9.6.16

Michael Canov: Paní ministryně, odvolejte prosím neprodleně prozatímní ředitelku Výchovného ústavu v Chrastavě

Jsem doslova bombardován svými kolegy, členy zastupitelstva města, podporující nutnost řešení zcela nepřijatelné situace, která vznikla ve Výchovném ústavu po zásahu Ministerstva školství vedoucí k odstoupení dosavadní ředitelky paní Markéty Sochorové. Poslední kapkou byla pondělní reportáž TV Nova dokumentující situaci v Ústavu, která vyvrcholila postojem prozatímní paní ředitelky PhDr. Soni Cpinové, která delikventa přivezeného Policií ČR v poutech do Ústavu téměř obratem pustila zcela volného do města. Na základě této události a též z podnětu svých kolegů zastupitelů a občanů města, ale též podnětu kolegy starosty ze sousední Stráže nad Nisou Karla Jäschkeho jsem odeslal na MŠMT dodatek otevřeného dopisu požadující mj. okamžité odvolání prozatímní paní ředitelky.


Celý text tohoto dodatku otevřeného dopisu je zde.

Zastupitelstvo města se kauzou Výchovného ústavu bude zabývat na svém zasedání v pondělí dne 27. června 2016 od 17 hodin, na které je pozvaná i paní ministryně a zaměstnanci Ústavu.


Chrastava 07. 06. 2016 Michael Canov, starosta

Dodatek k otevřenému dopisu ze dne 31.05.2016: Výzva k okamžitému odvolání prozatímní ředitelky VÚDDŠSŠZŠŠJ (dále jen „Ústav“) a zajištění bezpečnosti pracovníků Ústavu a občanů města Chrastava


Vážená pane ministryně,

po událostech z neděle 5. června a pondělí 6. června 2016 zdokumentovaných v reportáži Tv Nova odvysílaných v pondělních televizních novinách v originále na (od 9:43) http://tn.nova.cz/clanek/televizni-noviny/televizni-noviny-6-6-2.html, přímý odkaz kopie na youtube https://youtu.be/hXWk7L-Hb9I si dovoluji tímto dodatkem k otevřenému dopisu ze dne 31. května 2016 http://www.chrastava.com/starosta/ustav/dopis_msmt.pdf konstatovat, že zdokumentované události jsou přímým důsledkem rozhodnutí o změně režimu v Ústavu a plnou odpovědnost za ně nesou ti, kteří tuto změnu prosadili. Toto rozhodnutí o změně režimu ve svém důsledku ohrožuje zdraví a životy zaměstnanců Ústavu, který je příspěvkovou organizací MŠMT.

Rozhodnutí prozatímní ředitelky PhDr. Soni Cpinové o tom, že příslušný delikvent byl poté, co byl PČR vrácen v poutech do Ústavu, puštěn volně do města (navíc, aniž bylo vedení města či městská policie o tomto neuvěřitelném kroku prozatímní paní ředitelkou jakkoli informováno), nemohu hodnotit jinak, než jako ohrožení zdraví a životů občanů našeho města i sousedních obcí. Dokonce tímto vyslovuji podezření ze spáchání trestného činu paní prozatímní ředitelky dle § 337 (1) j) Trestního zákoníku „dopustí se závažného jednání, aby zmařil výkon nebo účel ochranného léčení nebo ochranné výchovy, které byly uloženy soudem, nebo jinak, zejména útěkem z ústavu, pomocí při útěku, výkon takových rozhodnutí podstatně ztěžuje, anebo maří dohled uložený při ukončení ochranného léčení“. Z výše uvedeného důvodu si Vás, vážená paní ministryně, dovoluji požádat o okamžité odvolání prozatímní ředitelky Ústavu a o znovuzavedení režimu, který minimalizuje nebezpečí ohrožení zdraví a životů jak zaměstnanců Ústavu tak občanů našeho města i sousedních obcí a o jmenování nového prozatímního ředitele, který toto bude schopen zajistit.

Tento dodatek k otevřenému dopisu, jako žádost o pomoc zároveň nově adresuji panu prezidentovi a panu premiérovi. Zároveň z důvodu výše vysloveného podezření na spáchání trestného činu paní prozatímní ředitelkou zasílám tento dodatek policejnímu prezidiu. Stejně jako původní otevřený dopis ho zasílám též školským výborům obou komor Parlamentu.

Vážená paní ministryně, při této příležitosti opakuji své pozvání na zasedání Zastupitelstva města Chrastava, které se koná v pondělí 27. června 2016 od 17 hodin. Dle dosavadní mnohačetné intenzivní osobní, telefonické a e-mailové komunikace se všemi členy zastupitelstva města Vás mohu ubezpečit, že jsme všichni zastupitelé (Starostové, ANOisté, sociální a občanští demokraté a komunisté) velmi jednotní v názoru na celou kauzu, především pak, že je zcela nezbytné zabezpečit minimalizaci nebezpečí hrozící občanům našeho města v důsledku zavedené změny režimu v Ústavu a že je nastolený stav zcela nepřijatelný.

Ing. Michael Canov

starosta města

Též obdrží:

Prezident České republiky Miloš Zeman
Předseda Vlády České republiky Bohuslav Sobotka
Policejní prezidium
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR
Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu ČR

Odkazy na články v médiích:

Deník.cz: Chrastava požaduje okamžité odvolání ředitelky ústavu
iDNES.cz: Může nám jít o život, píší zoufalí pracovníci polepšovny prezidentovi
Blesl.cz: V Chrastavě z ústavu uteklo 16 chovanců. „Bezpečnost je ohrožena,“ hřmí starosta
Česká televize: Valachová zruší výchovný ústav v Chrastavě

Žádné komentáře:

Okomentovat