13.6.16

Vzdělání je naše budoucnost. Skutečně?

Prohlášení představitelů České konference rektorů, zástupců gymnázií i základních škol, Rady vysokých škol, Českomoravské konference odborových svazů a odborových svazů ve školství, kteří sešli 10. června na půdě Univerzity Karlovy v Praze a kritizovali návrh státního rozpočtu pro oblast školství.

Prakticky všechny vlády České republiky označovaly a označují podporu vzdělání a školství za jednu ze svých priorit. Skutečnost se od těchto proklamací výrazně liší a návrh rozpočtu na rok 2017 a na další léta je toho jasným dokladem.

Představitelé České konference rektorů, zástupců gymnázií i základních škol, Rady vysokých škol, Českomoravské konference odborových svazů a odborových svazů ve školství se dnes sešli na půdě Univerzity Karlovy v Praze a kritizovali návrh státního rozpočtu pro oblast školství.

Vzdělání je nejlepší investicí do budoucnosti, a proto patří a musí patřit mezi reálné priority společnosti, která chce být ve střednědobém a dlouhodobém horizontu konkurenceschopná a úspěšná. Školství je ucelený systém, od základních škol po vysoké školy, musí fungovat jako jeden celek.

Představitelé školství a odborů se neprodleně obrátí na předsedy koaličních stran se žádostí o jednání o situaci ve školství včetně jednání o navýšení státního rozpočtu ve školství i ve střednědobém horizontu. Představitelé školství a odborů budou i nadále koordinovat svůj postoj a v případě neúspěchu jsou odhodláni iniciovat a realizovat projevy veřejného nesouhlasu.

Dne 10. června 2016

Tomáš Zima, rektor UK, za účastníky jednáníŽádné komentáře:

Okomentovat