5.7.16

Causa plzeňského Masarykova gymnázia: Dopis žáků 1. B ředitelce

Antonín Kolář komentuje dopis na sociální síti Facebook takto: "Mám pocit, že semínko, o němž jsem hovořil v úvodní hodině, dopadlo na úrodnou půdu a zakořenilo. Pokud jsou studenti ochotni otevřeně argumentovat, hájit si svůj názor a otevřeně se za něj postavit, naplňuje mě to optimismem ze smyslu mé práce. Velmi výrazně zde zaznívá argument, že se rozhodovalo o věci tak, aniž by byl brán v potaz názor dotčených, tedy studentů a jejich rodičů. Ať už by byl názor jakýkoli, odpovídalo by to moderním způsobům řešení problému a nepřipomínalo neonormalizační ustrašenost. Pokud na straně jedné stojí údajní dospělí anonymové a na straně druhé podepsaní mladí lidé, kteří se jdou ptát na vysvětlení postojů vedení školy, vím, že tahle škola života, kterou jsme společně prošli, dala studentům více, než kdejaká vyučovací hodina. Jsem na vás hrdý, moje třído 1. B."Vážená paní ředitelko,

dovolte, abychom se i my vyjádřili k situaci vzniklé na naší škole.

Studujeme zde teprve rok, ale již za tuto poměrně krátkou dobu jsme si uvědomili, že pan učitel Kolář patří mezi ty vyučující, na které může být jakákoli škola právem hrdá.

Hned první školní den jsme měli možnost si zajímavou hodinu pana učitele natočit. Rádi a DOBROVOLNĚ jsme tak učinili a nikomu z nás, naše rodiče nevyjímaje, nevadilo, že natočené video bylo zveřejněno. U videí se toto ostatně předpokládá. Údajné anonymy volající do školy a stěžující sina obsah nahrávky tedy nemohou mít s naší třídou nic společného.

Ostatně nás a naše rodiče zaráží, že se nikdo z vedení Masarykova gymnázia nezajímal o názor třídy, které se celá kauza bezprostředně dotýká!

Pokud by se tak stalo, dozvěděla byste se, vážená paní ředitelko, že úvodní hodina (ani žádná jiná hodina vedená panem učitelem Kolářem) na této škole neměla s šířením islámu, nebo dokonce islamismu nic společného. Fakt, že část hodiny byla vedena v arabském oděvu, nepovažujeme za nijak závadný a smysl tohoto aktu jsme my pochopili. Jednalo se o příjemné zpestření úvodní hodiny.

Tímto textem vyjadřujeme postoj k celé věci, nikdo to po nás nechtěl, děláme to z vlastní vůle a z vlastního přesvědčení.

Pan Kolář nás nikdy politicky či nábožensky neovlivňoval a ani s námi nemanipuloval. Naopak – vždy kladl důraz na to, abychom si v dnešním světě o věcech vytvářeli svůj vlastní názor a uměli si ho obhájit. Je to učitel, který naši třídu stmelila dal nám toho za pouhý jeden rok strašně moc. Vždy říkal, ať nemáme strach a ať si stojíme za svým názorem, ať jsme čestní a k věcem se stavíme čelem.

Máme ho moc rádi! Jeho odchod sice respektujeme, ale hodně nás mrzí, protože máme pocit, že odchází jeden z nás.

Myslíme si, že se těžko nahradí učitel jako on, neboť si uvědomujeme, že jeho odchodem přicházíme o spoustu informací, myšlenek, názorů a principů, kterými nás mohl v následujících letech obohatit.

Chceme zdůraznit, že ho nepodporujeme jen proto, že je to náš třídní učitel, ale především proto, že nesouhlasíme s tím, jak k této pseudokauze vedení naší školy přistoupilo. Domníváme se také, že v demokratické zemi by vedení školy mělo respektovat demokratické principy a více se zajímat o názory studentů než o názory ubohých anonymů.

Závěrem chceme říci, že vyjádření vedení školy považujeme za necitlivé. Cítíme se jím být poškozeni, ostatně stejně jako dobré jméno Masarykova gymnázia.

Plzeň 29. června 2016

Třída 1. B


Žádné komentáře:

Okomentovat