20.6.16

Petra Černá: Má pedagogika Marie Montessori něco společného s technologiemi?

Článek informuje o možnostech, které dovolují současné technologie využít v souladu se zásadami uplatňovanými v rámci pedagogiky Marie Montessori – poznávání všemi smysly.


V dnešní době se dotykové technologie používají stále více ke vzdělávacím účelům. Tato zařízení dokážou udělat výuku na základních školách mnohem zajímavější. Mnoho lidí se ale dosud domnívá, že použití technologií u mladších dětí, zejména předškolních, moc přínosné není. To souvisí i s učením Marie Montessori, která především klade důraz na potřebu pohybu, objevování světa kolem sebe, pokud možno všemi smysly. To klasické počítače, a dokonce ani nejnovější dotyková mobilní zařízení zcela neumožňují. Postrádají dotykovou interaktivitu ve 3D, kdy si děti mohou objekty samy ohmatat. Tradiční výchova podle Marie Montessori proto také varuje před tím, aby technologie využívaly děti v takto útlém věku. Technologičtí konstruktéři se ale na tento nedostatek začali více zaměřovat a vznikl nový přístup nazývaný connected technology (ConnectED) [1]. Jedná se o spojení fyzického objektu (kostka, hračka, robot) s digitálním zařízením (tablet, počítač).

Ke známým vývojářům v této oblasti patří například Amanda Rosenburg, ředitelka vzdělávací sekce výrobce technologických výukových hraček Tiggly. Jak sama uvádí, jedná se o nový způsob vzdělávání dětí v digitálním světě prostřednictvím hraní a učení s hračkami, které jsou v interakci se specializovanými výukovými aplikacemi. Pomocí tabletu a fyzických komponent Tiggly se děti učí tvořit slova, základní počty v matematice nebo poznávat různé tvary. Součástí jsou i metodické příručky pro pedagogy, pracovní sešity nebo nápady na různé aktivity ve třídě. Amanda si vzala za cíl zapojit Tiggly komponenty i do běžných školních aktivit. Jak probíhá vzdělávání pomocí Tiggly, znázorňuje následující video.

Elementary EdTech – Tiggly in the Classroom


Odborníků na problematiku connected technology je pochopitelně více. S tím, jak děti od útlého věku spojit s digitálními technologiemi, přišli také Eric Rosenbaum a Jay Silver. Oba dva vystudovali Ph.D. na MIT Media Lab, vystupují se svými inspirativními nápady na různých konferencích a jsou stoupenci inovativního hnutí DIY (Do It Yourself) a DIWO (Do It With Others). K jejich společným projektům patří například Makey Makey.

Myšlenka je založena na tom, že dětem běžně známé věci lze proměnit v dotykové čidlo. Připojením dvou objektů (např. banán a člověk) pomocí vodičů k Makey Makey desce nastane vodivé spojení, které toto zařízení dokáže rozeznat. Může mít třeba stejnou funkci jako klávesa u počítače (make + key = Makey Makey). Autoři uvádí, že tento vynález je pro každého a rozvíjí zejména představivost, vynalézavost a kreativitu. Od té doby, co se Makey Makey dostalo na trh, strhla se lavina s velmi originálními nápady na jeho využití. Ukázky lze nalézt v galerii na webu.

MaKey MaKey – An Invention Kit for Everyone


Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

Tento článek vznikl jako studentská práce

Žádné komentáře:

Okomentovat