21.6.16

Miroslava Federičová, Daniel Münich: Srovnání obliby školy a matematiky pohledem mezinárodních šetření

Spokojenost žáků ve škole, obliba školy a učení zvyšují intenzitu osobního zapojení žáků do výuky, jejich ztotožnění se s procesem vzdělávání, což v konečném důsledku může mít výrazný pozitivní dopad na samotné výsledky vzdělávání. Analyzujeme oblíbenost školy a učení se matematice mezi žáky 4., 8., 9. a 10. ročníků v evropských zemích a to na základě šetření TIMSS a PISA. Ve srovnávací analýze se zaměřujeme na případ České republiky, jejíž žáci vykazují abnormálně nízkou oblibu školy a učení se matematice. Identifikujeme asociace mezi oblibou a charakteristikami žáků, učitelů a škol. Pro všechny země je charakteristický pokles obliby školy a učení s postupem do vyšších ročníků, nižší obliba u chlapců, pozitivní vazba na vzdělávací výsledky žáků a vzdělanost rodičů, a to především ve vyšších ročnících. Celkově je však podíl variace v oblibě vysvětlitelný faktory zachycenými šetřením TIMSS velmi nízký. Ve srovnání s evropskými zeměmi je velmi nízká obliba školy a učení se v Česku dána především výrazně negativnějšími postoji chlapců, což se nejvýrazněji projevuje v 8. třídách základních škol.
Zdroj: idea.cerge-ei.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat