8.6.16

ÚSTR, EDUin a Česká televize se společně podílí na tvorbě otevřených vzdělávacích zdrojů

Česká televize nabídla poprvé pro své dva filmy učitelům metodiky, které umožní filmové ukázky využít ve výuce. Metodiky jsou vytvořeny pod otevřenou licencí Creative Commons ve variantě, kde je učitelé mohou upravovat a dále mezi svými kolegy legálně šířit.

Česká televize zveřejnila k filmům Zločin v Polné a Hlas pro římského krále metodiky, které učitelům pomohou využít filmy při výuce dějepisu nebo jiných předmětů. Vedle objasnění historických událostí metodiky zohledňují i důvody nesouladu mezi filmovým příběhem a výkladem historiků. Vedou tak i k rozvoji kritického myšlení a posilování mediální gramotnosti. Autorem metodiky k Hislnerově procesu je Ústav pro studium totalitních režimů, podklady pro učitele k filmu o Karlu IV. zpracoval EDUin.

Metodiky jsou zveřejněny pod variantou otevřené licence Creative Commons umožňující učitelům do metodik zasahovat, měnit je či kombinovat s jinými podklady. Navíc je mohou i dále ve své učitelské komunitě sdílet, pokud uvedou původního autora. Česká televize se tak s autory podílí na tvorbě otevřených vzdělávacích zdrojů (angl. Open Educational Resources - OER), které jsou jedním z moderních trendů ve vzdělávání. Česká televize jakožto člen Aliance pro otevřené vzdělávání ukazuje vlastním příkladem možnosti, jak se i takto veliké organizace mohou aktivně zapojovat do moderních vzdělávacích trendů.

“Nyní metodiky testujeme u učitelů, kterých se ptáme, nakolik vyhovují jejich potřebám jak po obsahové stránce, tak v uživatelském komfortu. Připomínky pak zohledníme pro tvorbu metodik k dalším filmům či seriálům z produkce České televize,” vysvětluje Tomáš Feřtek, konzultant EDUin a dramaturg ČT.


Ukázky metodik:

  • Zločin v Polné ZDE.
  • Hlas pro římského krále ZDE.

Žádné komentáře:

Okomentovat