20.6.16

Karel Klatovský: Microsoft Classroom se představuje

V poslední době do zdarma dostupné služby Office 365 pro školy přibylo mnoho nových funkcí. Mezi tu nejvýraznější patří bezpochyby Microsoft Classroom – snadné a efektivní řešení toho, jakým způsobem zajistit komunikaci se žáky, práci se soubory, zadávání úkolů, jejich hodnocení či správu školních akcí.


Microsoft Classroom toto vše spojuje v jeden funkční a provázaný celek, který je snadno využitelný a dostupný v hlavní nabídce aplikací a služeb v Office 365. Tuto nabídku po přihlášení do Office 365 zobrazíte klepnutím na tlačítko v levém horním rohu.Jako první krok je pochopitelně nutné vytvořit novou třídu a to klepnutím na tlačítko New Class.Následně se v pravé části okna zobrazí panel, ve kterém je zapotřebí zadat název nové třídy, automaticky dochází ke kontrole, zda již třída s takovým názvem není vytvořena.Jakmile je třída vytvořena, je potřeba do ní přidat nové studenty, případně i učitele. Studenty přidáte pomocí tlačítka Add student.Studenty můžete vyhledávat na základě jména, příjmení nebo emailové adresy a po přidání se pochopitelně zobrazí v seznamu studentů. Dle potřeby tento postup opakujte, aby seznam studentů ve třídě odpovídat skutečnosti.V tu chvíli je třída vytvořena a připravena pro aktivaci. Tu provedete pomocí tlačítka Activate.Zřejmě nejčastější operací bude zadávání nových úkolů, což provedete na kartě Assignment pomocí tlačítka New assignment. Stačí vyplnit termín splnění, detailnější popis a všimněte si, že úkol může být zadán i více třídám najednou.Opět dle potřeby zadejte úkolů kolik potřebujete, všechny se budou přehledně zobrazovat v seznamu a to jak ty aktivní (pod záložkou In Progress), tak i ty dokončené (pod záložkou Completed). Všimněte si, že kromě úkolů můžete přidávat i rychlá oznámení a to v pravé části okna.Další vlastností, kterou určitě oceníte, je možnost ohodnocení odevzdaného úkolu a to v jeho detailech. Hodnocení probíhá pomocí stupnice 0-100.Součástí třídy ale samozřejmě nejsou jen zadané úkoly, ale také konverzace, kalendář aktivit, sdílené soubory nebo sdílený poznámkový blok a to ve formátu záložek, jak je vidět na obrázku.V kalendáři jsou automaticky vidět zadané úkoly, případně dle potřeby je možné přidat další události.A podobné je to i s dokumenty.Prostředí Microsoft Classroom je snadné a efektivní pro práci, na jednom místě vidíte aktuální zadané úkoly i napříč třídami (v levé horní části položka Assignments) ze které máte přístup jak přímo k hodnocení, zadávání rychlých oznámení, kalendářům, konverzacím, sdíleným poznámkovým blokům nebo souborům.Převzato z autorova blogu O technologiích (nejen) ve školách...

Žádné komentáře:

Okomentovat