25.7.16

EDUin: CERMAT hledá ředitele. Bude to odborník?

Testy k maturitám a přijímacím zkouškám zásadně ovlivňují obsah a zaměření vzdělávání na ZŠ a SŠ. Ředitelem organizace by měl být člověk schopný uvědomit si celkové důsledky, které testy na vzdělávání mají.

Ministerstvo školství vypsalo výběrové řízení na ředitele Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Tato organizace je odpovědná za koncepci, přípravu a vyhodnocení státních maturit a také připravovaných jednotných přijímacích zkoušek na střední školy. Poslední dva ředitelé, Pavel Zelený a jeho dřívější spolupracovník a dnešní ředitel Jiří Zíka, nedokázali zvýšit nedostatečný kredit, který organizace u odborné veřejnosti má.

Tzv. společná část maturitní zkoušky byla připravována průběžně od druhé poloviny 90. let 20. století. Zavedena do systému byla nakonec po několikanásobné změně koncepce i politického zadání v roce 2011. Odhaduje se, že na přípravu koncepce byla vynaložena více než miliarda korun.

V současnosti je povinnou součástí státní maturity zkouška z českého jazyka a zkouška z matematiky, případně z cizího jazyka (dle výběru maturanta). Státní maturita je dlouhodobě kritizována pro svou nákladnost, organizační nedokonalost, chybovost i obsahové zaměření testů a utajování informací. Její současný koncept vznikl za působnosti Pavla Zeleného a jeho dřívějšího spolupracovníka, dnešního ředitele Jiřího Zíky.

Výběrové řízení na ředitele CERMAT je dobrou příležitostí pro obsazení této pozice člověkem s odbornými zkušenostmi, který zároveň vnímá dopady práce jím vedené organizace komplexně a s ohledem na dlouhodobý rozvoj vzdělávání. Zde je přehled několika lidí, kteří takové podmínky splňují:

  • Martin Chvál – pracuje v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání při PedF UK, věnuje se oblasti hodnocení výsledků vzdělávání, dříve již jako ředitel CERMAT působil.
  • Petr Suchomel – manažer České školní inspekce, dlouhodobě se věnuje oblasti hodnocení výsledků vzdělávání.
  • Jana Straková – pracuje v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání při PedF UK, připravovala mezinárodní projekty hodnocení výsledků vzdělávání OECD v ČR (PISA, PIAAC atp.).
  • Jindřich Kitzberger – pracuje jako ředitel společnosti Duhovka, která provozuje síť škol. Někdejší náměstek na MŠMT pro regionální vzdělávání a ředitel ZŠ.
  • Jana Palečková – působí na Přírodovědecké fakultě UK, během své práce v Ústavu pro informace ve vzdělávání se podílela se na přípravě mezinárodních šetření (PISA).

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, řekl: „Výběr nového ředitele by mohl tuto organizaci nasměrovat k tomu, aby klíčové zkoušky, které významně ovlivňují předchozí vzdělávání ve školách, sloužily k jeho kultivaci, nikoliv k degradaci. ČR má k dispozici několik odborníků, kteří by tuto důležitou práci mohli dobře vykonávat. Je samozřejmě otázka, zda je to zajímá a zda bude výběrové řízení takového člověka upřednostňovat. Každopádně by se lidé, kteří splňují kvalitativní požadavky, měli o tuto pozici ucházet, její vliv je značný.“

Žádné komentáře:

Okomentovat