8.7.16

Dušan Klapko: Prolínání mocenských diskursů v týdeníku Učitelské noviny: sociální inkluze romských žáků v českém školství

Cílem této výzkumné stati je analýza výpovědí o edukaci romských žáků jako žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, resp. žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Analýza výpovědí je zaměřena na diskursy utvářející školskou realitu z pohledu týdeníku Učitelské noviny. Výklad je zasazen do kontextu novely školského zákona, zabývajícího se sociální inkluzí. Pro metodologické účely byly použity nástroje diskursivní analýzy. V našem výzkumu jsme dospěli k analýze diskursivních pozic mluvčích, k výčtu mocenských diskursů, k popisu konstrukcí sociálně znevýhodněného prostředí romských žáků a k analýze strategií konstrukcí sociální reality z pohledu mluvčích.
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Bibliografická citace
Klapko, D. (2016). Prolínání mocenských diskursů v týdeníku Učitelské noviny: sociální inkluze romských žáků v českém školství. Pedagogická orientace, 26(2), 203–227.

Žádné komentáře:

Okomentovat