13.6.16

Publicita.DotaceEU.cz: Generátor nástrojů povinné publicity evropských strukturálních a investičních fondů

Ministerstvo pro místní rozvoj zprovoznilo jednoduchý online generátor nástrojů povinné publicity evropských strukturálních a investičních fondů, tedy přesněji podkladů pro tisk.


Generátor nástrojů povinné publicity ESI fondůhttps://publicita.dotaceeu.cz/

Manuály publicity ke stažení:

Manuál Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020 (4,57MB PDF)

Manuál vizuální identity MŠMT (310kB PDF)

Logolinky OP VVV:

Barevný v češtině, horizontální (132kB JPG)

Barevný v češtině, vertikální (131kB JPG)

Černobílý v češtině, horizontální (98,50kB JPG)

Černobílý v češtině, vertikální (93kB JPG)

Barevný v angličtině, horizontální (354kB JPG)

Barevný v angličtině, vertikální (365kB JPG)

Černobílý v angličtině, horizontální (309kB JPG)

Černobílý v angličtině, vertikální (319kB JPG)

Sada log a logolinků ve křivkách (14,6MB archiv RAR)

Žádné komentáře:

Okomentovat