24.6.16

MŠMT vyhlásilo šablony pro MŠ a ZŠ

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 23. června 2016 výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území hlavní město Praha) v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 23. června 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 30. června 2017.

Ke stažení:

Vyzva_Sablony_MRR.pdf (486,13 KB) - Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)

Vyzva_Sablony_Praha.pdf (486,05 KB) - Výzva č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území hlavní město Praha)Níže uvedená dokumentace je shodná pro obě výzvy:

Přílohy výzev:

Priloha_c_1_Indikatory_sablony1.pdf (842,09 KB)

Priloha_c_2_Hodnotici_kriteria.pdf (311,49 KB)

Priloha_c_3_Prehled_sablon.pdf (1,30 MB)

Priloha_c_4_Seznam_priloh_k_zadosti_o_podporu.pdf (217,79 KB)

Příručka pro žadatele a příjemce:

PpZP_zjednodusenych_projektu_v1.pdf (1,54 MB)

Další přílohy:

Seznam_kontaktnich_osob_pro_kraje_aktualizace.xlsx (217,49 KB)

Seznamy_MS_ZS_k_30_09_2015.xlsx (582,90 KB)

Kalkulacka_indikatoru_final.xlsx (322,70 KB)

Letak_sablony.pdf (295,19 KB)

rozhodovaci_mapa_pro_sablony_ms_zs_web.pdf (177,82 KB)

jak_na_sablony_web.pdf (205,23 KB)

Video k výzvám:

https://www.youtube.com/watch?v=7WCtfDmdBes&list=PLvzdjla2ilOCYuwBxQfxKvfrsihYq8GaP

Vzory právních aktů:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-pravni-akty

IS KP14+:

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 23. 6. 2016

Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ Zjednodušené formy financování, verze pro výzvy 22,23.

Příručku naleznete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/monitorovaci-system-2014.

Žádné komentáře:

Okomentovat