22.6.16

Z OP VVV půjde na společné vzdělávání více než miliarda

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhodnotil projektové žádosti předložené do výzvy Inkluzivní vzdělávání. Výzva byla zaměřena na společné vzdělávání v mateřských školách, prevenci školního neúspěchu v základních školách, vyrovnávání příležitostí dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí nebo rozvoj pedagogických pracovníků.


"Původní alokaci ve výši 700 milionů korun se MŠMT na základě návrhu členů Výběrové komise rozhodlo navýšit a podpořit co nejvíce kvalitních projektových záměrů, které v hodnocení dosáhly 76 bodů a více ze 100 možných. Celkem tak bude podpořeno 44 projektů za více než 1,154 miliardy korun," vysvětlil náměstek pro řízení sekce operačních programů Václav Velčovský. Příjemci budou města a kraje, školy, univerzity a nevládní neziskové organizace.

Projekty naplní cíle prioritní osy 3, která je zaměřena na rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Projekty budou mít jedno společné – poslání, že každé dítě může zažít úspěch.

Žádné komentáře:

Okomentovat