370 21 České Budějovice, tel. 387 714 202, mob. 602 518 997, e-mail: vankova@vcb.cz, www.vcb.cz
B 74) Náš svět (44. ročník) – soutěž dětského literárního projevu, 3 věkové kategorie a kategorie kolektivů
ZŠ: korespondenční soutěž (příspěvky jednotlivců i kolektivů do 13. 3. 2017 zaslat do NIDV)
Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Šteflová, NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 215,  e-mail: steflova@nidv.cz, www.nidv.cz, www.talentovani.cz
B 75) Debate League XXI. (22. ročník) – soutěž v debatování v anglickém jazyce
Ú (10/2016 – 5/2017)
Kontaktní adresa: Bc. Václav Soukup, Příběnická 978/10, 130 00 Praha 3, tel. 725 992 360, e-mail: prezident@debatovani.cz, www.debatovani.cz
B 76) Logická olympiáda 2017 (10. ročník) – kategorie (MŠ: předškoláci, A1: 1. třída ZŠ, A: 2. – 5. třída ZŠ, B: 6. – 9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, C: žáci SŠ)
Š: A (1. – 7. 10. 2017), B (8. – 14. 10. 2017), C (15. – 21. 10. 2017), MŠ, A1 (22. – 28. 10. 2017)
K (3. 11. 2017), Ú (27. 11. 2017)
Kontaktní adresa: Ing. Zuzana Poláková, Mensa ČR, Španielova 1111/19, 163 00 Praha 6  – Řepy, tel. 721 216 108, e-mail: zuzana.polakova@mensa.cz, www.logickaolympiada.cz
B 77) AHOL CUP 2017 (19. ročník) – ústřední kolo s mezinárodní účastí, soutěž čtyřčlenných družstev žáků SŠ v gastronomických dovednostech a znalostech
SŠ: Ú (8. 2. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Miriam Lacinová, AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, Dušní 1106/8, 703 00 Ostrava – Vítkovice, tel. 597 578 857, mob. 773 977 036, e-mail: miriam.lacinova@ahol.cz, www.ahol.cz
B 78) Gastro Mánes (11. ročník) – soutěž dvoučlenných družstev žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kuchařských dovednostech, 1. – 3. ročník, (15 – 19 let)
SŠ-OU: Ú (12. 4. 2017)
Ú (11. 5. 2017)
Kontaktní adresa u soutěží B 78 a B 79: Mgr. Svatava Mlčochová, SŠ hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž, tel. 573 504 589, mob. 605 784 647, e-mail: svatava.mlcochova@hskm.cz, www.hskm.cz
B 80) Soutěž dovedností mladých grafiků (12. ročník) – soutěž dovedností mladých grafiků pro obory: 34-53-L/01 reprodukční grafik pro média, 34-53-H/01 reprodukční grafik, 34-41-M/01 polygrafie; soutěž dvoučlenných družstev
SŠ: (2 – 4/2017), Ú (4/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Dita Chlupová, SŠ polygrafická Olomouc, Střední novosadská 87/53, 779 00 Olomouc, tel. 585 759 011, mob. 777 074 056, e-mail: skola@polygraficka.cz, www.soutezgrafiku.cz
B 81) Enersol (13. ročník) – soutěž žákovských projektů ve spolupráci s odborníky na šetrné technologie v energetice, dopravě a výstavbě inteligentních domů
SŠ: (3/2017)
Kontaktní adresa: Ing. Jiří Herodes, kancelář projektu Enersol, Ludslavice 133, 768 52 Míškovice, tel. 573 330 328, mob. 604 826 425, e-mail: j.herodes@tiscali.cz, www.enersolis.cz
B 82) Dopravní soutěž mladých cyklistů (38. ročník) – soutěž zaměřená na bezpečnost v dopravě, 2 kategorie (10 – 12 let a 13 – 16 let)
Š (10/2016 – 4/2017), O (4 – 5/2017), K (5 – 6/2017), ÚM (6/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Judita Stuchlíková, Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, tel. 225 131 106, mob. 772 002 913, e-mail: judita.stuchlikova@mdcr.cz, www.ibesip.cz/cz/dopravni-vychova/dopravni-soutez-mladych-cyklistu
B 83) Autodesk Academia Design (23. ročník) – soutěž pro žáky 2. – 4. ročníků SŠ technických a stavebních oborů používajících digitální technologie Autodesku
Ú (3/2017, VOŠ a SPŠ Šumperk)
Kontaktní adresa: Ing. Martin Tomášek, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk, tel. 583 326 223, mob. 775 364 826, e-mail: tomasek@vsps-su.cz, www.c-agency.cz/autodesk-academia/autodesk-academia-design
B 84) Talenty pro firmy (2. ročník) – odborná soutěž na podporu technického vzdělávání
ZŠ, SŠ: Ú (4/2017)
Kontaktní adresa: Ing Martin Frélich, Hospodářská komora ČR, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, tel. 266 721 550, mob. 739 341 798, e-mail: frelich@komora.cz, www.komora.cz/pro-podnikani/vzdelavani/talenty/popis
 1. Soutěže typu C – další soutěže celostátního resp. nadregionálního charakteru
   1. Umělecké soutěže
C 1) Virtuosi per musica di pianoforte (50. ročník) – mezinárodní klavírní soutěž do 16 let – 4 věkové kategorie (do 9 let, 10 a 11 let, 12 a 13 let, 14 a 15 let)
ZUŠ, konzervatoře: 1. kolo (11/2016), 2. kolo (11/2016)
Kontaktní adresa: Bc. Marek Korbélyi, ZUŠ Evy Randové, W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem, tel. 475 211 914, mob. 770 067 704, e-mail: korbelyi@zuserandove.cz, www.virtuosi-ipc.com
C 2) Máš umělecké střevo? 2017 (8. ročník) – soutěž pro studenty SŠ a G v oblasti umělecké tvorby na dané téma
SŠ a G: (9/2016 – 6/2017)
Kontaktní adresa: MgA. Bohdana Kolenová, Společnost Jindřicha Chalupeckého, o.s., Dukelských hrdinů 500/25a, 170 00 Praha 7, tel. 606 937 057, e-mail: mus.soutez@gmail.com, www.umeleckestrevo.cz
C 3) Karlovarský skřivánek 2016 (22. ročník) – soutěž v sólovém zpěvu, 5 kategorií dle věku a studia (6 – 15 let)
Š (do 22. 12. 2016 formou soutěže nebo nominace), K (do 17. 2. 2017), Ú (20. – 22. 3. 2017, Karlovy Vary)
Kontaktní adresa: Mgr. Miroslava Lendělová, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, 360 05 Karlovy Vary, tel. 353 447 020, mob. 777 105 633, e-mail: miroslava-lendelova@seznam.cz, www.karlovarskyskrivanek.cz/
C 4) Příroda objektivem (6. ročník) – digitální fotografická soutěž jednotlivců zaměřená na přírodu ČR, 3 kategorie: A do 13 let, B 14 – 18 let, C nad 18 let
Š (minimálně 14 dní před kolem Ú), Ú (15. 3., 15. 6., 15. 9., 15. 10.)
Kontaktní adresa: Ing. Michal Kulík, Mladí ochránci přírody, Dittrichova 9, 120 00 Praha 2, tel. 224 912 466, mob. 606 354 954, e-mail: CDM@emop.cz, www.ekosouteze.cz  
C 5) Výtvarná soutěž ČZS (24. ročník) – výtvarná soutěž pro děti, 5 kategorií: mateřské školy, 1. stupeň základní školy, 2. stupeň základní školy, speciální školy a umělecké školy; soutěž jednotlivců i skupin
Ú (příjem děl do 2/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Vlasta Ambrožová, Komise pro práci s mládeží ČZS, Rokycanova 318/15, 130 00 Praha 3, tel. 222 782 710, mob. 731 616 535, vlasta.ambr@seznam.cz, www.zahradkari.cz/mladez/vytvarna_soutez
C 6) Písňová soutěž Bohuslava Martinů (15. ročník) soutěž pro studenty, kteří studují zpěv, kategorie dle věku ZUŠ, konzervatoře, 10 – 20 let
(20. 10. – 22. 10. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Jaroslav Mrázek, Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola, Komenského náměstí 400/9, 130 00 Praha 3, tel. 221 434 711, mob. 732 557 781, e-mail: pisnovasoutezBM@seznam.cz, www.pisnovasoutezbm.cz
C 7) XV. ročník výtvarné přehlídky a soutěže pro předškolní děti „ŠKOLKA PLNÁ DĚTÍ“ 2017 (15. ročník) účastnit se mohou děti předškolního věku v kategoriích: děti dvouleté, tříleté, čtyřleté, pětileté, šestileté, skupinová práce a oceněni za výtvarnou úroveň, maximální formát, technika ani počet prací není omezen
Zaslání prací (25. 2. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Eva Hrubá, MŠ, Albertova 767, 500 02 Hradec Králové, tel. 495 538 297, mob. 725 779 996, e-mail: msalbertova@volny.cz, www.mskampanova.a-fw.net/soutez_2016.php
   1. Ostatní soutěže
C 8) MČR v deskových hrách (10. ročník) – soutěž s tematikou přírodních věd (zeměpis, geografie, dějepis, matematika), 3 kategorie dle věku účastníků (do 12 let, do 16 let, nad 16 let)
O (4 – 9/2017), K (říjen – 23. 11. 2017), Ú (26. 11. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Jan Vodička, Česká pedagogická komora, Václavkova 2, 160 00 Praha 6, tel. 728 213 180, e-mail: mcr-hry@seznam.cz, www.mcr-hry.cz
C 9) Gastro Kroměříž Tescoma Cup 2017 (6. ročník) – gastronomická soutěž v 6 kategoriích: kuchař junior (do 19 let), kuchař senior (nad 19 let), cukrář junior (do 19 let), cukrář senior (nad 19 let), barista, sommelier
Ú (16. – 17. 3. 2017)
Kontaktní adresa: Ing. Eva Kočířová, SŠ hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, 767 00 Kroměříž, tel. 573 504 603, mob. 732 781 831, e-mail: eva.kocirova@hskm.cz, www.hskm.cz
C 10) HARMONIE 2016 (15. ročník) – soutěž pro kadeřníky a kosmetičky, určená studentům SŠ daných oborů, 5 kategorií: účesová tvorba – dámská (živý model), účesová tvorba – pánská, fantazijní líčení v dekorativní kosmetice, nail-art 2D
Ú (10/2016)
Kontaktní adresa: Bc. Vladimíra Novotná, SŠ Brno, Charbulova, p. o., Charbulova 106, 618 00 Brno, tel. 602 289 226, e-mail: vl.novotna@ssposbrno.cz, www.akakos.cz
C 11) pIšQworky 2016 (9. ročník) – soutěž v logické hře piškvorky
ZŠ, SŠ a VG: Š, O, K, Ú (9 – 11/2016)
Kontaktní osoba: Josef Šíp, Student Cyber Games, Křenová 89/19, 602 00 Brno, tel. 777 817 513, e-mail: sip@scg.cz, www.pisqworky.cz
C 12) Jezdecké závody „Pohár města Kroměříže“ (20. ročník) – parkurové jezdecké závody
Ú (18. 6. 2016)
Kontaktní adresa: Bc. Blanka Zavadilová, SŠHS Kroměříž, Na Lindovce 1463,767 01 Kroměříž, tel. 573 504 520, mob. 725 126 045, e-mail: blanka.zavadilova@hskm.cz, www.hskm.cz
C 13) Kroměřížská juniorská koktejlová soutěž (18. ročník) – dovednostní soutěž pro jednotlivce se zaměřením na nápojovou gastronomii, 3 kategorie (Junior Cocktail Competition, Junior Mistr Kávy, Junior Teatender Competition)
Ú (8. 2. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Ivana Hašová, SŠ hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž, tel. 573 504 511, mob. 604 531 029, e-mail: ivana.hasova@hskm.cz, www.hskm.cz
C 14) Kopidlenský kvítek (23. ročník) – pro žáky zahradnických škol a učilišť v odborných zahradnických znalostech a dovednostech
Ú (5. - 6. 10. 2016, Kopidlno)
Kontaktní adresa: Bc. Hana Hladíková, Střední škola zahradnická, Kopidlno, nám. Hilmarova 1, 597 32 Kopidlno, tel. 493 552 121, mob. 605 003 899, e-mail: hladikova@zahradnicka-skola-kopidlno.cz, www. zahradnicka-škola-kopidlno.cz


Kontaktní adresa: Bc. Petra Hnízdilová, Český rybářský svaz, Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10 – Vinohrady, tel. 274 811 751-3, mob. 720 163 092, e-mail: hnizdilova@rybsvaz.cz, www.rybsvaz.cz
C 16) Prodavač 2017 (12. ročník) – soutěž žáků odborných škol pro obor 66-51-H/01 Prodavač (1. až 3. roč.) – v teoretických znalostech a praktických dovednostech
SŠ, SOU – Ú (6. 4. 2017)
Kontaktní adresa: RNDr. Mgr. Dušan Erban, Střední škola obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, Keplerova 7, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 475 316 982, mob. 773 786 252, e-mail: erban@obchodniskola.cz, www.obchodniskola.cz
C 17) Kalibr CUP 2016 (17. ročník) soutěž odborných dovedností středních škol pro obory kosmetička a kadeřník – kadeřnice, 4 kategorie: účesová tvorba, make-up, body-art a nail-art,
SŠ, SOU: Š (do 31. 12. 2016), Ú (9. 2. 2017), ÚM (11. 3. 2017)
Kontaktní adresa: Bc. Milan Lédl, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun, Kollárova 445, 563 01 Lanškroun, tel. 465 321 079, mob. 737 769 438, e-mail: ledl@spslan.cz, www.spslan.cz/index.php/souteze, www.kalibrcup.cz
C 18) Bible a my (24. ročník) – vědomostní soutěž jednotlivců, 4 kategorie dle ročníku: I. 4. – 5. roč. ZŠ; II. 6. – 7. roč. ZŠ; III. 8. – 9. roč. ZŠ; IV. SŠ)
ZŠ, SŠ: Š (do 31. 10. 2016), O (do 30. 11. 2016), Ú (24. 3. 2017, Kroměříž)
Kontaktní adresa: Mgr. Petr Tomeček, Základní škola M. Kudeříkové, Příční 1365, 696 62 Strážnice, tel. 518 334 546, mob. 731 495 847, e-mail: petr.tomecek@zsmkstr.cz, www.bibleamy.cz
C 19) Mistrovství ČR odborných dovedností žáků oboru vzdělání čalouník (6. ročník) – soutěž pro žáky oboru 33-59-H/01, dvoučlenná družstva
SOŠ, SOU, OU: Š, Ú (11/2016)
C 20) Mistrovství ČR odborných dovedností žáků oboru vzdělání kominík (6. ročník) – soutěž pro žáky oboru 36-56-H/01, dvoučlenná družstva
SOŠ, SOU, OU: Š (2/2017), ÚM (4/2017)
Kontaktní adresa u soutěží B 17 a B18 Ing. Ivan Halavín, Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, 642 00 Brno, tel. 547 120 663, mob. 732 281 432, e-mail: halavin@soubosonohy.cz, www.soubosonohy.cz
Kontaktní adresa: Mgr. Zuzana Kocíková, TIB, občanské sdružení, FZŠ Trávníčkova 1744, 155 00 Praha 5, mob. 603 195 233, e-mail: zuzana.kocikova@tib.cz, tib@tib.cz, www.soutez.tib.cz
C 22) Souboj čtenářů (8. ročník) – soutěž ve znalosti obsahu knih pro kolektivy, 6. třídy ZŠ a víceletá gymnázia – 12 let
Postupové online kolo (4/2017), finále (5/2017)
Kontaktní adresa: PhDr. Dana Kalinová, Svět knihy s.r.o., Fügnerovo nám. 1808/3, 120 00 Praha, tel. 224 498 464, mob. 606 174 445, e-mail: kalinova@svetknihy.cz, info@rostemesknihou.cz, www.rostemesknihou.cz
C 23) Tuta Via Vitae aneb bezpečná cesta životem pro občana EU (2. ročník) – soutěž pro žáky ZŠ a SŠ v teoretických znalostech a praktických zkušenostech v oblasti civilní obrany a požární ochrany
Š (12. 9. – 20. 12. 2016), O (9. 1. - 17. 2. 2017), Ú (27. 4. 2017)
Kontaktní adresa: Ing. Jan Kořínek, Finanční gramotnost, o.p.s. Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2, mob. 608 328 398, e-mail: korinekj@finančnigramotnost.eu, www.tutaviavitae.cz


C 24) Debatní liga XXII. (22. ročník) – celostátní soutěž v debatování
SŠ: Ú (kvalifikační kola) 10/2016 – 5/2017
Kontaktní adresa: Bc. Václav Soukup, Příběnická 10, 130 00 Praha 3, tel. 725 992 360, prezident@debatovani.cz, www.debatovani.cz
C 25) Literary Award for Young Writers (10. ročník) literární soutěž pro mladé autory píšící v anglickém jazyce, čtyři věkové kategorie (do 12 let, 13 15 let, 16 17 let a 18 19)
Vyhlášení tématu (6/2016), příjem soutěžních povídek (31. 10. 2016), výsledky (1/2017)
Kontaktní adresa: Jitka Švecová, Studio ITAKA, Korunní 35, 120 00 Praha 2, tel. 603 417 550, e-mail: jitka.svecova@literaryaward.cz, www.literaryaward.cz
C 26) Mladý zahrádkář (30. ročník) vědomostní soutěž pro mládež se zájmem o přírodní vědy, botaniku, ochranu přírody a krajiny, 2 kategorie: mladší žáci (1. – 5. třídy ZŠ) a starší žáci (6. – 9. třídy ZŠ a odpovídající ročníky VG)
Š (do 3/2017), O (do 4/2017), Ú (6/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Vlasta Ambrožová, Komise pro práci s mládeží ČZS, Rokycanova 318/15, 130 00 Praha 3, tel. 222 782 710, mob. 731 616 535, vlasta.ambr@seznam.cz, www.zahradkari.cz
C 27) Floristická soutěž ČZS (6. ročník) – soutěž ve floristice pro mládež ve věku 12–18 let, 2 kategorie: ZŠ a SŠ
O (do 4/2017), K (do 6/2017), Ú (7/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Vlasta Ambrožová, Komise pro práci s mládeží ČZS, Rokycanova 318/15, 130 00 Praha 3, tel. 222 782 710, mob. 731 616 535, e-mail: vlasta.ambr@seznam.cz, www.zahradkari.cz
C 28) Soutěž v ošetřovatelství (3. ročník) – celostátní soutěž pro zdravotnické školy, studijní obor zdravotnický asistent, SŠ
Ú (3/2017)
C 29) První pomoc pro obor bezpečnostněprávní činnost (3. ročník) – soutěž v poskytování první pomoci
SŠ: Ú (3 4/2017)
Kontaktní adresa u soutěží C 28 a C 29: PhDr. Ivanka Kohoutová, PhD., Střední zdravotnická škola, Ruská 2200/91, 100 00 Praha 10, tel. 246 090 804-5, e-mail: kohoutova@szs-ruska.cz, www.szs-ruska.cz
C 30) Veletrh fiktivních firem (3. ročník) soutěž při příležitosti celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo, dvě kategorie: Soutěž o nejlepší firmu, Soutěž o nejlepší prezentaci
Termín výstavy (23. 11. – 24. 11. 2016), České Budějovice
Kontaktní adresa: Mgr. Jarmila Benýšková, Střední škola obchodní, Husova 9, 370 21 České Budějovice, tel. 387 023 711-12, mob. 602 595 464, e-mail: benyskova@sso.cz, www.sso.cz
C 31) Národní srovnávací zkoušky (5. ročník) – soutěž určena pro jednotlivce, kteří musí prokázat své znalosti v matematice, základech společenských věd nebo přírodních vědách (dle vlastní volby) a současně studijní dovednosti (předpoklady); prosinec 2016 až červen 2017 – konkrétní termíny uvedeny od 1. září na webu organizátora soutěže
K (do 31. 5. 2017), Ú (6/2017)
Kontaktní adresa: Matyáš Bautz, SCIO, s.r.o., Pobřežní 34, 186 00 Praha 8, tel. 234 705 581, mob. 604 823 191, e-mail: mbautz@scio.cz, www.scio.cz/soutez
C 32) Zlatý pohár Linde (21. ročník) – soutěž ve svařování pro žáky středních škol – 4 metody svařování
SŠ: Ú (10. - 12. 4. 2017, Frýdek-Místek)
Kontaktní adresa: Ing. Pavel Řezníček, Střední odborná škola Frýdek-Místek, Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místech, tel. 555 530 627, mob.  734 780 349, e-mail:reznicek@sosfm.cz, www.sosfm.cz
C 33) Programování hradlových polí ve VHDL (8. ročník) – soutěž pro žáky středních škol
SŠ: Ú (6/2017)
Kontaktní údaje: Ing. Jiří Král, Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, tel. 571 752 319, mob. 737 434 689, e-mail: jiri.kral@roznovskastredni.cz, www.roznovskastredni.cz
C 34) PHOTOBASE (12. ročník) – soutěž v digitální fotografii pro 2. stupeň žáků ZŠ, SŠ
ZŠ, SŠ – Ú (11/2016 – 3/2017)
Kontaktní adresa: RNDr. Jana Hrkalová, Gymnázium Oty Pavla, Loučanská 520, 150 00 Praha 5, tel. 257 911 680, mob. 606 730 970, e-mail: jana.hrkalova@gop.cz, www.photobase.cz  
C 35) Lidice pro 21. století (12. ročník) – vědomostní dvoukolová soutěž probíhá elektronickou formou
první kolo (2/2017), druhé kolo (4/2017)
Kontaktní adresa: Bc. Lucie Chvapilová, Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice, tel. 312 253 702, mob. 739 562 267, e-mail: chvapilova@lidice-memorial.cz, www.lidice21.cz
C 36) Rozpočti si to! (4. ročník) – soutěž pro žáka ZŠ a SŠ ve finanční gramotnosti on-line formou
ZŠ, SŠ: kola (1. 10. 2016 – 31. 3. 2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Kateřina Lichtenberková, yourchance o.p.s., Washintonova 25, 110 00 Praha 1, tel. 603 284 505, e-mail: katka@yourchance.cz, www.finncnigramotnostdoskol.cz
C 37) Spotřeba pro život (9. ročník) – celostátní soutěž v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež, tříčlenná redakční rada,
SOŠ, SOU: (1 – 6/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Lukáš Zelený, dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10 – Vršovice, tel. 241 404 922, mob. 734 710 617, e-mail: zeleny@dtest.cz, www.spotrebaprozivot.cz
C 38) Fashion Games (13. ročník) – přehlídka soutěžního charakteru autorských kolekcí žáků a studentů SOU, SOŠ a VOŠ zaměřených na návrh a tvorbu oděvu
Ú (6/2017)
Kontaktní adresa: Ing. Jitka Pňovská, VOŠON a SPŠO, Jablonského 3/333, 170 00 Praha 7, tel. 266 710 944, mob. 739 414 328, e-mail: jitka.pnovska@vosonspso.cz, www.fashiongames.cz
C 39) Matfyz FEAT (5. ročník) – soutěž v přípravě a realizaci fyzikálních experimentů;
vypracování návrhů projektů a výběr do finále 6/2017, finále 11/2017
Kontaktní adresa: RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D., Kabinet výuky obecné fyziky MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, tel. 951 551 453, mob. 776 740 796, e-mail: tomas.kekule@email.cz, http://matfyzfeat.mff.cuni.cz/
C 40) ″Ve zdravém těle zdravý duch″ (2. ročník) soutěž pro žáky SŠ 1. - 4. ročníku studijního oboru bezpečnostněprávní činnost, testovací a prezentační část
Ú (3/2017)
Kontaktní adresa: PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D., Střední zdravotnická škola, Ruská 2200/91, Praha 10, tel. 246 090 804-5, e-mail: kohoutova@szs-ruska.cz, www.szs-ruska.cz
C 41) JUNIOR (18. ročník) – celostátní soutěž pro žáky 2. a 3. ročníku oboru kadeřník a krejčí
Ú (3 – 4/2017)
Kontaktní adresa: Ing. Libuše Pivničková , SOŠ Litvínov-Hamr, Mládežnická 236, 435 42 Litvínov – Hamr, tel. 476 753 436, mob. 775 067 055, pivnickova@skolaham.cz
C 42) Vítejte u nás (8. ročník) – vědomostní a prezentační soutěž dvoučlenných družstev žáků SŠ zaměřených na cestovní ruch, hotelnictví a gastronomii
Ú (6/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Jarmila Benýšková, SŠ obchodní, Husova 9, 370 21 České Budějovice, tel. 387 023 711-12, mob. 602 595 464, e-mail: benyskova@sso.cz
C 43) Zlatý masér (2. ročník) – celostátní soutěž žáků středních škol v odborných masérských dovednostech ve dvou kategoriích – Sportovní masáž (soutěž jednotlivců) a Havajská masáž (soutěž 3 členných družstev)
SŠ: Ú (20. 10. 2016)
Kontaktní adresa: Ing. Drahomíra Witoszová, Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o., Petrovice u Karviné 570, 735 72 Petrovice u Karviné, tel. 595 391 021, mob. 603 731 978, e-mail: dakol-karvina.cz, www.dakol-karvina.cz
C 44) Olympiáda mladých chovatelů (48. ročník) – vědomostní soutěž pro jednotlivé mladé chovatele v různých chovatelských odbornostech, 2 věkové kategorie: do 14 let a od 15 do 18 let
O (do 17. 5. 2017), Ú (8/2017)
Kontaktní adresa: Ing. Daniela Hořejšová, Český svaz chovatelů, Maškova 3, 182 53 Praha 8, tel. 284 683 437, mob. 734 621 754, e-mail: mladez@cschdz.eu, www.cschdz.eu
C 45) Zlaté slunce 2017 (14. ročník) – celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby
ZŠ, SŠ: Z (3, 4/2017), Ú (6/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Jaroslav Cinkl, Mgr. Miroslav Tuščák, Základní škola Blansko, Erbenova 1237/13, 678 01 Blansko, tel. 516 415 651, mob. 739 308 315, e-mail: cinkl@erbenova.cz, www.filmdat.cz
C 46) Celostátní školní online liga v matematické hře Abaku (4. ročník) – online soutěž v početní hře Abaku
ZŠ (10/2016 – 6/2017) finále (6/2017)
SŠ (10/2016 – 4/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Vladimír Tesař, Abaku liga s.r.o., Emauzy, Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2 – Nové Město, tel. 595 136 948, mob. 776 487 642, e-mail: tesar@vcelicka.cz, http://liga.abaku.cz/Home.aspx
C 47) Animág Kroměříž (2. ročník) – soutěž neprofesionální animované tvorby žáků ve věku
6 – 19 let, 3 kategorie (6 – 11 let, 11 – 15 let, 15 – 19 let)
Ú (5 – 6/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Jana Vítkova, Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. maje 221, 767 01 Kroměříž, tel. 573 337 902, mob. 605 292 721, e-mail: j.vitkova@ped-km.cz, www.ped-km.cz
C 48) Best In English (7. ročník) – mezinárodní online soutěž v anglickém jazyce pro střední školy a gymnázia, věk 15 – 19 let
ŠŠ, G: Ú (11/2017)
Kontaktní adresa: Ing. Jindřich Josífek, Institut rozvoje kompetencí, z.u., Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1, tel. 211 221 501, mob. 776 367 740, e-mail: jindrich.josifek@inroko.org, www.teachers.bestinenglish.org
C 49) IQRF Wireless Challenge (3. ročník) soutěž ve vytváření aplikací zaměřených na inovativní využiti bezdrátové technologie IQRF, kategorie Student (SŠ, VŠ) a Developer (veřejnost)
práce na aplikaci (11/2016 – 4/2017), finále (5 – 6/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Ivona Spurná, IQRF Alliance s.r.o., Průmyslová 1275, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, mob. 777 775 735, e-mail: smart.school@iqrf.org, www.iqrf.org/contest
C 50) Cvrčovická kopretina (5. ročník) – soutěž ve vazbě a aranžování květin určena pro žáky 1. a 2. ročníků OU a SOU se zaměřením na zahradnické a aranžérské práce v oborech typu E, dvoučlenné týmy
Ú (4/2017)
Kontaktní adresa: Bc. Jiřina Šafářová, Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace, Cvrčovice 131, 691 23 Cvrčovice, tel. 519 424 829, mob. 732 837 261, e-mail: ou.cvrcovice@bv.orgman.cz, www.oucvrcovice.cz
C 51) Máme rádi přírodu 2017 (23. ročník) celostátní výtvarná, literární a fotografická soutěž, pět kategorií dle věku účastníků: 1. MŠ, 2. ZŠ (1. – 3. ročník), 3. ZŠ (4. – 6. ročník), 4. ZŠ (7. – 9. ročník), 5. SŠ a VŠ, realizována korespondenční formou, téma: příroda a životní
prostředí, výtvarná výchova a fotografie, český jazyk, rozvoj kreativity
vypsání soutěže 1. 2. 2017, uzávěrka zasílání prací 1. 5. 2017
Kontaktní adresa: Kateřina Filipová, Hnutí Brontosaurus, Hvězdova 10, 602 00 Brno, tel. 774 976 407, mob. 728 053 072 , e-mail: mrp.brdo@seznam.cz, www.brdo.brontosaurus.cz/mrp
C 52) Psychologická olympiáda (12. ročník) soutěž pro žáky zdravotnických středních škol – formou eseje a powerpointová prezentace
Ú (4/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Jana Deylová, Masarykovo gymnázium, Střední zdravotní škola a vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, Tyršova 1069, 755 01 Vsetín, tel. 575 750 344, mob. 605 122 153, e-mail: szs@mgvsetin.cz, www. mgvsetin.cz
C 53) Dopravní soutěž mladých cyklistů pro sluchově postižené žactvo (12. ročník) – soutěž zaměřená na bezpečnost v dopravě, 2 kategorie (10 – 12 let a 13 – 16 let)
Š (10/2016 – 4/2017), O (4–5/2017), K (5–6/2017), ÚM (6/2017)
Kontaktní adresa: Mgr. Judita Stuchlíková, Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, tel. 225 131 106, mob. 772 002 913, e-mail: judita.stuchlikova@mdcr.cz, www.ibesip.cz/cz/dopravni-vychova/dopravni-soutez-mladych-cyklistu
Sportovní soutěže
C 54) Basketbal ISF – dívky a chlapci
SŠ (VI. A) – O (do 2. 10. 2016), K (do 16. 10. 2016), kvalifikace (do 17. 11. 2016), Ú (30. 11. – 1. 12. 2016)
C 55) Fotbal ISF – (V.), chlapci, dívky
SŠ (VI. A) – O (do 2. 10. 2016), K (do 16. 10. 2016), kvalifikace (do 30. 10. 2016), Ú (2. – 3. 11. 2016)
Kontaktní adresa u soutěží C 54 až C 55: Mgr. Petr Jansa, Asociace školních sportovních klubů ČR, José Martího 31, 162 52 Praha 6, tel. 220 172 145, fax 242 454 723, e-mail: jansa@assk.cz, www.assk.cz
C 56) Štafetový pohár (3. ročník) – soutěž pro 1. stupeň základních škol v disciplíně štafetový běh na 8 x 100m a 8 x 200m, družstva složena z 16 dětí od 1. do 5. třídy
ZŠ: O, K, Ú (4 – 5/2017)
Kontaktní adresa: Bc. Martin Olšan, Český atletický svaz, Diskařská 2431/4, 169 00 Praha 6, tel. 723 067 675, e-mail: molsan@atletika.cz, www.stafetovypohar.cz


Informace o dalších tradičních sportovních soutěžích „typu B a C”, které vyhlásí Asociace školních sportovních klubů ČR, budou zveřejněny v manuálu „Veřejně prospěšné programy AŠSK ČR ve školním roce 2016/2017”. Ten bude od poloviny srpna 2016 k dispozici na krajských úřadech, na pedagogických centrech, městských úřadech větších měst a dále na Okresních a Krajských radách AŠSK ČR.
Obecná ustanovení:
1. Subjekty a řídící orgány, které zabezpečují jednotlivé soutěže na úrovni ústředí, si vyhrazují právo změnit v přehledu uvedené termíny konání jednotlivých stupňů soutěží, příp. místa konání ústředních kol. Přesné termíny a místa konání budou uvedeny v propozicích a pozvánkách na soutěž, u sportovních soutěží ve výše zmíněné brožuře „Termínový kalendář AŠSK ČR ve školním roce 2016/17” a na webových stránkách www.assk.cz.
kategorie I. (první stupeň ZŠ) mladší děti – (ročník narození 2010, 2009, 2008, 2007)
kategorie II. (první stupeň ZŠ) starší děti – (ročník narození 2007, 2006, 2005)
kategorie III. (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) – (ročník narození 2005, 2004, 2003)
kategorie IV. (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) – (ročník narození 2003, 2002, 2001, 2000)
kategorie V. (střední školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) – (ročník narození 2001, 2000, 1999, 1998, 1997)
kategorie VI. A – ročník narození 2001, 2000, 1999 (u postupových soutěží na ISF)
kategorie IV. B ročník narození 2002, 2001, 2000, 1999 (u postupových soutěží na ISF)
Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit 4 podmínky:
    1. družstvo je složeno z žáků jedné školy,
    2. členové družstva musí odpovídat stupněm školy,
    3. členové družstva musí odpovídat ročníkem narození u vyhlášené soutěže,
    4. žák smí v daném školním roce v daném sportu startovat pouze v jedné věkové kategorii (tento bod neplatí pro kategorii VI.).
Všechny čtyři podmínky musí být splněny zároveň.
3. Legenda:
Š – školní kolo, Z – základní kolo, D – domácí kolo, M – místní kolo, O – okresní kolo, R – regionální (oblastní) kolo, K – krajské kolo, Ú – ústřední kolo
Kola základní a regionální (oblastní) nejsou postupovými koly ve smyslu vyhlášky.
ÚM – závěrečný stupeň soutěže s mezinárodní účastí
(O) – okresní kolo, které se uskuteční podle možností
OK, KK, ÚK, MK – příslušný stupeň soutěže realizovaný „korespondenční formou“ (zaslání úkolů, výrobků apod. na místo a do termínu dle propozic soutěže), tj. bez fyzické účasti soutěžících, zpravidla následuje slavnostní vyhlášení výsledků spojené s koncertem, ukázkami prací apod.
ZŠ – základní škola (příp. odpovídající nižší ročníky šestiletých a osmiletých gymnázií), SŠ – střední škola, G – gymnázium, SPŠ – střední průmyslová škola, SPgŠ – střední pedagogická škola, VOŠ – vyšší odborná škola, VŠ – vysoká škola, ZUŠ – základní umělecká škola, ISŠ – integrovaná střední škola, HŠ – hotelová škola, SVČ – středisko volného času, NNO – nestátní neziskové organizace, apod. – zkratky škol, příp. školských zařízení a dalších organizací, jimž jsou soutěže či příslušné kategorie, obory soutěží určeny. Za těmito zkratkami jsou uvedena označení kategorií, pokud jsou běžně užívána (např. u Matematické olympiády „P” značí „programování”, Z9, Z8, atd. příslušné kategorie této soutěže).
RVJ – rozšířená výuka jazyků
4. Soutěže jsou určeny i žákům příslušných ročníků jiných druhů a typů škol (např. soutěž určená žákům 7. ročníků ZŠ je i pro žáky 2. ročníků osmiletých gymnázií apod.). Podrobnosti budou uvedeny v organizačních pokynech a propozicích k jednotlivým soutěžím či přehlídkám a bulletinech vydávaných subjekty a řídícími orgány, které zabezpečují jednotlivé soutěže na úrovni ústředí.

5. Finanční prostředky na zabezpečení okresních a krajských kol vybraných soutěží poskytne MŠMT krajským úřadům podle § 163 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Tyto orgány veřejné správy pověří organizací těchto akcí právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení ve své působnosti, a to v úzké spolupráci se subjekty a řídícími orgány, které zabezpečují jednotlivé soutěže na úrovni ústředních kol.

Žádné komentáře:

Okomentovat