27.6.16

MŠMT: Ohlédnutí za konferencí "Vzděláváme společně"

Dne 27. května 2016 se v brněnském kině SCALA uskutečnila konference s názvem Vzděláváme společně, kterou uspořádala Masarykova univerzita ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Konference byla určena především pedagogickým pracovníkům, učitelům, ředitelům, výchovným poradcům, ale i budoucím pedagogům. Zájem o akci nás překvapil, zúčastnilo se jí takřka tři stovky zájemců. Dnes bychom se rádi drobnými postřehy a také přiloženou fotogalerií za opravdu vydařenou a inspirativní konferencí, minimálně z hlediska odborných příspěvků, ohlédli.


Již od počátku organizátorům nesmírně záleželo na erudici a zajímavosti názorů prezentujících a nutno říci, že se podařilo dosáhnout toho, aby byla konference velmi kvalitně odborně obsazena a profesionálně moderována. Oceňujeme snahu Pedagogické fakulty a jejího děkana Jiřího Němce. A ta se projevila i v přístupu k moderaci a začátku. Akci moderátoři uvedli krátkým vtipným rozhovorem s předškolními dětmi, které vyjádřily své představy o budoucí škole a učitelkách.

Poté konferenci za pořadatele zahájil rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek, jež pozdravil všechny přítomné a podpořil probíhající reformy v oblasti školství, kterým měla být věnována i tato konference. Ministryni školství Kateřinu Valachovou, jež se ze zdravotních důvodů nemohla dostavit osobně, zastoupil její náměstek Stanislav Štech, který přečetl zdravici ministryně a současně ocenil práci všech pracovníků ve školství. Právě jejich práci ministerstvo chápe jako stěžejní pro úspěch probíhajících změn.

První blok konference byl věnován teoretickým otázkám inkluzivního školství. V rámci něj vystoupily tři odbornice z akademické sféry. Jana Straková představila statistické a výzkumné poznatky, týkající se vzdělávacího systému v České republice, např. vysoký počet dětí vzdělávaných mimo hlavní vzdělávací proud a velkou diferenciaci vzdělávacích drah.

Vanda Hájková pohovořila o klíčových ukazatelích inkluzivního vzdělávání, včetně historických souvislostí a rakouská odbornice Marianne Wilhelm představila s ohledem na podobnost obou dvou zemí vývoj školského systému směrem od oddělenosti přes integraci až k inkluzi v Rakousku. Její vystoupení mělo mezi diváky velmi pozitivní ohlas.

Druhý blok byl věnován praktickým zkušenostem lidí, kteří se se společným vzděláváním setkávají přímo ve vlastním životě. Nejdříve vystoupila ředitelka základní školy, která již několik let funguje jako proinkluzivní, a představila způsoby fungování své školy - jak v rámci pedagogického sboru, tak směrem k žákům a rodičům. Poté se účastníci konference měli možnost seznámit s pohledem učitelky stejné školy, která se kontinuálně snaží do své třídy zařadit a vyučovat děti s různými druhy postižení. Příběhy jednotlivých dětí ve velmi zajímavém podání ukázaly, že nejdůležitějším prvkem v rámci celého inkluzivního procesu konkrétního dítěte je ochota a vstřícnost učitele učit se novým věcem, individuální přístup ke každému dítěti a samozřejmě výborná spolupráce s rodiči.

Ve druhé části tohoto bloku vystoupila maminka chlapce postiženého Downovým syndromem s jejich životním příběhem a školními zkušenostmi ve třídě se zdravými dětmi a též maminka spolužaček malého Martina, která vyvrátila svým vystoupení mnohé mýty, jež panují mezi veřejností a týkají se údajného zhoršení kvality výuky jejich zdravých děti v inkluzivních třídách. Na závěr tohoto bloku se nezapomenutelným způsobem podělil o své zkušenosti absolvent vysoké školy s postižením sluchu a řeči, jehož vystoupení částečně ve znakové řeči nechalo otevřenou otázku, zda inkluzivní změny ve školství ano či ne. Jeho vystoupení bylo přijato bouřlivým potleskem účastníků konference.

Ve třetím odpoledním bloku, kterého se zúčastnili po celou dobu konference přítomni rektor MU a náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, ale i několik dalších odborníků na otázky školství, jak z akademické sféry, neziskového sektoru, tak i přímo pracovníků ve školství, ale též zástupce samosprávy a zřizovatele, byly zodpovídány písemné i prostor dostaly i ústní dotazy od účastníků konference. Týkaly se především oblastí dalšího směřování českého školství, názorů na inkluzi, financování regionálního školství, ohodnocení pedagogů a dalších specifických problémů spojených s probíhajícími změnami ve školství.

Záznam z konference můžete nalézt na kanále YouTube.

Prezentace najdete na Disku Google.Žádné komentáře:

Okomentovat