2.6.16

Václav Velčovský: Zpoždění vyhlášení výzvy je způsobeno změnou přístupu EK ke zjednodušeným formám vykazování oproti minulému programovému období

Na sociální síti Twitter se objevila zpráva, že EU zamítla předložený návrh MŠMT šablony pro školy. Na dotazy nám odpověděl Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů.V aktuálním harmonogramu výzev z 10. 3., který byl zveřejněn až 25. 5., je uveden jako termín výzvy duben 2016. Přesto nebyl dodržen ani v avízu výzvy ze 7. dubna uvedený termín květen 2016. Co je důvodem zpoždění?

Harmonogram výzev pro rok 2016, zveřejněný na webových stránkách, byl schválen na jednání Plánovací komise programu, které se konalo dne 10. března 2016. Zpoždění zveřejnění harmonogramu bylo způsobeno technickou chybou. Dne 26. května 2016 proběhlo další jednání Plánovací komise programu, na kterém byl projednán a schválen aktualizovaný Harmonogram výzev pro rok 2016. V rámci projednání změn harmonogramu bylo uvedeno možné posunutí vyhlášení zmiňované výzvy na červen 2016. Aktualizovaný harmonogram bude zveřejněn po schválení finálního zápisu z tohoto jednání. Hlavním důvodem zpoždění vyhlášení výzvy je změna přístupu EK ke zjednodušeným formám vykazování oproti minulému programovému období.

Na sociálních sítích byla publikována informace údajně pocházející z MAS: "EU zamítla předložený návrh MŠMT Šablony do škol. Návrh nyní musí ministerstvo přepracovat a žádost podá znovu. Výzva se tímto oddálí." Je tato informace pravdivá? Pokud ano, co bylo návrhu výzvy vytýkáno?

Jak bylo uvedeno v odpovědi k předchozímu bodu, zpoždění vyhlášení výzvy je způsobeno změnou přístupu EK ke zjednodušeným formám vykazování oproti minulému programovému období, tímto dochází ke zpoždění při vyjednávání. EK však předložený návrh šablon nezamítla. Citované sdělení není pravdivé, navíc ukazuje na neznalost celého vyjednávacího procesu. V současné chvíli již dochází k upřesňování pouze dílčích, technických otázek mezi MŠMT a EK. Jednání s EK jsou úspěšná.

Proč MŠMT o vývoji přípravy výzvy č. 02_16_022 žadatele (školy) neinformuje? Jak mají ředitelé plánovat nový školní rok bez tak zásadních informací?

Od 4. dubna 2016 probíhají informační semináře po krajích (celkem 24 seminářů, dvakrát v každém kraji, kapacita každého semináře je minimálně 100 osob), v rámci kterých jsou ředitelům škol sdělovány informace k šablonám na podporu společného vzdělávání. Mimo tyto semináře navštěvují pracovníci MŠMT setkání ředitelů škol a jiná pracovní jednání, na kterých poskytují aktuální informace ke stavu výzvy. K této výzvě byl rovněž připraven článek, který aktuálně vychází v časopisu Řízení školy. Potenciální žadatelé jsou zároveň informováni prostřednictvím webových stránek, na kterých bylo zveřejněno dne 7. 4. 2016 avízo výzvy, včetně přílohy č. 3 (Přehled šablon a jejich věcný výklad), dne 19. 5. 2016 doplňující informace k avízu výzvy a dne 30. 5. 2016 článek s názvem Informace k připravovaným šablonám pro MŠ a ZŠ I, který byl také zaslán emailem všem ředitelům ZŠ a MŠ. V rámci této výzvy navíc MŠMT spolupracuje s Národním institutem dalšího vzdělávání a Místními akčními skupinami, které mohou vedle samotného MŠMT školám poskytnout pomoc. Kontakty jsou uvedeny na webových stránkách všech uvedených institucí. Není tedy pravda, že MŠMT ředitele škol neinformuje.

Jaká opatření přijme MŠMT na základě takto vzniklých problémů?

MŠMT žádné významné problémy neidentifikuje. MŠMT bude i nadále zapracovávat doporučení ze strany EK v co nejkratších možných termínech, aby mohla být výzva vyhlášena co nejdříve. Pro MŠMT se jedná o prioritní záležitost. Ředitelé škol však mají s dostatečným časovým předstihem všechny relevantní informace a mohou projekty už nyní naplánovat. Zpoždění se týká pouze otevření výzvy v informačním systému. MŠMT připravuje také videoinstruktáž a kalkulačku pro výpočet šablon, které volbu šablon usnadní.

Žádné komentáře:

Okomentovat